نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 70
پرینت

لاسرتای مشبک

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias grammica

نام انگلیسی:  reticulate racerunner   

نام فارسی: لاسرتای مشبک

    

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ؛چهارمین انگشت با ریشه های مشخص در هر دو طرف کناره ای میانی که ردیف کاملی از فلس های کناری نوک تیز را تشکیل می دهند و ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ؛ صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشت ها با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و بر آمده. فلس های پهلویی بطور مشخص بزرگتر از فلس های پشتی ؛ ردیف پلاک های پهن در سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر پهنای پلاک های مجاور نیستند ؛فلس های بینی از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس لب بالا ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف ؛ 20 تا 22 فلس زیر چهارمین انگشت .

رنگ آمیزی :شبکه ظریفی از قهوه ای تیره یا قهوه ای مایل به قرمز روی ناحیه پشت و اندام های حرکتی که توسط نقاط کرم یا خرمایی احاطه شده است ؛ ناحیه فوقانی سر قهوه ای روشن با نقاط کوچک قهوه ای تیره پراکنده ؛ ناحیه شکمی سفید کرم رنگ .زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ؛ در دشت های ماسه ای سست با تپه های شنی تثبیت شده ، همراه با بوته های اندک و پراکنده ،و نیز گیاهان علفی .

 عادات و رفتار: روز فعالند ؛ در حفره های ماسه ای مخفی می شوند از حشرات و عنکبوتیان تغذیه می کنند ؛ ماده ها 2 تا 6 تخم می گذارند .

ادامه مطلب: لاسرتای مشبک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 69
پرینت

لاسرتای لاله زار

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias lalezharica

نام انگلیسی:  lalehzar racerunner   

نام فارسی: لاسرتای لاله زار

  

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند . معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 4 سپر زیر آواره ای با سپرهای کوچکتر جانبی و عقبی تا چهارمین سپر زیر آواره ای .

رنگ آمیزی : دو نوار طولی پشتی و دو نوار طولی جانبی پشتی که کم و بیش منقطع و متمایل به نقاط کوچک مایل به سفید ، حاشیه کناری و میانی این نقاط سیاه ؛ روی پهلوها یک نوار روشن جانبی از حاشیه عقبی گوش تا کشاله ران . بین نوارهای جانبی و جانبی پشتی یک ردیف لکه چشمی آبی از جلوی اندامهای حرکتی پیشین تا کشاله ران ؛ بین نوارهای جانبی و جانبی پشتی یک ردیف لکه چشمی آبی از جلوی اندامهای حرکتی تیره با نقاط روشن تر؛ناحیه شکم سفید ؛ کناره ای شکم با آثار سیاه  ماده ها دارای نوارهای روشن پشتی و جانبی پشتی کم بیش منقطع کمتری هستند . نر ها با لکه های چشمی آشکار تر با حاشیه های سیاه ادغام یافته که نوار جانبی تیره مشخصی را تشکیل می دهند .

 زیستگاه : نواحی کوهستانی ، در دامنه ها و زمینهای باز کوهپایه ای همراه با گیاهان کوچک و انئک و نیز جاورت روستاها و باغها .

ادامه مطلب: لاسرتای لاله زار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 75
پرینت

لاسرتای کوهستانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias montanus

نام انگلیسی:  mountain racerunner   

نام فارسی: لاسرتای کوهستانی

 

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان . فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط 2 فلس بزرگ ( فلس های دانه ای نیستند ) از هم جدا شده اند . چهارمین انگشت با 2 ردیف کامل از فلس های زیر انگشتی ؛ فلس های گلویی در تماس با دومین جفت از سپرهای زیر آرواره ای نیستند ؛ فاقد فلس کوچک بین سپر های جلو پیشانی ؛ 4 یا 5 جفت سپر زیر آرواره ای ؛ فلس های روی دمی بطور مشخص تیغه دار نسیتند . 23 تا 25 فلس گلویی ؛ 62 تا 67 فلس اطراف دهمین حلقه دمی .

رنگ آمیزی : ناحیه پشتی بطور یکدست قهوه ای تیره بدون نقاط یا لکه های چشمی؛ 5 نوار طولی باریک روشن منقطع ، یکی دو شاخه ای روی گردن ، 2 نوار موازی ستون مهره ای بر هر طرف ، یک نوار جانبی پشتی همراه با یک یا دو خال روشن منظم ، یک ردیف از نقاط جانبی شکمی قهوه ای تیره که گاهی متمایل به یک نوار می شوند ؛ سطح رویی اندامهای حرکتی قهوه ای تیره با تعدادی نقاط روشن ؛ سطح رویی دم در قسمت ابتدایی قهوه ای و در قسمت انتهایی خاکستری مایل به قهوه ای روشن ؛ سطح زیرین دم و اندامهای حرکتی سفید مایل به زرد .

 زیستگاه : نواحی کوهستانی، در دره ها ، سراشیبی ها ، با پوشش گیاهی استپی شامل بوته های پراکنده .

 عادات و رفتار : روز فعال اند . در زیر زمینی و در شکاف سنگها مخفی می شوند ، از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند .

ادامه مطلب: لاسرتای کوهستانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 64
پرینت

لاسرتای کپه داغ

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias strauchi kopetdaghica

نام انگلیسی:  kopet dagh racerunner   

نام فارسی: لاسرتای کپه داغ

  

 پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی حداقل کمتر از یک سوم اندازه هر کدام ازهم جدا شده اند ؛ معمولا چندین فلس یقه ای بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور ؛ 5 جفت سپر زیر آواره ای ؛ 19 تا 28 فلس گلویی ؛ 48 تا 59 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ 20 تا 26 فلس در نهمین یا دهمین حلقه دمی .

رنگ امیزی : ناحیه پشت قهوه ای حنایی ، ناحیه ستون مهره ای بدون نوار یا لکه ، 2 نوار جانبی پشتی سیاه برجسته و پهن تر از فضای مابین هم بر هر طرف ناحیه پشت ، حاشیه دار و گاهی با نقاط زرد روشن و سفید کوچک احاطه می شوند . ناحیه عقبی ران سیاه مشبک . لکه های سفید با حاشیه تیره تا دم امتداد میابند . ؛ ناحیه سر قهوه ای با آثار نا مشخص تیره تر ؛ ناحیه شکم خرمایی کرم ؛ سطح زیرین دم و ران در بالغها زرد روشن .

 زیستگاه : نواحی معتدل ، در دامنه ها ، حاشیه بریدگی ها ، کوههای فرسوده ماسه سنگی ، دره ای باریک مملو از رسوبات ، سراشیبی های صخره ای با گیاهان بوته ای پراکنده .

 عادات و رفتار : روز فعال اند ؛ در زیر سنگ ها ؛ لابلای صخره ها شکاف ها و حفره ها در پای بو ته ها مخفی می شوند ؛ از بند پایان مختلف نظیر زنبورها ، راست بالان ، عنکبوتها و غیره تغذیه می کنند .

ادامه مطلب: لاسرتای کپه داغ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 69
پرینت

لاسرتای صخره‌ای آناتولیا

 

لاسرتای صخره‌ای آناتولیا، Anatololacerta anatolica

وضعیت بقا

کمترین نگرانی (IUCN 3.1)

طبقه‌بندی علمی

فرمانرو:  جانوران

شاخه:طنابداران

رده:خزندگان

راسته:پولک‌داران

ادامه مطلب: لاسرتای صخره‌ای آناتولیا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 68
پرینت

لاسرتای سیستان (راه راه)

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias fasciata

نام انگلیسی:  sistan racerunner   

نام فارسی: لاسرتای سیستان (راه راه)

  

 پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ریف از هم جدا شده اند ؛ معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است .فلسهای بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف کاملی از فلسهای ذانه ای از هم جدا شده اند. چهارمین انگشت با دو ردیف کامل از فلس های زیر انگشتی ؛ در هر ردیف 28 تا 30 فلس ، و ردیف کاملی از فلس های جانبی بطور مشخص نوک دار ؛ 4 فلس اطراف بند ماقبل آخری انگشت ؛ 3 فلس بینی ؛ که از پایین در تماس با 2 یا 3 فلس قدامی لب بالا ؛ 21 تا 30فلس گلویی در ردیف مستقیم میانی .

رنگ آمیزی : سطح پشتی بطور متناوب با خط های روشن و تیره ؛ خطهای تیره از خرمایی کمرنگ تا قهوه ای شکلاتی ؛ خط های روشن سفیدکرم تا نخودی ، بالغ ها با 5 تا 8 نوار تیره فاقد نفاط روشن درداخل نوار های تیره ناحیه سر یکدست قهوه ای .

 زیستگاه : نواحی بیابانی و نیمه بیابانی خشک ، در دامنه های دشتی ، با زمینهای ماسه ای ،نمکی ، رسوبی یا ریگزار همراه با گیاهان پراکنده بیشتر از نوع بوته ای کوچک ، و همچنین بناهای مخروبه .

ادامه مطلب: لاسرتای سیستان (راه راه)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 89
پرینت

لاسرتای راه راه

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias lineolata

نام انگلیسی:  striped racerunner   

نام فارسی: لاسرتای راه راه

   

پراکندگی

مشخصات : فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت یک ردیف کامل به اندازه انگشت ریشه های مشخص را تشکیل می دهند . ردیف منافذ رانی تا زانوها می رسند . چهارمین انگشت با یکی از فلس های زیر انگشتی . 3 فلس اطراف انگشت چهارم ؛ فلسهای روی دم بشدت تیغه ای و نوک تیز ؛ فلس های پهن سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر اندازه فلس های مجاور .

رنگ امیزی :ناحیه پشت کرم حنایی با 7 یا 8 نوار قهوه ای ؛نوارهای جانبی پشتی بیرونی پهن ترند. سر یکدست قهوه ای روشن یا با نقاط کوچک تیره ؛ اندامهای حرکتی با لکه های گرد یا بیضی روشن روی زمینه قهوه ای تیره ؛ کناره ها و زیر کناره ی دم زرد. ناحیه شکمی سفید . بالغ ها و جوانها با آثار مشابه هم .

 زیستگاه : نواحی بیابانی و نیمه بیابانی ؛در زمین های شنی و ماسه ای ؛ ماسه ای رسوبی و خاک های رسی با گیاهان بوته ای پراکنده و اندک .

ادامه مطلب: لاسرتای راه راه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 80
پرینت

لاسرتای دشت لوت

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : lacerta mostoufi

نام انگلیسی:  dasht-e lut lacerta    

نام فارسی: لاسرتای دشت لوت

 پراکندگی

مشخصات : پلک زیرین بدون سپرهای شفاف ؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی ؛ پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی ، این فلس ها کمی نیمه نیمه رویهم و در 3 ردیف طولی قرار گرفته اند ؛ فلس های پشتی بطور مشخص تیغه دار ؛ یقه اره ای شکل ؛ 46 فلس در ریف عرضی ناحیه میانی پشت ؛ یک فلس  عقب بینی ؛ 17 تا 23 فلس گلویی ؛ 25 صفحه زیر انگشت چهارم .

رنگ آمیزی : نمونه های نگهداری شده در الکل با ناحیه پشتی کاملا سیاه ؛ ناحیه گلویی و سطح زیرین پاها و انگشتها مایل به سفید ؛ ناحیه شکم سیاه براق با حاشیه های رنگی ؛ در نمونه زنده ناحیه پشتی خاکستری یا زیتونی ؛ مایل به سفید ، ناحیه شکم سیاه براق با حاشیه های رنگی ؛ در نمونه زنده ناحیه پشتی خاکستری یا زیتونی ؛ سطح زیرین ران زرد کمرنگ . ؛ شکم مایل به خاکستری یا مایل به سیاه.

 زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، زمینهای شنزار یا ریگی دشتی یا در دامنه کوهها با پوشش گیاهی بسیار اندک بوته ای ؛ و یا همراه با نخلها در روستاها .

 عادات و رفتار : روز فعالند ؛ از حشرات تغذیه می کنند .

ادامه مطلب: لاسرتای دشت لوت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 72
پرینت

لاسرتای خال سیاه

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias nigrocellata

نام انگلیسی:  black ocellated racerunner   

نام فارسی: لاسرتای خال سیاه

 

 پراکندگی

مشخصات : فلسهای زير چشمی در تماس با دهان نيستند ؛ چهارمين انگشت فاقد ريشه های مشخص ؛صفحه های انگشتی ناخن دراز بدون نواحی توسعه يافته و برآمده ؛پنجمين انگشت با رديف کامل از فلسهای زير انگشتی و تعداد کمی فلسهای جانبی پراکنده که رديف کاملی را تشکيل نمی دهند؛چهارمين انگشت با دو رديف فلسهای زير انگشتی؛3 فلس بينی از پايين در تماس با 2 يا3 فلس لب بالا؛ فلسهای ناحيه گوش معمولا کوچک و نامشخص ؛چهارمين فلس بالای چشمی بزرگتر از فاصله آن از دومين فلس جلوی چشمی.

رنگ آميزی:ناحيه پشت خاکستری با نقاط نسبتا بزرگ خاکستری روشن يا تقريبا مدور سفيد با با حاشيه سياه 6 تا 10 رديف کم وبيش منظم طولی؛ لکه های چشمی روی ناحيه ميانی پشت نامشخص ،يا وجود ندارد ؛ناحيه شکمی سفيد؛جوانها وبالغها با آثار مشابه هم .

 زيستگاه: نواحی بيابانی و نيمه بيابانی در زمينهای سخت رسوبی همراه با ماسه ها و سنگريزه و نيز شنزارهای تثبيت شده ،همراه با پوشش گياهی اغلب يکساله و يا بوته ای .

ادامه مطلب: لاسرتای خال سیاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 87
پرینت

لاسرتای پهلو سیاه

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias nigrolateralis

نام انگلیسی:  black sided racerunner   

نام فارسی: لاسرتای پهلو سیاه

 پراکندگی

مشخصات: فلسهای زير چشمی در تماس با دهان ؛فلسهای فاقد ريشه های مشخص؛ 2 رديف منافذ رانی توسط فضايی کمتر از يک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ رديف منافذ رانی به زانو نمی رسند،معمولا چندين فلس يقه ايی به طور مشخص بزرگتر از فلسهای گلويی مجاور ؛5 جفت سپر زير آرواره ای ؛فلسهای بينی از پايين در تماس با 2 يا3 سپر لب بالا،بيشتراز 125 فلس در ناحيه گوش ؛64 تا69 فلس پشتی در ناحيه ميانی پشت ؛فلسهای روی دم تيغه دار نيستند ؛41 تا 42 فلس گلويی مابين فلس زير آرواره ای و يقه ای.

رنگ آميزی :پشت خرمايی روشن همراه با قهوه اي مايل به خاکستری کمرنگ با 2 يا4 رديف طولی از نقاط تيره ؛ سطح رويی اندامهای حرکتی پيشين يکدست خرمايی مايل به خاکستری حنايی ،اندامهای حرکتی عقبی با رنگی مشابه ، يکدست يا با تعداد کمی نقاط تيره و پراکنده ؛فاقد لکه چشمی روشن روی اندامهای حرکتی يا بدن ؛ سطح رويی سر قهوه ای زيتونی ؛ناحيه شکم سفيد مايل به آبی کرم ؛ بالغها معمولا با نوار جانبی پشتی سياه کم و بيش پيوسته،دست کم برای قسمت زيادی از اندازه آن.

ادامه مطلب: لاسرتای پهلو سیاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 78
پرینت

لاسرتای پلسک

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias pleskei

نام انگلیسی:  pleske's racerunner   

نام فارسی: لاسرتای پلسک

   

پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان ؛ فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ؛ 2 ردیف منافذ رانی که توسط فضایی دست کم یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ، فلس های بینی از پایین با 2 یا 3 فلس لب بالا تماس دارند .

رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن قهوه ای روشن با 7 نوار طولی که پهن تر از فضای بین هم هستند ؛ نوار میانی پشتی بر روی گردن دو شاخه می شود ؛ نوار روی ناحیه پهلوها کمرنگ ؛ اندامها ی حرکتی با لکه چشمی روشن ؛ ناحیه شکم کرم رنگ ؛ سطح زیرین دم زرد و ناحیه پهلو مایل به زرد .

 زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی ، زمینهای ماسه ای یا سنگلاخی در دامنه ها یا کوهپایه ها با پوشش گیاهی استپی ،

 عادات و رفتار : روز فعال اند ؛ زیر سنگها یا درون حفره ها مخفی می شوند ؛  از بند پایان مختلف نظیر مورچه ها ، قاب بالها ، عنکبوتها و غیره تغذیه می کنند .

ادامه مطلب: لاسرتای پلسک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 80
پرینت

لاسرتای بیابانی مشبک

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias acutirostris

نام انگلیسی:  reticulate desert lacerta   

نام فارسی: لاسرتای بیابانی مشبک

   

 پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی در تماس با دهان نیستند ، چهارمین انگشت با ریشه های جانبی مشخص در دو طرف و کناره های میانی ، که ردیف کاملی از فلس های میانی مشابه ، صفحه های انگشتی ناخن دار و انگشتان با نواحی توسعه یافته جانبی پهن و برآمده، ردیف پلاکهای پهن در سطح زیرین ساق پا بیشتر از دو برابر پهنای پلک های مجاورند .

رنگ آمیزی : یک طرح شبکه ای ظریف قهوه ای مایل به قرمز روی پشت و اندام های حرکتی که با لکه های خرمایی کمرنگ با کرم احاطه می شوند . ناحیه فوقانی سر قهوه ای روشن با نقاط و اثار کوچک پراکنده قهوه ای تیره ، ناحیه شکمی زرد کمرنگ یا سفید کرم .

 زیستگاه : نواحی بیابانی خشک ، در زمین های رسوبی و شن ریزه های باد اورده ، با پوشش گیاهی پراکنده بوته ای و علفی .

 عادات و رفتار : فعالیت در روز ؛ حفارند . در سوراخ هایی که بیشتر در پای بوته ها حفر می کنند، مخفی می شوند ، از حشرات و عنکبوتیان مختلف تغذیه می کنند .

ادامه مطلب: لاسرتای بیابانی مشبک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 61
پرینت

لاسرتای ایرانی

دکتر نصرالله پویانی

نام علمی : eremias persica

نام انگلیسی:  persian racerunner   

نام فارسی: لاسرتای ایرانی

  

 پراکندگی

مشخصات : فلسهای زیر چشمی در تماس با دهان ، فلسهای جانبی چهارمين انگشت فاقد ريشه های مشخص ؛2 رديف منافذ رانی توسط فضايی کمتر از يک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده اند ؛ معمولا چندين فلس يقه ای به طور مشخص بزرگتر از فلسهای گلويی مجاور؛5 جفت سپر زير آواره ای ؛ کمتر از 40 فلس گلویی ؛فلسهای بينی از پايین در تماس با 2 یا3 فلس لب بالا؛ 3 فلس دور انگشت چهارم ؛ 28 تا 39 فلس گلويی ؛ 56 تا 70 فلس پشتی، 23تا 35 فلس در حلقه نهم يا دهم دمی.

رنگ آميزی : بالغها با نوار جانبی پشتی سياه کم و بيش یکدست ؛ دست کم برای قسمت زيادی از اندازه آن،رديفهای از نقاط کم و بيش مشخص و 4 نوار طولی قهوه ای روی پشت مابين نوار های جانبی پشتی قهو ای تا سياه با نقاط سفيد ؛ در عقب معمولا با نقاط سفيد در یک ردیف در هر نوار ؛ قسمت انتهایی دم در جوانها مایل به آبی . جوانها در ناحيه پشت خاکستری کمرنگ یا خرمایی ؛ با 4 نوار طولی قهوه ای ؛ نوار میانی پشتی روشن در بالغها نوارهای تیره به 4 لکه سیاه کم و بیش منظم رو ی زمینه روشن تبدیل شده اند .؛ ناحیه شکم سفید .

ادامه مطلب: لاسرتای ایرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته سوسمارها - لاسرتای
نمایش از 03 مرداد 1394 بازدید: 65
پرینت

لاسرتای اندرسون

دکتر نصرالله پویانی

م علمی : eremias andersoni

نام انگلیسی:  anderson's racerunner   

نام فارسی: لاسرتای اندرسون

  

 پراکندگی

مشخصات : فلس های زیر چشمی درتماس با دهان ، فلس های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه های مشخص ، دو ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه یک ردیف از هم جدا شده اند . معمولاٌ فقط یک فلس یقه ای میانی بطور مشخص بزرگتر از فلس های گلویی مجاور است . فلس های بالای چشمی و پیشانی توسط ردیف کاملی از فلس های دانه ای از هم جدا نشده اند ، چهارمین انگشت فاقد ردیف کاملی از فلس های جانبی بطور مشخص نوک دار، 3 فلس اطراف بند ما قبل آخری انگشت ؛ سورخ بینی در میان 3 فلس بینی قرار گرفته و با فاصله ی زیاد از فلس های لب بالا جدا شده اند ، فلس های شکمی در 13 تا 14 ردیف طولی مورب ؛ فلس های روی دم بطور ضعیف تیغه دار ؛ چهارمین انگشت بدون فلس های پیش امده و پهن .

رنگ آمیزی :پشت خاکستری حنایی با 9 نوار طولی قهوه ای که پهن تراز فضای بین هم هستند. نوار های میانی بریده بریده متمایل به لکه های مجزا ، یا کم و بیش موجدار، گاهی نوار ها تا دم ادامه دارند . یک نوار از چشم شروع و در طول پهلوها تا نیمه قدامی دم امتداد می یابد. سطح رویی اندام های حرکتی با لکه های بیضی یا مدور روشن روی زمینه قهوه ای تیره؛ ناحیه شکمی سفید.

ادامه مطلب: لاسرتای اندرسون
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 150 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید