نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 488
پرینت

سواد رسانه اي لازمه كاهش آثار مخرب رسانه ها بر جامعه

نويسنده: سميه بهمني

معرفي و شناخت برخي رسانه ها و شبكه هاي ماهواره اي در عصر امروز كه به نوعي پيام هاي منفي و ساخته ذهن خود را به مخاطبان انتقال مي دهند نيازمند دانش و سواد رسانه اي است كه در واقع يكي از كارآمدترين ابزارهاي نظارتي به منظور شناخت كافي از رسانه هاست كه امروزه در كشورهاي توسعه يافته بسيار موردتوجه قرار گرفته اما در كشور ما كمتر به آن پرداخته شده است.
     دكتر بهاره نصيري، استاد دانشگاه در گفت وگو با با اشاره به اهميت سواد رسانه اي در كشور گفت: در عصر كنوني آموزش سواد رسانه اي به عنوان كارآمدترين ابزار نظارتي است كه متاسفانه در كشور ما با وجود شبكه هاي ماهواره اي و پيامدهاي مخرب آنها همه ناشي از بحران هويت ها در جامعه است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
     وي مفهوم سواد رسانه اي را علمي كه تنظيم كننده رابطه بين مخاطب و رسانه است عنوان كرد و افزود: سواد رسانه اي در واقع انديشه اي كليدي است كه مخاطبان فعال سعي بر اعلام خود به رسانه ها مي كنند و چندان دنباله رو سياست هاي رسانه اي نيستند.
     نصيري اظهار داشت: چنين مخاطباني تسليم چارچوب هاي ذهني و بسته بندي هاي ارائه شده از سوي رسانه ها در قالب بسته هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي تصويري نمي شوند.
     اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به كم توجهي نسبت به سواد رسانه اي در كشور گفت: قسمتي از اين كم توجهي ها به خانواده ارتباطات بازمي گردد و بخش ديگر آن نيز به مسئولان كه متاسفانه در اين زمينه برنامه ريزي و سياستگذاري مناسبي تاكنون نداشته اند.

ادامه مطلب: سواد رسانه اي لازمه كاهش آثار مخرب رسانه ها بر جامعه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 448
پرینت

اثرات رسانه هاي گروهيبر رشد و تكامل كود كان

 مقدمه:

تلويزيون،اينترنت و راديو پديده هايي هستند عجيب، كه چندى است وارد زندگى انسان ها شده اند و به گونه اى معجزه آسا تقريباً همه خانه ها را اشغال كرده اند; چنان كه توجه بيشتر انديشمندان را به خود معطوف داشته اند. به همين دليل، گروهى از پژوهشگران آنها را وسيله اى براى سرعت بخشيدن و بالا بردن توانمندى بشر محسوب مى دارند. در اين مقاله، سعى شده است رابطه تلويزيون و اينترنت و راديو و كودك و مورد بررسى قرار گيرد.

وقتى درباره تأثير تلويزيون بر كودك سخن مى گوييم، در واقع نظرى دو بعدى را بيان مى كنيم; به اين معنا كه مطلبى را درباره تلويزيون و مطلبى را درباره كودك بيان كرده ايم. بنابراين، لازم است هم قابليت هاى كلى تلويزيون مورد
نظر قرار گيرند و هم قابليت هاى كلى كودك.

ادامه مطلب: اثرات رسانه هاي گروهيبر رشد و تكامل كود كان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 573
پرینت

اثرگذاری مثبت و منفی تلویزیون بر کارکردهای خانواده

چکیده

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند امروزه تلویزیون عضوی از خانواده است و برخی آن را بیگانه‌ای می‌دانند که خود را بر خانواده تحمیل کرده است. بهر ترتیب اکنون در سراسر گیتی، تلویزیون در کانون خانواده حضوری پررنگ و مؤثر دارد، روابط اعضای خانواده تحت تأثیر آن دگرگون و کارکردهای خانواده دچار تغییر و تحول جدی شده است. این رسانه در مواردی رقیب والدین و در مواردی یاریگر و همراه آنان است. گاه کارکردهای نهادهای رسمی را به چالش می‌کشد و گاه در نقش نهادی میانجی و واسط، به هم‌افزایی کارکردها کمک شایانی می‌کند.

در این مقاله تلاش شده تا ضمن واکاوی پیامدهای حضور تلویزیون در کانون خانواده، تأثیر محتوا و پیام‌های آشکار و ضمنی آن بر کارکردهای خانواده، روابط و تعاملات اعضای خانواده و الگوهای فرزندپروری مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاد و راهکارهایی برای کاستن از تأثیرات منفی و توسعه اثرات مثبت تلویزیون در خانواده ارائه شود. در این بخش ویژگی‌های جامعه ایرانی و رسالت رسانه ملی در تحکیم و انسجام کانون خانواده و ترویج الگوها، ارزش‌ها و هنجارهای اخلاق اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

کلید واژگان: کارکرد تلویزیون، خانواده، اثربخشی، تربیت فرزندان، تعامل رسانه با سایر نهادها

ادامه مطلب: اثرگذاری مثبت و منفی تلویزیون بر کارکردهای خانواده
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 306
پرینت

 خشونت مهمترين تاثير رسانه‌ها بر كودكان

آمارها نشان مي دهد در 3 سالگي از هر سه کودک يک نفر، در 5 سالگي از هر 5 کودک چهار نفر و در هفت سالگي از هر 10 کودک 9 نفربه تماشاي تلويزيون مي پردازند. در سال هاي اول، زمان متوسطي که يک کودک صرف تماشاي تلويزيون مي کند، دو ساعت در روز است که اين زمان در سال ششم و هفتم به سه تا چهار ساعت مي رسد و به تدريج در سال هاي دبيرستان کاهش مي يابد.

براي تماشاي تلويزيون بين کودکان اختلاف هاي فردي زيادي وجود دارد، براي مثال کودکان باهوش تر تا حدود سن 11 سالگي از تماشاگران پروپا قرص تلويزيون به شمار مي روند و پس از اين سن، تمايل مي يابند که از تلويزيون کنار بکشند و به سمت چالش هاي فکري به ظاهر بزرگتر و آثار چاپي روي آورند. يک کودک معمولي در 16 سال اول عمر خود، همان زماني را صرف تماشاي تلويزيون مي کند که به درس و مدرسه اختصاص مي دهد.

«گين برگ» کارشناس سوئدي مي گويد: «ارتباطات جمعي و رسانه هاي گروهي در تار و پود افراد تلقين پذير براي ارتکاب جرايم نفوذ مي کنند.» تحقيقات نشان مي دهد کودکان در خردسالي به طور کامل و واضح نمي توانند بين واقعيت و خيال، مرزي قائل شوند و ممکن است هر آنچه را که در تلويزيون مي بينند، واقعي بپندارند. از جنبه هاي کوتاه مدت اين تاثير مي توان به اين نکته اشاره کرد که کودکان بلافاصله پس از ديدن برنامه اي خشونت بار به همسالان خود در خانواده يا مدرسه تعرض کرده و رفتار خشن بروز مي دهند.

ادامه مطلب: خشونت مهمترين تاثير رسانه‌ها بر كودكان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 486
پرینت

رسانه ها و انحرافات اجتماعی

1- مفاهیم كلیدی1-1) انحرافات اجتماعی

انحراف هر گونه رفتاری است كه با انتظارات جامعه یا یكی از گروههای مشخص درون جامعه منطبق نباشد. به عبارت دیگر" انحراف"، دوری جستن و فرار از هنجارها تعریف می شود.

انحرافات اجتماعی(1) دارای اقسامی از قبیل انحرافات نخستین( یعنی انحراف فرد به طور گذرا و تصادفی) و انحرافات ثانوی( یعنی منحرف شدن فرد از نظر عموم افراد جامعه) است و همچنین برای تبیین علل انحرافات اجتماعی نیز سه مكتب عمده پدید آمده است:

اول: مكتب زیست شناسی كه عوامل انحراف را در تركیب ناموزن كرموزوم های بدن شخص منحرف جستجو می كند.

دوم: مكتب روانشناسی كه انحراف فرد را بر اساس نقص شخصیت وی توجیه می نماید.

سوم: مكتب جامعه شناسی كه بیان می دارد رفتار انحرافی افراد متأثر از عوامل اجتماعی است، زیرا عوامل روانی بازتاب ساختارهای اجتماعی می باشد.

2-1) رسانه های جمعی

ادامه مطلب: رسانه ها و انحرافات اجتماعی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 305
پرینت

نقش رسانه‌ها در سمت ‌دهی افکار عامه

این بحث را با یک زیرمجموعه‌ی موضوعی یعنی تأثیر رسانه‌ها در ایجاد تغییرات فرهنگی در جامعه آغاز می‌کنیم و سپس می‌پردازیم به بررسی "نقش رسانه‌ها در سمت‌دهی افکار عامه": رسانه در نخستین تعریف، افزون بر اطلاع‌رسانی، ابزاری برای پخش و اشاعه رویکردهای فرهنگی است.

 این رویکردهای فرهنگی دربرگیرنده‌ی مسایل مهم در عرصه‌های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مهم‌ترین اصل در این رویکرد، آوردن تغییر در شیوه‌ی فکر، عادات، زبان، رسم و رواج‌ها و طرز تلقی مخاطبان است.

با توجه به این پنداشت اگر شیوه‌ی این تأثیرگذاری مثبت، هدفمند و مبتنی بر ارزش‌های وابسته به رشد فرهنگی باشد، می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای را در افکار عامه و نحوه‌ی زندگی مردم ایجاد کند و اگر این شیوه مثبت نباشد، این تأثیر منفی، مدهش و فاجعه‌بار خواهد بود. نقش رسانه ها در برانگیختن احساسات، تفکرو عواطف مردم بسیار اثرگذار است مانند حمله‌ی امریکا به عراق که نخست رسانه‌های آن کشور برای جلب افکار عامه، جنگ تبلیغاتی را راه‌اندازی کردند و سپس تهاجم نظامی بر آن کشور آغاز شد.

ادامه مطلب: نقش رسانه‌ها در سمت ‌دهی افکار عامه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 567
پرینت

نقش رسانه در فرهنگ اجتماعي


بسم الله الرحمن الرحيم

 فهرست مطالب

 1.مقدمه  .............................................................................................................4

2.نقش وجايگاه رسانه هاي فرهنگي .............................................................................6

3.نقش رسانه در شكل دهي فرهنگ اجتماعي ...................................................................11

4.نقش مطبوعات در توسعه فرهنگي ............................................................................13

5.اثرات مثبت و منفي بر فرهنگ جامعه ..........................................................................16

6.نقش رسانه ها در ايجاد بصيرت ................................................................................17

7.رسانه و نابودي فرهنگ .........................................................................................19

8.شيوه هاي جذب مخاطب ..........................................................................................20

9.گم گشتگي فرهنگي ...............................................................................................21

10.رسانه براي سود ...............................................................................................22

11.رسانه در مقابل رسانه .........................................................................................24

12.منابع .............................................................................................................26

 
 مقدمه          

از زماني كه انسان در محيطي به نام«جامعه » اي بزرگ كه از قوانين و قواعدي خاص پيروي مي كند قرار گرفت ، درگير ساز و كارهايي شد كه يا خود در شكل بخشيدن به آن نقش داشت و يا آنكه از ديگران تأثير پذيرفت ، همين تأثير و تأثر سبب شد كه زيربناي شخصيتي ، روحي و فرهنگي او شكل بگيرد و چيزي به نام «فرهنگ» پديد . فرهنگ شامل همه باورها ، آيين ، رسوم و آدابي مي شود كه افراد به آن وابسته يا دلبسته اند.

ادامه مطلب: نقش رسانه در فرهنگ اجتماعي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 281
پرینت

اینترنت و خانواده ها

تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی اینترنت بعنوان یک پدیده نوین در اجتماعات انسانی در حال گسترش است. هر روز از سوی صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اینترنت در توسعه اقتصادی و نقش منفی آن در توسعه فرهنگی برجسته سازی می شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پیامدهای منفی اینترنت نظرات و پیشنهادات فراوانی ارائه می گردد.
در سطح کلان اینترنت در بعد اقتصاد ی به تجارت الکترونیک ، در بعد سیاسی به کاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعی به کاهش هزینه های حمل و نقل و در بُعد فرهنگی تسلط زبان انگلیسی را در پی داشته است. همچنین نقش اینترنت بر امنیت ملی جوامع در سطح کلان بر روند ارتباطی سازمان ها با مشتریان و بر روابط خانوادگی بطور مؤثر در حال توسعه است.

اینترنت در خانواده های مختلف کارکردهای مختلفی از جمله احیاءکنندگی، بهبودبخشی، تخریبی و نابودکنندگی داشته است.

ادامه مطلب: اینترنت و خانواده ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 295
پرینت

 تاثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت در خانواده ها

تاثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت بعنوان يک پديده نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است. هر روز از سوي صاحبنظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت درتوسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي مي شود و در جهت بهبود آثار مثبت و کاهش پيامدهاي منفي اينترنت نظرات و پيشنهادات فراواني ارائه مي گردد.
    در سطح کلان اينترنت در بعد اقتصادي به تجارت الکترونيک ، در بعد سياسي به کاهش اقتدار دولت ها، در بعد اجتماعي به کاهش هزينه هاي حمل و نقل و در بعد فرهنگي تسلط زبان انگليسي را در پي داشته است. همچنين نقش اينترنت بر امنيت ملي جوامع در سطح کلان بر روند ارتباطي سازمان ها با مشتريان و بر روابط خانوادگي بطور موثر در حال توسعه است.اينترنت در خانواده هاي مختلف کارکردهاي مختلفي از جمله احيا»کنندگي، بهبودبخشي، تخريبي و نابودکنندگي داشته است.
           

ادامه مطلب: تاثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي اينترنت در خانواده ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 303
پرینت

رسانه ‏ها و انحرافات اجتماعی

امروزه صاحبنظران علوم ارتباطات با اذعان به توانایی شگرف رسانه‏های جمعی در شکل دهی افکار، نگرش‏ها و رفتار افراد، مطالعات مختلفی را در مورد سنجش میزان و نوع تأثیرات رسانه‏ها انجام می‏دهند. آنان بیان می‏دارند که وسائل ارتباط جمعی قادرند با کارکردهای منفی و تخطی از اخلاق رسانه‏ای، سلامت فکری و اخلاقی آحاد جامعه را تهدید کنند و الگوهای نابهنجار رفتاری را در جامعه تثبیت نمایند و از سوی دیگر می‏توانند با توجه به کارایی و توان رسانه‏ها، نرخ وقوع انحرافات اجتماعی را کاهش دهند.
در این نوشتار برخی از کارکردهای فوق تبیین گردیده و در پایان در جهت تقویت کارکردهای مثبت رسانه‏های جمعی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی پیشنهاداتی ارائه شده است.
در طول تاریخ، هرجامعه ای برای قاعده مندی رفتار اعضایش، هنجارهایی را تعـریف و نهـادینه کرده و آنها را به رعایت آن قواعد و هنجارها ملزم نموده و در برابـر تخلـف و سرپیچـی از آنهـا نیـز واکنش نشان داده و مجازاتهایی را تعیین کرده است.

ادامه مطلب: رسانه ‏ها و انحرافات اجتماعی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 456
پرینت

نقش رسانه ها چیست؟

رسانه ها با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری تجهیزاتی و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پیام می توانند در ساخت فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی عقیدتی و فرهنگی امکان حضور را در همه نقاط جغرافیایی پیدا کرده اند. این بحث مورد قبول و پذیرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است . اما اینکه در فضا و شرایطی که ما در آن هستیم چگونه از این امر می توانیم در جهت فرهنگ عمومی مورد قبول و منطبق با اهداف و سیاست های تعیین شده یک حکومت با جهان بینی و ایدئولوژی خاص موثر واقع شیوم و از آن بتوانیم بهره برداری خوبی داشته باشیم موضوعی است که مقاله حاضر به آن می پردازد. یعنی به صورت خاص بحث صدا و سیما و نحوه عمل آن در فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار می دهد. تلقی ما این است که فرهنگ عمومی یک پدیده پویا است و سکون در آن معنا ندارد و هر روز با اخترعات اکتشافات نظریه پردازی و رفتارهایی که دردنیا در ابعاد مختلف شکل می گیرد فرهنگ عمومی پذیرای این رفتارها و پذیرای این تحولات و دگرگونی ها هست .

ادامه مطلب: نقش رسانه ها چیست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 313
پرینت

تاثیرات مثبت و منفی حضور رسانه‌های الکترونیک

تعداد مراجعه‌ مخاطبان به سایت‌های برخی روزنامه‌ها، در مقایسه با تیراژ رسمی نسخ مکتوب آن‌ها بسیار بیش‌تر است. گزارش ایسنا در این زمینه:

آمار رسمی حاکی از آن است که تعداد مراجعه‌ مخاطبان به سایت‌های برخی روزنامه‌ها، در مقایسه با تیراژ رسمی نسخ مکتوب آن‌ها بسیار بیش‌تر است و این نیز بدان معناست که میزان استفاده از اینترنت به‌عنوان یک ابزار نوین و کارآمد به شدت در حال گسترش است اما کارشناسان معتقدند این گسترش رسانه‌های الکترونیکی، به طور طبیعی سوءاستفاده‌هایی در جهت تخریب،‌ توهین و شایعه‌پراکنی از سوی برخی افراد را نیز به دنبال داشته است که البته به نظر می‌رسد بخش غالب این رسانه‌ها، عملکرد مثبتی داشته‌اند، به‌ گونه‌ای که حتی انحصار اطلاعات در عرصه‌ اطلاع‌رسانی را نیز شکسته‌اند. [نتایج یک پژوهش درباره 100 روزنامه‌ آنلاین]

ادامه مطلب: تاثیرات مثبت و منفی حضور رسانه‌های الکترونیک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 291
پرینت

رسانه ها و تاثیرگذاری بر افکار عمومی

در قدم نخست بهتر است که از رسانه یک تعریفی داشته باشیم چون هر گاهی ما از رسانه تعریفی نداشته باشیم نوشتن یا سخن گفتن در مورد آن کار دشواری است. در تعریف رسانه گفته میتوانیم که رسانه عبارت است از تمام وسایل و ابزاری که توسط آن بتوانیم یک پیام یا مفکوره ای را از یک جا به جای دیگر یا ازیک شخص به شخص یا گروه دیگر برسانیم.
رسانه را ميتوان در کل به دو بخش تقسیم کرد که عبارت اند از رسانه های چاپی و رسانه های تصویری. رسانه های چاپی عبارت اند از روزنامه، مجله،  هفته نامه، ماه نامه و امثال آن ور سانه های تصویری عبارت اند از تلویزیون، ‌رادیو، انترنت و... که در مجموع بنام رسانه های همگانی یاد می شوند.
در رابطه با سیر رشد این گونه رسانه ها میتوان گفت که پیش از سقوط طالبان یعنی در زمان های جنگ و زدوخورد ها در کشور رسانه ها از رشد چندانی برخوردار نبوده اند. اما خوشبختانه گفته میتوانیم که در طی این چند سال اخیر خصوصاً بعد از سقوط طالبان رسانه ها در کشور ما از رشد چشمگیری برخوردار بوده اند که خواه ناخواه تاثیرات خود را بالای اذهان و افکار عامه ی مردم و جامعه ی ما بجا گذاشته است.
تاثیرات رسانه ها را میتوانیم از دوجنبه مورد ارزیابی قرار دهیم که یکی شامل تاثیرات منفی رسانه ها و عوامل آن و جنبه ی دیگر آن تاثیرات مثبت بالای اذهان وافکار عامه ی مردم و جامعه و عوامل آن می باشد.
در رابطه به تاثیرات منفی که رسانه ها بالای اذهان مردم می گذارند می توان به دلایل زیادی اشاره کرد:

ادامه مطلب: رسانه ها و تاثیرگذاری بر افکار عمومی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: تحقیق در مورد اثرات رسانه ها
نمایش از 07 آبان 1393 بازدید: 262
پرینت

كودك و تأثيرات منفي تلويزيون 


در حال حاضر در میان تمام وسایل ارتباط جمعی، تلویزیون تنها رسانه‌ای است که میلیاردها انسان در سراسر جهان به‌طور گسترده‌ای از آن استفاده می‌کنند و براساس آمار بیشترین مخاطب آن در حال حاضر کودکان و نوجوانان هستند و به همین دلیل نیز این رسانه نقش مهمی را در ایجاد الگوهای ذهنی و رفتاری و ارتباطی کودکان ایفا می‌کند.

با وجود تمام مزایای مثبت تلویزیون از قبیل نقش برجسته آن در امر اطلاع‌رسانی و آموزش، فرهنگ‌پذیری، ایجاد تفنن و سرگرمی، این رسانه نیز مانند تمامی تکنولوژی‌های ارتباطی دیگر اگر به‌موقع و صحیح استفاده نشود، تأثیرات منفی غیرقابل انکاری دارد که درصورت بی‌توجهی به آن ممکن است تأثیر مثبت این رسانه فراگیر را تحت‌الشعاع قرار دهد.

ادامه مطلب: كودك و تأثيرات منفي تلويزيون
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید