نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 141
پرینت

مال و ثروت (2)

28. نابود شدن ثروت اندوزان
یا كمیل! هلك خزان الاموال و هم احیا و العما باقون ما بقی الدهر؛ اعیانهم مفقوده، و امثالهم فی القلوب موجوده. (حكمت 147)
ای كمیل! ثروت اندوزان نابود شدند در حالی كه در صف زندگان اند؛ ولی دانشمندان زنده اند تا روزگار باقی است و بدن های شان از میان مردم بیرون رفته، ولی نمونه های عالی آنان در دل ها موجود است.
29. نتیجه دریغ از كار نیك
اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه. (حكمت 372)
هرگاه توانگر از كار نیك دریغ كرد و به مصرف شایسته صرف نكرد، فقیر هم آخرتش را به دنیا بفروشد.
30. زندگی پیشوای عادل

ادامه مطلب: مال و ثروت (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 178
پرینت

مال و ثروت (1)

28. نابود شدن ثروت اندوزان
یا كمیل! هلك خزان الاموال و هم احیا و العما باقون ما بقی الدهر؛ اعیانهم مفقوده، و امثالهم فی القلوب موجوده. (حكمت 147)
ای كمیل! ثروت اندوزان نابود شدند در حالی كه در صف زندگان اند؛ ولی دانشمندان زنده اند تا روزگار باقی است و بدن های شان از میان مردم بیرون رفته، ولی نمونه های عالی آنان در دل ها موجود است.
29. نتیجه دریغ از كار نیك
اذا بخل الغنی بمعروفه باع الفقیر آخرته بدنیاه. (حكمت 372)
هرگاه توانگر از كار نیك دریغ كرد و به مصرف شایسته صرف نكرد، فقیر هم آخرتش را به دنیا بفروشد.

ادامه مطلب: مال و ثروت (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 183
پرینت

فرشتگان

 1. آفرینش فرشتگان
خلق سبحانه لاسكان سمواته، و عمارُه الصفیح الاعلی من ملكوته، خلقا بدیعا من ملائكته، و ملا بهم فروح فجاجها، وحشابهم فتوق اجوائهاً. (خطبه 91)
خدای سبحان برای سكونت بخشیدن در آسمان ها و آبادانی بالاترین قسمت ملكوت و عظمت خویش (افلاك بلند) مخلوقاتی بدیع و نوظهور، یعنی فرشتگان را آفرید و آنها را در راه های گشاده آسمان ها و فضاهای وسیع میان آنها قرار داد و همیشه میان آن ها راه های گشاده.

ادامه مطلب: فرشتگان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 148
پرینت

عمر

 1. عمر مقدر شده!
اعلم یقینا انك لن تبلغ املك، و لن تعدو اجلك و انك فی سبیل من كان قبلك. (نامه 31)
یقین بدان كه هرگز به آرزویت نمی رسی و هرگز بیش از اجلت عمر نمی كنی و تو همان راهی را می پویی كه پیشینیانت پیمودند.
2. غنیمت شمردن عمر
قرنت الهیبه بالخیبه، والحیا بالحرمان، والفرضه تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخیر. (حكمت 21)
هیبت، قرین نومیدی است و كم رویی قرین محرومیت و بی نصیبی، و فرصت به شتاب ابر می گذرد، پس فرصت های شایسته را مغتنم شمارید.

ادامه مطلب: عمر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 176
پرینت

عافیت

1. طلب خیر و خوبی از خدا
فی وصیته لا بنه علیه السلام - : و اكثر الاستخاره. (نامه 31)
در وصیت خود به فرزندش می فرماید: از خدا بسیار طلب خیر كن.
2. سازش با بیماری
امش بدائك ما مشی بك. (حكمت 27)
تا زمانی كه بیماری با تو می سازد تو نیز با آن بساز.
3. درشتی و نرمی به هم در به است
اذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. ربما كان الدوا دا، و الدا دوا. (نامه 31)

ادامه مطلب: عافیت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 156
پرینت

شكر و كفران نعمت

 (خطبه 178)
هیچ قومی دارای فراوانی نعمت و طراوت عیش نبوده كه خداوند آن را از دست آن قوم بگیرد مگر به واسطه گناهانی كه مرتكب گشتند؛ زیرا خداوند سبحان هیچ ستمی بر بندگان روا نمی دارد.
32. سرگشتگان حیرتكده دنیا
سلكت بهم الدنیا طریق العمی، و اخذت بابصار هم عن منار الهدی، فتاهوا فی حیرتها، و غرقوا فی نعمتها، و اتخذوها رباً. (نامه 31)
دنیا آنان را در راه تاریك و كور كننده به حركت درآورده و چشمانشان را از كانون نور هدایت برگرفت، پس در حیرتكده گم گشتند و در نعمت آن غرق شدند و دنیا را برای خود اتخاذ كردند.

ادامه مطلب: شكر و كفران نعمت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 192
پرینت

رزق و روزی

 1. انواع روزی
الرزق رزقان: رزق تطبه، و رزق یطلبك، فان انت تاته اتاك. (نامه 31)
روزی بر دو گونه است: یك روزی كه تو در پی آنی و روزی دیگری كه آن در پی تو است و اگر تو سراغش نروی او خود نزد توآید.
2. تضمین روزی
...عیاله الخلائق، ضمن ارزاقهم، و قدر اقواتهم. (خطبه 91)
مردم نانخورهای خدایند خداوند روزی آن ها را ضمانت و خوراكشان را مقدر كرده است.
3. حكمت كاهش و افزایش روزی
قدر الارزاق فكثرها و قللها، و قسمها علی الضیق و السعه فعدل فیها لیبتلی من اراد بمیسورها و معسورها، و لیختبر بذلك الشكر و الصبر من غنیها و فقیرها. (خطبه 91)

ادامه مطلب: رزق و روزی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 210
پرینت

خلقت جهان

 1. عجز انسان
ما لابن آدم و الفخر، اوله نطفه، و آخره جیفه و لا یرزق نفسه، و لا یدفع حتفه. (حكمت 454)
انسان را با فخر چه كار! او كه آغازش نطفه است و فرجامش مردار گندیده، نه می تواند روزی خود دهد و نه می تواند مرگ را دفع كند. (پس چرا فخر می كند؟!)
2. آفرینش جهان
خلق الخلق علی غیر تمثیل، و لا مشوره مشیر، و لا معونه معین، فتم خلقه بامره، و اذعن لطاعته، فاجاب. (خطبه 155)
خداوند موجودات را بدون در دست داشتن هیچ نمونه ای و بدون مشورت با هیچ مشاوری و بدون كمك گرفتن از هیچ یاوری آفرید و خلقت به فرمان او تمام و كامل شد و همگی به طاعتش اقرار كردند.

ادامه مطلب: خلقت جهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 194
پرینت

خرد و تفكر

وصف خرد و عقل
1. سودمندترین دارایى
لا مال اعود من العقل. (حكمت 113)
هیچ دارایى سودمندتر از خرد نیست.
2. بهترین دانش
لا علم كالتفكر. (حكمت 113)
هیچ دانشى همانند تفكر (و اندیشه براى كسب حقایق) نیست.
3. چونان آیینه اى صاف
الفكر مراه صافیه. (حكمت 365)
اندیشه، آیینه اى است صاف و شفاف.
4. شمشیر برنده
العقل حسام قاطع. (حكمت 424)

ادامه مطلب: خرد و تفكر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 168
پرینت

حلال و حرام

 1. اهمیت حلال و حرام
اما بعد یا ابن حنیف! فقد بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاك الی مادبه فاسرعت الیها تستطاب لك الالوان، و تنقل الیك الجفان. و ما ظننك انك تجیب الی طعام قوم، عائلهم مجفو. و غنیهم مدعو. فانظر الی ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه علیك علمه فالفظه، و ما ایقنت بطیب وجوهه فنل منه .(نامه 45)
در نامه ای به عثمان بن حنیف، كارگزار خود را در بصره، می فرماید: ای پسر حنیف! به من خبر رسیده كه مردی از جوانان بصره تو را به ولیمه ای دعوت كرده و تو به آن شتافته ای ... پس، بنگر كه بر سر این سفره بر چه غذایی دندان می نهی، آن چه را كه حلال و حرامش بر تو آشكار نیست، از دهان بیرون افكن و آن چه را به پاكی راه های فراهم آوردنش یقین داری بخور.

ادامه مطلب: حلال و حرام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 168
پرینت

توصیف فقر

1. مرگی بزرگ تر از مرگ حقیقی
الفقر الموت الاكبر. (حكمت 163)
فقر و بی چیزی مرگی است بزرگ تر از مرگ حقیقی!
2. خوشا به حال فقیران!
و قال علیه السلام فی صفه الانبیا - : و ان شئت ثنیت بموسی كلیم الله صلی الله علیه و آله حیث یقول: (رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر) و الله ما ساله الا خبزا یاكله!. (خطبه 160)
امام در صفت پیامبران علیه السلام این گونه فرمودن: اگر بخواهی دومین مثل موسی كلیم الله علیه السلام را بیاورم، آنگاه كه عرض كرد: خداوند! به آن خیری كه برای من فرستادی محتاجم، سوگند به خدا، او از خدا، جز نانی كه بخورد چیزی سوال نكرده بود!

ادامه مطلب: توصیف فقر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 168
پرینت

توصیف دنیا و دنیاطلبان (1)

1. شگفت از آباد كننده دنیا
عجبت لمن إنكر النشإ الاخری، و هو یری انشإه الاولی، و عجبت لعامردار الفنا و تارك دار البقا. (حكمت 126)
در شگفتم از كسی كه ورود به جهان دیگر را انكار می كند، در حالی كه ورود به جهان نخست را می نگرد و در شگفتم از آباد كننده این جهان ناپایدار و رها كننده آن سرای جاویدان.
2. علت هلاكت گذشتگان
انما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم و تغیب آجالهم. (خطبه 147)
پیشینیان شما، در حقیقت به سبب درازی آرزوها و از یاد بردن اجل هایشان به هلاكت افتادند.
3. از علاقه دنیا بكاهید!

ادامه مطلب: توصیف دنیا و دنیاطلبان (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 165
پرینت

توصیف دنیا و دنیاطلبان (2)

(خطبه 28)
آگاه باشید! كه در روزگار هستید كه مرگ در پی آن است، پس هر كه در روزگار آرزو و پیش از سرآمدن مهلت، به كار نیك بپردازد، كارهایش به او سود می بخشد و از فرا رسیدن مرگ زیان نخواهد دید و هر كس در روزگار آرزو قبل از سر آمدن مهلت در ان جام كار نیك كوتاهی كند، كارهایش زیان بخش و از فرا رسیدن مرگ زیان خواهد دید.
23. آرزو در دنیا
من جری فی عنان امله عثر باجله. (حكمت 19)
هر كه با آرزو هم عنان شود به مرگ و نابودی رسد.
24. توصیف دنیا خواهان

ادامه مطلب: توصیف دنیا و دنیاطلبان (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفرينش ـ نعمت ها ـ دنيا
نمایش از 18 شهریور 1392 بازدید: 210
پرینت

توصیف دنیا و دنیاطلبان (3)

(خطبه 230)
از رزق و برق دنیا برحذر باشید كه غدار و گول زننده و نیز نگباز است.
50. سرای خشم خدا
اقرب دار من سخط الله، و ابعدها من رضوان الله. فغضوا عنكم - عباد الله - غمومها و اشغالها لما قد ایقنتم به من فراقها و تصرف حالاتها. (خطبه 161)
دنیا نزدیك ترین سرای است به خشم خدا و دورترین سرای از خشنودی خدا. پس ای بندگان خدا! از گرفتاری ها و اندوه های آن چشم فرو پوشید، پون از جدایی و دگرگونی های آن نیك آگاهید.

ادامه مطلب: توصیف دنیا و دنیاطلبان (3)
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 66 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید