نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 312
پرینت

آموزش قرآن شامل :

  • روخوانى قرآن
  • احكام و آداب خواندن قرآن
  • روش حفظ قرآن
  • ترجمه 20 سوره كوچك از قرآن

 

ادامه مطلب: آموزش قرآن - قسمت اول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 283
پرینت

 

تمرين:

اين «حروف مقطّعه» را بخوانيد:

ق ـ يس ـ الر ـ المص ـ كهيعص ـ ن ـ طس ـ الم ـ المر ـ حم ـ عسق.

ب . علائم قرآن

«علائم» قرآن به ما كمك مى كنند كه حروف قرآن را بخوانيم. مهم ترين علائم روخوانى قرآن عبارتند از:

1. فَتحـه

2. كَسره

3. ضَمّه

4. الفِ مَدّى

5. ياءِ مَدّى

6. واوِ مَدّى

ادامه مطلب: آموزش قرآن - قسمت دوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 266
پرینت

20 سوره كوتاه قرآن

20 سوره كوتاه قرآن با ترجمه اى نسبتاً دقيق و روان را آورده ايم. مطالعه آنها براى شروع روخوانى و روانخوانى و حفظ قرآن و آشنايى با معانى آن مناسب و راهگشاست. سوره هاى ياد شده عبارتند از:

شماره سورهشماره سوره

نام سوره نام سوره

در قرآندر قرآن

1. سوره فاتِحَه111. سوره فيل105

ادامه مطلب: آموزش قرآن - قسمت سوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 255
پرینت

صفحه 91


11. سوره فيل

به نام خداوند بخشنده مهربان

آيا نديدى كه پروردگارت با فيلسَواران چه كرد؟ (1) آيا نيرنگ آنان را پوچ و تباه نكرد؟(2)و بر سرشان پرندگانى را گروه گروه فرستاد،(3)كه بر آن ها كُلوخ هايى آميخته به سنگريزه فرو مى انداختند، (4) و سرانجام، آنان را مانند كاه جويده شده متلاشى گرداند. (5)

12. سوره هُمَزَه

به نام خداوند بخشنده مهربان

واى بر هر عيبجوى طعنه زننده،(1) همان كَس كه مالى را گِردآورى كرد و آن را پى در پى شمرد. (2) او مى پندارد كه مالَش وى را جاودانه ساخته است. (3) هرگز چنين نيست. حتماً او را در «آتش شكننده» خواهند انداخت. (4) و تو چه دانى كه آن «آتش شكننده» چيست؟ (5) آتشى شعلهور از سوى خداست; (6) همان آتشى كه بر دل ها نشيند. (7) و از هر سو، در ميانشان گيرد;(8)در ستون هايى )از شعله هاى(سركشيده.(9)

ادامه مطلب: آموزش قرآن - قسمت چهارم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 249
پرینت

معنى فارسى برخى از كلمات سوره ها

1. سوره فاتِحَه

فاتِحَه: سرآغاز، ابتدا. اِسم: نام. اَللّه: خداوند، خدا. رَحمن: بخشنده، كسى كه رحمتش گسترده است. رَحيم: مهربان، كسى كه رحمتش فراوان است. حَمد: سپاس، ستايش. رَبّ: پروردگار، خداوند. عالَمين [جمع عالَم (جهان)]: جهانيان. مالِك: اختياردار، فرمانروا، صاحب. يَوم: روز. دين [در اين سوره]: قيامت، رستاخيز. صِراط: راه. مُستَقيم: راست، پايدار، اُستوار. اَلَّذين: كسانى كه. مَغضوب: كسى كه بر او خَشم گرفته شده است. ضآلّين [جمع ضآلّ (گمراه)]: گمراهان.

2. سوره ناس

ناس: مردمان، مردم، انسان ها. مَلِك: فرمانروا. إِلـه: معبود، كسى كه پرستش و عبادت مى شود. شَرّ: بدى، زشتى، كار بد، گَزَند. وَسواس: وَسوَسه گر، وسوسه كننده. خَنّاس: پنهان شونده، كنار رونده و دور شونده، شيطان. اَلَّذى: كسى كه. صُدور [جمع صَدر (سينه)]: سينه ها، دل ها. جِنَّة: جِنّيان، پريان.

ادامه مطلب: آموزش قرآن كريم - قسمت ششم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 252
پرینت

20 سوره كوتاه قرآن

20 سوره كوتاه قرآن با ترجمه اى نسبتاً دقيق و روان را آورده ايم. مطالعه آنها براى شروع روخوانى و روانخوانى و حفظ قرآن و آشنايى با معانى آن مناسب و راهگشاست. سوره هاى ياد شده عبارتند از:

شماره سورهشماره سوره

نام سوره نام سوره

در قرآن در قرآن

1. سوره فاتِحَه111. سوره فيل105

2. سوره ناس11412. سوره هُمَزَه104

3. سوره فَلَق11313. سوره عَصر103

ادامه مطلب: آموزش قرآن كريم - قسمت پنجم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 05 شهریور 1392 بازدید: 223
پرینت

معنى فارسى برخى از كلمات سوره ها

1. سوره فاتِحَه

فاتِحَه: سرآغاز، ابتدا. اِسم: نام. اَللّه: خداوند، خدا. رَحمن: بخشنده، كسى كه رحمتش گسترده است. رَحيم: مهربان، كسى كه رحمتش فراوان است. حَمد: سپاس، ستايش. رَبّ: پروردگار، خداوند. عالَمين [جمع عالَم (جهان)]: جهانيان. مالِك: اختياردار، فرمانروا، صاحب. يَوم: روز. دين [در اين سوره]: قيامت، رستاخيز. صِراط: راه. مُستَقيم: راست، پايدار، اُستوار. اَلَّذين: كسانى كه. مَغضوب: كسى كه بر او خَشم گرفته شده است. ضآلّين [جمع ضآلّ (گمراه)]: گمراهان.

2. سوره ناس

ناس: مردمان، مردم، انسان ها. مَلِك: فرمانروا. إِلـه: معبود، كسى كه پرستش و عبادت مى شود. شَرّ: بدى، زشتى، كار بد، گَزَند. وَسواس: وَسوَسه گر، وسوسه كننده. خَنّاس: پنهان شونده، كنار رونده و دور شونده، شيطان. اَلَّذى: كسى كه. صُدور [جمع صَدر (سينه)]: سينه ها، دل ها. جِنَّة: جِنّيان، پريان.

ادامه مطلب: معنى فارسى برخى از كلمات سوره ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 162
پرینت

روش تدریس حروف ناخوانا برای بزرگسالان – قسمت اول

 هدف: شناخت حروف ناخوانا در قرآن و آشنايي با موارد آن‌ها

مي‌باشد. و در پايان از دانش آموزان انتظار مي‌رود كه:

1 ـ با كليه موارد «حروف

ناخوانا» در قرآن آشنا شوند.

2 ـ كلمات و آياتي كه داراي «حروف ناخوانا»

مي‌باشند را به صورت شمرده و صحيح بخوانند و حرف ناخواناي آن را مشخّص نمايند.

ادامه مطلب: روش تدریس حروف ناخوانا برای بزرگسالان – قسمت اول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 131
پرینت

روش تدریس حروف ناخوانا برای خردسالان – قسمت دوم

2 ـ هرگاه صداي كشيده «ـ ا، ـ يـ ، ـُ و» در آخر كلمه و در

ابتداي كلمه ديگر حرف ساكن يا تشديد دار قرار گيرد، صداي كشيده تبديل به صداي كوتاه «ـَـِـُ» مي‌شود، در قرآن‌هاي با رسم الخط فارسي كه صداي كشيده فتحه و كسره را به اين شكل «ـ ا ي» علامت گذاري كرده‌اند، براي راهنمايي قاري در موارد فوق به صورت صداي كوتاه فتحه و كسره (ـَـِ) نوشته‌اند. تنها مورد صداي كشيده ضمّه است كه بايد دقّت كنيم با صداي كوتاه ضمّه خوانده شود. مانند:

رَبَّنا اكْشِفْ كه خوانده

مي‌شود: رَبَّنَكْشِفْ،

فِي الْمدّينَة كه خوانده مي‌شود: فِلْمدّينَةِ

ادامه مطلب: روش تدریس حروف ناخوانا برای خردسالان – قسمت دوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 251
پرینت

روش تدریس حروف ناخوانا برای بزرگسالان

 هدف: شناخت حروف ناخوانا در قرآن و آشنايي با موارد آن‌ها مي‌باشد. و در پايان از دانش آموزان انتظار مي‌رود كه:

1 ـ با كليه موارد «حروف

ناخوانا» در قرآن آشنا شوند.

2 ـ كلمات و آياتي كه داراي «حروف ناخوانا»

مي‌باشند را به صورت شمرده و صحيح بخوانند و حرف ناخواناي آن را مشخّص نمايند.

ادامه مطلب: روش تدریس حروف ناخوانا برای بزرگسالان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 250
پرینت

روش تدریس تنوین نزد حرف ساكن

 هدف: آشنايي با روش تلفّظ تنوين نزد حرف ساكن مي‌باشد. و در پايان درس از دانش آموزان انتظار مي‌رود كه بانحوة تلفّظ نون تنوين نزدحرف ساكن آشنا شوند.

مراحل تدريس

1 ـ روش تلفّظ حرف ساكن را يادآوري مي‌كنيم.

2ـ تعريف تنوين را يادآوري مي‌كنيم.

3 ـ بيان روش تلفّظ تنوين نزدحرف ساكن.

ادامه مطلب: روش تدریس تنوین نزد حرف ساكن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 235
پرینت

روش تدریس اشباع «‌هاء» ضمیر

 هدف: آشنايي با هاءِ ضمير و موارد اشباع و عدم اشباع آن است.

و در پايان درس از دانش‌آموزان انتظار مي‌رود كه:

1 ـ با معناي اشباع آشنا شوند.

2 ـ باموارد اشباع و عدم اشباع‌هاءِ ضمير آشنا شوند.

3 ـ در تلفّظ ميان موارد اشباع و عدم اشباع فرق قائل شوند.

4 ـ تمامي كلمات و آياتي كه داراي هاءِ ضمير مي‌باشد را به راحتي تشخيص داده و آن را به صورت شمرده و صحيح

بخوانند.

ادامه مطلب: روش تدریس اشباع «‌هاء» ضمیر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 268
پرینت

روانخوانی قرآن كریم

 كلية مطالبي كه براي ساده خواني و صحيح خواندن قرآن كريم لازم بود، مورد بررسي قرار داديم و نمونه‌اي از روش تدريس آن‌ها را نيز آورديم، با يادگيري اين مطالب، دانش آموزان با صحيح خواني قرآن آشنا مي‌شوند ولي به صورت شمرده شمرده، از اين به بعد ضمن تمرين روي قرآن براي تسلّط كامل بر مطالب تدريس شده و روانخواني قرآن، آن‌ها را با روش وقف كردن بر آخر كلمات و رموز وقف آشنا مي‌كنيم.
در تمرين روي قرآن سعي شود جاهايي انتخاب گردد كه دانش آموزان سابقة ذهني نسبت به آن نداشته باشند تا به دقّت فراوان مطالب تدريس شده را به كار ببندند، ابتدا كلمه، كلمه و شمرده و پس از آن كه تسلّط كافي پيدا كردند، چند كلمه را با هم مي‌خوانيم.

ادامه مطلب: روانخوانی قرآن كریم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آموزش قرآن كريم
نمایش از 04 شهریور 1392 بازدید: 169
پرینت

حروفی كه نوشته نشده ولی خوانده می‌شوند – قسمت اول

 قبل از ورود به اين مبحث، تذكّر نكاتي در مورد رسم‌الخط و نگارش قرآن لازم به نظر مي‌رسد هر چند قبلاً در اين باره توضيحاتي داده شده است.

با مطالعة كتب تاريخ و كتاب‌هايي كه دربارة نحوة نگارش و جمع‌آوري قرآن كريم نوشته شده درمي‌يابيم كه عرب‌هاي حجاز آشنايي چنداني با كتابت و نوشتن نداشتند و تنها افراد معدودي بودند كه نوشتن و خواندن را به خاطر سفرهاي تجاري به شام و يَمَن فرا گرفته بودند آن هم نوشتن بسيار ابتدائي كه نه نقطه داشت تا حروف متشابه از همديگر تميز داده شوند و نه مصوّتي تا صداي حروف مشخّص باشد به طوري كه هركاتبي براساس تشخيص خود مي‌نوشت و كتمر ديده مي‌شد كه چند نفر كاتب، يك كلمه را مثل هم بدون هيچ كم و كاستي بنويسند. نگارش اوّليّه قرآن با همين رسم‌الخط بود از اين رو در قرآن بعضي از كلمات به گونه‌هاي مختلف نوشته شده، براي نمونه به اين كلمات دقّت كنيد.

1 ـ «اَصْحابُ الْاَيْكَةِ».[1] «اَصْحابُ الْئَيْكَةِ».[2]

ادامه مطلب: حروفی كه نوشته نشده ولی خوانده می‌شوند – قسمت اول
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 243 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید