نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 238
پرینت

داشت

 آبيارى برنج
برنج در مناطقى با بارندگى سالانه حداقل ۱۰۰۰ ميلى‌متر (يا با آب آبيارى ۱۰۰۰ ميلى‌متر) عملکرد اقتصادى توليد مى‌کند.

 کوددهى برنج
برنج نسبت به‌مصرف کود شيميائي، مخصوصاً نيتروژن، واکنش خوبى نشان مى‌دهد و مى‌تواند به‌ازاء جذب ۱۰ تا ۱۵ گرم نيتروژن، ۴ تا ۸ گرم P2O5 و ۲ تا ۴ گرم K2O ، يک کيلوگرم شلتوک توليد کند. برنج، مانند ساير گياهان، نيتروژن را به‌دو شکل آمونيوم و نيترات جذب مى‌کند. مقدار جذب نيتروژن آمونيومى در اويل چرخهّ زندگى بيشتر از نيتروژن نيتراتى است. شکل آمونيومى نيتروژن نيازهاى رشد رويشى (مانند رشد برگ، پنجه‌زائى و غيره) و نيتروژن نيازهاى رشد زايشى (مانند تعداد و وزن دانه در هر خوشه) را برطرف مى‌کند. از طرف ديگر، کودهاى فسفردار رشد ريشه و مقاومت گياه را در مقابل بيمارى‌ها و کودهاى داراى پتاسيم عمدتاً انتقال مواد فتوسنتزى از برگ را به‌اعضاى ديگر، به‌ويژه دانه ونيز استحکام و استقامت بوته‌ها را افزايش مى‌دهد. هر دو نوع کود ترجيحاً قبل از نشاءکارى به‌زمين اضافه مى‌شوند. کوددهى فسفردار ممکن است در خلال سال زراعى کلاً مصرف نشوند و بنابراين اثر آنها ممکن است تا بيش از يک سال دوام يابد.

ادامه مطلب: داشت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 243
پرینت

علف‌های هرز برنج

مزارع برنج در بخش عمده‌اى از چرخهٔ رشد گياه غالباً پر ازآب است و بدين‌جهت رقابت علف‌هاى هرز غيرآب‌دوست برنج چشمگير نيست. اما رقابت علف‌هاى هرز در برنج‌کارى‌هاى ديم (يا غير غرقابي)، به‌ويژه موقعى که خاک زراعى حاصل‌خيز و از واريته‌هاى برنج کم پنجه و پاکوتاه استفاده مى‌شود، يکى از مشکلات برنج‌کاران به‌شمار مى‌رود.
برخى علف‌هاى هرز آب‌دوست و غيرآب‌دوست که در مزارع برنج يافت مى‌شوند عبارتند از سوروف (Echinochloa crus galli)، مرغ (Cynodon dactylon)، قاشقک (Alisma plantago)، آلالهٔ آبى و اويارسلام (Cyperus iria).

ادامه مطلب: علف‌های هرز برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 298
پرینت

آفات برنج

در سراسر جهان، حشرات گوناگونى به‌ برنج حمله مى‌کنند که تا ۸۰۰ نوع گزارش شده است. اهميت و ميزان خسارات ناشى از هرکدام از گونه‌ها، مانند آنچه که در مورد بيمارى‌ها گفته شد، منطقه‌اى است.

ادامه مطلب: آفات برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 206
پرینت

شرایط اقلیمی برنج

برنج، گياه زراعى مناطق گرمسيرى مرطوب است و در نواحى با بارندگى سالانه ۱۰۰۰ ميلى‌متر يا بيشتر، بدون آبيارى به‌عمل مى‌آيد. عرض جغرافيائي، ارتفاع از سطح دريا، دما، نور، طول روز، رطوبت نسبى هوا و پاره‌اى از عوامل جوى ديگر و خاک مى‌توانند رشد و نمو و ميزان عملکرد برنج را تحت تأثير قرار دهند.
نيازهاى حرارتى برنج بيش از ساير غلات است. ميانگين دماى مورد نياز برنج در دورهٔ رشد آن بين ۲۰ تا ۳۷ درجهٔ سانتى‌گراد گزارش شده است.
پائين بودن دما در اوايل فصل زراعى يا آبيارى کردن مزرعه با آب سرد (آب رودخانه)، زمان رسيدن را به‌تأخير مى‌اندازد. بالا بودن دما بعد از گل‌دهى نيز موجب کاهش تعداد سنبلچه‌هاى بارور و وزن دانه‌هاى مى‌شود.
نور در رشد گياه برنج نقش اساسى دارد. تعداد پنجه با افزايش شدت نور افزايش مى‌يابد. برنج اصولاً يک گياه روز کوتاه است. روزهاى کوتاه فرآيند گل‌دهى را تسريع مى‌کند و روزهاى بلند آن را به‌تعويق مى‌اندازد.

ادامه مطلب: شرایط اقلیمی برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 256
پرینت

شرایط خاکی برنج

برنج در خاک‌هاى مختلف، از فقيرترين تا غنى‌ترين آنها که آب مورد نياز تأمين بشود به‌عمل مى‌ايد.
بافت خاک، مقدار آب مصرفى را تحت‌تأثير قرار مى‌دهد. مقدار آب مصرفى در خاک‌هاى سبک بيشتر از خاک‌هاى سنگين است؛ خاک‌هاى رسى با لايه‌اى غيرقابل نفوذ در عمق ۵۰ تا ۱۵۰ سانتى‌مترى همراه با مقدار زيادى از مواد آلى مناسب‌ترين خاک‌ها براى زراعت برنج هستند. خاک‌هاى فقير را هم مى‌توان با به‌کارگرفتن کود تقويت کرد ولى حاصلخيزى طبيعى در افزايش عملکرد بيشتر از مصرف کود مؤثر است زيرا گياه نيتروژن مورد نياز را عمدتاً از آنچه که به‌طور طبيعى در خاک موجود است جذب مى‌کند.

ادامه مطلب: شرایط خاکی برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 304
پرینت

کاشت

تهيه بستر بذر برنج
عمليات تهيه زمين در زراعت برنج غرقابى اساساً شامل شخم و گل و آب کردن مزرعه است. عمق شخم معمولاً کم است (۱۰ تا ۱۵ سانتى‌متر) و برگرداندن خاک نيز چندان ضرورى نخواهد بود. پس از شخم کردن زمين، براى تهيهٔ بسترگياه مزرعه را قبلاً آبيارى و سپس با استفاده از ادوات سنتي، نيمه‌مکانيزه و مکانيزه ، سطح مزرعه را کاملاً نرم مى‌کنند تا به‌صورت گل-آب در آيد.
هدف ديگر از گل-آب يا باتلاقى کردن مزرعه، ايجاد لايه‌اى غيرقابل نفوذ نسبت به آب در عمق خاک و نهايتاً جلوگيرى از اتلاف و شستشوى عناصرغذائى است.
      انتخاب بذر برنج
استفاده از بذرهاى پاک، سالم، خالص و سازگار به‌شرايط محيطى منطقه زراعى امرى ضرورى است.
      ضدعفونى بذر برنج

ادامه مطلب: کاشت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 247
پرینت

کیفیت و موارد مصرف برنج

دانهٔ برنج در اندازه و بافت‌هاى مختلف يافت مى‌شود و بسيار تُرد و شکننده است و به‌همين دليل بر اثر ضربه‌هاى مکانيکى به‌هنگام برداشت، پوست‌کني، تنش‌هاى حرارتى در کارخانه‌هاى برنج پاک‌کنى و صيقل دهى به‌آسانى مى‌شکند.
بيرونى‌ترين لايهٔ دانهٔ برنج را پريکارپ تشکيل مى‌دهد که بسيار سخت و شفاف است. اين لايه مى‌تواند دانه را از گزند بيمارى‌هاى قارچى حفاظت کند. پوست دانه در زير پريکارپ قرار گرفته و از چند لايهٔ سلولى تشکيل شده است. پوست دانه از لحاظ پروتئين و چربى غنى و لى از لحاظ نشاسته فقير است. بعد از پوست دانه، لايهٔ آلرون قرار دارد که جزء اندوسپرم به‌شمار مى‌رود.
نزديک به ۲۰ تا ۲۵ درصد وزن شلتوک در مرحلهٔ پوست‌کنى از بين مى‌رود و ۷۵ تا ۸۰ درصد بقيه را نيز برنج کامل (تقريباً ۵۰ درصد)، شکسته (تقريباً ۵۰ درصد)، شکسته (تقريباً ۱۷ درصد)، با سبوس (نزديک ۱۰ درصد) و آرد برنج (نزديک ۳ درصد) تشکيل مى‌دهد. روشن است که مقادير گفته شده با توجه به‌تيپ، واريته، ميزان رطوبت، درجهٔ پوست‌کنى وصيقل‌دهى متفاوت خواهد بود.

ادامه مطلب: کیفیت و موارد مصرف برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 208
پرینت

بيماري پوسيدگي طوقه برنج    

بیماری پوسیدگی طوقه برنج    عامل بیماری:Gibberella fujikuroi  
 علایم بیماری:   علایم بیماری غالبا با دراز و باریک شدن نشا یا بوته ها در مزرعه نمایان می گردند .گیاهچه های آلوده معمولا چندین  سانتی متر طویل تر از گیاهچه های سالم شده،به رنگ سبز روشن یا زرد در می آیند.این زردی از انتهای بوته شروع می شود. عده ای از گیاهچه ها در خزانه و تعدادی پس از  انتقال به مزرعه از بین می میرند.عده ای از نشا ءهای آلوده ممکن است علایم فوق را نداشته باشند،حتی ممکن است کوتاه  هر از نشاءهای سالم باشند.این تفاوت به نژاد عامل بیماری، حرارت و رطوبت محیط بستگی دارد.نشاءهای به ظاهر سالم وقتی به مزرعه منتقل می گردند تدریجا به رنگ سبز روشن  در می آمده،سریعا رشد کرده،باریک و دراز می گردند. بوته های آلوده در مواقع بارندگی خفیف و تابش نور خورشید به آسانی از بوته های سالم متمایز و قابل تشخیص می باشند. تعداد پنجه در بوته های آلوده کم و برگهای آن پس از دیگری از پایین به رنگ قهوه ای در می آمده، لوله ای می شوند و  می میرند. گاهی بوته های آلوده تا مرحله بلوغ بقاء خود را حفظ کرده، ولی چند خوشه کوچک و تو خالی و یا حاوی بذر  چروکیده تولید می کنند .در مزراع با آب فراوان محل طوقه سیاه شده ولی در مزراع با آب کم علاوه بر سیاه شدگی محل طوقه قارچ به صورت قشر متراکم سفید رنگ یا ارغوانی مشاهده می شود که میسلیوم های قارچ می باشد و تعداد زیادی کنیدی هم روی ان تشکیل می گردند. غالبا از محل بند اول ساقه، ریشه های نابجا ایجاد می شوند .این ریشه ها ابتدا به رنگ سفید کرم بوده،ولی بعدا به رنگ قهوه ای  تیره در می آیند در حالی که ریشه های بوته در خاک سفید رنگ هستند.اگر برش طولی به ساقه داده شود در قسمت گره ها دارای بافت اسفنجی قهوه ای رنگ بوده ،از میسلیوم سفید قارچ پوشیده می شود.

ادامه مطلب: بيماري پوسيدگي طوقه برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 205
پرینت

بیماری های رایج در برنج

 معمولا همه گیاهان دچار بیماری های میشوند که شناسایی آنها موجب نوع برخورد و کاهش حضور در گیاهان میشود

برنج بدلیل مصرف بالای آن در سراسر دنیا  و بخصوص در ایران ،کانون توجه بهداشتی کشاورزی را به خود اختصاص داده است لذا قرار دداه است لذا شناخت و آگاهی ازبیماری هایی که در معرض این محصول با ارزش قرار دارند کمک شایانی در پروسه تولید بهداشتی آن به محققان خواهد کرد. در ذیل به چند بیماری شاخص در برنج اشاره میکنیم:

 بیماری های قارچی :

 بیماری های قارچی اصولاً منشاء خارجی دارند . ساده ترین نوع باور پذیری این بیماری این است که مسیلیوم یا اسکلروت یک نوع قارچ به بوته برنج و یا گیاه دیگر حمله می کند . از جمله بیماری های  قارچی برنج که بسیار هم خطرناک هستند ، بیماری های بلاست و شیت بلایت و لکه قهوه ای هستند .  شناسایی این بیماری بر روی اندام برنج سخت است . زیرا تا زمان انشعابات کلی لکه های سوخته قهوه ای بر روی برگها تقریباً شکل هم هستند و کشاورز یا مهندس کشاورزی که میکروسکوب با خود ندارد تا تفاوت لکه های دوکی کوچک و لکه های دایره ای را تشخیص دهد . لذا وقتی متوجه آسیب می شود که لکه ها بزرگترند و آن وقت هم برای درمان آنها  ، سموم قارچ کش تجویز می شود  .

 در حالی که نان ذرات اکسید اهن و روی ضمن شناسایی به موقع این بیماری ها ، بلافاصله نسبت به انهدام آنها و پاره کردن مسیلیومها و اسکروتها اقدام می کنند . یعنی در همان نطفه امکان تولید و گسترش را از قارچها می گیرند . طی تحقیقاتی که کارشناسان چینی در سازمان تحقیقات بین المللی برنج دنیا IRRI انجام دادند ، نشان می دهد این نانو ذرات می توانند آینده ای خوش  سالم برای تولید برنج سالم به آدمی هدیه نمایند. یعنی این مواد ریز اصولاً در بدن گیاه ساختار شکن می شوند .و بصورت هدفمند قارچ مورد نظر را هدف قرار می دهندو تجزیه می کنند. یعنی محیط را برای تولید و تکثیر قارچها نامناسب می کنند .

ادامه مطلب: بیماری های رایج در برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 272
پرینت

 نگرشی بر بیماری های مهم برنج

برنج حدود 5000 سال است كه در چين و هندوستان كشت مي‌شود و از قديمي ترين گياهاني است كه در جهان كشت مي‌شود و دانه آن به مصرف غذاي انسان مي‌رسد، بطوري كه هم‌اكنون غذاي عمدة بيش از نيمي از مردم مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري را تأمين مي‌كند. در حال حاضر حدود 90 درصد برنج دنيا در چين، هندوستان، ژاپن، كره، جنوب‌شرقي آسيا و جزاير مجاور آرام كشت مي‌شود.

 واژه برنج با نام عمومي Rice و نام علمي oryza sativa  از زبان هندي گرفته شده است كه به آن اريسي (Arisi) مي‌گويند. درزبان انگليسي به برنج Rice گفته مي‌شود و در زبان فرانسه Riz، ايتاليا Rizo ، روسي Ris و در زبان آلماني  Ries مي‌گويند. دراستان گيلان به برنج «بج» (Bej)، به خوشه آن «ورزه» (Vorze) و به شلتوك آن جو مي‌‌گويند.

         در جهان مهمترين مركز توليد برنج در قارة آسيا است كه حدود 90 درصد برنج توليدي جهان را بخود اختصاص داده است. در قاره‌هاي آمريكا، اروپا، آفريقا و اقيانوسيه 10 درصد بقية كشت برنج انجام مي‌شود.

ادامه مطلب: نگرشی بر بیماری های مهم برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 211
پرینت

نحوه صحیح نگهداری از برنج،پنیرو...

برنج:
- برنج را با دقت پاک کنید وبرای جلوگیری از شپشک زدن آن را با نمک نیم کوب مخلوط کنید و به دور از آفتاب رطوبت و هوای گرم نگهداری کنید.

- اگر در مناطقی که هوا بسیار مرطوب است زندگی میکنید باید برنج را در کیسه پارچه ای کلفت نگهداری کنید تا بخار آب از آن خارج شود.

- اگر برنج شما شپشک زده است هیچگاه آن را در معرض آفتاب قرار ندهید چون دانه های برنج خرد میشود.برنج را روی پارچه ای در هوای آزاد و در سایه پهن کنید و زمانی که آفت برنج از بین رفت آن را با نمک مخلوط و در کیسه برنج ریخته و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

 روغن زیتون:

روغن زیتون به دو شکل موجود است.تصفیه نشده که دارای بو و طعم زیتون است و رنگ آن به سبزی میزند و تصفیه شده که بو وطعمی ندارد و رنگ آن طلایی است.برای درست کردن سس سالاد از هر دو نوع روغن زیتون می توان استفاده کرد.

ادامه مطلب: نحوه صحیح نگهداری از برنج،پنیرو...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 228
پرینت

روش جدید مبارزه با آفت برنج

مهر نیوز , محققان موسسه تحقیقات برنج کشور پس از 10 سال کار تحقیقاتی به روش جدیدی از مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج دست یافتند. متخصصان حشره شناسی این موسسه موفق شدند در اجرای این طرح پژوهشی با...

مهر نیوز , محققان موسسه تحقیقات برنج کشور پس از 10 سال کار تحقیقاتی به روش جدیدی از مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج دست یافتند.
متخصصان حشره شناسی این موسسه موفق شدند در اجرای این طرح پژوهشی با بهره گیری از یک نوع قارچ به نام "بوواریا باسیانا" به یک روش جدید مبارزه طبیعی با کرم ساقه خوار برنج دست یابند.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه برای مبارزه با این آفت خطرناک سالانه شش تا هشت هزار تن انواع سهم حشره کش درشالیزارها مصرف می شود، افزود: قارچ "بوواریا باسیانا" قادر است ضمن سازگاری با شرایط جوی استان گیلان بدون آسیب رساندن به ساقه و محصول برنج تا 60 درصد کرم ساقه خوار برنج را کنترل کند و استفاده از سموم شیمیایی را تا 90 درصد کاهش دهد.
قارچ "بوواریا باسیانا" استفاده از سموم شیمیایی را تا 90 درصد کاهش می دهد

ادامه مطلب: روش جدید مبارزه با آفت برنج
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 221
پرینت

وقتي برنج شپشك مي زند

دفع شپشك برنج
موثرترين و بهترين روش جهت پیشگیری از حشره زدن و شپشك زدن  برنج و حبوبات ، نگهداری آنها در مکان های خشک و خنک و دمای مناسب است چرا كه بهترین شرایط برای رشد و تکثیر تخم آفت های غلات گرما و رطوبت است .

راههاي جلوگيري  از شپشک زدن برنج

پس از اطمینان از خشک و خنک بودن محل نگهداری :

1-  قراردادن كيسه هاي برنج روی پالت (چهارپایه قفسه بندی شده که حدود ۲5 تا 30 سانتیمتر ازسطح زمین فاصله دارد)  است .

*لازم بذكر است قفسه ها مشبک بدليل هوادهي و گردش مناسب در بين كيسه ها عملكرد بهتري دارند .

2-  كيسه ها را در فاصله ۵ سانتی متري ديوار قرار دهيد تا گردش هوا به آسانی انجام شودو از چسباندن كيسه ها دیوار هم خودداری کنید.

3-  قرار گيري و شكل چیدمان برنج ها داخل انبار و قرار دادن حجم زیادی از برنج داخل یک كيسه و گذاشتن كيسه ها رويهم در ایجاد گرما و رشد آفت ها بسيار موثر است .

ادامه مطلب: وقتي برنج شپشك مي زند
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: زراعت
نمایش از 14 بهمن 1393 بازدید: 292
پرینت

 بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی (2)

تکنیک های انتقال ژن، کلید بسیاری از کار بست های بیوتکنولوژی هستند. اساس مهندسی ژنتیک عبارت است از توان شناسائی ژن موردنظر یعنی ژنی که حاوی ویژگی مطلوب در موجودات است، مجزا کردن آن ژن، مطالعه کارکرد و اصول فعالیت آن تغییر ژن و کار گذاشتن مجدد آن در میزبان طبیعی خود و یا گیاه و جانوری دیگری این تکنیک ها ابزار هستند نه هدف. با استفاده از آنها می توان طبیعت و وظیفه و کارکرد ژن ها را شناسائی نمود، اسرار مقاومت به بیماری ها را گشود، رشد و نمو را تنظیم نمود و یا در نحوه ارتباط میان سلول ها و موجودات دخل و تصرف نمود.

مهندسی ژنتیک امکان ایجاد واریته ها و گیاهانی را فراهم می کند که دارای صفاتی هستند که دسترسی به آنها از روش های معمول غیرممکن است.

برای مثال با دست ورزی ژنتیک برنج طارم مولائی، نه تنها به کرم ساق خوار برنج بلکه به کلیه آفات پروانه ای و برخی بیماری های قارچی مانند شیت بلایت مقاوم شده است. صفت مقاومت مطلق به کرم ساقه خوار و بیماری شیت بلایت در هیچ یک از ۱۲۰۰۰۰ نمونه برنج نگهداری شده در مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج مشاهه نشده است. با توجه به عدم دسترسی به ارقام مقاوم نمی توان از روش های سنتی اصلاح نباتات برای ایجاد چنین صفات مهمی استفاده کرد. منابع اقتصادی و زیست محیطی این قبیل واریته های زراعی بی نیاز را توضیح است.

کاهش مصرف سموم، کاهش هزینه های تلوید، افزایش عملکرد، محیط زیست سالم تر برای انسان دام و آبزیان به ویژه انطباق کامل این فناوری با روش های مبارزه تلفیقی از معدود مزایای کاربرد گیاهان تراریخته مقاوم به آفات و بیماری است. در این رابطه به تازگی خبرهای مسرت بخشی مبنی بر رهاسازی و تولید انبوه اولین برنج تراریخته در ایران منتشر شده که این موفقیت می تواند کمک شایانی به افزایش تولید این محصول استراتژیک در کشور کند. این برنج تراریخته، با دست ورزی ژنتیکی رقم طارم مولائی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تولید شده و نزدیک به ۱۰ سال از اولین آزمایش های بررسی آن می گذرد.

ادامه مطلب: بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی (2)
 

صفحه1 از10

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 136 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید