نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 86
پرینت

زندگي دختر هندي با مار كبري!

رسانه‌هاي رسمي هند اعلام كردند كه يك دختربچه هشت ساله با مارهاي كبري زندگي مي‌كند. «كاجول خان» كه هشت سال دارد و در روستاي «گاتامپور» در ايالت «اوتار پرادش» هند زندگي مي‌كند با وجود اينكه سه بار توسط مارهاي كبري گزيده شده است، اما هنوز با اين خزندگان خطرناك زندگي مي‌كند، به طوري كه اين حيوانات جاي دوستان را برايش پر كرده‌اند. پدر 55 ساله اين كودك در اين باره به روزنامه ديلي ميل، يادآور شد: من به مدت 45 سال است كه در كار گرفتن مارها از خانه و محل كار مردم روستا هستم. به پسرم كه هم‌اكنون 28 سال دارد آموزش مارگيري داده‌ام، اما دختر كوچكم در اين مورد باهوش‌تر است. 

ادامه مطلب: زندگي دختر هندي با مار كبري!
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 68
پرینت

یله مار

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Malpolon monspessulana

نام انگلیسی: Montpellier Snake   

نام فارسی : یله مار     

 پراکندگی

مشخصات : سر و گردن كمي مشخص ، پوزه برجسته و گرد با فرورفتگي ثلثي شكل ، پهنا و ارتفاع پولك رسترال برابر و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ،‌چشم با مردمك گرد ،‌داراي پولك و به ندرت سه پولك عقب چشمي ، پولكهاي بين بيني كوتاهتر از پولكهاي جلو پيشاني ، پولك پيشاني خيلي باريك و برابر يا كمي بلندتر از پولك آهيانه ، داراي دو پولك گونه اي ،‌ پولكهاي گيجگاهي 2+3 يا 2+4 عدد ،‌لب بالا داراي 8 پولك و به ندرت 9 پولك ، لب پائين داراي 10 يا 11 پولك (چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، طول پولك چين قدامي برابر يا كوتاهتر از پولك چين خلفي ، پولكهاي بدن اريبي شكل با كمي فرورفتگي در وسط پولك ، پولكهاي سطح پشتي 17رديف ، پولكهاي سطح شكمي 168 تا 183 و سطح زيرين دم 72 تا 95 عدد ، پولك مخرجي منقسم .


ادامه مطلب: یله مار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 57
پرینت

ممیز مار

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Psammophis schokari 

نام انگلیسی: Schokari Sand Racer

نام فارسی : ممیز مار 

 پزاکندگی

مشخصات : سر باريك و طويل ، گردن مشخص ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و قابل رؤيت از سمت بالاي سر ، پولك گونه اي بلند و باريك ، بين بيني دو يا سه پولك ، پولكهاي بين بيني خيلي كوتاهتر از پولكهاي جلو پيشاني ، طول پولك گونه اي سه تا چهار برابر ارتفاع آن ، داراي يك پولك جلو چشمي متصل به پيشاني و دو يا به ندرت سه پولك عقب چشمي ، پولك‌هاي گيجگاهي 2+2 يا 3+2 و به ندرت 1+2 عدد ، لب بالا داراي 9 پولك و لب پائين 10 يا 11 پولك (پنجمين و ششمين پولك لب بالا متصل به چشم ) پنج يا شش پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولك چين قدامي كوتاهتر از پولك چين خلفي ، پولك‌هاي سطح پشتي 17 رديف ، پولك‌هاي سطح شكمي 172 تا 195 عدد و سطح زيرين دم 76 تا 125 عدد ، پولك مخرجي منقسم .


ادامه مطلب: ممیز مار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 71
پرینت

مار گورخري

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Spalerosophis microlepis

نام انگلیسی: Zebra Snake   

نام فارسی : مار گورخري                

 پراکندگی

مشخصات : پوزه برجسته ، پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، سطح فوقاني پوزه داراي چندين پولك كوچك ، ناحيه گيجگاهي و گونه اي پوشيده از چندين پولك كوچك ، پولك پيشاني منقسم به سه جز، لب بالا داراي 13 تا 16 پولك و لب پائين 12 تا 15 پولك ، دور چشم داراي 11 تا 15 پولك ، لب بالا به وسيله يك رديف پولك از چشم مجزا ، شش پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولكهاي چين خلفي باريك و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ، پولكهاي پشتي 41 تا 43 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 224 تا 252 عدد و سطح زيرين دم 90 تا 109 عدد پولك مخرجي منفرد .


بدن به رنگ خاكستري روشن متمايل به قهوه اي و در قسمت قدامي بدن با خالهاي چند ضلعي سياه رنگ به شكل زيگزاك ،‌در دو طرف گردن داراي خطوط تيره سياه رنگ ، از ناحيه بيني و چشم تا گوشه دهان داراي خط تيره ممتد ، سطح شكمي به رنگ زرد روشن .

ادامه مطلب: مار گورخري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 79
پرینت

مار گرگي

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Lycodon striatus 

نام انگلیسی: northern wolf snake   

نام فارسی : مار گرگي 

 

پراکندگی

مشخصات : ناحيه گردن كمي مشخص ، پوزه فرو رفته و قابل رؤيت از سمت بالاي سر آنهم به سختي ، چشم كوچك با مردمكي عمودي ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ، طول پولك بين بيني كوتاهتر از پولك جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني برابر يا كمي كوتاهتر از پولك آهيانه ، پولك گونه اي بزرگ و از چشم مجزا ،‌داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولك‌هاي گيجگاهي كوچك و 3+2 عدد ، لب بالا داراي 8 پولك و لب پائين 9 پولك (سومين و چهارمين و پنجمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ،‌ پولكهاي چين قدامي بلندتر از پولكهاي چين خلفي ، بدن استوانه اي شكل و كشيده ، پولكهاي ناحيه پشتي صاف و 17 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

ادامه مطلب: مار گرگي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 62
پرینت

مار كوتوله (مدستا)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis modesta

نام انگلیسی: Ringheaded Dwarf Snake   

نام فارسی : مار كوتوله

 پراکندگی


مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و به سختي از سمت بالا قابل رؤيت . داراي يك پولك بيني ، طول شيار ميان پولك‌هاي بين بيني كوتاهتر از طول شيار بين پولكهاي جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني برابر با فاصله آن تا انتهاي پوزه از پولك آهيانه ، سطح جانبي پولك پيشاني در قسمت خلفي به هم نزديكتر ، طول پولك گونه اي يك برابر و نيم پهناي آن ، داراي يك پولك جلو چشمي ( به ظاهر دو پولك) و دو پولك عقب چشمي ( به ندرت يك عدد) ، پولكهاي گيجگاهي 2+1 عدد، لب بالا داراي 7 پولك (سومين و چهارمين آن متصل به چشم) ، لب پائين داراي 8 يا 9 پولك ، پولكهاي چين خلفي به وسيله يك يا دو پولك از هم مجزا، پولكهاي پشتي 17 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 161 تا 179 عدد و سطح زيرين دم 71 تا 83 عدد ،‌ پولك مخرجي منقسم .

ادامه مطلب: مار كوتوله (مدستا)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 48
پرینت

مار كوتوله پارسي

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis persicus

نام انگلیسی: Persian Dwarf Snake   

نام فارسی : مار كوتوله پارسي 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پهناي پولك رسترال تقريبا دو برابر ارتفاع آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، شيار بين پولكهاي بين بيني تقريبا برابر شيار بين پولكهاي جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني يك برابر و نيم عرض آن و تقريبا يك برابر و نيم عرض پولك بالاي چشمي و برابر با فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك آهيانه ، فاقد پولك گونه اي ،‌داراي يك پولك بيني متصل به پولك جلو چشمي يا نزديك آن ، داراي يك پولك جلو چشمي و يك پولك عقب چشمي ، پولك‌هاي گيجگاهي 1+1 عدد ، لب بالا داراي 7 پولك (سومين و چهارمين پولك متصل به چشم ) ، لب پائين داراي 7 يا 8 پولك (چهار پولك آن متصل به پولك چين قدامي) ، طول پولك‌هاي چين قدامي دو برابر طول پولك‌هاي چين خلفي ، پولك‌هاي سطح پشتي 15 عدد ،‌ پولك‌هاي سطح شكمي 190 تا 221 عدد و سطح زيرين دم 62 تا 84 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

ادامه مطلب: مار كوتوله پارسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 80
پرینت

مار كوتوله

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis collaris 

نام انگلیسی:    

نام فارسی : مار كوتوله 

 پراکندگی

مشخصات : پهناي پولك رسترال كمي بيش از طول آن و از سمت بالا قابل رؤيت ، داراي يك پولك بيني ، ‌شيار پولكهاي بين بيني برابر يا كمي كوتاهتر از شيار بين پولكهاي جلو پيشاني ،‌طول پولك پيشاني بيش از فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك آهيانه ، داراي يك پولك گونه اي گاهي كمي طويل و يك پولك جلو چشمي (به ندرت دو عدد) و دو عدد پولك عقب چشمي (به ندرت يك عدد) ، پولكهاي گيجگاهي 2+1 عدد ، لب بالا داراي 7 پولك و لب پائين 7 يا 8 پولك ،‌(سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، پولكهاي چين خلفي كوتاهتر از پولكهاي چين قدامي و معمولاً به وسيله يك رديف پولك از هم مجزا ،‌ پولكهاي سطح پشتي 15 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 152 تا 177 عدد و سطح زيرين دم 50 تا 63 عدد و پولك مخرجي منقسم .


ادامه مطلب: مار كوتوله
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 71
پرینت

مار كوتوله (مداس)

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Eirenis medus 

نام انگلیسی: Striped Dwarf Snake   

نام فارسی : مار كوتوله 

 

پراکندگی

مشخصات: طول شيار ميان پولك بيني و پولك رسترال بيش از طول ميان پولك بين بيني و پولك رسترال ، پولك گونه اي مستقر در روي دومين پولك لب بالايي و تنها در نقطه اي متصل به سومين پولك لب بالا ، داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ،‌ پولكهاي چين خلفي به وسيله يك و گاهي دو پولك از هم مجزا ،‌ پولكهاي سطح پشتي 15 عدد و صاف ، پولكهاي سطح شكمي 144 تا 171 عدد و سطح زيرين دم 42 تا 58 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

ادامه مطلب: مار كوتوله (مداس)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 70
پرینت

مار كرمي شكل

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Typhlops vermicularis

نام انگلیسی: Worm Snake   

نام فارسی : مار كرمي شكل

 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه گرد و گردن نامشخص ، ناحيه دم كوتاه و ضخيم ، چشم كوچك و در زير پولك شفاف واقع و قابل رؤيت ، پولك‌هاي ناحيه سر نسبتاً بزرگ و متعدد ، پولك رسترال بزرگ به طول تقريبي يك سوم پهناي سر ، داراي يك پولك بيني و يك پولك جلو چشمي هم عرض چشم و متصل به دومين و سومين پولك لب بالايي ، لب بالايي داراي چهار پولك ، طول و عرض دم يكسان و منتهي به يك زائده شاخي ، فك بالايي داراي دندان و دور بدن بيش از 14 پولك (16 تا 36 عدد) ، سطح پشتي بدن به رنگ قهوه اي يا خاكستري روشن و داراي پولك‌هاي همانند و صاف ، سطح شكمي به رنگ زرد ليمويي با پولك‌هاي كوچكتر .

ادامه مطلب: مار كرمي شكل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 82
پرینت

مار قيطاني

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Coluber rhodorachis

نام انگلیسی: Braid Snake    

نام فارسی : مار قيطاني  


  پراکندگی

مشخصات : بدن كشيده و باريك ، ‌پوزه نسبتاً تيز و مشخص ، پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن ،‌ پولك‌هاي بين بيني برابر يا كوتاهتر از پولك‌هاي جلو پيشاني ، قسمت قدامي پولك پيشاني پهن تر از پولك بالاي چشمي ، طول پولك به گونه اي بيش از ارتفاع آن ، داراي يك پولك جلو چشمي (معمولاً به پولك پيشاني متصل) و در سمت پائين آن يك پولك زير چشمي ، داراي دو پولك عقب چشمي ، پولك‌هاي گيجگاهي 3+2 عدد (ندرتاً 2+2 عدد) ، لب بالا داراي 9 پولك (پنجمين و ششمين پولك آن متصل به چشم) ، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولكهاي چين خلفي برابر يا كمي بلندتر از پولكهاي چين قدامي و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ،‌ پولكهاي ناحيه پشتي 19 عدد و صاف ،‌ پولك مخرجي منقسم . دن به رنگ زيتوني ،‌سبز روشن متمايل به خاكستري ،‌زيتوني متمايل به قهوه اي يكنواخت يا داراي خطوط و نقوش متفاوت ، در بعضي از نمونه‌ها ناحيه پشت (از پس سر تا انتهاي دم) داراي يك خط قرمز رنگ يا نارنجي متمايل به قهوه اي ممتد ، پولكهاي سطح شكمي 214 تا 235 عدد و سطح زيرين دم 106 تا 136 عدد ،‌گاهي سطح پشتي فاقد خط قرمز اما رنگ قسمت قدامي بدن و قسمت خلفي آن متفاوت ، در قسمت قدامي خطوط با رنگ تيره يا سياه به شكل زيگزاك نامنظم با خالهاي كوچكتر در سطح جانبي ، قسمت خلفي بدن يكنواخت و به رنگ زيتوني خاكستري .

ادامه مطلب: مار قيطاني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 73
پرینت

مار قهوه ای شرقی

 


شاید اسم این بسیار جالب باشد و شبیه به مارهای سمی نباشد اما نگذارید این اسم شما را گول بزند زیرا تنها ۱۴۰۰۰/۱ یک اونس سم این مار به راحتی هر انسان را از پا در می آورد.

ادامه مطلب: مار قهوه ای شرقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 76
پرینت

مار شلاقي

دکتر محمود لطیفی

نام علمی: Elaphe quatuorlineata

نام انگلیسی: Four-lined Snake   

نام فارسی : مار شلاقي       

                      

 پراکندگی

مشخصات : پهناي پولك رسترال بيش از ارتفاع آن و از سمت بالاي سر قابل رؤيت ،‌پهناي پولكهاي بين بيني بيش از طول آنها و كوتاهتر از پولكهاي جلو پيشاني ، طول پولك پيشاني تا يك برابر و نيم عرض آن و برابر با فاصله آن تا پولك رسترال و كوتاهتر از پولك آهيانه ، عدم تداخل پولك رسترال به داخل پولك بين بيني و فقدان شكل زاويه يا گوشه خلفي آن ، پولك گونه اي تقريبا چهار گوش ، پولكهاي گيجگاهي 3+2 يا 4+3 عدد ، داراي يك پولك جلو چشمي ، يك پولك زير چشمي در پائين پولك جلو چشمي ، دو يا سه پولك عقب چشمي ، لب بالا داراي 8 پولك به ندرت 9 عدد ( چهارمين و پنجمين يا پنجمين و ششمين آن متصل به چشم )، چهار يا پنج پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولكهاي چين خلفي كوتاهتر از قدامي آن ، پولكهاي سطح پشتي 25 عدد (به ندرت 23 يا 27 عدد) تيغه دار و در سمت جانبي صاف ، پولك‌هاي سطح شكمي 200 تا 213 و انتهاي سمت جانبي آن گرد ، پولكهاي سطح زيرين دم 61 تا 74 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

ادامه مطلب: مار شلاقي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: انواع مختلف و متنوع دیگری از مارها
نمایش از 24 تیر 1394 بازدید: 61
پرینت

مار شاخدار

دکتر محمود لطیفی

نام علمی : Pseudocerastes persicus persicus 

نام انگلیسی: Persian Horned Viper   

نام فارسی: مار شاخدار  

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه كوتاه ، سر پهن و نسبت به گردن كاملا مشخص ، مردمك چشم عمودي ، پولكهاي سطح فوقاني سر كوچك و تيغه دار ، داراي دو زائده شاخي شكل در قسمت بالاي چشم ، پولكهاي سطح قدامي و فوقاني پوزه صاف ، پولك رسترال كوچك و پهن ، دور چشم 15 تا 20 پولك ، در فاصله بين دو چشم 10 تا 15 پولك، بين چشم و لب بالا 2 تا 4 پولك ، لب بالا داراي 11 تا 14 پولك و لب پائين 13 تا 17 پولك، سوراخ بيني درون پولك، بين پولك بيني و پولك رسترال داراي يك سري پولك، پولكهاي سطح پشتي كاملا تيغه دار، انتهاي پولكها فاقد تيغه، پولكهاي سطح جانبي كمي تيغه دار و پولكهاي نزديك سطح شكمي نسبتاً صاف ، پولكهاي سطح پشتي 23 يا 25 رديف ، پولكهاي سطح شكمي 144 تا 163 و سطح زيرين دم 38 تا 50 عدد و در دو رديف ، پولك مخرجي منفرد .

ادامه مطلب: مار شاخدار
 

صفحه1 از4

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 126 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید