نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 285
پرینت

چکیده:

در این بررسی آزمایش های غذایی اجباری و انتخابی با تک تک موش های ورامین اسیر شده به منظور ارزیابی کارایی طعمه های برومادیالون، کول کلسیفرول و فسفید روی انجام شد. تحت آزمون اجباری (1 روزه و 3 روزه) موش های نر از طعمة برومادیالون کمتر مصرف کردند. به هر حال از نظر جنسیتی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. تحت آزمون غذایی انتخابی، تفاوت بین جذب طعمة برومادیالون و جنسیت معنی دار نبود. تحت طعمة کول کلسیفرول، طعمة تیمار شده بیشتر از طعمة معمولی مصرف شد. در میان طعمه های بررسی شده، کول کلسیفرول اثر خوبی برای کنترل موش ورامین نشان داد.

ادامه مطلب: مقايسه سموم بروماديالون،كول كلسيفرول وفسفيدروي برموش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 267
پرینت

   مقدمه:
علف كشها یكی از مؤثرترین ابزارهای كشاورزان اند كه می توانند درجنگ با علفها از آن استفاده كنند.
استفاده از این مواد شیمیایی كشاورزی بطور قابل توجهی در سال های اخیر بویژه در كشورهایی كه دارای سیستم كشاورزی پیشرفته تری هستند، افزایش یافته است.
ورود جمعیتهای علفی مقاوم به علف كشهای یكسان كه بطور موثر درگذشته آنها را كنترل می كرد. یك مسأله جدی برای صنعت علف كش و برای استفاده كنندگان این محصولات است. این مرور به بررسی مختصری بربررسی تاریخی بر روی تكامل تدریجی مقاومت به علف كشها،اهمیت و گسترش مشكل، عناصری كه ورودجمعیتهای مقاوم را تحت تاثیر قرار می دهد، مكانیسم های فیزیولوژی مسئول این پدیده و چند پیشنهاد برای جلوگیری یا كاهش ایجاد مقاومت علفی به این مواد شیمیایی كشاورزی، می پردازد.

ادامه مطلب: مقاومت به علف كش یك چالش جدید در كنترل شیمیایی:
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 310
پرینت

مدیریت تلفیقی آفات در سطحی گسترده

رویکرد مدیریت تلفیقی آفات در سطحی گسترده (به اختصار AW-IPM) با این که از لحاظ منطقی پیچیده و از دید مدیریتی متمرکز و فشرده است، به نهاده های کمی نیاز دارد و معمولاً اثربخشی و پایداری زیادتری دارد.
به گزارش ایانا و به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، این سازمان مدیریت تلفیقی آفات را مراعات دقیق تمام فنون موجود مهار آفات و تلفیق اقدامهای خاصی می داند که مانع از افزایش جمعیت آفات می گردند و آفتکشها و دیگر شیوه های مداخله را در حدی می پذیرد که از لحاظ اقتصادی موجه باشند و خطرات آنها برای محیط زیست و انسان را کاهش دهند یا به حداقل برسانند.

ادامه مطلب: مديريت تلفيقي آفات درسطح گسترده
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 239
پرینت

«MANAGEMENT BY MODIFYING INSECT DEVELOPMENT AND BEHAVIOR»
مديريت اصلاح رفتار و پرورش حشرات

فرشته امين آذرماه 1384
از سال 1960 به بعد بيشتر فعاليت محققين روي اثر بخشي و ايمني حشره كشها متمركز شده است و هدف كشف و اصلاح تركيباتي بود كه روي نمونه هاي انتخابي ما بدون به مخاطره انداختن و تصادفي كردن نتايج حاصله آسيبي به ارگانيسم هدف در محيط نزند .در اين كاوش تركيبات جديد حشره كشها، محققين را با راههاي جديد بر هم زدن زندگي عادي و معمولي حشرات به شدت درگير مي كند .به طور قراردادي و عرفاً اكثر حشره كشها روي سيستم عصبي حشرات تاثير مي گذارد كه عملكرد مشابهي روي ما و ساير حيوانات دارد.

ادامه مطلب: مديريت اصلاح رفتار و پرورش حشرات «MANAGEMENT BY MODIFYING INSECT DEVELOPMENT AND BEHAVIOR»
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 311
پرینت

پرورش حشرات
از سال ۱۹۶۰ به بعد بیشتر فعالیت محققین روی اثر بخشی و ایمنی حشره کشها متمرکز شده است و هدف کشف و اصلاح ترکیباتی بود که روی نمونه های انتخابی ما بدون به مخاطره انداختن و تصادفی کردن نتایج حاصله آسیبی به ارگانیسم هدف در محیط نزند .در این کاوش ترکیبات جدید حشره کشها، محققین را با راههای جدید بر هم زدن زندگی عادی و معمولی حشرات به شدت درگیر می کند .به طور قراردادی و عرفاً اکثر حشره کشها روی سیستم پرورش حشرات

ادامه مطلب: مدیریت اصلاح رفتار و پرورش حشرات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 371
پرینت

  كاربرد تركيبات حاوي مس در كنترل رشد ريشه
 
بذرگياهان را مي توان مستقيما درمحل اصلي کاشت ويااينکه آنها راابتدا درگلدانهاوجعبه هاي چوبي يا خزانه کشت مي کنند واحيانا يک يا چندمرتبه نشاها ونهالهاي جوان راقبل از کاشت در محل اصلي جابجاکرد نظربه اينکه فصل کاشت وجابجا کردن گياهان محدود است .پرورش نشا گل ونهال درختان ودرختچه ها درگلدان متداول شده است گياهان گلداني رامي توان درخارج ازفصل نشاکاري نمود .گياهاني که به نشاکاري وانتقال وجابجايي ازيک خاک به خاک ديگر حساسيت دارند درگلدانهاي نوربي پرورش داده مي شوند وبا همان گلدانها کاشته مي شوند

ادامه مطلب: كاربرد تركيبات حاوي مس در كنترل رشد ريشه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 407
پرینت

کنترل بیولوژیک
- طبیعی؛
- کاربردی.
کنترل بیولوژیک پدیده‌ای طبیعی است که هدف آن تنظیم جمعیت موجودات می‌باشد. کنترل بیولوژیک ممکن است به صورت طبیعی یا با دخالت انسان اتفاق بیافتد، که به این نوع کنترل، کنترل بیولوژیک کاربردی اطلاق می‌شود.

کنترل بیولوژیک یا (Biological Control) شامل سه موضوع اصلی است:

1– انواع موجودات آفت هدف؛
2– انواع دشمنان طبیعی؛
3– روش‌های بکارگیری دشمنان طبیعی

ادامه مطلب: کنترل بیولوژیکی آفات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 325
پرینت

نام‌های ترکیبات شیمیایی
- نام عمومی؛
- نام تجارتی؛
- نام شیمیایی؛
- فرمول بسته شیمیایی؛
- فرمول ساختمانی.
هر آفت‌کش یا سم دارای چندین نام می‌باشد.

نام عمومی (Entry name)

ادامه مطلب: فرمولاسیون مسموم آفتکش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 327
پرینت

مقدمه:
بطور کلی با افزایش بی رویه جمعیت بشر، نیاز به غذا مشکل اساسی او بشمار می‌رود. بشر برای رفع این نیاز در طی قرن بیستم دست به اعمالی زد که باعث بوجود آمدن مشکلات بزرگتری در طبیعت شد. که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی محیط زیست است که برای رفع این مشکل، از طریق کاربرد روش‌های نادرست مشکلات دیگر فرا روی انسان قرار گرفت.
* آفت چیست؟ چه عواملی باعث به وجود آمدن آفات می‌شوند؟

ادامه مطلب: علل پیدایش آفات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 299
پرینت

 30عامل آفت زا در جنگل هاي شمال شناسايي شد كه گروه وسيعي از درختان رادر برگرفته وبرخي گونه هاي با ارزش نظير «ملچ» و «شب خسب» را به مرز انقراض نزديك كرده است. به گفته كارشناسان با توجه به دستكاري در جنگل ها و مراتع شمال كشور در ۱۰سال اخير، آفات و بيماري هاي مهمي ظهور يافته و خسارت هاي سنگيني وارد كرده است. در جنگل هاي ۱‎/۸ ميليون هكتاري شمال كشور ۸۰گونه درختي و ۵۰گونه درختچه اي وجود دارد و اين جنگل ها نگين جنگل هاي جهان محسوب مي شوند.

ادامه مطلب: شناسايي۳۰ آفت خطرناك در جنگل هاي شمال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 324
پرینت

Phylloxera
(Filoksera)
شته‌ها بعلت وسعت دامنه میزبانهایشان حشره‌های معروفی هستند. دو گونه اصلی آنها جزو آفات مهم گیاهان زینتی در گلخانه‌های آلاسکا بحساب می‌آیند. یکی شته سبز هلو (Myzus Persicae) و دیگری شته خربزه و سیاه (Aphids gossypii)
اختلافهای منطقه‌ای معمول هستند. در قسمتهای مختلف آلاسکا مقاومت شته‌ها در برابر حشره‌کش‌ها، ترجیحات محصول و فعالیتهای فعصلی متفاوت است. استراتژی‌هایی که در برخی مناطق آلاسکا انجام می‌گیرد ممکن است در سایر نقاط ایالت مؤثر نباشد. شته‌ها توانایی تولید مثل بطریق Parthen ogenesis (کلونی ماده) را دارند.

ادامه مطلب: شته و طرز مبارزه با آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 384
پرینت

شب پره هندی در تمام دنیا و ایران بخصوص در نواحی جنوبی در انبارهای خرما و در قزوین در انبار های پسته و در تهران در انبارهای بادام شیوع دارد .
پروانه مزبور یکی از آفات انباری روی خشکبار ، غلات ، بذور ، حشرات خشک شده و کندوی عسل می باشد و تا کنون حدود 83 نوع ماده غذای نام برده شده که مورد تغذیه لارو این حشره قرار می گیرد .
حشره کامل شب پره ای است به طول 8 میلیمتر و عرض آن با بالهای باز 16 تا 20 میلی متر است . یک سوم بالهای جلوی از جهت از جهت قاعده به رنگ خاکستری روشن و دو سوم بقیه به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز است .

ادامه مطلب: شب پره هندی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 305
پرینت

مقدار حرارت لازم برای گرم کردن گلخانه معدل گرمای اتلاف شده است. گرما به سه طریق اتلاف می شود: هدایت یا رسانایی، نفوذ تدریجی و تابش یا تشعشع.
بخش بیشتر گرما از طریق رسانایی یا هدایت (Conduction) از پوشش گلخانه ها از دست می رود. خاصیت رسانایی مواد مختلف مانند قابهای آلومینیومی، شیشه ها، پای اتیلن و دیواره های حاجب از جنس پنبه نسوز است و اساس سنجش آن سرعتی است که این مواد، حرارت را از محیط داخلی به محیط سرد خارجی منتقل می کنند.

ادامه مطلب: سیستم گرمایشی گلخانه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آفات نباتي
نمایش از 30 شهریور 1391 بازدید: 348
پرینت

این بیماری به قسمتهای هوایی گیاه بخصوص برگ حمله میکند برگ پاره پاره (رشته رشته) شده و آویزان می شود، همچنین بجای گل آذین هاگینه دراز وشلاق مانندی بوجود می آید. تلیوسپور Ustilago scitaminea جوانه زده و بازیدیوسپور تولید می کند. بازیدیوسپورروی گیاه می افتد و جوانه نیشکر (در غلاف) (جوانه جانبی) را آلوده میکند. سال بعد که قلمه کاشته میشود گیاهچه آلوده تولید میکند و سیاهک در اواخر فروردین دیده میشود. جایی که هوا خشک است اسپورها سریع پخش میشوند و در جاهای مرطوب اسپورها به هم می چسبند و کمتر(دیرتر) پخش میشوند. بازیدیواسپورها با تشکیل پل لقاح تولید ریسه دیکاریون میکنند.

ادامه مطلب: سیاهک نیشکر (Sugarcane smut )
 

صفحه1 از8

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 152 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید