نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 263
پرینت

چیستان

1- این تا چه چیه ،اسب کره کاک بی دم ،  نا جو خرنه نا گندم ، بار ورنه پیش مردم

2- این تا چه چیه ،بالا شونه بار دارنه ،  پایین انه کار دارنه

3- این تا چه چیه ،سن من سنون من نرم و نازک وچون من

4- این تا چه چیه ، ازه وقت بلا ای آرنه ،  ازه وقت پلا ای آرنه

5- این تا چه چیه ، شو کنیز و روز خانم

6- این تا چه چیه ، سه تا برار همدیگر ره سال دوازده ماه اشنه

7- این تا چه چیه ، پنج تا برار همدیگر ره دم دنه

ادامه مطلب: چیستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 261
پرینت

چيستان مازندراني

  ۱/اون چچیه که اوج ترسنه خرس ج نترسنه؟(مورچه)

۲/اون چچیه که او دله شونه خیس نوونه؟(سایه)

۳/اون چچیه که اما دارمی خداندارنه؟ (خواب)

۴/اون چچیه بالا شونه بار دارنه ژایین انه کاردارنه؟(قاشق)

۵/اون چچیه بالاشونه نازکنده ژایین انه گازکنده؟(تیر)

ادامه مطلب: چيستان مازندراني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 197
پرینت

چند ضرب المثل مازندرانی    

 پنج شنبه نون و خِرما دَر کامبي تا اَمِه مِردِه جِه بَرِسِه: پنجشنبه نان و خرما بيرون مي‌‌دهيم تا ثوابش به مرده ما برسد.

چايي دِلِه دار دَرِه مِهمون قد بِلِند اِنِه: روي چايي ساقه اش قرار گرفته مهمان قد بلند مي‌آيد.

خوي بد بدي صدقه دَر هاکِن تا بدي اون خو بر طرف بَوشِه: خواب بد ديدي صدقه بده تا بدي آن خواب بر طرف شود.

سگ سر او نَشِند تِه دَست گِند موک زَندِه: روي سگ آب نريز دستت زگيل مي‌‌زند.

شو بي وقت نونه جارو بَزوئن فرشته ملائکه رِه شِه سِرِه جا بيرون کاندي: شب بي موقع نبايد جارو بزني چون فرشته و ملائکه را از خانه خود بيرون مي‌‌کني.

گرم تندير سَره دَپوشي تِه وِسِه حادثه پيش اِنِه: سر تنور گرم را بپوشاني براي تو حادثه پيش مي‌آيد.

نِمِک رِه نِشِند بِنِه بِه خاطر اين که حضرت زهرا چشم  اُو هَستِه: نمک را زمين نريز به خاطر اين که آب چشم حضرت زهرا است.

وِشنا رِه خورِش نَوِنِه خوره بالش نَوِنِه: آدم گرسنه اهميتي به خورشت غذا نمي‌دهد ادم خواب الود اهميتي به بالشت نميدهد.

عاروس رقص بلد نيه گِنِه بِنِه تپه چاله دارنِه: عروس رقص بلد نيست ميگويد زمين تپه چاله دارد يا ( هموارنيست).

دست که نِمِک نِدارنِه بِل ساتور بِن: دست که نمک ندارد بايد آنرا زير ساتور گذاشت.

ادامه مطلب: چند ضرب المثل مازندرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 153
پرینت

سری دوم از الفاظ مازندرانی

عمومی
بپته : پخته
وِشنا هَسته مِه ره : گشنمه
تِه رِه خاش اِنه : خوشت میاد
بِرو مِه کَشه : بیا بغل من
بِلارِم تنِه : بنازم تو رو (بعضی اوقات برای کنایه نیز به کار میرود)
نقد علی کور تِه هَم بِرو بُور: همه که میخوان برن خوب تو هم برو
کَیی تیم آفتاب نده: اینقدر نخند
منظور از کیی تیم دندون!

الفاط دعوایی

تِه تن کُش کاندِه : تنت میخاره
میست خوانی : مشت میخوایی
خفه بَوش : خفه شو

ادامه مطلب: سری دوم از الفاظ مازندرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 165
پرینت

سری سوم الفاظ مازندرانی

لغت های ارسالی از دوستامون جیگرکی

نشسته موس :  بي انضباط و كثيف وگاهي هم بي كياست و ضعيف در مديريت امور
 لر چپون :  بي سواد و ناشي
جول:  عقاب ، همان سلطان آسمان
 لوو : لگد
 گي موس: خطاكاري كه عذر موجهي براي كارش نداشته باشد وگاهي بي لياقت
 جل هزن :  بستن زيپ دهان كنايه از اينكه پر حرفي ممنوع
 هاي شواش:   درخواست جيغي مخصوص از خانوم ها جهت ابراز خوشحالي و عرض تبريك
 لش(به ضم لام) : دروازه چوبي خانه هاي قشنگ دهات
تلی : خار جنگلی
آتشکش : خاک انداز
بد :  (بضم با ) :   چکمه

ادامه مطلب: سری سوم الفاظ مازندرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 170
پرینت

الفاط و لغات مازندرانی سری چهارم


دی: دود
معجومه: سینی بزرگ و گرد
کلوم: طویله
کلین: خاکستر
تندیر: تنور
چینکا: جوجه
پیلکا: ظرفی که توش ماست میریزند
ونگ: صدا_فریاد
گننا: (گت ننا): مادر بزرگ
گدبا:(گت بابا): بابا بزرگ
1کیله( یا همون یک کیل) : واحد اندازه گیری گندم
شوجن : جن شب!!!!!!

ادامه مطلب: الفاط و لغات مازندرانی سری چهارم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 169
پرینت

ضرب‌المثل‌های مازندارانی


فهرست مندرجات

    ۱ الف
    ۲ ب
    ۳ پ
    ۴ ت
    ۵ چ
    ۶ خ
    ۷ د
    ۸ س
    ۹ ش
    ۱۰ ع
    ۱۱ ک
    ۱۲ گ
    ۱۳ م
    ۱۴ ن
    ۱۵ و
    ۱۶ ه

الف

    آدم دل خش بوئه خنه کلی

پشت بوئه
        دل آدم خوش باشد خانه آدم پشت لانه مرغ دانی باشد
        اگر آدم دل خوشی داشته باشد زندگی در جاهای کوچک و فقیرانه نیز قابل تحمل است


    آدم بی مارو خاخر تونّه دَوّه بی همسایه نتونده
        انسان بدون خواهر و مادر می تواند زندگی کند اما بدون داشتن همسایه خوب زندگی مشکل است


    آدم خارِه شه محلة سر شال بوشه تا مردم محلة سر شیر
        آدمی در محلة خودش شغال باشد بهتر است تا در محلة دیگران شیر باشد.
        این مثل ناظر بر حمایت و پشتیبانی بستگان و دوستان است که دل را قوت و توانایی می‌بخشد.

ادامه مطلب: ضرب‌المثل‌های مازندارانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 165
پرینت

ضرب المثلهای مازندرانی

۱-گوش عزیزه گوشواره عزیز تر   وچه عزیزه ، ادب عزیزتر

 فرزند برای انسان عزیزه  ولی ادب عزیزتر(آبرو و احترام ارزشش از فرزند هم بیشتره)

 ۲- پلا احمدِشه فاتحه ممدِ

پلوی احمد را می خوری وبرای محمد فاتحه می خوانی؟!

از کسی که به تو نیکی کرد تشکر نمیکنی ولی از دیگری تشکر می کنی

۳- ته چنه ره  لَرگِه كُولِ جه دَوِنْدِن  : به مفهوم اشاره به پرچانه بودن است

۴-آدم دل خش بوئه خانه کالی پشت بوئه

دل آدم خوش باشد خانه آدم پشت لانه مرغ دانی باشد..

اگر آدم دل خوشی داشته باشد زندگی در جاهای کوچک و فقیرانه نیز قابل تحمل است.

۵- شالِ شکار شونی، شیِرِ اسلحه دار

ادامه مطلب: ضرب المثلهای مازندرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 14 آبان 1393 بازدید: 165
پرینت

ضرب المثل های مازندرانی

آسيه گو دوش نيه گنه زمين تپه چاله دارنه
معني:آسيه دوشيدن گاو را بلد نيست مي گويد زمين تپه و چاله دارد.
موارد استعمال: عرضه انجام دادن كاري را ندارد بهانه گيري مي كند.

اغوز دار سر اسّا صد نفر وره كتپل زندنه
معني: گردويي كه بالاي درخت مي باشد صد ها نفر براي چيدنش چوب پرت مي كنند
موارد استعمال: پشت سر دختر جهت خواستگاري او حرف هاي بسياري مي زنند.

تا دست جا چند تا مگر هندوانه گيرنّه
معني: با يك دست مگر مي توان چند هندوانه برداشت.
موارد استعمال: يك نفر مگر مي تواند چند مسئوليت را قبول كند يا مسئوليت چند كار را در يك زمان قبول كردن.

اتّا گوش دره هسه اتا گوش دروازه
معني: يك گوشش مانند در ، گوش ديگرش مانند دروازه
موارد استعمال: حرف نشنوي كردن

اميد داشتن به از خوردن

ادامه مطلب: ضرب المثل های مازندرانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: چیستان و ضرب المثلهای مازندران
نمایش از 28 مهر 1393 بازدید: 295
پرینت

ضرب المثل ها      

 از آنجایی که ضرب‌المثل‌ها (پیرانه سخن) به زبان تبری کلارستاقی است و ادبیات حاصل از این زبان صرفا گویشی است ونه نوشتاری خواندن با الف- بای فارسی با دشواری‌هایی روبروست. از این روی نوشتار به روش آوانگار نیز انجام شد تا برای همگان از جمله نسل جدید ساکن در کلارستاق که آنایی چندانی با واژگان گویش پیشینیان ندارد و برای همه‌ی فارسی‌زبانان امکان خواندن اصل «پیرانه سخن» فراهم آید.

نگارنده از دیرباز معادل «پیرانه سخن» را به جای ضرب‌المثل برگزیده و هر جا که از عبارت «پیرانه سخن» استفاده می‌شود منظور ضرب‌المثل است.

برای حداکثر استفاده از «پیرانه سخن» پس از آوانگار- برگردان فارسی- کاربرد یا مفهوم کنایی- برابر نهاد فارسی آن نیز به تفکیک بیان گردید و در پایان هر «پیرانه سخن» واژه‌نامه‌ای نیز ترتیب داده شد تا مفهوم آن عمیق‌تر قابل درک باشد.

ادامه مطلب: ضرب المثل ها
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 115 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید