نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مسئولیت محدود
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 168
پرینت

بسمه تعالی

 

اساسنامه شرکت ……………………………….............…………………  با مسؤلیت  محدود

شماره ثبت…………………………………        تاریخ ثبت…………………………………

 

ماده 1 :  نام ونوع  شرکت:  شرکت .....................…………………………... با مسؤلیت  محدود

ماده2 : موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 ……………………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

ادامه مطلب: فرم اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مسئولیت محدود
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 131
پرینت

قوه قضائيه                                              

اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

                                        تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن ....................................................................................................................................................................................................

2- موضوع شرکت ...............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ادامه مطلب: تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مسئولیت محدود
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 138
پرینت

قوه قضائيه                                                                                                          

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور                                                                                                                                                                                      

اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

                                                     شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد :

1- نام کامل شرکت ونوع آن ....................................................................................................................................................................................................

2- موضوع شرکت ...............................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ادامه مطلب: شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مسئولیت محدود
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 109
پرینت

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

(تضامنی نسبی)

 

فهرست

صفحه

1ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده                                                      

3,4

2ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره                                                   

5,6

3ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت                                                                                         

7,8

4ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت                                                                                 

9,10

5ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت                                                                             

11,12

6ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید                                           

13,14

7ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک                                                    

15,16

8ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت                                     

17,18

9ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه                                                                         

19,20

10ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود

21,22

11ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت

23,24

12ـ نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص                         

25,26

13ـ نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود                                                                 

27,28

14ـ نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها                                                     

29,30

15ـ نمونه نامه ختم تصفیه                       

ادامه مطلب: نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود ( تضامني - نسبي )  
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مسئولیت محدود
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 106
پرینت

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

(تضامنی – نسبی)

فهرست

صفحه

1ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده                                                      

3,4

2ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره                                                   

5,6

3ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت                                                                                         

7,8

4ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت                                                                                 

9,10

5ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت                                                                             

11,12

6ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید                                           

13,14

7ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک                                                    

15,16

8ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت                                     

17,18

9ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه                                                                         

19,20

10ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود

21,22

11ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت

ادامه مطلب: نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود  

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 169 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید