نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 280
پرینت

خازن   

 
مقدمه
خازن المان الکتریکی است که می‌تواند انرژی الکتریکی را توسط میدان الکترواستاتیکی (بار الکتریکی) در خود ذخیره کند. انواع خازن در مدارهای الکتریکی بکار می‌روند. خازن را با حرف C که ابتدای کلمه capacitor است نمایش می‌دهند. ساختمان داخلی خازن از دو قسمت اصلی تشکیل می‌شود:

الف – صفحات هادی
ب – عایق بین هادیها (دی الکتریک)

 

ادامه مطلب: خازن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 256
پرینت

انواع خازن     

مقدمه
خازن وسیله‌ای الکتریکی است که در مدارهای الکتریکی اثر خازنی ایجاد می‌کند. اثر خازنی خاصیتی است که سب می‌شود مقداری انرژی الکتریکی در یک میدان الکترواستاتیک ذخیره شود و بعد از مدتی آزاد گردد. به تعبیر دیگر ، خازنها المانهایی هستند که می‌توانند مقداری الکتریسیته را به صورت یک میدان الکترواستاتیک در خود ذخیره کنند. همانگونه که یک مخزن آب برای ذخیره کردن مقداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. خازنها به اشکال گوناگون ساخته می‌شوند و متداولترین آنها خازنهای مسطح هستند.

ادامه مطلب: انواع خازن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 268
پرینت

خازن استوانه‌ای     
    

خازن استوانه‌ای از دو رسانای استوانه‌ای شکل ، که هم محور می‌باشند، تشکیل شده است. اگر چنانچه شعاع استوانه‌ها را به ترتیب با a , b نشان دهیم، در این صورت ول استوانه‌ها (L) باید از شعاع استوانه بزرگ ، خیلی بزرگتر باشد، تا بتوانیم از فریز شدن میدان الکتریک در دو انتهای استوانه چشمپوشی کنیم.

ادامه مطلب: خازن استوانه‌ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 221
پرینت

خازن الکترولیت تحت فشار بالا

اگر خازن الکترولیت تحت فشار ، لحظه ای زیادتر از حد مجاز قرار گیرد، انفجار بوجود می‌آید (یعنی دو جوشن ، جرقه زده و صدای انفجار بگوش می‌رسد). ولی خطر زیادی متوجه خازن نمی‌شود، زیرا بزودی پوشش ، آلومین دوباره تشکیل می‌گردد. در مورد خازنهای کاغذی اینطور نیست، زیرا کاغذ در اثر جرقه می‌سوزد و تبدیل به کربن می‌شود و باین ترتیب خاصیت عایق بودن خود را از دست می‌دهد و کم و بیش دو جوشن را به یکدیگر اتصال کوتاه می‌دهد.

ادامه مطلب: خازن الکترولیت تحت فشار بالا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 251
پرینت

خازن شیمیایی     


دید کلی
این نوع خازن‌ها شامل مایع یا خمیری است که آن را الکترولیت می‌نامند. در این الکترولیت ، جوشن آلومینیومی جای داده شده ‌است که سطح نسبتا زیادی دارد. ترکیب ماده الکترولیت متفاوت است و هر کارخانه ترکیب مخصوص خود دارد که به‌صورت مایع یا خمیر داخل ظرف استوانه‌ای شکل آلومینیومی آب‌بندی شده قرار دارد.

ادامه مطلب: خازن شیمیایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 255
پرینت

 خازن مسطح

خازن مسطح از دو صفحه رسانای موازی تشکیل می‌شود که به فاصله کمی از هم قرار دارند و می‌توانند بارهای مساوی و مختلف‌العلامه را در خود ذخیره کنند.

مقدمه
در حالت کلی خازن از دو رسانای منزوی با شکل دلخواه تشکیل شده است. با توجه به نوع خازن شکل این دو رسانا متغیر است. در خازن مسطح این دو رسانا به صورت صفحاتی موازی هستند. البته باید اندازه صفحات نسبت به فاصله بین دو خازن بسیار بزرگ باشد، تا بتوانیم از شرط فریز شدن میدان الکتریکی در لبه‌های صفحات چشم پوشی کنیم و در سرتاسر فضای میان صفحات میدان الکتریکی ثابت باشد. در صورتی که رساناهای تشکیل دهنده خازن اشکال هندسی ساده‌ای داشته باشند، ظرفیت خازن را می‌‌توان به روش تحلیلی بدست آورد. بنابراین ظرفیت خازن مسطح بر حسب ابعاد اجزای آن فرمول نسبتا ساده‌ای خواهد داشت.

ادامه مطلب: خازن مسطح
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 246
پرینت

خازنهای میکا     

در این نوع خازن از ورقه های نازک میکا در بین صفحات خازن ( ورقه های فلزی – آلومینیوم ) استفاده می شود و در پایان ، مجموعه در یک محفظه قرار داده می شوند تا از اثر رطوبت جلوگیری شود . ظرفیت خازنهای میکا تقریبا بین 01/0 تا 1 میکرو فاراد است . از ویژگی های اصلی و مهم این خازنها می توان داشتن ولتاژ کار بالا ،عمرطولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد .

ادامه مطلب: خازنهای میکا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 306
پرینت

ظرفیت خازن     

نسبت مقدار الکتریسیته ذخیره شده به اختلاف پتانسیل دو سر خازن را ظرفیت خازن می‌گویند. آن را با C نشان می‌دهند و واحد ظرفیت آن در SI ، فاراد است.

دید کلی
خازن یک از اجزای مدارهای الکترونیکی است که وقتی در مدار قرار می‌گیرد برخلاف مقاومت ، بارالکتریکی را از خود عبور نمی‌دهد، بلکه آن را در خود ذخیره می‌کند و به این دلیل کاربرد مهمی در مدار دارند. اگر خازن با صفحات موازی را در نظر بگیریم و یک گالوانومتر به آن وصل کنیم، بعد از بستن کلید برای مدت کوتاهی عبور جریانی را در مدار نشان می‌دهد.

ادامه مطلب: ظرفیت خازن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 251
پرینت

خازنهای ورقه‌ای

    در خازن های ورقه ای از کاغذ و مواد پلاستیکی به سبب انعطاف پذیری آن ها ، برای دی الکتریک استفاده می شود . این گروه از خازن ها خود به دو صورت ساخته می شوند:

الف- خازن های کاغذی : دی الکتریک این نوع خازن از یک صفحه نازک کاغذ متخلخل تشکیل شده که یک دی الکتریک مناسب درون آن تزریق می گردد تا مانع از جذب رطوبت گردد . برای جلوکیری از تبخیر دی الکتریک درون کاغذ ، خازن را درون یک قاب محکم و نفوذ نا پذیر قرار می دهند .

ادامه مطلب: خازنهای ورقه‌ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 246
پرینت

خازنهای متغیر

به طور کلی با تغییر سه عامل می توان ظرفیت خازن را تغیییر داد :" فاصله صفحات" ، "سطح صفحات" و" نوع دی الکتریک ".

اساس کار خازن متغیر برمبنای تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا تغییر ضخامت دی الکتریک است ، ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه ی خازن دارد . خاز های متغیر عموما ازنوع عایق هوا یا پلاستیک هستند . در شکل زیر دو نوع خازن متغیر را به همراه علایم اختصاری آن ها مشاهده می کنید .

ادامه مطلب: خازنهای متغیر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 230
پرینت

خازنهای سرامیکی

خازن سرامیکی (Ceramic capacitor) معمول ترین خازن غیر الکترولیتی است که در آن دی الکتریک بکار رفته از جنس سرامیک است . ثابت دی الکتریک سرامیک بالا است ، از این رو امکان ساخت خازن های با ظرفیت زیاد در اندازه ی کوچک را در مقایسه با سایر خازن ها بوجود آورده ، در نتیجه ولتاژ کار آنها بالا خواهد بود . ظرفیت خازنهای سرامیکی معمولا بین 5 پیکو فاراد تا 1/0 میکرو فاراد است . این نوع خازن به صورت دیسکی ( عدسی ) و استوانه ای تولید می شود و فرکانس کار خازن های سرامیکی بالای 100 مگاهرتز است .

ادامه مطلب: خازنهای سرامیکی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 211
پرینت

خازنهای ثابت     

این خازن ها دارای ظرفیت معینی هستند که در وضعیت معمولی تغییر پیدا نمی کنند . خازن های ثابت را بر اساس نوع ماده ی دی الکتریک به کار رفته در آنها تقسیم بندی و نام گذاری می کنند و از آنها در مصارف مختلف استفاده می شود . از جمله این خازنها می توان انواع سرامیکی ، میکا ، ورقه ای ( کاغذی و پلاستیکی ) ،الکترولیتی ، روغنی ، گازی و نوع خاص فیلم ( Film ) را نام برد .

ادامه مطلب: خازنهای ثابت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 208
پرینت

خازنهای الکترولیتی       
    

این نوع خازن‌های معمولاً در رنج میکروفاراد هستند . خازنهای الکترولیتی همان خازن‌های ثابت هستند اما اندازه و ظرفیتشان از خازن‌های ثابت بزرگتر است. نام دیگر این خازن‌ها، شیمیایی است. علت نامیدن آنها به این نام این است که دی‌الکتریک این خازن‌ها را به نوعی مواد شیمیایی آغشته می‌کنند که در عمل ، حالت یک کاتالیزور را دارا می‌باشند.

ادامه مطلب: خازنهای الکترولیتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: خازن
نمایش از 14 مهر 1392 بازدید: 212
پرینت

خازن تانتالیوم     

در این نوع خازن به جای آلومینیوم از فلز تانتالیوم استفاده می شود زیاد بودن ثابت دی الکتریک اکسید تانتالیوم نسبت به اکسید آلومینیوم (حدودا 3 برابر) سبب می شود خازن های تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی درحجم مساوی دارای ظرفیت بیشتری باشند .

محاسن خازن تانتالیومی نسبت به نوع آلومینیومی بدین قرار است :

ادامه مطلب: خازن تانتالیوم
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 200 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید