نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 10 خرداد 1393 بازدید: 239
پرینت

پژوهشی در مورد شاهنامه

در مورد شاهنامه و داستان‌هایش بسیار نوشته‌اند. آن چه در این مجموعه‌ی بی نظیر به همت آن حکیم والامقام گرد آمده است، داستان عبور زمان از تاریخ یک نژاد تمدن ساز است. نژادی که با اسطوره‌هایش آغاز می‌گردد و در آخرین برگ‌های شاهنامه با پهلوانان خویش به خون می‌غلتد. اما با آه‌ها و افسوس‌ها و در عین حال با افتخارات و سربلندی‌های خود باقی می‌ماند تا در زمان‌های دورتر به بار نشستن دوباره‌ی سرزمینش را نظاره‌گر باشد.
بی شک کار تدوین شاهنامه کاری سترگ بود که تنها از عهده‌ی فردوسی بزرگ برمی‌آمد و او هم به شایستگی تمام این مهم را به انجام رساند، به گونه‌ای که امروزه این حماسه‌ی شگرف فخر ما ایرانیان به شمار می‌رود. بی شک فردوسی در سرودن بیت بیت این اثر جاوید، توجه به منابع مستند و معتبر آن زمان را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده بود. هر چند که دانش امروزه‌ی ما در مورد کیفیت و چگونگی منابع در دسترس وی چندان زیاد نیست، اما می‌توانیم به نقل خود وی در مورد منبع اصلیش استناد کنیم.
یکی نامه بود از گه باستان
فراوان بدو اندرون داستان
پراکنده در دست هر موبدی
ازو بهره‌ای برده هر بخردی
مطمئنا فردوسی بزرگ از منابع دیگری هم در سرایش شاهنامه استفاده کرده است و داستان‌هایی که سینه به سینه به وی رسیده بود هم نقش مهمی در خلق شاهنامه داشته است. اندازه گیری دقت و صحت این گفته‌ها امروزه دغدغه‌ی بسیاری از ایران پژوهان است و فعالان این عرصه سعی می‌کنند با دانش نوین و روش‌های جدید تحقیق، پرده از اسرار این گنجینه‌ی ملی بردارند. موضوع این نوشتار هم بررسی دو بیت از شاهنامه است که به صورت آشکار از وضعیت آسمان و نحسی بخت حاصل از آنها سخن به میان آورده است و ما سعی می‌کنیم با تکیه بر دانسته‌های تاریخی و نرم‌افزارهای نجومی، میزان درستی و صحت این دو بیت را مورد مطالعه قرار دهیم.

ادامه مطلب: پژوهشی در مورد شاهنامه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 10 خرداد 1393 بازدید: 445
پرینت

    پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی

ما آنچیزی نیستیم ، که ساخته اند

ما آنچیزی میشَـویم ، که میجوئیم

ما خدائی را میجوئیم که آب روانست، و تخم هستی ما، آنرا شب و روز مینوشد، تا بروید و درفرازش ، خوشه بینش شود ، وتا ازمکیدن این آب، تخم هستی ما ، بروید و دراین گیتی بهشت ازما برآید، و سراپایمان ، خنده شود . تا ازخنده وشاد شدن ، گوهرما و اوباهم، زیباشود ، تا باهم اصل زیبائی  باشیم .ما خدائی را میجوئیم که درهم به پیچیم ، مانند پیچه به تنه درخت ، تا باهم ، اصل زیبائی و هم آهنگی وجشن و بینش باشیم . جائی ترس و بیم هست، که خدا و انسان، همآغوش و جفت و آمیخته باهم نیستند . از بریدگی خدا ازانسان، زشتی و بیم درگیتی، پیدایش می یابد . انسان ، زشت میشود، چون دراین بریدن ، گناهکارمیشود، و خدا ، زشت میشود، و میترسد که صورت خود را بنماید و ازانسان ، زشت تصویر گردد .هنگامی خدا از انسان، بریده میشود، خدا ، تبدیل به خالق ومعبود ، و انسان، تبدیل به مخلوق وعبد میشود ، و دیگر،« یارهمدیگر» نیستند، و با این بریدگی ازهم ، زشتی ودوزخ، پیدایش می یابد، که پیکر یابی « بیم وترس» است ، وهردو ازهم میترسند وازهمدیگر میگریزند . یکی منکرخدا میگردد ، تا ازاو، آزادی بیابد، و دیگری ، قدرت انحصاری میطلبد، تا انسان را بزنجیروبند بکشد .هنگامی خدا از انسان بریده و پاره کرده شد، و ناهمسرشت شدند، گناه و بیم و دوزخ ، پیدایش یافت . آنگاه خدا، از دنیا بریده شد، دنیا زشت وفانی شد ، و بهشت ازدنیا ، تبعید گردید ، ونیازبه ایمان آوردن به غیب بود .آنگاه که خدا را ازانسان بریدند، انسان دررنج و کین ورزی هبوط کرد وگناهکارشد،و خدا،محکوم به خودپرستی وقدرتپرستی و انحصارکردن قدرت به خود شد .

 

ادامه مطلب: پژوهشی در باره شـاهـنـامه فردوسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 10 خرداد 1393 بازدید: 242
پرینت

ادبیات حماسی در ادبیات جهان

حماسه Epic يا شعر حماسي Epic/ Poem شعري است که دست کم اين ويژگي‏ها را داشته باشد:

1- يک شعر روايي بلند است

2- موضوعي کاملاً جدي دارد

3- با زباني رفيع و لحني بسيار ادبي بيان مي‏شود

4- موضوع آن قهرماني است خداگونه که سرنوشت يک قبيله و يا حتي يک ملت را به دست دارد

شاهنامه ي فردوسي ، ايلياد و اوديسه ي هومر و بهشت گمشده ي ميلتون از مشهورترين حماسه‏هاي جهان هستند که در اين 4 ويژگي اوليه کاملاً با هم اشتراک دارند.

از ديگر خصوصيت‏هاي کلي حماسه مي‏توان به شکل‏گيري آن بعد از يک دوره نقل شفاهي ، مبهم بودن زمان و مکان در اثر، تعلق داستان حماسه به لحظات تکوين يک جامعه و مبارزه براي آن و وجود يک هسته تاريخي که با لعاب پر رنگ افسانه و اسطوره پوشيده مي‏شود، اشاره کرد.

ادامه مطلب: ادبیات حماسی در ادبیات جهان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 10 خرداد 1393 بازدید: 208
پرینت

ادبيات،زبان و نقد متون

 تاكيد سوسور بر رابطه دلبخواهي بين دال و مدلول يكي از اصولي بود كه ياكوبسون و حلقه پراگ نشانه قدرت زبان و در نتيجه وجه متمايز شعري دانسته ولي آنچه همواره فرماليستها وجه ادبي يك اثر بشمار مي آوردند جنبه «آشنايي زدائي» اثر بود. آنها مي گفتند:«هنر نظام هاي نشانه اي قرار دادي را ناآشنا مي كند و تحليل مي بردو توجه ما را به سوي فرآيندهاي مادي خود زبان مي كشد، و بدين ترتيب دريافتهاي ما را تازه مي كند»از نظر يان موكاروفسكي، اثر هنري فقط در مقابل زمينه ي كلي تري از دلالتها و فقط به عنوان «انحرافي» منظم از يك هنجار زباني است كه به اين ترتيب درك مي شود به محض آنكه زمينه تغيير كند تفسير و ارزيابي اثر نيز همواره با آن تغيير خواهد كرد و اين تغيير تا جايي ادامه خواهد يافت كه شايد ديگر اصولا اثر هنري شناخته نشود.

ادامه مطلب: ادبيات،زبان و نقد متون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 228
پرینت

آب باد خاك آتش

 در بوستان سعدي
 مقدمه‌
همه كس مي داند كه شيخ سعدي شيرازي گذشته از قصايد و غزليات بي نظيري كه از خود با يادگار گذاشته است ، دو كتاب يكي به نثر موسوم به «گلستان» و يكي به نظم معروف به «بوستان» به نگارش در آورده است كه شايد بتوان گفت نه تنها در زبان فارسي سمبه در هيچ زباني جهت فصاحت و بلاغت و رواني و زيبايي و دلاربايي و حكمت و معرفت مثل و مانند ندارد و منظور ما در اين جا اين نيست كه در ستايش آثار جاويداني شيخ اجل قلم فرسايي كنيم چه گمان داريم كه براي اداري اين وظيفه قدرت بياني مانند آنكه خود شيخ بزرگوار داشته است بايد او كسي كه آن توانايي ندارد دست بردنش اين كار شايد .

ادامه مطلب: آب باد خاك آتش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 247
پرینت

رزم نامه رستم و سهراب

رزم نامه رستم و سهراب

كنون رزم سهراب و رستم شنو             دگرها شنيدستي اين هم شنو
يكي داستان است پرآبِ چشم               دلِ نازك از رستم آيد به خشم
كنون رزم سهراب گويم درست            از آن كين كه با او پدر چون بجست
تو را ام كنون گر بخواهي مرا            بيند همي مرغ و ماهي مرا
يكي آنكه بر تو چنين گشته ام              رد را ز بهر هوا كشته ام
و ديگر كه از تو مگر كردگار                     نشاند يكي كودكم در كنار
سه ديگر كه رخشت به جاي آورم         سمنگان همه زير پاي آورم
چو رستم بدانسان پريچهره ديد             ز هر دانشي نزد او بهره ديد
دگر آنكه از رخش داد آگهي                 نديد ايچ فرجام جز فرّهي
بفرمود تا موبدي پرهنر                     بيايد بخواهد ورا از پدر
وز آنجا سوي زابلستان كشيد               كسي را نگفت آنچه ديد و شنيد

ادامه مطلب: رزم نامه رستم و سهراب
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 190
پرینت

دنيای پس از اسپرانتو

 مقدمه
مي‌خانه اگر ساقي صاحب‌نظري داشت،
مي‌خواري و مستي ره و رسمِ دگري داشت.
به‌نظر مي‌رسد که شاعر از "ره و رسم" مي‌خواري موجود راضي نبوده و علت آن‌را نبودِ "ساقي صاحب‌نظر" مي‌داند. تعبير اسپرانتيستي اين شعر، شايد اين باشد که نظم زباني موجود در دنيا، نظمي صحيح و کارآمد نيست، و علت آن، فقدان اسپرانتيست‌هايي است، که از روش‌هاي درست و کارآ براي ترويج اسپرانتو در دنيا استفاده‌کنند. و اين در حالي است که اهميت زبان براي انسان – چه در ارتباط او با ديگران و چه در ارتباط او حتي با خودش – بسيار بنيادي و کليدي است، تا جايي که به‌عنوان مثال، بنابر ‌گفته‌ي لودويگ ويتگِنشتاين (1951-1889)، فيلسوف اتريشي-انگليسي:

"محدوده‌هاي زبان من، مرزهاي دنياي من است."
و اين واقعاً باعث تأسف است که محدوده‌ي دنياي اکثريت قاطع انسان‌هاي هزاره‌ي سوم، هنوز مرزهاي محدودِ زبان‌هاي قومي – و يا حداکثر ملي - ايشان است!
 

ادامه مطلب: دنيای پس از اسپرانتو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 236
پرینت

خلاصه ليلی و مجنون

اين كتاب را نظامي در مدتي كمتر از چهارماه گفته و در سال 584 نام ابوالمظفر شروانشاه اخستان بن منوچهر بپايان رسانده . تعداد ابيات آن در حدود چهار هزار بيت و خلاصة داستان اين است :
يكي از بزرگان عرب از نعمت هاي دنيا بجز فرزند همه چيز داشت و غافل بود كه صلاحش در اين بوده است كه فرزندي نداشته باشد .

آنقدر نذر و نياز كرد تا خداوند پسري باو داد و او نامش را «قيس» گذاشت و چون بهفت سال رسيد او را به مكتب سپرد . در آن مكتب دختري بنام «ليلي» بود كه قيس از همان نظر اول باو عاشق شد - كم كم عشق پسريش اين دو كودك زبانزد خاص و عام گشت و آواز آن بگوش پدر و مادر آنها رسيد . پدر ليلي ديگر دختر خود را بآن مكتب نفرستاد . قيس هر روز به در خانه ليلي مي رفت ، آندر را مي بوسيد و باز مي گشت . اين جدائي بجاي آكه درد اين دو را تسكين و تخفيف دهد باعث غليان و شدت آن شد و كار قيس بآنجا رسيد كه مردم او را «مجنون» لقب دادند .

ادامه مطلب: خلاصه ليلی و مجنون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 205
پرینت

چند شاعر و عارف
 

ای برادر،
در این اشارات،زبده حقایق حکمت را بر تو ایثار کردم
پس این (گنج معرفت) را از دسترس جاهلان(وبیخردان)
و افرادی که آن را ب خاطر هدفهای ناچیز طلب می کنند
وآنها که از هوش وذکاوت وجرات وشجاعت بهره ای نبرده اند،
وآنان که میلشان به جانب اکثریت است،
یا از سوفسطلائیان وفیلسوفان ملحد تبعیت می کنند، دورنگهدار،
اما هرگاه جوینده ای روشن ضمیر وبا همت یافتی که از وساوس شیطانی برکنار مانده وحق را به چشم رضا واخلاص می نگرد، این حقایق را بر روی عرضه کن.
چنانکه از مطالب ما قبل مباحث بر او روشن گردد.
واز او در پیشگاه خداوند عهد وپیمان گیر که در اشاعه آنچه می آموزد طریق تو را اختیار کند.
پس اگر این علوم را به گوش نااهل رساندی وضایع گردانیدی،
خداوند بین من وتو حاکم خواهد بود، واو به داوری کافی است.
از اشارات وتنبیهات بوعلی سینا
ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای

ادامه مطلب: چند شاعر و عارف
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 254
پرینت

جوانمردی

بخش اول
تعريف لغوي و مفهومي جوانمردي:
معنا و مفهوم عيار (جوانمرد )از ديد فرهنگ نگاران و شاعران
در اين مورد مي توان گفت كه واژه عيار با وجود آنكه (ع) عربي دارد ،گمان مي رود كه اصل آن از لغت (ايار ) پهلوي آمده باشد . اين كلمه را در بعضي كتابها به شكل (اديوار) و «ايار» به تشديد نيز نوشته اند كه بعدها به «ايار» تبديل گرديده و در زبان دري «يار» به حذف الف گفته اند و آنگاه كه عرب ها به درون اين آيين و مسلك مردمي داخل شدند ،اين كلمه را معرب ساخته و واژه «اديوار» را به عيار تبديل كرده اند.
دانشمند شناخته شده ايران دكتر معين در جلد چهارم برهان قاطع آنجا كه درباره كلمه عيار بحث مي كند در اين مورد نوشته است كه :« كلمه عيار معرب مصنوعي (يار) است كه معني جوانمرد را مي دهد و تازي ها جوانمردي را فتوت و جوانمرد را فتي مي گويند.»

ادامه مطلب: جوانمردی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 181
پرینت

تاریخ بیهقی

ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی (زاده ۳۷۰ ه.ش. ۹۹۵ در روستای حارث آباد بیهق در نزدیکی سبزوار ، درگذشته ۴۵۶ ه.ش ۱۰۷۷ در غزنین) مورخ و نویسنده معروف دربار غزنوی است.

شهرت او بیشتر به‌خاطر نگارش کتاب معروف به تاریخ بیهقی است که مهترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است. او اوائل عمر را در نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت، سپس به سمت دبیری وارد دیوان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و در سال ۴۱۸ ه.ش. پس از درگذشت استادش بونصر مشکان به سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد.

در روزگار عبدالرشید غزنوی، هفتمین امیر غزنوی، بیهقی به بالاترین مقام در دیوان، صاحب دیوان رسالت رسید. در همین دوران گرفتار تهمت و کین بداندیشان شد. امیربدگمان او را از کار برکنار کرد و به زندان انداخت.

ادامه مطلب: تاریخ بیهقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 262
پرینت

بررسی شعر نو( نيمايی)

 زبان شعر نو( نيمايي)
پيدات زبان گفتار و زبان شعر دراجزاء با يکديگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحوه ي بيان« واژه» عنصر اساسي و بنيادين است. اصولاً زبان از ترکيب و هم نشيني واژگان در يک ساختار منظم بوجود مي آيد. ليکن آنچه مرز ميان اين دو نحوه ي بيان است شکل برخورد گوينده( يا شاعي با واژه برخورد واژه ها با يکديگر در شعر و کارکرد خاص آنها مي باشد. گفته شد« برخورد واژه ها در شعر»  زيرا« اگر ميان واژه ها برخوردي نباشد، شعر بوجود نمي آيد. شعر از زبان فراتر رفته، قواد آن را در هم مي ريزد ميان واژگاه جابجايي پيش مي آيد اين، يعني برخورد واژه ها   که موجد ساختاري به نام شعر است. در زبان گفتار صرفاً يک نشانه ااست به اشيايي آنکه تصوير شوند گفته مي شوند. گوينده در زبان گفتار آنها را به نام مي خواند بي آنکه نشاني نشان دهد. ليکن در زبان شعر، واژه نام شيء نيست، خودشيء است و شاعر بي آنکه بگويد نشان مي دهد و مخاطب بجاي آنکه بشوند مي بيند. فرانسيس پونژ  مي گويد:

ادامه مطلب: بررسی شعر نو( نيمايی)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 231
پرینت

اوحدالدين بن حسين مراغه ای

 شاعر سده هفتم و هشتم ايران است. او در مراغه زاده شد و مدتي در اصفهان مقيم بود. معاصر ايلخان مغول سلطان ابوسعيد بود. آرامگاه او در مراغه است. هم اکنون يک موزه دائمي در مقبره اوحدي در مراغه داير ميباشد در 670 هجري در مراغه متولد شد او از جواني انساني عارف و وارسته کامل بود و در علوم ديني و عرفاني بدرجه کمال رسيد او تحت صافي تخلص مي کرد اوحدي مانند اغلب شاعران عصر خود پس از گذراندن جواني و پايان بردن تحصيلات معمولي زمان خود از مراغه به قصد سير و سياحت خارج شد و مدتها به سياحت گذراند. هم در اين سياحتها بوده است که گذارش به کرمان مي افتد و از محضر شيخ اوحدالدين کرماني بهره ور مي شودو به علت انتصاب به طريقت اوحدالدين کرماني لقب اوحدي گرفت اثر جاويداني وي ( جام جم )مثنوي شانل پنجهزار بيت است که در 733 آنرا به نظم کشيده است ساير آثار اوحدي ( ده نامه ) ( منطق العشاق ) است که همواره مورد توجه شاهان ايلخاني بوده است.

ادامه مطلب: اوحدالدين بن حسين مراغه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مجموعه مقالات ادبيات
نمایش از 27 مرداد 1392 بازدید: 205
پرینت

از زبان مادری تا زبان بين‌المللی

 مقدمه
شايد اين واقعيت در نگاه اول عجيب و اغراق‌آميز به‌نظر برسد که بسياري از انسان‌هاي جهان براي رفع احتياجات روزمره‌ي خود مجبورند تا چهار يا پنج زبان را بياموزند:
زبان مادري يا محلي و قومي، که زباني است که انسان از بدو تولد و اغلب از طريق پدر و مادر خود آن‌را فرا مي‌گيرد.
v   زبان ملي، که فراگيري آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز مي‌گردد و بدون يادگرفتن آن زندگي در کشور مربوطه بسيار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.
v   زبان مذهبي، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقيق‌تر دين و مذهب خود و انجام فرايض آن، بايد آن را فرا بگيرد.
v   زبان منطقه‌اي، که فراگيري آن براي افراد غيربومي ساکن در محلي که زبان مادري آن با زبان مادري شخص و/يا زبان ملي کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.
زبان بين‌المللي، که بايد وسيله‌اي باشد براي ارتباط برقرار ساختن با تمامي کشورهاي ديگر جهان.
از بين اين پنج مجموعه‌ي زباني متفاوت، زبان‌هاي مادري و بين‌المللي مورد کم توجهي واقع شده‌اند.

ادامه مطلب: از زبان مادری تا زبان بين‌المللی
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 77 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید