نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 20 آذر 1394 بازدید: 40
پرینت

وضع آب وهوای ایران در دوره کواترنری یا دوره چهارم

دوره کواترنری در حقیقت کوتاهترین ادوار معرفه الا رضی محسوب می گردد که از لحاظ زمان حدود یک میلیون سال تاکنون طول کشیده است.

دوره کواترنری به دو عهد قدیم وحاضر تقسیم می شود . عهد قدیم را پلیستوسن می گویند که طولانی تر از عصر حاضر است زمین شناسان عصر حاضر را هولوسن نام گذاری کردند.

دوره چهارم نسبت به دورانهای دیگر زمین شناسی رجحان وبرتری خاصی دارد که چندین عامل باعث برتری دوره چهارم شده است که یکی از این عوامل پیدایش انسان در روی کره زمین ودیگری (عامل دوم ) سرمای شدید جوزمین که باعث پیدایش یک دوره یخچالی متناوب در سطح زمین شده است . وعامل سوم پیدایش یک دوره خشکی صحرایی متعاقب هردوره یخچالی بوده است بنایراین اتفاقات حادث دوره چهارم بیشتر به تغییرات آب وهوایی عمده در سطح زمین است.

دوران های یخبندان در دوره کواترنری
در عصر چهارم، چهار دوران یخبندان در روی کره زمین روی داده که در هر مرتبه طبقات عظیم یخ در نواحی قطبی وارتفاعات کره زمین انباشته می شود وآب وهوای کره زمین تاثیر به سزایی داشت . در این دوره مهمترین حوادث طبیعی دوران زندگی بشر در روی زمین شناخته می شوند ، ونیز به عنوان عاملی در گسترش بشر وسایر موجودات زنده در روی زمین وهمچنین به عنوان عاملی در تحول وتکامل فرهنگ مورد توجه می باشد . در دوره یخچالی براثر نزول برفهای سنگین ، یخچالهای عظیمی بوجود آمد که در نتیجه اراضی وسیعی از قاره ها را در برگرفت . به عنوان مثال کانادای کنونی که در زیر قشر یخ به ضخامت 800تا900 متر مستور بوده است .

ادامه مطلب: وضع آب وهوای ایران در دوره کواترنری یا دوره چهارم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 20 آذر 1394 بازدید: 71
پرینت

کواترنر در ایران

 مقدمه:

اگرچه در پاره‎اى از گزارش‎هاى موجود، کواترنرى را «دورانى» از تاریخ زمین دانسته‎اند، ولى بر اساس مصوبه 1989 انجمن بین‎المللى علوم زمین IUGSچیزى به نام دوران چهارم زمین‎شناسى وجود ندارد و کواترنرى سیستمى از دوران سوم است که به دو زیرسیستم پلیستوسن و هولوسن تقسیم می‎شود و لذا استفاده از واژه دوران چهارم نادرست است.

با وجود گستردگى و تنوع زیاد، دانسته‎هاى ما از زمین‎شناسى کواترنرى ایران بسیار اندک است در حالى که امروزه زمین‎شناسى کواترنرى یکى از شاخه‎هاى بنیادى علوم زمین است تا بتواند به پرسش‎هاى موجود در بارة مناطق شهرى، صنعتى، رویدادهاى طبیعى، ایجاد سازه‎هاى بزرگ، لرزه‎زمین‎ساخت ایران و 000 پاسخ دهد.

در زمین‎شناسى ایران، به طور معمول سنگ‎ها و نهشته‎هاى پس از سازندهاى کنگلومرایى پلیوسن – پلیستوسن (هزاردره، بختیارى) را به سن کواترنرى دانسته‎اند که به طور دگرشیب (به جز در سواحل جنوبى دریاى خزر) سنگ‎هاى کهن‎تر را می‎پوشاند و در بین آنها، نهشته‎هاى آبرفتى – کوهپایه‎اى، بادى و صحرایى – کویرى بیشترین سهم را دارند. به همین‎رو، این باور وجود دارد که به دنبال رخداد زمین‎ساختى آلپ پایانى، سرزمین ایران از آب خارج و ریخت‎شناسى کنونى آن شکل گرفته است که از جمله نتایج آن، آغاز چرخه‎هاى فرسایشى است که از آن زمان تاکنون بر پوسته ایران تحمیل شده است. گفتنى است در برخى پهنه‎هاى ساختارى – رسوبى ایران ، مانند بلندی‎هاى کپه‎داغ، کوه‎هاى خاور ایران و حتى پهنه‎هاى وسیعى از البرز و ایران مرکزى آغاز پدیده‎هاى فرسایشى بسیار کهن‎تر از کواترنرى است که در انجام آن، رخداد زمین‎ساختى پیرنئن نقش بنیادی‎ترى داشته است. افزون بر ردیف‎هاى تخریبى انباشته شده در محیط‎هاى قاره‎اى، دریاچه‎اى و دریایى، تکاپوهاى ماگمایى دوره کواترنرى سنگ‎هاى آذرین این زمان را به وجود آورده‎اند. با توجه به عواملى مانند محیط رسوبگذارى ، خاستگاه، چگونگى فرآیندهاى هوازدگى و فرسایش ، سنگ‎هاى کواترنرى ایران را می‎توان از انواع زیر دانست. 

ادامه مطلب: کواترنر در ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 20 آذر 1394 بازدید: 53
پرینت

دوره کواترنری

مشخصات دوره کواترنری
این دوره بر خلاف دیگر دوره‌های زمین شناسی بسیار کوتاه و بیش از یک و نیم میلیون سال از عمر آن نمی‌گذرد. چون کوهزایی دوره کواترنری دنباله کوهزایی آلپ در پلیوسن است، بعضی از زمین شناسان آن را به نام پلیوکواترنر می‌نامند. از طرفی نظر به اینکه یخچالها در این دوره توسعه زیادی داشته‌اند، آن را دوره توسعه یخچالها نیز نامیده‌اند. در این دوره است که کوههای اروپای شمالی کانادا قسمت مهمی از آمریکای شمالی از یخ پوشیده بوده است.
پیدایش انسان
چون پیدایش انسان در دوره کواترنری گرفته است، برخی از زمین شناسان و دیرینه شناسان آن را دوره انسان یا دوره آنتروپوزوئیک نیز نامیده‌اند. از نقطه نظر دیرینه شناسی ، دوره کواترنری با توسعه فیلها ، شترها و دیگر پستانداران امروزی که در پلیوسن نیز وجود داشته‌اند مشخص می‌گردد. از نظر دیرینه شناسی ، دوره کواترنری را بر اساس فسیل انسانهای اولیه تقسیم بندی می‌نمایند.

برای مثال در روسیه مقیاس تقسیمات چینه شناسی این دوره بر اساس مطالعات انسان شناسی مبتنی بر دلایلی نظیر اندازه‌های مختلف قد و اعضاء بدن از بدو پیدایش تاکنون صورت می‌گیرد. بطور کلی دوره کواترنری با عقب نشینی دریا و پیدایش دوره‌ای یخچالی و همچنین پیدایش انسان آغاز می‌گردد.
تصویر     

تقسیمات دوره کواترنری

ادامه مطلب: دوره کواترنری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 20 آذر 1394 بازدید: 45
پرینت

کواترنري (Quaternary)


کُواتِرنِری بخشی از زمان‌بندی زمین‌شناسی است که در انتهای عصر نوزیستی قرار دارد. دوران کُواتِرنِری از حدود دو و نیم میلیون سال پیش آغاز شده و هنوز نیز ادامه دارد.[۱]

نظر به اینکه یخچال‌ها در این دوره توسعه زیادی داشته‌اند، آن را دوره توسعه یخچال‌ها نیز نامیده‌اند. در این دوره است که کوه‌های اروپای شمالی، کانادا و قسمت مهمی از آمریکای شمالی از یخ پوشیده بوده‌است.[۲]

با وجود محدودیت زمانی، دوران کُواتِرنِری حوادث بسیاری را در بر داشته که آن را از همه دوران های دیگر زمین شناسی متمایز ساخته است. این تمایز در شکل گیری مناظر امروزی زمین، شرایط آب و هوایی و تغییرات آن، تکامل و تنوع آثار حیاتی گیاهی و جانوری و بخصوص در رابطه با زندگی انسان می باشد.[۳]


مشخصات دوره کواترنری

ادامه مطلب: کواترنري (Quaternary)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 10 مرداد 1392 بازدید: 278
پرینت

دوران سنوزوئیک (Cenozoic)

سنوزوئیک یا دوران حیات جدید (حیات : zon ، جدید : Kainos) دورانی است که پرندگان در هوا و پستانداران در روی زمین تنوع و گسترش یافتند و زمین خود را برای فرمانروایی انسان آماده کرد .این دوران شامل تاریخ زمین از پایان کرتاسه به بعد است . محدوده زماني 65.5 ميليون سال قبل يعني زماني معادل 65.5ميليون سال را دربرمي گيرد ضخامت متوسط رسوبات این دوران حدود 30 کیلو متر تخمین زده شده است .در اواخر کرتاسه داینوسورها ، آمونوئیدها و رودستها Rudists و خزندگان دریایی به کلی نابود شدند و تعدادی از گونه های دیگر موجودات زنده کاهش یافتند . فقط گروههایی از نرمتنان ، ماهیهای استخوانی Teleost fish  و گونه هایی دیگر که شبیه نمونه های عهد حاضر باقی ماندند . اغلب گیاهان سنوروئیک در کرتاسه وجود داشته اند . اما در جانوران خشکی تغییرات مهمی روی داده است . پستانداران که در ابتدای این دوران دارای جثه ای کوچک بوده اند کامل گسترش یافتند و به وضوح کنونی در آمده اند .

ادامه مطلب: دوران سنوزوئیک (Cenozoic)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 10 مرداد 1392 بازدید: 291
پرینت

رخدادهاى زمينساختى سنوزوييک

 » رخداد ائوسن – اليگوسن  پيرنئن Pyrenean))

» رخداد اليگوسن پسين – ميوسن پيشين ساوين (Savian )

» رخداد ميوسن ميانى استيرينStyrian)    )

» رخداد ميوسن پسين – پليوسن آتيکانAtikan)  )

» رخداد اواخر پليوسن )پاسادنين Pasadenian  )

» فاز كوهزايي والانژين

ادامه مطلب: رخدادهاى زمين‎ساختى سنوزوييک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 05 مرداد 1392 بازدید: 264
پرینت

 رخدادهای زمین ساختی سنوزوئیک

رخداد ائوسن – اليگوسن (پيرنئن Pyrnean)در بيشتر نواحي ايران، حتي در زاگرس، كپه‎داغ و مكران – زابل، در مرز تقريبي ائوسن – اليگوسن، شواهدي از جنبش‎هاي زمين‎ساختي فشارشي بس بزرگ وجود دارد كه با رخداد زمين‎ساختي پيرنئن (حدود 37 ميليون سال پيش) در ديگر نقاط جهان قابل قياس است. مهم‎ترين پيامد رخداد پيرنئن بر زمين‎شناسي ايران، عبارتست از:

تغيير در جغرافياي ديرينة ايران: كه با پسروي گستردة درياي آزاد و شكل‎گيري خشكي‎هاي گسترده در ايران مركزي، نواحي سكويي زاگرس، پهنة كپه‎داغ، حوضة رسوبي خاور ايران (نهبندان – خاش) و البرز همراه بوده است. در برخي اين مناطق (باختر ايران مركزي، زاگرس) پسروي ناشي از رويداد پيرنئن چندان طولاني نبوده و خشكي‎هاي پيرنئن با درياي پيشروندة اليگوسن پسين (شاتين) پوشيده شده‎اند، ولي در كپه‎داغ، گسترة وسيعي از ايران مركزي، كوه‎هاي خاور ايران، البرز جنوبي، نشانه‎اي از بازگشت دوبارة دريا وجود ندارد. به همين‎رو، در اين‎گونه نواحي، رديف‎هاي جوان‎تر از ائوسن به طور عمده نهشته‎هاي قاره‎اي هستند كه در حوضه‎هاي ميان كوهي رسوب كرده‎اند. يكي از حوضچه‎هاي داخلي اين زمان، كوير بزرگ ايران است كه نشست قابل توجهي داشته و هزاران متر رسوب خشكي نوع كويري متعلق به ميوسن – پليوسن در آن نهشته شده است (اشتوكلين، 1968)

ادامه مطلب: رخدادهاي زمين‎ساختي سنوزوييك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 270
پرینت

سنوزوئیک در ایران (22)

به نظر مي‎رسد كه تحولات ماگمايي اين آتشفشان را نبايد به صورت يك تفريق ساده در نظر گرفت، بلكه به احتمال در روند عادي افزايش اسيديته در حين تفريق، بازگشت به خصوصيت بازيك نيز صورت گرفته است.گفتني است كه، تكاپوي قديمي سبلان از ائوسن شروع شده ولي آنچه كه كوه سبلان را به وجود آورده در پليوسن شروع به فعاليت كرده و تا آخرين دورة يخچالي ادامه داشته است. در يك نگاه كلي، در كوه سبلان سه سري آتشفشان قابل تشخيص است :

نخست، سري پيش از پيدايش كوه سبلان كه در واقع شامل گدازه‎هاي ميوسن و از جنس لاتيت – بازالت است.

دوم، سري پيش از پيدايش كالدرا از جنس لاتيت – آندزيت‎ كه به داسيت متحول شده‎اند.

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (22)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 262
پرینت

سنوزوئیک در ایران (21)

نهشته‎هاي كويري كواترنري

در گودترين مناطق بعضي از حوضه‎هاي آبريزWatershed فرعي ايران، مانند كوير نمك، كوير بَجستان، كوير زنگي احمد در دشت لوت، كوير بافق، درياچة نمك كاشان و 000، دشت‎هاي به نسبت مسطحي با مشخصات ويژه، به نام «كوير» وجود دارد كه با رسوب‎هاي درياچه‎اي زمان حال، متشكل از تناوب لايه‎هاي رُسي، سيلت و نمك پوشيده شده‎اند.

 خاستگاه كويرهاي ايران از دو نوع است. يكي كويرهاي فرسايشي، و ديگري فروافتادگي‎هاي زمين‎ساختي كه به تدريج با مواد ريزدانة حاصل از تخريب بلندي‎ها پوشيده و به دشتي هموار تبديل شده‎اند. شرايط حاكم بر كويرهاي ايران، تابعي از مسايل آب‎شناختي، آب و هوايي، زمين‎شناسي سنگ‎هاي اطراف و نيز سنگ بستر است به گونه‎اي كه مي‎توان كويرها را به بخش‎هاي گوناگون با ويژگي‎هاي متفاوت تقسيم كرد. در يك نگاه كلي، بخش‎هاي گوناگون پهنه‎هاي كويري، از حاشيه به مركز عبارتند از مخروط افكنه‎هاي حاشيه‎اي Fan Deltas، ناحية مرطوب Wet zone، كفه‎هـاي رُسي Clay flat ، پوستـة نمكيSalt crust ، درياچه‎هاي فصلي Seasonal lake و درياچه‎هاي دايمي. پهنه‎هاي چندگانة ياد شده در همة كويرهاي ايران عمومي ندارد و ممكن است بر اثر عملكرد عوامل گوناگون، هر كوير مشخصات ويژة خود را داشته باشد.

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (21)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 260
پرینت

 سنوزوئیک در ایران (20)

 كواترنري در ايران

مقدمه

اگرچه در پاره‎اي از گزارش‎هاي موجود، كواترنري را «دوراني» از تاريخ زمين دانسته‎اند، ولي بر اساس مصوبة 1989 انجمن بين‎المللي علوم زمين IUGSچيزي به نام دوران چهارم زمين‎شناسي وجود ندارد و كواترنري سيستمي از دوران سوم است كه به دو زيرسيستم پليستوسن و هولوسن تقسيم مي‎شود و لذا استفاده از واژة دوران چهارم نادرست است.

.با وجود گستردگي و تنوع زياد، دانسته‎هاي ما از زمين‎شناسي كواترنري ايران بسيار اندك است در حالي كه امروزه «زمين‎شناسي كواترنري» يكي از شاخه‎هاي بنيادي علوم زمين است تا بتواند به پرسش‎هاي موجود در بارة مناطق شهري، صنعتي، رويدادهاي طبيعي، ايجاد سازه‎هاي بزرگ، لرزه‎زمين‎ساخت ايران و 000 پاسخ دهد.

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (20)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 270
پرینت

 سنوزوئیک در ایران (19)

در منطقة «بلوك لوت»، آتشفشاني‌هاي ائوسن در دو ناحية خاور بشرويه و خاور نايبندان (سه چنگي) برونزد دارند كه شامل سنگ‌هاي آتشفشاني و آذرآواري اسيدي با برتري با سنگ‎هاي آذرآواري و ايگنيمبريتي است. سنگ‌هاي حدواسط، دو روند كلي كلسيمي - قليايي (داسيت، آندزيت، آندزي بازالت) و قليايي (بازالت قليايي، تراكي بازالت، تراكي آندزيت) دارند. در خاور بشرويه (شمال بلوك لوت)، سنگ‎هاي آتشفشاني ائوسن شامل دو بخش اصلي توف‌هاي داسيتي سبز در زير و آندزيت‌هاي بيوتيت‌دار در بالاست. در خاور نهبندان (سه چنگي)، مجموعة آتشفشاني ائوسن از نوع جريان‌هاي داسيتي – آندزيتي همراه با آذرآواري‌ با مقدار كمي آندزيت و جريان‌هاي بازالتي است. رديف‌هاي آذرآواري اين مجموعه سن پرتوسنجي 5/2 ± 4/49 ميليون سال (ائوسن مياني) دارند (آب و خاك، 1978).

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (19)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 274
پرینت

سنوزوئیک در ایران (18)

«در كوه‎هاي خاور ايران»، بر خلاف ديگر نقاط، در بخش جنوبي حوضة فليشي خاور ايران (نهبندان - خاش) توده‎هاي نفوذي ائوسن – اليگوسن به درون نهشته‎هاي فليشي كرتاسه – ائوسن تزريق شده‎اند. گرانيتوييدهاي زاهدان، گرانيت‎هاي خاور و جنوب خاوري خاش و توده‎هاي پراكندة ديگر از اين مجموعه است كه در بيشتر جاها با راستاي عمومي چين‎ها همروند هستند. گفتني است كه نفوذي‎هاي موردسخن، در اثر حركات زمين‎ساختي ائوسن – اليگوسن در فليش‎هاي ائوسن جاي گرفته‎اند كه گاه در همبري آنها دگرگوني گرمايي مهم به وجود آمده و كاني‎هايي به مانند اپيدوت، گارنت و ولاستونيت ظاهر شده است. موقعيت اين توده‎ها نسبت به مجموعه‎هاي افيوليتي خاور ايران و همچنين نبود آتشفشاني شديد گوياي آن است كه نفوذي‎هاي زاهدان – خاش از نوع ماگماهاي كماني نبوده و نتيجة فرورانش صفحه‎ها نيستند. به باور پورحسيني (1983)، اين نفوذي‎ها نتيجة آناتكسي بخش‎هاي ژرف فليش‎هاي زابل ‏است. توده‎هاي زير انواع مهم اين گروه هستند.

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (18)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 264
پرینت

 سنوزوئیک در ایران (17)

 پليوسن در مكران

«نهشته‎هاي پليوسن» مكران، رسوباتي از نوع مارن‎هاي ژيپس‎دار، ماسه‎سنگ، شيل و كنگلومرا هستند كه در گــذشته (هوبر، 1952) «گروه مكران» و در سال‎هاي اخيـر (مك‎كال، 1985) «واحد مكران» ناميده شده‎‎اند. سن واحــد مكران، محدود به پليوسن نيست، بلكه تغييرات سني آن از ميوسن پسين تا پليوسن است.گفتني است كه از نگاه اشتوكلين (1953)، گروه مكران شامل رديف‎هاي پليوسن – ميوسن تمام مكران است. ولي مك‎كال (1985) واحد مكران را محدود به رسوبات واقع در باختر گسل زندان كرده و براي رسوبات خاور گسل ميناب از نام‎هاي تاهتون و پالامي استفاده كرده است.در نواحي نيك‎شهر، پيشين، سرباز و سراوان، كنگلومرايي با قطعات بزرگ وجود دارد كه به طور ناپيوسته و يا ناپيوستگي موازي بر روي سازندهاي قديمي‎تر قرار گرفته است. اين كنگلومـــرا كه هم‎ارز كنگلومرا كچ Kech پاكستـــان است، به نام «واحـــد نهنگ» نام‎گذاري شده كه سن پليوسن پسين تا پليستوسن پيشين دارد. در جنوب خــاوري زاهدان، كنگلومراي سستي به نام تلخاب وجود دارد كه به پليوسن نسبت داده شده است.

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (17)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: دوره سنوزوئيك
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 241
پرینت

 سنوزوئیک در ایران (16)

«واحد كُنار»، به طور عمده شامل ماسه‎سنگ است كه با كنگلومراي گريتي و سنگ ريزه‎اي همراه است. رخسارة شيلي نيز به طور موضعي وجود دارد. از نظر سني، اين واحد نشانه‎هايي از ائوسن پاياني دارد.

در منطقة «نيك‎شهر»، نهشته‎هاي ائوسن به سه قسمت زيرين، مياني و بالايي تقسيم شده‎ كه به طور كلي از پايين به بالا شامل شيل، ماسه‎سنگ، كنگلومرا است و به تدريج به واحدهاي عمومي ائوسن مانند واحد ايرافشان، شبه فليش، فليش وحشي، واحد گوردَك و واحد دربان مي‎رسد كه ادامة رديف‎هاي ائوسن در منطقة پيشين است (شكل 6-8).

ادامه مطلب: سنوزوئیک در ایران (16)
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 110 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید