نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: موسسه
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 187
پرینت

بسمه تعالی

اساسنامه موسسه

ماده1: نام موسسه ………………………………………………

 

ماده2: موضوع موسسه

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

ماده3: مرکز اصل موسسه…………………………………………………………………………

مرکز اصلی موسسه استان.....................................شهرستان.......................خیابان.......................کوچه................پلاک.....................طبقه.......................کدپستی

ماده4: سرمایه موسسه ………………………………………………......…………………………

ادامه مطلب: اساسنامه موسسه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: موسسه
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 193
پرینت

تقاضانامه موسسه

 

ادامه مطلب: تقاضانامه موسسه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: موسسه
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 211
پرینت

بسمه تعالي

نمونه راهنماي ثبت مؤسسات غيرتجاري

 فهرست                                                                                              صفحه

 

1-    نكاتي چند درخصوص ماهيت قانوني مؤسسات غيرتجاري              2

 

2   -روش ومراحل ثبت مؤسسه                                                  3و4   

 

3-مدارك لازم براي ثبت مؤسسه                                                  5 

 

4-فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه                                                      6                                                                                    

  

ادامه مطلب: نمونه راهنماي ثبت مؤسسات غيرتجاري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: موسسه
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 170
پرینت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین

مؤسسه …………………………………

    در ساعت……………مورخ ……………… اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

1 ـ اساسنامه مؤسسه مشتمل بر 26 مادهتنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید.

2 ـ تقاضانامه مؤسسه بامضاء کلیه شرکاء رسید.

3 ـ جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه:

ادامه مطلب: صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: موسسه
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 172
پرینت

        نمونه راهنماي صورتجلسات موسسات غير تجاري  

 

 فهرست                                                                                                       صفحه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ياعادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب          

تغيير احدي از مديران در موسسه                                          2  

نمونه صورتجلسه هيات مديره در موسسه                                                   4

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل موسسه              5

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش نام موسسه                  6 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه موسسه                7

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه ووروديك جديددرموسسه                                                        8 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه درموسسه                10

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص كاهش سرمايه وخروج شريك

 درموسسه                   

ادامه مطلب: نمونه راهنماي صورتجلسات موسسات غير تجاري
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 248 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید