نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 50
پرینت

نوک خنجری ( آووست )

نام علمی : Recurvirostra Avosetta

نام انگلیسی:  Avocet   

نام فارسی: نوک خنجری ( آووست )

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 44 سانتیمتر طول دارد و با پرو بال سیاه وسفید، منقار بلند و سربالا، سرو پس گردن سیاه، کاملا مشخص است. روتنه و بال ها سیاه و سفید است که در پرواز؛ انتهای بال های سیاه، زیر بدن سفید و پاهای آبی مایل به خاکستری اش بیرون از دم دیده می شود. در پرنده ماده، روتنه اندکی قهوه ای تیره است. برای تغذیه در آب های کم عمق با حرکت سر به دو طرف در حاتلی که دم و بدنش رو به بالا قرار گرفته است. به جستجو می پردازد و در طول سال به صورت گروهی به سر می برد.

ادامه مطلب: نوک خنجری ( آووست )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 48
پرینت

گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)

نام علمی : Numenius Arquata

نام انگلیسی:  Curlew   

نام فارسی: گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و نسبتا بزرگ و به رنگ قهوه ای نخودی با لکه های فراوان قهوه ای دیده می شود. منقار بلند و خمیده رو به پایین و پاها خاکستری مایل به آبی است. از سایر گیلانشاه های منطقه بزرگتر است. نر از ماده کوچکتر و منقارش نیز کوتاهتر است. دمگاه سفید مثلثی ، دم راه راه و زیر دمگاه سفید است. سر و گردن نخودی خاکستری با لکه های قهوه ای تیره و رگه های نقطه نقطه در سینه و گردن که در زیر شکم به صورت صلیب، در می آید، دیده می شود. پروازش نسبتا آهسته و بال زدنش شبیه کاکایی است. به واسطه ی اندازه و منقار بزرگترش، از گیلانشاه ابرو سفید متمایز می شود.

ادامه مطلب: گیلانشاه ( گیلانشاه بزرگ)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 38
پرینت

گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)

نام علمی : Numenius Madagascarinensis

نام انگلیسی:  Far Eastern Curlew   

نام فارسی: گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)

 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 63 سانتیمتر ، از گیلانشاه معمولی بزرگتر ولی بسیار شبیه گیلانشاه معمولی است. به سهولت در پرواز از رنگ قهوه ای تیره و پایین تنه از گیلانشاه تمیز داده می شود. در روتنه هیچ سفیدی ندارد و گردن و زیر تنه نخودی با راه راه های قهوه ای تیره است.

صدا: در پرواز صدایش شبیه گیلانشاه معمولی ولی اولین نوت صدایش خشن و بلند است.

زیستگاه: مناطق بالایی سواحل دریا و گلی و در اراضی خیس دسده می شود. در ایران از سیستان گزارش شده است.

حفاظت: ابتدا بایستی پراکندگی آن مشخص گردد تا نسبت ب حفاظتش اقدام لازم انجام گیرد.

ادامه مطلب: گیلانشاه خاوری ( گیلانشاه شرقی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 47
پرینت

نام فارسی : گيلانشاه خالدار

نام انگلیسی : Slender-billed Curlew

نام عربی : كروان الماء دقيق المنقار

نام علمی : Numenius tenuirostris

 

 

 

 

توضیحات : پرنده ای است کنار آبزی با پاهای بلند و منقاری باریک و دراز که به سمت پایین خمیده است. پر و بال این پرنده به طور کلی قهوه ای نخودی مایل به خاکستری و خالدار است. تارکش به رنگ نخودی با رگه های ریز قهوه ای است. نوار ابرویی سفید غیر مشخصی دارد. زیر تنه، پوشپرهای زیر دم، دمگاه و پرهای ساق پاهایش سفید می باشند و گردن، قسمت بالای سینه و پهلوهایش نخودی رنگ و پر از خالهای قهوه ای است. شاهپرهای اولیه بال ها قهوه ای و شاهپرهای ثانویه راهراه هستند. دمش نخودی رنگ با راه راه عرضی قهوه ای می باشد. منقاری سیاه رنگ دارد که قسمت زیرین ابتدای منقارش به رنگ صورتی می باشد. پاهایش خاکستری است. پروازش پرتوان و توام با بال زدن های منظم و سریع است.

ادامه مطلب: نام فارسی : گيلانشاه خالدار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 36
پرینت

گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)

نام علمی : Numenius Tenuirostris

نام انگلیسی:  Slender billed Curlew   

نام فارسی: گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)

 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 39 سانتیمتر طول دارد و اندکی کوچکتر از گیلانشاه است ( تقریبا هم اندازه ی گیلانشاه ابروسفید است). با این تفاوت که منقار کوچکتر ، باریکتر و کاملا تیره و بیشترین انحنای آن در نوک منقار است. پرو بال روشن تر، روتنه خاکستری نخودی با لکه های فراوان قهوه ای و دمگاه سفید است که مثلث سفید آن از دمگاه گیلانشاه کوچکتر دیده می شود. زیر تنه سفید با خال های قهوه ای تیره در شکم و سینه، زیر شکم دو دم سفید نخودی که فاقد لکه است. پاها سیاه و سر فاقد رگه های تیره و روشن همانند گیلانشاه ابرو سفید است. همچنین خال های روی سینه و شکم ، مجزار از یکدیگرند و مانند گیلانشاه  و گیلانشاه ابرو سفید، رگه های طولی مشخصی را تشکیل نمی دهند و راه راه های دم کاملا واضح نیست .

ادامه مطلب: گیلانشاه خالدار ( گیلانشاه نو ک باریک)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 40
پرینت

نام فارسی : گيلانشاه حنايي

نام انگلیسی : Bar-tailed Godwit

نام عربی : بقويقة محططة الذيل

نام علمی : Limosa lapponica

 

توضیحات : پرنده ای است کنار آبزی با پر و بالی به رنگ حنایی، پاهای بلند و منقاری دراز که اندکی رو به بالا است. سر، گردن و سینه این پرنده در فصل تابستان به طور کلی حنایی مایل به نارنجی است و بر روی تارکش رگه های ریز قهوه ای رنگی دارد. سطح پشتی و بالهایش پوشیده از پرهای حنایی، قهوه ای و خاکستری است. زیر تنه، پوشپرهای زیر دم و پرهای ساق پاهایش سفید هستند و بعضا لکه های حنایی رنگی دارند. دمگاهش به رنگ سفید چرک و دمی نسبتا کوتاه به رنگ سفید با راه راه عرضی قهوه ای دارد.

ادامه مطلب: نام فارسی : گيلانشاه حنايي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 73
پرینت

نام فارسی : گيلانشاه بال سفيد

نام انگلیسی : Black-tailed Godwit

نام عربی : بقويقة سلطانية

نام علمی : Limosa limosa

 

توضیحات : پرنده ای کنار آبزی با پر و بالی به رنگ حنایی، قامتی راست و کشیده، پاهای بلند و منقاری دراز است. سر، گردن و سینه این پرنده در فصل تابستان به طور کلی حنایی مایل به نارنجی است و بر روی تارکش رگه های ریز قهوه ای دارد. سطح شکمیش سفید با راهراه عرضی قهوه ای می باشد.

ادامه مطلب: نام فارسی : گيلانشاه بال سفيد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 35
پرینت

گیلانشاه حنایی

نام علمی : Limosa Lapponica

نام انگلیسی:  Bar tailed Godwit   

نام فارسی: گیلانشاه حنایی

 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 38 سانتیمتر طول دارد و شبیه گیلانشاه دم سیا است بویژه هنگامی که روی زمین قرار دارد و در پرو بال بهاره نیست. با این تفاوت که پاها و گردن کوتاه و نوکش اندکی سر بالاست. در پرواز بواسطه ی نداشتن انتهای سیاه دم، به آسانی و گیلانشاه دم سیاه متمایز می شود. در پرنده ی نر، هنگام تولید مثل، سر وگردن قرمز حنایی، شکم قرمز بلوطی، دم سفید یا راه راه عرضی سیاه، روتنه قهوه ای با لکه های درشت سیاه و پاها و منقار سیاه که اندکی سربالاست، دیده می شود.

ادامه مطلب: گیلانشاه حنایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 35
پرینت

گیلانشاه ابرو سفید

نام علمی : Numenius Phaeopus

نام انگلیسی:  Whimberl   

نام فارسی: گیلانشاه ابرو سفید

 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: انی پرنده، 41 سانتیمتر طول دارد و از گیلانشاه کوچکتر و کمرنگ است. سریع تر بال میزند  و با منقاری کوچکتر با انحنای بیشتر درانتها (شبیه گیلانشاه کوچک) ، سر تیره با تارک راه اره به رنگ سیاه روی زمینه ی خاکستری مایل به قهوه ای کمرنگ و نوار چشمی تیره دیده می شود. تضاد رنگ ها در سر، این پرنده را از گیلاشناه خالدار متمایز می کند. شیوه ی پروازش شبیه گیلانشاه و مهمتریی ویژگی در شناسایی این پرنده، صدایش د رهنگام پرواز است. روتنه خاکستری هقوه ای با خال های تیره ی فراوان، دمگاه سفید، دم خاکستری قهوه ای با راه راه عرضی و زیر تنه سفید، که سینه، شکم و پهلوها، پوشیده از لکه های پیکان مانند قهوه ای است که به صورت راه راه طولی دیده می شود.

ادامه مطلب: گیلانشاه ابرو سفید
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 39
پرینت

گلاریول کوچک

نام علمی : Glareola Lactea

نام انگلیسی:  Little Pratincole   

نام فارسی: گلاریول کوچک

 

 

 

پراکندگی

مشخضات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد و شبیه پرستوهاست. در پرواز به رنگ شنی خاکستری، سیاه و سفید با الگوی خاص بال ها دیده می شود. سفیدی عرثشی در رنگ شاهپرهای ثانویه با حاشیه ی سیاه و شاهپرهای سیاه و زیر بال های سیاه با نوار عریض سفید در حاشیه و درو شاهپرها دارد. شکم سفید بدون خط سیاه که به صورت گرد تا بالای سینه دیده می شود. پرواز سریع یا بالا و پایین رفتن شبیه پرستوهاست،ولی انتهای بال ها نوک تیز نیست. جوان ها شبیه بالغین می باشند.

ادامه مطلب: گلاریول کوچک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 52
پرینت

گلاریول بال سیاه

نام علمی : Glareola Nordmanni

نام انگلیسی:  Black winged Pratincole    

نام فارسی: گلاریول بال سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 25 سانتیمتر طول دارد و چارچوب بدن و رفتارش شبیه گلاریول بال سرخ است. پرنده ی بالغ، اندکی تیره تر از گلاریول بال سرخ بوده اما فاقد حشایه ی سفید شاهپرهای ثانویه ی بال هاست. در حالت نشسته، انتهای بال ها از دم بیرون دیده می شود. زیر بال ها سیاه ، زیر تنه قهوه ای تیره، دم دوشاخه و سیاه رنگ و گلو نخودی با خط حاشیه ی سیاه دیده می شود.

ادامه مطلب: گلاریول بال سیاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 51
پرینت

گلاریول بال سرخ

نام علمی : Glareola Pratincola

نام انگلیسی:  Collared Pratincole   

نام فارسی: گلاریول بال سرخ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد. بال ها کشیده و نوک تیز، دم دو شاخه به رنگ سیاه، روتنه قهوه ای و زیرتنه و دمگاه سفید است. عمدتا در حال پرواز و شکا رحشرات دیده می شود. منقار کوچک به رنگ تیره و پاها سیاه و کوچک است؛ اما به سرعت حرکت کرده و راست می ایستد. روی زمین شبیه سلیم ها به نظر می آید. در پرنده ی بالغ، گلو نخودی با حاشیه ی سیاه و باریک، بال ها قهوه ای تیره و پرهای پوششی زیر بال قرمز مایل به قهوه ای است که در حاشیه ی شاهپرهای ثانویه، نوار سفید رنگی دیده می شود. در گلاریول بال سیاه، زیر بال ها سیاه و تیره تر است. پرنده ی نابالغ و جوان ، فاقد حاشیه ی سیاه گلو بوده و پرهای دمش کوتاهتر از پرنده ی بالغ است.

ادامه مطلب: گلاریول بال سرخ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 63
پرینت

کاکایی نوک سبز

نام علمی : Larus Canus

نام انگلیسی:  Common Gull   

نام فارسی: کاکایی نوک سبز

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش متوسط و شبیه کاکایی نقره ای است با بال های باریکتر و منقار کوچکتر، که به رنگ سبز مایل به زرد و بدون لکه ی قرمز دیده می شود. انتهای بال ها سیاه بوده و خال های سفید مشخصی در انتهای آن دیده می شود. زمستان ها، د رانتهای منقار، نوار سیاهی دیده شد ه و چشمانش تیره رنگ می شود. پرنده ی جوان شبیه کاکایی مدیترانه ای است. با این تفاوت که منقارش نازکتر و کوتاهتر بوده و زیر تنه و زیر بال ها نقطه نقطه ای و فاقد رنگارنگی روتنه است. این پرنده در اولین زمستان به رنگ سیاه مایل به آبی خاکستری با منقار دو رنگ دیده می شود. از کاکایی نقره ای سریع تر و قوی تر بال می زند.

ادامه مطلب: کاکایی نوک سبز
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: راسته آبچلیک سانان ( Charadriiformes)
نمایش از 01 دی 1394 بازدید: 39
پرینت

عنوان : کاکايي نقره اي

نام انگلیسی : Herring Gull

نام عربی : نورس السمک رمادی

نام علمی : Larus argentatus

 

توضیحات : مشخصات: . نر و ماده همشکل پرنده ای است دريايي و نسبتا بزرگ از خانواده کاکایی که بال‌هاي دراز و پاهاي پرده‌داری به رنگ گوشتی صورتی دارد و به وسيله سر وگردن سفید و سطح پشتی خاکستری نقره ای کم رنگش ، شناخته می شود. گردن، سینه، سطح شکمی و دمش سفید، روی بالها و سطح پشتیش خاکستری کم رنگ و متمایل به نقره ای است. چشمانش سفید مایل به زرداست و حلقه چشمی قرمز رنگی دارد منقاری بلند وکلفت به رنگ زرد دارد که نوک تیزش به طرف پایین منحنی است وزیر آن لکه قرمز رنگی دیده می شود.

ادامه مطلب: عنوان : کاکايي نقره اي
 

صفحه1 از11

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 144 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید