نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 467
پرینت

همانطور كه قبلاً ذكر شد، از سطح 164 ميليون هكتار وسعت كشور، 90 ميليون هكتار يا 55 درصد مساحت كشور را مراتع تشكيل مي دهد. طبقه بندي سطح مراتع از نظر وضعيت، بر اساس آخرين آمار سازمان جنگلها و مراتع كشور در سال 1374 به قرار زير است:
9.3ميليون هكتار مرتع خوب (10.3 درصد)، 37.3 ميليون هكتار مرتع متوسط تا فقير(3،43 درصد) و43.4 ميليون هكتار مرتع فقير تا خيلي فقير (46.4 درصد).
همچنین مراتع از نظر توليد علوفه ی قابل برداشت در هكتار به قرار زير هستند:

ادامه مطلب: وضعيت مراتع ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 311
پرینت

هوا لازمة حيات است و نياز به آن بيش از آب و غذاست، در اهميت هوا همين بس كه آدمي مي تواند بدون غذا چند روز يا چند هٿته زندگي كند ولي بدون هوا چند دقيقه بيشتر نمي تواند زنده بماند. كره زمين بوسيله قشري از هوا كه جوّ ناميده مي شود احاطه گرديده، وجود اين قشراز هوا براي انسان، حيوان و گياه شرط لازم زندگي است.هواي اطراٿ زمين علاوه بر اينكه به منزله پوششي است كه از سرد و گرم شدن بيش از اندازه و سريع زمين جلوگيري مي كند، موجودات زنده زمين را از اشعة مستقيم سوزان خورشيد، اشعة كشندة ٿرابنٿش، اشعه ايكس و اشعة كيهاني محاٿظت مي كند.

ادامه مطلب: نگاهی به مساله آلودگی هوا و اثرات آن بر روی گیاهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 403
پرینت

الف ) لزوم توجه بيشتر به مرتع داري و تأمين علوفه و دام
%5 خاک ايران را مراتع تشکيل مي دهند و اين نقاط زيستگاه هاي مهمي هم براي جانوران اصلي و هم وحشي است. متأسفانه به علت عدم کنترل اين مراتع مورد چراي مفرط و خارج از فصل دامها قرار گرفته و خسارت زيادي بدانها وارد گرديده است و بسياري از آنها در آستانه نابودي قرار دارند. بهبود و ترميم مراتع کشور مستلزم تأمين علوفه ساليانه دام به ويژه علوفه زمستانه و هم چنين تفهيم اصول صحيح استفاده از مراتع به زارعين و دامداران مي باشد.

ادامه مطلب: مرتعداری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 416
پرینت

مراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع ملی کشور می‌باشد که بهره برداری صحیح توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تأمین نیازمندیهای کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی داشته باشد. پروتئین ماده ای است که در سلامت و بقاء انسان موثر است و در بین پروتئین ها نوع حیوانی آن دارای مزیتی خاص و منحصر بفرد است که خود از منابع گیاهی تأمین می گردد. در حال حاضر مهمترین عامل محدود کننده تولید در دامپروری ، تغذیه و تامین غذای کافی و مناسب برای دام می باشد. با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های دامی و بی نیاز شدن از واردات آنها، طبیعی است که بایستی تولیدات دامی با میزان مصرف داخلی کشور و یا افزایش آنها در سالهای آینده تناسب داشته باشد. بدین منظور علاوه بر احیای مراتع و افزایش سطح زیر کشت و بازده نباتات علوفه ای لازم است از پس مانده های زراعی و ضایعات کارخانجات محصولات غذایی بنحو مطلوب در تغذیه دام استفاده نمود.

ادامه مطلب: مراتع ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 410
پرینت

معرفی برخی از انواع تا غ ها
سیا ه تاغ HALOXYLON Ammodenderon:
درختچه ای با شاخه های فراوان به ارتفاع تا 100-200سانتیمتر .اغلب کروی شکل باپوست خاکستری مایل به سفید شاخه های سال جاری سبز یا سبز کلمی شونده .طویل نسبتا گوشتی به قطر 5/1تا2 میلیمتر به ساقه فشرده . برگها نامشخص .به فلسهای زگیل مانند متقابل نوک کند تبدیل شده با کرک های کوتاه قاعده ای گلها منفرد در محور برگه های فلسی شکل .روی شاخه های کوتاهی که سر انجام به شاخه های رویشی شکننده تبدیل میشود .برگک ها تخم مرغی پهن -خشن با لبه های غشایی -شفاف پهن هم اندازه گل .قطعات گلپوش خیلی کوچک تخم مرغی با لبه غشایی.کرکی در قاعده با کرک های زیگزاگی .

ادامه مطلب: گیاهان مرتع
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 454
پرینت

هنگامی که مساحت زمين تحت آيش تابستانه(بهاره) در آمريکا در طول سه دهه ی گذشته کاهش پيدا کرد، تناوب گندم-آيش زمستانه(پاييزه)، سيستم مسلط و عمده ی کاشت در مناطقی که بارندگی سالانه یکمتر از 350 ميليمتر  دارند، باقی ماند. در ايالت واشنگتن شرقی و مناطق شمال مرکزی ، آيش بهاره- گندم پاييزه ، سيستم مسلط و عمده ی کاشت بر تقريبا 2 ميليون هکتار می باشد. کشاورزان در گريت پلين شمالی به طور مشخص فـرسايش بادی را در زمين های آيش شده کاهش دادند با پذيرفـتن سيستم خاکورزی کمينه (MT) و تمرين سيستم های بدون خاکورزی و شواهد تازه ای کاهش مشابه را در فـرسايش بادی و تحمل در برابر گرد و غبار باد در پاسيفـيک نوثوست نشان می دهد.

ادامه مطلب: فرسایش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 309
پرینت

مقدمه
جنگلهاي جهان كه يكي از پايه هاي اساسي توسعه پايدار محسوب ميشوند خصوصاً در مناطق حاره كه جنگلهاي استوائي در معرض خطر تخريب و نابودي شديد قرار گرفته اند . به همين جهت يكي از نگرانيها و چالش هاي جهاني حفاظت از اين منابع تجديد شونده است. كشورهاي مختلف براي مقابله با اين امر به تهيه برنامه هاي جامع تحت عنوان ” برنامه ملي جنگل “ با حمايت سازمانهاي مختلف جهاني اقدام نموده اند . از آنجائيكه شرايط اقتصادي، اجتماعي, فن آوري و اكولوژيكي در سالهاي اخير شديداً دچار تغييرات شده است، بنابراين براي بهنگام سازي سياست جنگل در هر كشور نياز مبرم به تهيه ” برنامه ملي جنگل “ ميباشد .

ادامه مطلب: ضرورت تهیه برنامه ملی جنگل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 428
پرینت

                                                                    
    الف- خشکسالی مفهومی )  (Conceptual drought:
در این تعریف به مفاهیم کلی اشاره میکند بطوری که عموم مردم قادر به فهم و درک ان باشند به عنوان مثال میتوان گفت : خشکسالی به دوره ای گفته میشود که کمبود بارش در آن دوره باعث بروز خسارات شدید به  محصولات کشاورزی و کاهش تولیدات میگردد.  تعریف مفهومی خشکسالی همچنین در تدوین سیاستهای مقابله با خشکسالی نیز میتواند مفید و موثر باشد. به عنوان مثال میتوان قانونی را تدوین کرد که در صورت کاهش بارندگی تا یک حد معین مردم بتوانند از مزایای بیمه های خشکسالی استفاده نمایند. این نقطه را میتوان نقطه خطر بحرانی نامید.

ادامه مطلب: خشکسالی علل و پیامدها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 346
پرینت

مقدمه :
در سال 1992 پس از كنفرانس زمين از ريو (Rio summit) دو مفهوم جنگلداري پايدار و مديريت اكوسيستمي در رابطه با حفاظت و مديريت جنگلها بطور موازي مورد توجه و بحث سازمانها, كنوانسيونها و محافل مرتبط با جنگلداري قرار گرفتند .
جنگلداري پايدار (Sustainable forest management) ريشه خود را در جنگلداري كلاسيك دارد و توسط بعضي از سازمانهاي بين المللي از قبيل فائو ITTO مورد حمايت و ترويج قرار گرفته است . در حاليكه مديريت اكوسيستمي (Ecosystem management) توسط كنوانسيون حفظ تنوع زيستي (CBD) بعنوان يك چارچوب مورد قبول واقع شده است . در شرايط كنوني هم بحث بر سر تفاوتهاي اين دو مفهوم, قابليت اجرائي و كارائي آنها مي باشد .

ادامه مطلب: جنگلداری پایدار و مدیریت اکوسیتمی دو مفهوم با یک هدف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 477
پرینت

تعريف جنگل و انواع آن
جنگل منطقه وسيعي پوشيده از درختان ، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي گياهي و جانوري را تشكيل داده و تحت تاثير عوامل اقليمي و خاكي قادر است تعادل طبيعي خود را حفظ كند.
حداقل سطحي كه براي تشكيل جنگل از نظر علمي لازم است بسته به نوع گونه درختي ، شرايط محيطي و غيره تغيير مي كند. اين مساحت در شرايط معمولي حداقل 3/0 هكتار  ( 3 هزار متر مربع ) است. واژه « جنگل » از زبان سنسكريت است و به اكثر زبانهاي اروپايي نيز وارده شده است و معناي جنگل طبيعي و بكر را مي دهد. جنگل بسته به نوع پيدايش آن و خصوصيات ساختاري به جنگل بكر ، جنگل طبيعي ، جنگل مصنوعي يا جنگل دست كاشت طبقه بندي مي شود.

ادامه مطلب: پیدایش جنگل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 440
پرینت

تخريب سرزمين
در مناطق خشك و فراخشك بدليل فقر پوشش گياهي طوفانهاي ماسه اي و حركت ماسه هاي روان خسارات جبران ناپذيري به مزارع و تاسيسات شهري وروستايي وارد مي نمايد كه حاصلي جز مهاجرت و ترك سرزمين را بدنبال ندارد پديده اي كه متاسفانه در منطقه سيستان شكل گرفته است.
درمناطق خشك ونيمه خشك و حتي نيمه مرطوب وقوع سيل وخسارات ناشي از آن كه حاصل تخريب منابع و سرزمين است پديده اي عادي و تكراري شده است(سيل گلستان ) تاكي بايد شاهد خسارات مالي و جاني ناشي از بيابانزدايي باشيم.

ادامه مطلب: بیابانها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 434
پرینت

خصوصيات فنولوژيكي گياه باريجه:
با توجه به اطلاعات حاصله از اهالي روستا و مطلعين و موقعيت جغرافيايي و وضعيت آب و هوايي منطقه رشد گياه پس از گرم شدن هوا معمولاً از فروردين ماه شروع تا اواسط تير ماه ادامه دارد و در بقيه ماه هاي سال گياه در حال استراحت است،زمان گلدهي اين گياه بر اساس مشاهدات عيني در نيمه دوم ارديبهشت ماه مي باشد.
زمان بذر دهي بوته ها در تير ماه در زمان برداشت شيره باريجه مي باشد و قوه ناميه بذر تا دو الي سه سال حفظ مي شود.(1(

خصوصيات گياه شناسي باريجه:

ادامه مطلب: باریجه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 491
پرینت

قبل از معرفي اين گونه گياهي به مرور يكسري مطالب مي پردازيم.

مرتع و مرتعداري:

مرتع((range: زميني‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا، داراي‌ پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو باشد و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا، عرفاً مرتع‌ شناخته‌ شود. مرتعداري:علم نگهداري وبهره برداري از مراتع را بگونه اي كه جامعه گياهي بنحو مطلوب حفظ شود و به ساير منابع چون آب وخاك و غيره زيان وارد نشود مرتعداري مي گويند.

ادامه مطلب: احیاء مراتع به وسیله گیاه آتریپلکس
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: جنگل ، مرتع و آبخيزداري
نمایش از 03 مهر 1391 بازدید: 407
پرینت

پيش نيازي براي توسعه پايدار
 تهيه كننده : سيد عطاء رضايي
1- مديريت مراتع
ايران كشوري پهناور با مساحتي بالغ بر 165 ميليون هكتار است كه بيش از 80درصد آن در مناطق خشك ، نيمه خشك و خشك نيمه مرطوب قرار گرفته است. منابع طبيعي تجديد شونده آن كه جزء با ارزشي از محيط هاي طبيعي كشور مي باشد توسط اجداد ما در طول ساليان متمادي به طور بهينه اي حفاظت و مورد بهره برداري قرار گرفته اند.

ادامه مطلب: مدیریت مراتع و مبارزه با بیابانزایی
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 354 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید