نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: علوم انساني - رشته حسابداري
نمایش از 17 دی 1392 بازدید: 221
پرینت

معرفی رشته حسابداری - مقطع کارشناسی

مقدمه :
تغییرات سریع جامعه امروزی حسابداری یا زبان تجارت را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در موسسات مختلف مورد استفاده میباشد. بسیار پیچیده کرده است کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق تربر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفاء می کند. 
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. 
در دنیای متغیر بازرگانی و صنعت نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مسائل برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است. 

ادامه مطلب: معرفی رشته حسابداری - مقطع کارشناسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: علوم انساني - رشته حسابداري
نمایش از 17 دی 1392 بازدید: 184
پرینت

آشنایی با رشته حسابداری

مقدمه
تغییرات سریع جامعه امروزی، حسابداری یا «زبان تجارت» را که در ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل اطلاعات اساسی اقتصادی در مؤسسات مختلف مورد استفاده می باشد، بسیار پیچیده کرده است. تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات قابل اعتماد برای توزیع مطلوب ثروت و استفاده از منابع کمیاب ملی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ایفا می کند.

در دنیای متغیر بازرگانی و صنعتی، نقش حسابداری عملاً و به تدریج تکامل پیدا کرده است. و علاوه بر وظیفه کنترل که نتیجه بسیار طبیعی کار حسابداری است، در مؤسسات اقتصادی با برنامه ریزی بازرگانی و پیش بینی های اقتصادی نیز نقش مهمی را بر عهده گرفته است.

تعریف

حسابداری عبارتست از فن طبقه بندی، ثبت، خلاصه و تجزیه و تحلیل ارقام، در آمد و هزینه منطبق با نیازهای مؤسسه. به عبارت دیگر حسابداری عبارتست از ثبت و طبقه بندی و خلاصه كردن حسابها و اسناد مالی.

 

ادامه مطلب: آشنایی با رشته حسابداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: علوم انساني - رشته حسابداري
نمایش از 17 دی 1392 بازدید: 168
پرینت

کارشناسی ارشد حسابداری

تعريف و هدف:

  دوره کارشناس ارشد رشته حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری به دانشجويانی که در آينده در حرفه حسابرسی يا مشاغل مختلف حسابداری در موسسات بازرگانی، صنعتی و دولتی مشغول کار خواهند شد، تدوين گرديده است. بديهی است دانشجويانی که در حال حاضر به کار حسابرسی و حسابداری اشتغال دارند با گذرانيدن اين دوره اطلاعات و معلومات تخصصی خود را افزايش داده و مسئوليتهای سنگين تری را عهده دار خواهند گرديد.

  طول دوره و شکل نظام:

  طول اين دوره برای دانشجويان حداکثر پنج نيمسال تحصيلی می باشد.

ادامه مطلب: کارشناسی ارشد حسابداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: علوم انساني - رشته حسابداري
نمایش از 17 دی 1392 بازدید: 153
پرینت

معرفی رشته حسابداری

رشته حسابداري موضوع اين رشته تحصيلي:

 حسابداري يک سيستم است که در آن فرآيند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي خاص انجام مي گيرد. تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مديران سازمان و يا برون سازماني مثل بانک ها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي ندارد، بيشتر دفتردار است تا حسابدار. 

ادامه مطلب: معرفی رشته حسابداری
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 115 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید