نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 323
پرینت

وضعيت استفاده از انرژي بادي در سطح جهان

رشد روز‌افزون تقاضاي انرژي، افزايش استانداردهاي زندگي، گرم شدن بيش از حد كره زمين و در نهايت مشكلات زيست‌محيطي موجب شده تا هر روز شاهد پيشرفتهايي در زمينه فن‌آوري استفاده از منابع انرژي تجديد‌پذير باشيم يعني استفاده از منابع لايزالي كه خداوند به ما ارزاني داشته است. ماهيت پايان‌ناپذير اين گونه انرژي‌ها، روند رو به اتمام سوخت‌هاي فسيلي و ساير مزاياي بارز اين انرژي‌ها موجب تشويق بشر در سرمايه‌گذاري در اين راه بوده است.
پيش‌بيني مي‌شود كه انرژي‌هاي تجديد‌پذير جايگاه ويژه‌اي را در تامين انرژي قرن آتي كسب كنند. البته حدود سه دهه كشورهاي پيشرفته و صاحب فن‌آوري به اين مهم پرداخته‌اند تا جايي كه در برنامه سالانه انرژي خود درصدي از انرژي‌هاي مورد نظر كشورشان را از طريق توربين‌هاي بادي، پيلهاي خورشيدي، انرژي زمين گرمايي و ... تامين مي‌كنند.

ادامه مطلب: وضعيت استفاده از انرژي بادي در سطح جهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 282
پرینت

مدارهای پلاستيكی

امروزه امكان ساخت نمايشگرهاي الكترونيكي روي مواد انعطاف‌پذير فراهم شده و حتي در كاربردهاي محدودي، اين فناوري جديد مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما نياز به توان پردازشي پرسرعت براي پياده‌سازي اين نمايشگرها باعث شده تــــــا هنوز هم ويفرهاي سيليكوني گران و البته سخت در آنها مورد استفاده قرار گيــــرد. در واقع اگر امكان داشت تمــــــام اجزاي الكترونيكي را از مواد انعطاف‌پذير ساخت، اين كار هم از نظر اقتصادي به صرفه بود و هم قابل اطمينان‌تر، ضمن آنكه زمينه طراحي‌هاي جديدي نيز فراهم مي‌آمد.

ادامه مطلب: مدارهای پلاستيكی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 312
پرینت

روشهاي مطالعه و بهبود تلفات

روشهاي مطالعه و بهبود تلفات را بايد به دو روش كوتاه مدت و بلند‌مدت تقسيم كرد.
در روشهاي بلند‌مدت از نظر آماري و در روشهاي كوتاه مدت بصورت فرمولي و عملي تلفات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نهايتاً با استفاده از تلفيق اين دو روش بهترين نتيجه حاصل مي‌شود.
كاهش تلفات انرژي الكتريكي بكلي عبارت است از افزايش ظرفيت توليد و افزايش ظرفيت شبكه انتقال توزيع بدون آنكه در امرتوليد سرمايه‌گذاري كرده باشيم. بعنوان مثال آماري را از نشريه آمارتفسيري صنعت‌برق ذكر مي‌كنيم:

ادامه مطلب: روشهاي مطالعه و بهبود تلفات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 336
پرینت

راهي به آينده VSC خطوط انتقال

خطوط انتقال *VSC يا خطوط انتقال با مبدلهاي منبع ولتاژي امروزه واقعيت و تحقق يافته و همچنان كه جنبه هاي خاصي از آن كاربرد مي يابد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اولين سيستم انتقالVSC تحت عنوان طراحي خطوط HVDC سبك توسط شركت ABB ساخته شده است. خود مبدلهاي منبع ولتاژي داراي كاربرد در كنترل ادوات FACTS و UPFC بوده است. اما چنانچه مبدلهاي منبع ولتاژي بهمراه

خطوط DC و يا كابل استفاده گردند تشكيل خطوط VSC را خواهند داد. در خطوط VSC همراه با كابل، چون در VSC از ديود با هدايت يكسو استفاده ميگردد، لذا ولتاژDC در كابل نمي تواند هرگز جهت پلاريته خود را تغيير دهد. اين ويژگي با عث ميشود كه مشكل بارهاي الكتريكي با قيمانده در فضاي داخل كابلهاي از بين رفته و نتيجتا مجاز به كاهش قدرت عايقي آنها شده كه اين خود اجازه استفاده از فرآيند مفصل بندي در كابلها را ميدهد. ويژگيهاي فوق سبب كوچك، سبك و ارزان شدن كابل ها مي گردند.

ادامه مطلب: راهي به آينده VSC خطوط انتقال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 255
پرینت

تعاريف اوليه کنترل

تعاريف و مباني كنترل
سيستم: به مجموعه اي از اجزا مي گويندكه با هماهنگي يكديگر هدفي خاص را دنبال مي كنند.
اغتشاش(نويز): هر سيگنال ناخواسته كه بر عملكرد خروجي سيستم اثر نامطلوب بگذارد.
اغتشاش دو نوع است:
1.بيروني( از بيرون سيستم ) :بطور مثال يك آنتن را در نظر بگيريد اثر باد بر روي آنتن را نويز بيروني مي گويند . و مي توان بعنوان يك ورودي مدل سازي نمود.
2.دروني:مثل نويز حرارتي . اگر بتوان از طريق محاسبات آماري آن را پيش بيني كرد برايش مي توان يك جبران كننده طراحي نمود.

ادامه مطلب: تعاريف اوليه کنترل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 270
پرینت

ترانسفورماتورهاي ابررسانا

ترانسفورماتورها يكي از مهمترين عناصر شبكه هاي انتقال و توزيع هستند . در ترانسفورماتورها انرژي الكتريكي در مس سيم پيچها ، آهن هسته ، تانك ترانس و سازه هاي نگهدارنده بصورت حرارت تلف مي شود. حتي در زمانيكه ترانسفورماتور بدون بار است ، در هسته تلفات بي باري (NLL) بوجود مي آيد. در نتيجه مطالعات و بررسيهاي انجام شده ، در 50 ساله اخير محققان موفق شده اند با صرف هزينه اي دو برابر براي هسته ، تلفات بي باري را به يك سوم كاهش دهند. اخيراً با جايگزيني فلزات بيشكل و غير بلوري (Amorphous) بجاي آهن سيليكوني درهسته ترانسفورماتورهاي توزيع با قدرت نامي كوچكتر از 100 KVA ، تلفات بي باري باز هم كاهش يافته است . اين كار هنوز در مورد ترانسفورماتورهاي بزرگ با قدرت نامي بزرگتر از 500KVA انجام نشده است . اگرچه براي هر ترانسفورماتور ، 1 درصد توان نامي آن بعنــوان توان تلفـاتي در نظر گرفتـه مي شود، اما بايد توجه داشت كه آزاد سازي بخش كوچكي از اين تلفات در طول عمر ترانسفورماتور صرفه جوئي كلاني به همراه خواهد داشت .

ادامه مطلب: ترانسفورماتورهاي ابررسانا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 301
پرینت

تابلوهای برق

انواع تابلوها :تابلوی ايستاده قابل دسترسی از جلو- سلولی-تمام بسته ديواری كه خود اين تابلو ها می توانند اصلی- نيمه اصلی و فرعی باشند.
تابلوی اصلی: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوی نيمه اصلی :اينگونه تابلو ها ی برق بلوك ساختمانی يا قسمت مستقلی از مجموعه را توزيع و ازتابلوی اصلی تغذيه می شود تابلوی فرعی: برای توزيع و كنترل سيستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنايی و غيره به كار می رود و از تابلوی اصلی تغذيه می شود.

ادامه مطلب: تابلوهای برق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 130
پرینت

اضافه ولتاژهاي رزونانس در ترانسفورماتورهاي توزيع

نتيجه طبيعي استفاده صنايع از ترانسفورماتورهاي توزيع با ظرفيتهاي بالاتر، افزايش احتمال بروز اضافه ولتاژها در وضعيتهاي مختلف روزانه است . براي تعيين پارامترهاي سيستم كه مي توانند باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي فرورزونانس شديد گردند، آزمايشهاي كاملي توسط موسسه DSTAR انجام گرفته است . آزمايشات مذكور بر روي تعدادي ترانسفورماتور توزيع و تحت شرايط كار واقعي انجام شده است . در طول اين آزمايشات، صدها بار عمليات كليدزني بر روي ترانسفورماتورهاي توزيع با ولتاژهاي متفاوت و با سيم پيچ ستاره زمين شده و اوليه مثلث انجام گرديد. اين پروژه بطور كلي ثابت كرد كه در ترانسفورماتورهاي با ظرفيت بالا كه امروزه توسط صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند، احتمال ايجاد اضافه ولتاژ فرورزونانسي بيشتر از ترانسفورماتورهاي دهه گذشته مي باشد.

ادامه مطلب: اضافه ولتاژهاي رزونانس در ترانسفورماتورهاي توزيع
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 25 مرداد 1392 بازدید: 243
پرینت

اصول خشك كردن ترانسفورماتورهاي قدرت


روغن ترانسفورماتورهاي قدرت نقش بسيار مهمي در عملكرد ترانسفورماتورها دارند. نقش عايق كنندگي، خنك كنندگي و تشخيص عيب از جمله مهمترين وظايف روغن مي باشند. با پيرشدن ترانسفورماتور ، روغن اين دستگاه بعضي از خصوصيات شيميايي و الكتريكي خود را از دست مي دهد. از جمله مهمترين اين خصوصيات مي توان به خصوصيات الكتريكي كه حائز اهميت مي باشند، اشاره نمود.
دلایل اصلی كه روغن ترانسفورماتورهاي قدرت را دچار مشكل مي نمايند عبارتند از:

ادامه مطلب: اصول خشك كردن ترانسفورماتورهاي قدرت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 19 خرداد 1392 بازدید: 291
پرینت

سیکل ترکیبی چیست؟

 برای پاسخ به پرسش مذکور درابتدا تعریفی از انواع توربین ها واصول کلی کار آنها ارائه می دهیم.
توربینها اصولا براساس عامل ایجادکننده کار تقسیم بندی می گردند. اگرعامل فوق گاز باشد آن را بخاری اگر آب باشد آبی و چنانچه باد باشد توربین بادی گو یند. توجه داشته باشیم که منظور از گاز گاز ناشی از احتراق است. لذا نوع سوخت دخیل در آن که بر حسب مورد می تواند گازوئیل مازول یا گاز باشد در این تقسیم بندی ها اهمیت ندارد. (اگر چه در کشور ما سوخت گاز سوخت غالب این توربین هاست. )

ادامه مطلب: سیکل ترکیبی چیست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 19 خرداد 1392 بازدید: 301
پرینت

ساختمان و اساس کار و سیر تکاملی ژنراتورها

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی سیر تحقیقات انجام شده با موضوعژنراتورها(ساختمان و اساس کار و سیر تکاملی ژنراتوها بخصوص ژنراتور هایسنکرون ) است . به این منظور ، بررسی مقالات منتشر شده که با این موضوعمرتبط بودند و جمع آوری خلاصه مطالبی از منابع صورت گرفت و بعد چکیده آنهااستخراج شد .
ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکه قدرت بوده و نقش کلیدی درتولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفاء کرده است . ساخت اولین نمونهژنراتور (سنکرون) به انتهای قرن ۱۹ برمی گردد. مهمترین پیشرفت انجام شده درآن سالها احداث اولین خط بلند انتقال سه فاز از لافن به فرانکفورت آلمانبود.

 

ادامه مطلب: ساختمان و اساس کار و سیر تکاملی ژنراتورها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 19 خرداد 1392 بازدید: 305
پرینت

خوردگی در اثر جریان های سرگردان

بدترین خوردگی که برای فلزات کار گذاشته شده در خاک بوجود می آید . در محل هایی است که جریان های الکتریکی سرگردان وجود دارد . چون مقاومت ویژه خاک ها حتی وقتی دارای آب باشند زیاد است . بنابراین جریان های الکتریکی داخل زمین از طریق فلزات کارگذاشته شده درخاک که مقاومت کمی دارند عبور خواهد کرد . جریان سرگردان زمانی می تواند موجب خوردگی لوله گردد که از یک قسمت از لوله وارد واز قسمت دیگر آن تخلیه شود و در حقیقت مدار جریان کامل گردد . نقطه ورود جریان سرگردان کاتد و نقطه خروجی، آند پیل خوردگی خواهد گردید . از منابع ایجاد جریان سرگردان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ادامه مطلب: خوردگی در اثر جریان های سرگردان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 19 خرداد 1392 بازدید: 238
پرینت

اینترنت از طریق کابل برق

در تمام نقاط جهان برق مورد نیاز منازل و سایر اماکن از طریق کابل های هوایی و یا کابل های زیرزمینی تامین می شود. اما در آینده ای نزدیک کاربران اینترنت قادر خواهند بود از طریق همین کابل ها به اینترنت متصل بشوند و با سرعت بالا به سیر در شبکه جهانی بپردازند. این سرویس جدید در حقیقت اینترنت پر سرعت از طریق کابلها و سیم های برق موجود است آنهم در شرایطی که تا چندی پیش کارشناسان به دلیل وجود مشکلات فنی، بهره از چنین تکنولوژی را تقریبا غیرممکن می دانستند.حتی چند روز پیش چند شرکت بزرگ از جمله گوگل و آی بی ام آمادگی خود را برای همکاری مشترک جهت عرضه این تکنولوژی اعلام نمودند. با توجه به اینکه درآمد هنگفتی از طریق این تکنولوژی برای شرکت های برق و مخابرات پیش بینی می شود به همین دلیل این شرکت ها مشتاق هستند هر چه سریعتر به عرضه آن بپردازند. براساس پیش بینی های صورت گرفته درآمد حاصل از خطوط اینترنت پر سرعت از طریق کابل های برق به۱۴/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ خواهد رسید.

ادامه مطلب: اینترنت از طریق کابل برق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات مختلف درباره رشته برق
نمایش از 19 خرداد 1392 بازدید: 333
پرینت

شناختی بر سنسورهای صنعتی

در صنعت امروز بدون سنسورها و سوئیچها هیچ پروسه صنعتی قابل اجرا نیست.در این مقاله به بررسی یک سری ازمهمترین سنسورها و سوئیچهای صنعتی میپردازیم.
اولین دسته Proximity Switches هستند که کاربرد وسیعی نیز در صنعت دارند از انواع این نوع سوئیچهای حسگر میتوان به این موارد اشاره کرد.

 Sonar Proximity Switches:

ادامه مطلب: شناختی بر سنسورهای صنعتی
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 79 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید