نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 38
پرینت

آيا معاد جسماني و روحاني است ؟دليل عقلي دارد يا خير؟

مراد از معاد جسمانی در نزد متکلمین معاصر و حکما ي صدرايي، معاد جسماني - روحانی است ؛ یعنی اكثر علماي شيعه اعتقادشان بر این است که معاد عبارت است ازجمع روح -بدن در آخرت . اين عقيده را از آن جهت معاد جسماني مي گويند كه در مقابل معاد صرفا روحاني مطرح شده است که برخی از فلاسفه سابق به آن عقیده داشتند.
معتقدین به معاد جسمانی نيز به لحاظ تفاوت ديدگاهي كه در معني جسم و بدن دارند به دو دسته تقسیم می شوند :
1. كساني كه معتقدند بدن اخروي ، بدن مادي و از جنس همين مواد دنيا خواهد بود. قائلین این قول اکثر متکلمین شیعه هستند.
2. كساني كه معتقدند بدن اخروي، جسمي است غيرمادي كه از نظر شكل و رنگ و اندازه و ... عين همين بدن مادي شخص است ؛ ولي فاقد ماده دنيوي است ؛ مثل اجسامي كه انسان در خواب مي بيند ؛ ما وقتي شخصي را در خواب مي بينيم شكي نداريم كه اين شخص موجود در خواب ما ، فلان شخص است ؛ولي آن موجودي كه ما در خواب مي بينيم موجودي است غير مادي .
با توجه به آيات قرآن كريم شكي نيست که معاد مورد نظر دین مقدس اسلام همان معاد جسمانی - روحانی است ؛ اما سوال اساسي اين است كه آيا در آخرت ، انسان با بدن مادي محشور خواهد شد يا با بدن فرامادي؟

ادامه مطلب: آيا معاد جسماني و روحاني است ؟دليل عقلي دارد يا خير؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 54
پرینت

 معاد شناسي‌

 مقدّمه:‌

مهمّترين و حسّاس‌ترين موضوع عقيدتي بعداز خداشناسي‌، موضوع «معاد و قيامت‌» است‌.

اين سؤال كه :

آيا جهان ديگري وجود دارد كه در آنجا، انسان جزأ و پاداش كردار بد و خوبش را به صورت كامل ببيند و با مردن زندگي او خاتمه پيدا نكند؟!

پرسشي است كه همواره ذهن و فكرو توجّه انسانهاي بيشماري را (در طول تاريخ زندگي بشر) به خود مشغول كرده است‌.

مطلب اوّل‌:

اهمّيت موضوع قيامت‌

اهمّيت موضوع «معاد» از جهات متعددي ناشي مي‌شود:

1 ـ احساس انگيزه و معنا براي زندگي‌

كسي كه (به هر دليل‌) به جهان بعد از دنيا عقيده داشته و مردن را نابودي نمي‌داند، بلكه مرگ را دريچه‌اي براي ورود به عالمي بزرگتر و مهمتر از دنيا به حساب مي‌آورد، قطعاً براي زندگي كردن در دنيا انگيزه و هدف مهم‌ّ دارد.

(و آن آمادگي براي تهية لوازم سعادت و خوشبختي در جهان پس از مرگ است‌).

او هرگز احساس پوچي و بيهودگي و تكراري بودن و سرگرداني و اضطراب‌، در زندگي دنيا ندارد.

 بلكه چون معتقد است :

ادامه مطلب: معاد شناسي‌
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 53
پرینت

معاد جسماني از ديدگاه صدرالمتألهين

نويسنده:سيد محمد اسماعيل سيد هاشمي

چکيده

مبحث معاد جسماني اصولاً از پيچيدگي خاصي برخوردار است و نظرات مختلفي در اين خصوص وجود دارد که از اين ميان صدرالمتألهين شيرازي با شيوه ي خاص فلسفي خود تلاش کرده است معاد جسماني را به نحوي تبيين کند که هم با نصوص و ظواهر قرآن و حديث سازگار باشد و هم شبهات عقلي وارد بر آن را حل کند و ضمناً خلأ توجيه فلسفي معاد جسماني را نيز مرتفع سازد.
در اين مقاله، پس از اشاره به ديدگاه هاي مختلف درباره ي معاد جسماني و نيز برداشت هاي متفاوتي که از ديدگاه صدرالمتألهين در اين زمينه به عمل آمده، سعي شده است که نظر تحقيقي و نهايي اين فيلسوف بزرگ درباره معاد جسماني تبيين شود و سازگاري يا ناسازگاري آن با معاد جسماني مطرح در قرآن روشن گردد.
واژگان کليدي: معاد جسماني، معاد مثالي، بدن عنصري، بدن صوري.
معاد جسماني يا عود ارواح به بدن در سراي آخرت، گرچه از ضروريات دين محسوب مي شود، اما تبيين چگونگي آن از مباحث پيچيده کلامي و فلسفي به حساب مي آيد؛ به حدي که گاه بزرگاني در اين مسأله يکديگر را تکفير کرده اند. صدرالمتألهين در اسفار مي گويد:
قد اتفق المحققون من الفلاسفه علي حقيقه المعاد و ثبوت النشاه الباقيه لکنهم اختلفوا في کيفيته... (ملاصدرا، اسفارالاربعه، ج9،ص165):فلاسفه و مومنان در اصل حقيقت معاد و وجود جهان باقي (آخرت)اتفاق نظر دارند اما در خصوص کيفيت و چگونگي معاد و برگشت روح به بدن آراي آنان مختلف است.
وي سپس چهار ديدگاه مختلف را در اين زمينه نقد و بررسي مي کند.
ابن سينا در ديدگاه هاي فلسفي خود، معاد را روحاني ذکر مي کند و همه لذات و عذابهاي به ظاهر جسماني قيامت را که در قرآن و سنت مطرح شده، از باب تمثيل و مجاز جهت فهم عامه مي داند، در عين حال در جايي آورده است که معاد جسماني گرچه از طريق عقل قبول نمي باشد، ولي چون بايد گفتار پيامبر را تصديق نمود، آن را مي پذيريم:

ادامه مطلب: معاد جسماني از ديدگاه صدرالمتألهين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 53
پرینت

مقاله‌ای پيرامون معاد جسمانی

اين مقاله توسط خانم معصومه انصاری‌پور دانشجوی ورودی ۷۸ دانشکده‌ی علوم حديث نگاشته شده و برای ارائه در اين صفحه ارسال شده است.

معادجسماني

 يكي از موضوعاتي كه پيرامون معاد مطرح است ،جسماني يا روحاني بودن آن است.بطور عمده معتقدين به معاد به سه دسته تقسيم مي شوند:

گروه نخست عموم فلاسفه وپيروان حكمت مشاء هستند كه فقط قائل به معاد روحانيند. از نظر آنان پس از مرگ، صورت و اعراض بدن انسان نابود مي‌شود و آنچه باقي مي‌ماند روح انسان است كه به عالم مجردات بازميگردد و درآن جهان يا بهره مند از لذتهاي معنوي ميگردد يا دچار عذابهاي روحاني گروه دوم عموم متكلمين و فقها و اهل حديثند كه معاد را فقط جسماني ميدانند زيرا روح در نظر آنان همچون جسم لطيفي است كه در بدن جريان دارد مانند جريان آب در گل ياجريان آتش در ذغال.
گروه سوم ازجمله بزرگان حكما و مشايخ عرفا و جمعي از متكلمين مثل غزالي و كعبي، راغب اصفهاني و بسياري از علماي شيعه مثل شيخ مفيد و شيخ طوسي قائل به معادي روحاني _ جسماني هستند و معتقدند كه نفس مجرد آدمي در روز رستاخيز به بدن خاكي وي باز ميگردد.
از آنجا كه معاد روحاني با توجه به مجرد بودن نفس قابل اثبات و پذيرفتن است و بيشتر اشكالات به امكان معاد جسماني و چگونگي آن باز ميگردد ، در اينجا دلايل اثبات معاد جسماني را بطور اجمال مورد بررسي قرار ميدهيم.
دلايل اثبات معاد جسماني
الف_آيات دال بر معاد جسماني:

ادامه مطلب: مقاله‌ای پيرامون معاد جسمانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 57
پرینت

قرآن و معاد جسمانی و روحانی؛ اثبات کیفیت معاد بر اساس آیات

از دیدگاه قرآن معاد به معنای بر انگیخته شدن و زنده شدن دوباره روح و جسم با هم است. کسانی که معتقدند در عالم آخرت، فقط روح به تنهایی محشور می شود،دیدگاه آنان مخالف دیدگاه قرآن است.
به گزارش خبرگزاری مهر، انسان از دو ساحت مادی و غیر مادی تشکیل شده و روح غیر مادی که حقیقت و شخصیت راستین انسان را تشکیل می دهد، با مرگ از بین نمی رود و ملائکه الهی، این حقیقت روحانی را از انسان می ستانند. پس روح باقی است. اگر روح باقی نباشد، معاد معنا نمی یابد.

حال سوال این است که زندگی پس از مرگ چگونه است؟ آیا معاد روحانی است یا هم جسمانی و هم روحانی؟ قبل از آنکه به پاسخ این مسئله بپردازیم،لازم است معنای جسمانی و روحانی بودن معاد را روشن سازیم.

برخی اعتقاد دارند که بعد از مرگ و حتی در قیامت فقط روح مجرد محشور می گردد و دیگر، بدنی که روح به آن تعلق داشته، به محشر گام نمی نهد. به این معنا، معاد را "روحانی" می گویند. برخی دیگر بر آنند که علاوه بر باقی ماندن روح مجرد، بدن مادی نیز بار دیگر به آن تعلق می گیرد و هر دو موضوع پاداش ها و کیفرها قرار می گیرند. اما اینکه تنها بدن مادی در قیامت محشور شود، با توجه به پذیرش روح غیر مادی، که حقیقت به این معنا، معاد را"جسمانی و روحانی"می گویند.

گاه منظور از جسمانی و روحانی بودن، آن است که بدن یا روح به تنهایی و یا هر دو متعلق پاداش و کیفر قرار گیرند، از این رو، معاد جسمانی به این معنا است که تا بدنی در میان نباشد، پاداش و کیفر تحقق نمی پذیرد، مانند خوشی که از طریق بدن حاصل می شود. این نوع معاد را "جسمانی" می گویند، ولی علاوه بر لذت ها و آلام جسمانی، یک رشته پاداش ها و کیفرها و لذت ها و آلام روحی و عقلی نیز وجود دارد که نفس در ادراک آنها هرگز به بدن و قوای حسی نیازمند نیست، به آن "معاد روحانی"گویند.

ادامه مطلب: قرآن و معاد جسمانی و روحانی؛ اثبات کیفیت معاد بر اساس آیات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 59
پرینت

معاد جسماني و روحاني


از بحث‎هاي مهمِ مسئله معاد، بحث درباره چگونگي معاد از نظر جسماني و روحاني بودن آن است. در اين زمينه از سوي فيلسوفان و متكلمان اسلامي، سه نظريه مطرح گرديده است:
1. فقط معادي جسماني: در قيامت جز بدن و لذايذ و آلام بدني و حسي تحقق ندارد.
2. فقط معاد روحاني: در قيامت جز روح و لذايذ و آلام روحي و عقلي تحقق ندارد.
3. اعتقاد به هر دو معاد: در قيامت هم روح محشور مي‎شود و هم بدن، و علاوه بر لذايذ و آلام حسي، آلام و لذايذ روحي و عقلي نيز تحقق دارد.
از آنچه گفته شد، روشن مي‎شود كه اعتقاد به هر دو نوع معاد جسماني و روحاني مبتني بر امور زير است:
الف. حقيقت انسان را بدن مادي اوتشكيل نمي‎دهد، بلكه حقيقت انسان عبارت است از نفس و روح او ـ كه مجرد از ماده مي‎باشد، ـ و با مرگ بدن به حيات خود ادامه مي‎دهد.
ب. در سراي آخرت بدن‎هاي مردگان صورت‎هاي پيشين خود را بازيافته، و نفس و روح آدميان كه با مرگ، از بدن قطع علاقه كرده بود، به بدن‎ها تعلق گرفته و در نتيجه بدن‎هاي مرده زنده مي‎شوند.

ادامه مطلب: معاد جسماني و روحاني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 46
پرینت

تفاوت معاد معصومان علیهم السلام با دیگران

از بحث‎های مهمِ مسئله معاد، بحث درباره چگونگی معاد از نظر جسمانی و روحانی بودن آن است. در این زمینه از سوی فیلسوفان و متكلمان اسلامی، سه نظریه مطرح گردیده است:
1ـ فقط معادی جسمانی: در قیامت جز بدن و لذایذ و آلام بدنی و حسی تحقق ندارد.
2ـ فقط معاد روحانی: در قیامت جز روح و لذایذ و آلام روحی و عقلی تحقق ندارد.
3ـ اعتقاد به هر دو معاد: در قیامت هم روح محشور می‎شود و هم بدن، و علاوه بر لذایذ و آلام حسی، آلام و لذایذ روحی و عقلی نیز تحقق دارد.
از آنچه گفته شد، روشن می‎شود كه اعتقاد به هر دو نوع معاد جسمانی و روحانی مبتنی بر امور زیر است:
الف. حقیقت انسان را بدن مادی او تشكیل نمی‎دهد، بلكه حقیقت انسان عبارت است از نفس و روح او ـ كه مجرد از ماده می‎باشد، ـ و با مرگ بدن به حیات خود ادامه می‎دهد.
ب. در سرای آخرت بدن‎های مردگان صورت‎های پیشین خود را بازیافته، و نفس و روح آدمیان كه با مرگ، از بدن قطع علاقه كرده بود، به بدن‎ها تعلق گرفته و در نتیجه بدن‎های مرده زنده می‎شوند.
ج. پاداش‎ها و كیفرهای اخروی منحصر در آلام و لذایذ حسی و بدنی نبوده، یك رشته لذایذ و آلام كلی و عقلانی نیز تحقق می‎یابد.
بنابراین، كسانی كه حقیقت انسان را در همان جنبه مادی و بدن او خلاصه كرده و روح را نیز امری مادی دانسته‎اند، معاد را منحصر در معاد جسمانی می‎دانند. اكثریت متكلمان و محدثان طرفدار این قول بوده‎اند، چنان‎كه صدرالمتألهین(ره) گفته است:
«اكثر متكلمان و عموم فقیهان و محدثان قایل به معاد جسمانی می‎باشند؛ زیرا آن روح را جسمی می‎دانند كه مانند آب در گل، و آتش در ذغال، و روغن در درخت زیتون، ساری و نافذ در بدن می‎باشد.»

ادامه مطلب: تفاوت معاد معصومان علیهم السلام با دیگران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 48
پرینت

معاد و روز قیامت واقعه حتمی!

معاد و روز قیامت حقیقتی است که به واقع برای همه ی موجودات رخ خواهد داد. قرآن کریم در آیات بسیاری به این موضوع اشاره نموده و کوشیده به بیانات گوناگون حقیقت آن را برای انسان ها اثبات نماید و درباره ی آن هشدار دهد تا انسان ها خود را برای مواجهه و رویایی با آن آماده نمایند. اندیشمندان اسلامی نیز تلاش نموده اند با توجه به آیات الهی در نظام های عقلانی خویش این مسئله را مورد توجه قرار دهند، امّا با همه ی تصریح قرآن درباره وقوع این واقعه ی حتمی، اثبات معاد و روز قیامت در برخی از نظامات منطقی جواب نداده است!
 در این نوشتار با ما همراه باشید تا با بررسی نظام های عقلانی اندیشمندان مختلف، ضعف عقل بشری از درک و اثبات حقایق ماورائی را مشاهده نماییم.
 
معاد و روز قیامت واقعه حتمی!
معاد به معنای بازگشت است که اشاره به مکان و یا زمان خاصی ندارد بلکه مقصود از آن بازگشت همه ی انسان ها به سوی خداوند و حضور ایشان در محضر عدل الهی است که برای حساب و کتاب اخروی می باشد و بر اساس آن نیکان به بهشت و بدکاران به دوزخ الهی رهسپار می شوند. آیات قرآن و روایات اسلامی درباره کیفیت این حقیقت تردید ناپذیر بسیار است. که در برخی از موارد جزییات بسیار آن ها را نیز مورد توجه قرار داده است.
 
اندیشمندان اسلامی و حقیقت معاد!

ادامه مطلب: معاد و روز قیامت واقعه حتمی!
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 77
پرینت

معاد حقیقی

معاد
کلمه معاد در اصطلاح دینی بیان کننده یک باور دینی است. می دانیم که باورهای دینی به طور کلی دو دسته هستند:
الف: باورها و اعتقادات اصلی و زیر بنایی
ب: اعتقادات فرعی و روبنایی؛
عقیده و باوری که معاد عهده دار بیان آن است از دسته اول بوده و در کنار باورهای «توحید» و «نبوت» اصول سه گانه و جدایی ناپذیر ادیان توحیدی را تشکیل می دهند.
اما گذشته از اینکه مسأله معاد و قیامت مثل روزه از ضروریات اسلام است (یعنی نمی شود کسی معتقد به پیغمبر باشد ولی منکر معاد باشد) در تعبیرات قرآن کلمه ایمان به قیامت، ایمان به یوم آخر آمده است، یعنی پیغمبر مسأله معاد را به عنوان یک چیزی عرضه کرده است که مردم همان طوری که به خدا ایمان و اعتقاد پیدا می کنند، به آخرت هم باید ایمان و اعتقاد پیدا کنند، که معنی آن این می شود که همین طوری که خداشناسی لازم است (یعنی انسان در یک حدی مستقلا با فکر خودش باید خدا را بشناسد)، در مسأله معاد نیز انسان باید معادشناس باشد، یعنی پیغمبر نیامده است که در مسأله معاد بگوید چون من می گویم معادی هست شما هم بگویید معادی هست، مثل اینکه من گفتم روزه واجب است شما هم بگویید روزه واجب است. نه، ضمنا افکار را هدایت و رهبری و دعوت کرده که معاد را بشناسند، معرفت و ایمان به معاد پیدا کنند.

معاد حقیقی، جسمانی است نه مادی طبیعی
آنچه از ضروریات دین است و اعتقاد به آن لازم است و عقل نیز کافل اثبات آنست همان معاد جسمانی است نه معاد طبیعی مادی. در آنجا انسان مورد نعمت ها و عذاب های خداوند واقع می شود با بدن جسمانی، نه با بدن طبیعی و مادی. و این منتسبین به علم و شریعت بین «جسم» و «ماده» فرق نگذارده اند و معاد جسمانی را مادی و طبیعی انگاشته اند؛ با آنکه اعتقاد به معاد مادی خلاف ضرورت اسلام و آیات قرآن کریم و روایات وارده از معصومین صلوات الله علیهم أجمعین است، و در حقیقت به مذهب مادیون و طبیعیون و تناسخیه رجوع می کند.
تمام دردها و بلاها و گناهان به علت فراموش كردن معاد است: (بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِساب) ایمان به آخرت تنها سرمایه اى است كه جلوى تبهكارى ها را مى گیرد و بزرگترین عاملى كه سازنده انسان است، به یاد آوردن معاد و اعتقاد به روز قیامت است

ادامه مطلب: معاد حقیقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 دی 1394 بازدید: 50
پرینت

معاد جسمانی

اساس خلقت انسان براى بقاست، نه فنا. یكى از اصول دین مبین اسلام و شرایع گذشته، اعتقاد به معاد و باور داشتن آن است و در اندیشه ى خداباوران، برخلاف منطق مادى گرایان، انسان داراى مبدأ و معاد است و مرگ دریچه و گذرگاهى است به سوى زندگى تازه؛

اعتقاد به وجود مبدأ، راه خداشناسى را هموار و اعتقاد به وجود معاد، هدف خلقت را ترسیم مى نماید. براى آشنایى بیش تر با موضوع «حیات جاویدان» به پرسشی در این زمینه پاسخ مى دهیم.

آیا مى توان ادعا كرد كه معاد، جسمانى است و تمام لوازم ماده را در بردارد؟

منظور از معاد جسمانی : معاد جسمانى به این معناست كه انسان با مشخصات دنیوى اش، با همین روح و جسم در قیامت حاضر مى شود.
صدها آیه در قرآن كریم بر این دلالت دارند كه معاد روحانى و جسمانى است.
این آیات را در 9 گروه دسته بندى و از هر گروه نمونه هایى ذكر مى كنیم:

گروه اول: آیاتى كه دلالت دارند بر این كه خداوند قادر است همین استخوان هاى پوسیده را دوباره حیات و زندگى ببخشد؛ مانند: (وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌقُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّة وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْق عَلِیمٌ)؛(1) و براى ما مثالى زد و آفرینش خود را فراموش كرد و گفت: چه كسى این استخوان را زنده مى كند در حالى كه پوسیده است؟ بگو: همان كس آن را زنده مى كند كه نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقى آگاه است. قرآن در این آیه با صراحت مى گوید: همان خدایى كه نخستین بار آن را آفرید، بار دیگر، بعد از آن كه به صورت استخوان هاى پوسیده درآمد، آن را زنده مى كند. جمله ى (یُحییها)(آن استخوان پوسیده را زنده مى كند)، صراحت در معاد جسمانى دارد؛ یعنى همین جسم مادى بعد از متلاشى شدن بار دیگر به حیات بازمى گردد.(2)

ادامه مطلب: معاد جسمانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 فروردين 1394 بازدید: 193
پرینت

معاد در نهج البلاغه

احمد باقريان ساروى

- فهرست -

پيشگفتار
بازگشت، چگونه؟!
فصل اول: حقيقت دنيا
واژه دنيا
از دنيا بايد به ميزان نياز برگرفت
فصل دوم: مرگ
خصوصيات زندگى روح در عالم برزخ
در آستانه مرگ
تصويرى از گور
بهترين مرگ
فصل سوم: نابودى جهان و زنده شدن مردگان
شبهه آكل و مأكول
فصل چهارم: رستاخيز بزرگ
پرسش و حسابرسى اعمال
پل صراط يا گذرگاه خطرناك دوزخ
گواهان محشر
فصل پنجم بهشت جاويد
بهشت چگونه مكانى است؟
خادمان بهشت
نعمت‏هاى بهشت
درجات بهشتيان
عوامل ورود به بهشت
بهشت به آسانى فراهم نمى‏گردد
خواهان بهشت نمى‏خوابد!
فصل ششم: دوزخ
عوامل گرفتارى به آتش دوزخ
و اينگونه انسان‏ها

پيشگفتار

از آثار به جا مانده از گورستان‏هاى كهن، چنين به دست مى‏آيد كه بشر، از آغاز پيدايش خود، زنده شدن مردگان را به نوعى باور داشته و به بازگشت آنان به صحنه زندگى معتقد بوده است. به همين جهت مرگ را پايان زندگى نمى‏دانسته است.

يك نمونه صدق گواه اين ادعا، وجود كشفياتى است كه اخيرا باستان شناسان در شهر سوخته انجام داده‏اند. اين مشكوفات نشان مى‏دهد كه مردم آن ديار، رستاخيز انسان‏ها را باور داشته، و به اين منظور مردگان را با اشياء مورد علاقه‏شان به خاك مى‏سپردند. (1)

اين نكته، موضوعى نيست كه ويژه شهر سوخته و يا سرزمين ايران باستان باشد، بلكه در جاى جاى كره خاكى هر كجا گورستانى تاريخى پيدا شده است آثار به جا مانده در درون آن گورها، بيانگر چنين باورى اصيل در ميان انسان‏هاى گذشته است، از نژاد سفيد گرفته تا نژاد سرخ و زرد و سياه، از آسيا گرفته تا اروپا و آفريقا و آمريكا.

ادامه مطلب: معاد در نهج البلاغه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 فروردين 1394 بازدید: 144
پرینت

معاد استدلالي

مرکز تحقيقات اسلامي

- فهرست -

آثار اعتقاد به معاد
دلايل اثبات معاد
ماهيت مرگ و عوامل هراس از آن
حالات انسان هنگام مرگ و بعد از آن
بـرزخ
تحول نظام هستى در آستانه قيامت
كيفيت معاد
حشر انسان با چهره حقيقى
گواهان در قيامت
مواقف قيامت
انواع حساب و حسابگر
شفاعت
دورنمايى از بهشت
دوزخ
خلود
منابع و مآخذ

آثار اعتقاد به معاد
قـرآن كـريـم ، نـويـد دهنده زندگى جاويد و حيات ابدى است و پياده شدن عدالت حقيقى در روز رستاخير را، به مؤ منان مژده مى دهد. از مجموع آيات آيه قرآن ، در حدود 1400 آيه ، به معاد و خـصـوصـيـات آن اشـاره شده است ، كه اين خود بيانگر اهميت آن است . اينك به بخشى از آثار و نتايج عقيده به معاد در جامعه و زندگى انسان ، و از زبان قرآن كريم اشاره مى كنيم :
1 ـ سلامت داد و ستد

ادامه مطلب: معاد استدلالي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 فروردين 1394 بازدید: 144
پرینت

معاد در نگاه عقل و دين

محمد باقر شريعتی سبزواری

- فهرست -

درآمدى بر مقدّمه چاپ سوم
پيشگفتار
مقدّمه استاد محمدتقى جعفرى(ره)
بخش اول : معاد در زندگى انسان
1- چرا بايد به زندگى بازپسين بينديشيم؟
2- رابطه انسان و معاد
3- نقش ايمان به معاد در زندگى
4- تأثير معاد در انديشه و اخلاق
5- ايمان به زندگى ابدى فطرى است
6- پيوستگى دوران سه‏گانه زندگى
7- ضرورت برقرارى تعادل در جامعه
8- تفسير منطقى جهاد و شهادت
9- نسيم‏هاى روح‏پرور ابديت
10- نقش معاد در بافت فكرى و ساختار اجتماعى
11- مرگ هر يك - اى پسر - همرنگ اوست
12- امنيت فكرى و روانى
13- تحليلى از معماى مرگ
14- علل ترس از مرگ
15- مرگ، نسبى است، نه مطلق
16- مرگ در قرائت عرفا
17- فلسفه خلقت مرگ و حيات
18- جواب به ابديت‏خواهى
19- كرامت انسان
20- بازگشت به خويشتن
21- بازگشت به خويشتن
بخش دوم : پژوهشي در معاد
1- پژوهشى در معاد
2- آيا روح وجود دارد؟
3- فرآيندهاى روحى قابل اندازه‏گيرى علمى نيست
4- متابوليسم‏ و تفكر
5- بزرگ‏تر بر كوچك‏تر انطباق‏پذير نيست.
6- قسمت پذيرى

ادامه مطلب: معاد در نگاه عقل و دين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: معاد
نمایش از 03 فروردين 1394 بازدید: 135
پرینت

معاد: حجة الاسلام والمسلمين محسن قرائتى
فهرست -

فهرست مطالب
سخن ناشر
مقدّمه مؤلف
جايگاه معاد
ريشه ها و زمينه هاى فطرى
هدايت صحيح ريشه ها
پاسخ خداوند توسّط پيامبران
راههاى اثبات معاد
نقش ايمان به معاد
سيمايى از مرگ و جان دادن
توبه ، ابعاد و شرايط آن
در آستانه مرگ
احتضار و لحظه مرگ
برزخ
در آستانه قيامت و حضور در آن
حساب و حسابرسى در قيامت
شاهدان و شاكيان قيامت
سيمايى از قيامت
سيماى مجرمان و كفّار
جهنّم و عوامل جهنّمى شدن
سيماى بهشت و بهشتيان
جاودانگى و خلود

ادامه مطلب: معاد: حجة الاسلام والمسلمين محسن قرائتى
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 169 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید