نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 306
پرینت

حدیث هفتم: فرات و کربل

قال ابو عبد الله:
اءن أرض کربلا وماء الفرات اول ارض و اول ماء قدس الله تبارک و تعالى...
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبى بودند که خداوند متعال به آنها قداست وشرافت بخشید.

ادامه مطلب: حدیث هفتم: فرات و کربل
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 220
پرینت

حدیث هشتم: کربلا کعبه انبیاء

قال ابو عبدالله (علیه السلام):
لیس نبى فى السموات و الارض و اءلا یسألون الله تبارک و تعالى ان یوذن لهم فى زیاره الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل و فوج یعرج.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:

ادامه مطلب: حدیث هشتم: کربلا کعبه انبیاء
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 232
پرینت

حدیث هجدهم: شهادت و زیارت‏

قال الامام الصادق (علیه السلام):
زوروا قبر الحسین (علیه السلام) و لا تجفوه فاءنه سید شباب أهل الجنه من الخلق وسید شباب الشهداء
امام صادق (ع) فرمود:
مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است.

ادامه مطلب: حدیث هجدهم: شهادت و زیارت‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 275
پرینت

حدیث نهم: کربلا، مطاف فرشتگان‏

قال ابو عبدالله (علیه السلام):
لیس من ملک فى السموات و الارض إلا یسألون الله تبارک و تعالى ان یوذن لهم فى زیاره الحسین (علیه السلام) ففوج ینزل و فوج یعرج.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
هیچ فرشته‏اى در آسمانها و زمین نیست مگر این که مى‏خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شود، چنین است که همواره فوجى از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجى دیگر عروج کنند و از آنجا اوج گیرند.

ادامه مطلب: حدیث نهم: کربلا، مطاف فرشتگان‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 241
پرینت

حدیث سى و هفتم، سجده بر تربت عشق‏

کان الصادق (ع) لا یسجد الا على تربه الحسین (ع) تذللا لله و إسکتانه الیه.
رسم حضرت امام صادق (ع) چنین بودکه:

جز بر تربت حسین (ع) به خاک دیگرى سجده نمى‏کرد و این کار را از سر خشوع و
خضوع براى خدا مى‏کرد.

ادامه مطلب: حدیث سى و هفتم، سجده بر تربت عشق‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 232
پرینت

حدیث سى و هشتم: تسبیح تربت.

قال الصادق (ع)
السجود على طین قبر الحسین (ع) ینور الى الارض السابعه و من کان معه سبحه من طین قبر الحسین (ع) کتب مسبحا و ان لم یسبح بها...
امام صادق (ع) فرمود:
سجده بر تربت قبر حسین (ع) تا زمین هفتم را نور باران مى‏کند و کسى که تسبیحى از خاک مرقد حسین (ع) را با خود داشته باشد، تسبیح گوى حق محسوب مى‏شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگوید.

ادامه مطلب: حدیث سى و هشتم: تسبیح تربت.
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 208
پرینت

حدیث سى و نهم‏:تربت شفا بخش‏

عن موسى بن جعفر (علیه السلام) قال:
و لا تأخذوا من تربتى شیئا لتبرکوا به فأن کل تربه لنا محرمه الا تربه جدى الحسین بن على علیهما السلام فأن الله عزوجل جعلها شفاء لشیعتنا و أولیائنا.
حضرت امام کاظم (ع) در ضمن حدیثى که از رحلت خویش خبرى مى‏داد فرمود:
چیزى از خاک قبر من برندارید تا به آن تبرک جویید چراکه خودرن هر خاکى جز تربت جدم حسین (ع) بر ما حرام است، خداى متعال تنها تربت کربلا را براى شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است.

ادامه مطلب: حدیث سى و نهم‏:تربت شفا بخش‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 240
پرینت

حدیث سى و ششم: تربت و هفت حجاب‏

قال الصادق (علیه السلام)
السجود على تربه الحسین (علیه السلام) یخرق الحجب السبع.
امام صادق (ع) فرمود:
سجده بر تربت حسین (علیه السلام) حجابهاى هفتگانه را پاره مى‏کند.

ادامه مطلب: حدیث سى و ششم: تربت و هفت حجاب‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 282
پرینت

حدیث دهم: راه بهشت‏

قال ابو عبدالله (علیه السلام):
موضع قبر الحسین (علیه السلام) ترعه من ترع الجنه.
امام صادق (علیه السلام) فرمود:
جایگاه قبر امام حسین (علیه السلام) درى از درهاى بهشت است.

ادامه مطلب: حدیث دهم: راه بهشت‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 221
پرینت

حدیث دوم: سرزمین نجات

قال رسول الله (صلى الله علیه و آله):
یقبر ابنى بأرض یقال لها کربلا هى البقعه التى کانت فیها قبه الاسلام نجا الله التى علیها المؤمنین الذین امنوا مع نوح فى الطوفان.
پیامبر خدا (ص) فرمود:

ادامه مطلب: حدیث دوم: سرزمین نجات
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 225
پرینت

حدیث دوازدهم: زیارت مداوم‏

قال الصادق (علیه السلام):
زوروا کربلا و لا تقطعوه فاءن خیر أولاد الانبیاء ضمنته...

امام صادق (ع) فرمود:
کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.

ادامه مطلب: حدیث دوازدهم: زیارت مداوم‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 243
پرینت

حدیث چهلم: یکى از چهار نیاز

قال الامام موسى الکاظم (ع)
لا تستغنى شیعتنا عن أربع: خمره یصلى علیها و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحه من طین قبر أبى عبد الله علیه السلام...
حضرت امام موسى بن جعفر (علیه السلام) فرمود:
پیروان ما از چهار چیز بى‏نیاز نیستند:
۱ ـ سجاده‏اى که بر روى آن نماز خوانده شود. ۲ ـ انگشترى که در انگشت باشد.

ادامه مطلب: حدیث چهلم: یکى از چهار نیاز
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 237
پرینت

حدیث بیست هشتم: مکتب معرفت‏

قال ابو الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام)
أدنى ما یثاب به زائر ابى عبد الله (علیه السلام) بشط فرات إذا عرف حقه و حرمته و ولایته ان یغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخز.
حضرت امام موسى کاظم (علیه السلام) فرمود:
کمترین ثوابى که به زائر امام حسین (علیه السلام) در کرانه فرات داده مى‏شود این است که تمام گناهان مقدم و موخرش بخشوده مى‏شود. بشرط این که حق و حرمت ولایت آن حضرت را شناخته باشد.

ادامه مطلب: حدیث بیست هشتم: مکتب معرفت‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: امام حسين (ع)
نمایش از 14 آذر 1391 بازدید: 205
پرینت

حدیث بیست ویکم: شرط شرافت‏

قال الصادق (علیه السلام)
من اراد ان یکون فى جوار نبیه و جوار على و فاطمه فلا یدع زیاره الحسین علیهم السلام .
امام صادق (ع) فرمود:
کسى که مى‏خواهد در همسایگى پیامبر (ص) ودر کنار على (ع) و فاطمه (س) باشد زیارت امام حسین (ع) را ترک نکند.

ادامه مطلب: حدیث بیست ویکم: شرط شرافت‏
 

صفحه1 از4

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 123 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید