نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 233
پرینت

مسلمانان و خزرها


نگار ذيلابى
خزران, قومى ترك نژاد و ترك زبان بودند كه در سده هاى هفتم تا دهم ميلادى / اول تا چهارم هجرى در شمال شرقى درياى سياه و شمال غربى درياى مازندران حكومتى مستقل و مقتدر داشته اند. در منابع كهن اسلامى از شهرهاى اتل, بلنجر و سمندر به عنوان تختگاه خزران ياد شده است. طبقه حاكم خزران در نيمه دوم قرن هشتم ميلادى با انگيزه هاى سياسى به آيين يهود گرويدند. در سده اول هجرى تاريخ روابط خزران و مسلمانان در دو سوى شمال و جنوب كوه هاى قفقاز, شامل جنگ هاى مكرر و بى سرانجامى است كه در سده دوم پس از تغيير كيش سران خزر و برقرارى برخى روابط دوستانه با خلفاى عباسى, از شدت درگيرىها كاسته شد اما همچنان تا فروپاشى دولت خزران به دست روس ها در قرن چهارم ادامه داشت. سياحان و جغرافى نويسان مسلمان از جمعيت پرشمار مسلمانان در كشور خزران خبر داده اند. كوشش اين نوشتار, به دست دادن تصويرى روشن از تاريخ خزران با تإكيد بر روابط ايشان با مسلمانان, بر اساس منابع كهن اسلامى و بازسازى اطلاعات پراكنده منابع درباره فرجام خزران است.

واژه هاى كليدى: خزران, تركان اويغورى, اتل, دين يهود, جنگهاى اعراب و خزران, روسها, باتوخان مغول, دشت قبچاق, ايل قجر.

ادامه مطلب: مسلمانان و خزرها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 04 مرداد 1392 بازدید: 222
پرینت

مذهب اماميه در قرن چهارم هجرى

دكتر يعقوب آژند
مقاله حاضر, حضور تشيع اماميه را در جامعه اسلامى ـ به خصوص ايران ـ سده چهارم هجرى به بحث مى گيرد. اين جستار به ويژه به پيوند مذهب اماميه با آل بويه و علت دگرسانى آل بويه از مذهب زيدى به مذهب امامى و ارتباط آن با قدرت هاى شيعه آن روزگار (فاطميان, قرمطيان, زيديان يمن) عطف توجه دارد. بسط و توسعه جغرافيايى مذهب تشيع امامى نيز از مسائلى است كه محل بحث قرار گرفته است. شيوه هاى بالندگى و رشد و گسترش فرهنگى شيعه امامى و نيروهاى همبسته بدان از ملزومات اين جستار است كه در ضمن آن آداب و سنن شيعى, انديشه وران فقهى و فرهنگى, موانع بازدارنده و يا پيش برنده نيز بحث و فحص شده است. در اين بررسى سعى شده از منابع اصلى تسنن و تشيع ـ على السويه ـ از براى حصول نتايج منطقى بهره گيرى شود. نكته ديگر اين كه در اين مقاله سير تاريخى تشيع امامى مطمح نظر بوده نه سير كلامى آن كه خود مقوله مفصل ديگرى است و نگارنده تلاش كرد اين دو مقوله را كه از ويژگى هاى بيشتر تحقيقات شيعى معاصر است از هم جدا كند تا به نتايج تاريخى صريح و بارزى دست يابد.

ادامه مطلب: مذهب اماميه در قرن چهارم هجرى
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 225
پرینت

دروزی ها چه طایفه ای هستند؟

 دروزی ها یک فرقه باطنی شکل گرفته در مصر است و عقاید انها نشات گرفته از اسماعیلیه و نشتکین دروزی است. این نوشته در پاسخ به یکی از دوستان در مورد طرز تفکر دروزی ها نوشته شده است. امید انکه برای آن عزیز و دیگر خوانندگان مفید باشد. دروزی ها یک فرقه باطنی است که تاریخ شکل گیری ان به سال ۴۰۸ هجری باز می گردد و عقاید انها نشات گرفته از اسماعیلیه و نشتکین دروزی است.طایفه دروزی در مصر شکل گرفت و ولی پس از مدتی به شام مهاجرت کرد. عقاید این طایفه آمیزه ای از ادیان و افکار متفاوت است و با توجه به باور انها در مورد سری بودن افکار این مذهب، به نشر ان نمی پردازند و تعالیم ان را از ۴۰ سالگی به فرزندان خود انتقال می دهند.

ادامه مطلب: دروزی ها چه طایفه ای هستند؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 218
پرینت

مارونی ها

تعریف:

مارونی ها گروهی از گروه های کاتولیک شرقی نصارا اند که میگویند:  عیسى دو طبیعت و یک اراده دارد، آنان به قدیس مارون منسوب میشوند، بنام «موارنه» نیز  معروف اند، مرکزشان در لبنان است.

تأسیس و افراد برازنده :

-این طائفه منسوب به سوی قدیس  پرهیزگار متقشف عابد «مارون» میباشد، کسیکه در کوه ها رفت و عزلت اختیار نمود و این کار سبب شد که مردم را به خود جذب کند و گروهی به  نامش تشکیل شود، زندگی وی در اواخر قرن چهارم میلادی بوده، وحوالی سال ( 410) بین انطاکیه و قورس وفات نموده است.

ادامه مطلب: مارونی ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 212
پرینت

دروزی ها


دروزیه فرقه ای هستند که نامشان از کلمه درزی به معنی خیاط گرفته شده است زیرا مؤسس این طایفه محمد بن اسماعیل درزی مکنی به ابوعبدالله است . و برخی او را نشتکین (انوشتکین) نوشته اند و گویند ایرانی الاصل و اهل بخارا بوده است، نامبرده در سال 407ه، ق وارد مصر شد و به خدمت الحاکم بامرالله خلیفه فاطمی درآمد و برای او کتابی تصنیف کرد که در آن آمده است:

ادامه مطلب: دروزی ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 244
پرینت

هندوایسم

تعریف:

هندوایسم دین شرکی و بت پرستیى است که اکثر اهل هند آنرا پذیرفته اند و تشکیل آن خیلی مسیر طولانی را از قرن پانزدهم قبل از میلاد تا امروز پیموده است، دیانتی است که علاوه بر ارزشهای روحی و اخلاقی داری مبادی قانونی و تنظیمی  نیز میباشد و چندین پروردگار نسبت به کارهای مختلف متعلق به آنها، اتخاذ کرده اند بنابر آن برای هر منطقه پروردگاری، و برای هر کار و پدیده ای پروردگاری گرفته اند.

ادامه مطلب: هندوایسم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 215
پرینت

بـودایى

تعریف:
بودایى دینی است که در قرن پنجم قبل از میلاد، بعد از دین برهمی، در هند ظاهر گردید، در ابتدای پیدایش متوجه به رعایت انسان بود، همچنانکه به تصوف، زندگی خشن، دور کردن عیش پرستی و رفاهیت، ایجاد دوستی، تسامح، و انجام دادن کارهای نیک، دعوت مینمود، ولی بعد از مردن مؤسسش دیری نگذشت که به طرف اعتقادات باطل بت پرستی تغییر کرد، و پیروانش در شخصیت مؤسس آن آنقدر افراد و غلو نمودند که وی را پروردگار و معبود پنداشتند.
تأسیس و افراد برازنده :

ادامه مطلب: بـودایى
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 195
پرینت

تااویی  (  TAOISM  )

تعریف:
تااویی یکی از دین های بزرگ و قدیم چین بوده که تا امروز زنده و باقی است، سابقه اش به قرن ششم قبل از میلاد میرسد، زیربنای اندیشه اش بر اساس بازگشت به زندگی طبیعی و اتخاذ موقف سلبی در مقابل تمدن و پیشرفت، استوار میباشد، این دین نقش مهمی در ترقی علم شیمی  از مدت چندین هزار سال داشته است، که آن درضمن سیر وی در بحث از اکسیر حیات و شناخت راز جاودانی بوده است.

ادامه مطلب: تااویی ( TAOISM )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 220
پرینت

 سیک ها   ( SIKHISM  )

سیک یک مجموعهء دینی از هندوان است که در اواخر قرن پانزدهم و اوائل قرن شانزدهم قدم به ظهور نهاده و به سوی دین جدیدی دعوت مینماید ، دینیکه مرکب از هر دو دین ، یعنی دین اسلام ودین هندو ، بوده وبه این عنوان شعار میدهد: ( نه هندو ونه مسلمان ) در دور تاریخ خویش با مسلمانان دشمنی شدیدی نموده اند همانطور که با هندوان ، بخاطر بدست آوردن وطن مستقل برای خود شان ، دشمنی کرده اند ، ولی با انگلیس ها ، در دوران استعمار بریطانیا برهند ، دوستی گرمی داشتند

ادامه مطلب: سیک ها ( SIKHISM )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 203
پرینت

حکومت صفویان

سرزمین ایران با توجه به قدمت تاریخی و باستانی که دارد، دارای تاریخی کهن و متنوع می‌باشد که مهد انواع احزاب و گروهها و تمدن‌ها بوده است که در این موضوع نویسندگان شرق و غرب کتابهای قطور و زیادی نوشته‌اند. اما آنچه بیش از همه بررسی آن مورد نیاز است، تحقیق و تفحص تاریخ ایران بعد از اسلام می‌باشد، زیرا ظهور اسلام در دنیا، به عنوان میزان سنجش احزاب، گروهها و تفکرها در هر جامعه‌ای قرار گرفت.
ایران نیز بعد از ظهور اسلام و برافراشته شدن پرچم اسلام در آن، شاهد فراز و نشیب‌هایی بوده است، انواع خوبی‌ها را دیده و با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کرده است.

ادامه مطلب: حکومت صفویان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 209
پرینت

انواع فرقه های یهودیت

فرقه های یهودیت:
۱. فرقه فريسيان
به معناى جدا شوندگان، در عصر مكابيان پيدا شدند. اين فرقه كه بخش بزرگى از كاهنان يهود آن را پديد آوردند، در برابر يونانى زدگى ايستادگى كردند و نسبت به اجراى بى چون و چراى شريعت موسى اصرار ورزيدند. اين فرقه به معاد و روز قيامت اعتقاد داشتند و راه نجات مردم جهان را عمل به تورات و كليه دستورات دين يهود مى دانستند. آنان گروه يا فرقه سنت گراى يهود بودند كه به اصول و فروع مكتوب و منقول موسى و پيامبران بنى اسرائيل سخت اعتقاد داشتند. نفوذ اين فرقه مذهبى يهود تا سال ۱۳۵ ميلادى ادامه داشت. روحانيون اين فرقه سخت تلاش ‍ داشتند تا يهوديان را از گرايش به عقايد فلسفى بيگانه برحذر دارند. آنان هر گونه تفسير و تغيير در احكام مذهبى را نمى پذيرفتند.

ادامه مطلب: انواع فرقه های یهودیت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 207
پرینت

 انواع دین در دنیا

اسلام در اروپا وان کنینگسولد

خصومت تاریخى میان قسمت‏هاى غربى و شرقى اروپا، در سنت‏هاى اجتماعى، سیاسى و فرهنگى متباین که حتى تا زمان حال ادامه یافته، انعکاس یافته است و بر تباینات میان شرق و غرب اروپا تاثیر به سزایی داشته است. رشد و توسعه در یک قسمت از اروپااغلب همراه با افول و تخریب در قسمت‏هاى دیگر بود. در طى اواخر قرون وسطى، قدرت‏هاى مسیحى غربى در حال فتح مجدد آخرین سرزمین‏هاى مسلمانان در اسپانیا و حوزه مدیترانه بودند. در طى قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، آنها آخرین آثار اسلام در غرب را ریشه‏کن کردند. در این زمان، ترک‏ها خود را آماده فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳) و پیشرفت‏به سمت مناطقى از اروپاى جنوب شرقى، دولت‏هاى جدید بالکان مى‏کردند. به هر حال با خلع سلاح امپراتورى عثمانى، تسلط قوانین کمونسیتى و احیاى مجدد ملى‏گرایى باعث اضمحلال اسلام اروپایى جنوب شرق گردید و بیشتر میراث و زیربناى قدیمى خود را از بین برد و اروپاى غربى درهاى خود را به روى جمعیت‏هایى از مهاجرین و پناهندگان مسلمان گشود. گروههاى عمده‏اى از مسلمانان در حال حاضر در تمام کشورهاى اروپاى غربى حضور دارند.

 

ادامه مطلب: انواع دین در دنیا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 207
پرینت

مودودی، حسن البنا و اخوان المسلمین

 در بسیاری از نوشته ها به اشتباه مودودی را جزء اخوان المسلمین ذکر کرده اند یا تأکید شده که مودودی متأثر از اخوان المسلمین بود. به عنوان مثال علی اصغر حلبی، مودودی را در کنار سید قطب از پیروان نامدار اخوان می داند. در این خصوص باید گفت گرچه اخوان المسلمین و جماعت اسلامی مودودی در بیشتر افکار و اهداف شبیه به هم هستند، امام بنا مثل مودودی به خلافت معتقد است و اسلام را رسالتی کلی، عام، و جهانی می داند که وابسته به قومیت، زبان، سرزمین، و ملت، و بویژه زمان و مکان خاصی نیست.

ادامه مطلب: مودودی، حسن البنا و اخوان المسلمین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: احزاب و مذاهب جهان
نمایش از 28 تیر 1392 بازدید: 180
پرینت

گزارشى از فعالیّت‏هاى‏ تبلیغى فتح‏ الله گولن

 آنچه در پیش رو دارید، گزارشى مختصر پیرامون فعالیّت‏هاى گسترده آموزشى ـ تربیتى مجموعه‏ى فتح الله گولن در کشورهاى مختلف جهان است. این گزارش از مصاحبه‏ى وى با یک روزنامه انگلیسى استخراج شده و تقدیم خوانندگان عزیز مى‏گردد.

 مطالعه‏ى این مختصر مى‏تواند در جهت آگاهى خوانندگان گرامى، دلسوزان نظام و مبلّغان ارجمند نسبت به فعالیّت بعضى از مؤسسات تبلیغاتى مؤثر باشد. امید آن که ما را براى تلاش گسترده و دردمندانه آماده سازد.

ادامه مطلب: گزارشى از فعالیّت‏هاى‏ تبلیغى فتح‏ الله گولن
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 173 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید