نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 28 آذر 1394 بازدید: 33
پرینت

نظریه نیازهای انسانی...hierarchy of human needs theory

از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است


نظریه نیازهای انسانی یا سلسله مراتب نیازها از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در میان بینشهای حاصله از جنبش روابط انسانی، نظریه مزلو در مورد نیازهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظریه ای بنیانی محسوب می شود. این نظریه مبتنی بر پنج فرض عمده در باره ماهیت انسان است:

1. اصل منسجم بودن وجود انسان- هر انسان یک کل منسجم و نظام یافته است.

2. اصل موقتی بودن ارضاء نیاز- ارضاء نیازهای انسان جنبه موقتی دارد؛ یعنی هرگز یک نیاز انسان به طور دائمی ارضاء نمی شود.

3. اصل تنوع نیازهای آگاهانه انسان- نیازهای آگاهانه انسانها متنوع تر از نیازهای نهانی آنان است.

4. اصل کاهش شدت نیاز ارضا شده- هرگاه یک نیاز تا حدودی ارضا شود، تا مدتی محرک رفتاری وی نخواهد بود؛ یعنی پس از ارضای هر نیاز، انسان موقتاً سعی می کند تا سایر نیازهای ارضا نشده خود را برطرف سازد.

5. اصل توالی- نیازهای انسانی به ترتیب بر مبنای یک سلسله مراتب نسبتاً قابل پیش بینی، مطرح می شوند و از نیازهای ابتدایی و سطح پایین تا نیازهای سطح عالی امتداد می یابند؛ به این ترتیب هر سطح از نیازهای انسان فقط هنگامی فعال می شود که نیاز سطح پایینتر از آن ارضا شده باشد.

ادامه مطلب: نظریه نیازهای انسانی...hierarchy of human needs theory
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 28 آذر 1394 بازدید: 39
پرینت

نظریه هدف گذاری (Goal-setting Theory)

بر اساس نظریه هدف گذاری، اگر برای هر یک از افراد، هدفی معین شود، آنان برای دستیابی به هدفهای مذکور برانگیخته می شوند؛ بنابر این، صرفنظر از نیازها و باورهای انسانها، "محیط" نقش حایز اهمیتی در تعیین هدف و هدایت عملکرد انسانها دارد؛ در واقع نظریه هدف گذاری بر این واقعیت تأکید دارد که "افراد هدفمند؛ بهتر از افراد فاقد هدف کار می کنند" و "افراد دارای اهداف چالش برانگیز، بهتر از افراد دارای اهداف آسان، غعالیت می کنند".

با پیشرفت مطالعات در باره نظریه هدف گذاری، نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت:

الف) مواردی که بر چالش انگیزی اهداف اثر می گذارند:

1. دقت در هدف گذاری- هرچه هدف مشخص تر باشد، احتمال برانگیختن افراد برای عملکرد بهتر، افزایش می یابد؛ حتی اگر اهداف به صورت دقیق و کمی بیان شوند، نتیجه عملکرد بهتر از هنگامی است که به افراد گفته می شود "حداکثر تلاش خویش را بکار گیرند"؛

2. پذیرش هدف- افراد معمولاً اهداف غیر منطقی و نامعقول را نمی پذیرند؛ زیرا دستیابی به آنها را غیر ممکن می دانند؛ به همین دلیل اخذ پذیرش از افراد برای تحقق سطح معینی از اهداف، حایز اهمیت است؛

3. امید فرد به کامیابی در تحقق اهداف- هنگام تعیین اهداف چالش برانگیز باید دقت کرد که افراد به کامیابی و تحقق هدف امیدوار باشند؛ یعنی افراد باید بر این باور باشند که می توانند به خوبی از عهده انجام کار برآیند.

ب) عواملی که شدت رابطه میان اهداف و عملکرد را تعدیل می کنند (تعدیل کننده ها):

ادامه مطلب: نظریه هدف گذاری (Goal-setting Theory)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 28 آذر 1394 بازدید: 32
پرینت

مدل پنجره ی جو هری

جوزف لوفت و هری اینگهام

گردآوری: مهدی یاراحمدی خراسانی
FAMOUS MODELS

این نظریه توسط جوزف لوفت و هری اینگهام ارائه گردیده است. توضیح اجمالی در مورد این نظریه این که:

شخصیت هر کدام از ما از چهار بخش تشکیل شده:

خود عمومی که هم برای خودمان و هم برای دیگران شناخته شده است.

خود کور که برای خودمان ناشناخته و برای دیگران شناخته شده است.

خود خصوصی که برای خودمان شناخته شده و برای دیگران ناشناخته است.

خود ناشناخته که هم برای خودمان و هم برای دیگران ناشناخته باقی مانده است.

معمولا خود عمومی کوچکترین قسمت از شخصیت هر کدام از ما را تشکیل می دهد و اغلب سوء تفاهمات و مشکلات در روابط بین فردی هم به همین دلیل رخ می دهد. راهکار برطرف کردن این مشکل هم یکی خود گشودگی (شناسانده خود به دیگران) برای کوچک کردن خود خصوصی و دیگری گرفتن بازخورد از دیگران برای کوچک کردن خود کور است.

ادامه مطلب: مدل پنجره ی جو هری
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 350
پرینت

والتر تروئت، اندرسون
ترجمه: زهره عباسي[2]

 چکيده

 در گذشته، جوامع تمایل داشتند که نظام هایی بسته با مرزهای نسبتا مشخص ، افراد تابت و پیوندهای اندک با سایر جوامع باشند. اکنون ما وارد عصر "نظام های باز" شده ایم. جا به جایی و انتقال، جوامع متنوع جدیدی را خلق می کند. تاثیر این جابه جایی ها بسیار کمتر از تاثیر فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی است. سایبراسپیس سبب ایجاد نوع جدیدی از سرزمین های اجنماعی شده است که ما آن را "جامعه مجازی" می نامیم. تلویزیون و رادیو سبب ایجاد جوامعی شده است که در آن انسان ها در باره چیزهای مشابه گفتگو میکنند و می اندیشند. جا به جایی و رشد شبکه های ارتباطی سلطه جغرافیا را به عنوان عامل ایجاد جوامع کمرنگ کرده است. اکنون برخی جوامع بسیار سیال هستند و برخی نیز فاقد مکان مشخص می باشند. شبکه ها و گروه های اجتماعی متنوعی وجود دارد که مردم آنها را با واژه "جامعه" توصیف می کنند.بسیاری از مردم نیز اکنون به عضویت جوامع متنوعی با اعضای بسیار در می آیند. اگر چه ادیان بزرگ دنیا دارای هویت های تاریخی و وابستگیهایی به برخی مناطق جغرافیایی هستند ولی این پیوندهای جغرافیایی به روشنی و وضوح گذشته وجود ندارد و ادیان بزرگ نیز به نظام های باز گرایش پیدا کرده اند. برخی از مردم هنوز نظام های اجتماعی نسبتا بسته را ترجیح می دهند در حالی که برخی دیگر محیط های بازتر را می پسندند. انتخاب در این زمان که افراد در برابر قدرت جهانی شدن قرار گرفته اند بسیار دشوار است. اجتماع هنوز هم یکی از نیازهای اساسی بشر است اما به طور قطع نیاز به تعریفی دوباره خواهد بود.

 

ادامه مطلب: جامعه ها در جهاني با نظامهاي باز[1]
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 392
پرینت

مترجم: دكتر حسين مفتخرى(1)

 نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد.

 بازاريان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:

ادامه مطلب: تاريخ اقتصاد سياسى ايران قسمت دوم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 391
پرینت

فناوري اطلاعات و ارتباطات در استراليا

كشور استراليا با مساحت 850،686،7 كيلومتر و با جمعيتي حدود 20 ميليون نفر با سطح سواد تحصيلي 100 درصد در قاره اقيانوسيه بين اقيانوس هند و اقيانوس آرام جنوبي قرار گرفته، داراي نظام سياسي فدراتيو و با سه قلمروي حكومتي فدرال، ايالتي و محلي است سهم بخشهاي اقتصادي كشاورزي، صنعتي و خدمات به ترتيب 6/3 درصد، 6/24 درصد و 70 درصد از توليد ناخالص ملي و صادرات اين كشور حدود 78 ميليارد دلار است. اهم صادرات آن، مصنوعات فلزي، ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل است.

ادامه مطلب: به سوي جامعه اطلاعاتي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 395
پرینت

عنوان مقاله: مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
مولف/مترجم: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
موضوع: بودجه ریزی
وضعیت: تمام متن
چکیده: بودجه سندی است که در آمدها و هزینه‌ها به دولت را طی یک سال مالی تعیین می‌کند و نقشی بسیار مهم و حیاتی در رشد و بالندگی اقتصاد کشور بر عهده دارد. در این میان توجه به نقاط ضعف سیستمهای بودجه‌ریزی و ترمیم این نقاط ضعف؛ یعنی اصلاح سیستمهای بودجه‌ریزی کمک شایانی به اقتصاد کشور می‌نماید. این مقاله به مرور تحولات و اصلاحات نظامهای بودجه‌ریزی از دهه 1980 و بعد از آن می‌پردازد و تغییرات و اصلاحات نظامهای بودجه را مورد توجه قرار می‌دهد. تغییرات و اصلاحات نظامهای بودجه‌ریزی طی دهه‌های مختلف روی داده است ولی تغییرات دهه 1980 بسیار گسترده‌تر از دیگر دهه‌ها بوده و شامل شش فصل اساسی الف) جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بودجه‌بندی، ب) عدم تمرکز و فدرالیسم، ج) ارتقای مدیریت و شفاف‌سازی حسابهای مالی، د) بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، ه) نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج، و) نظام چارچوب میان مدت هزینه‌های بودجه می‌شود.
کلید واژه‌ها: تحولات، نظام بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، اصلاحات، عدم تمرکز مالی

 

ادامه مطلب: مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 202
پرینت

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

بودجه­بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع  و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این  نظام  بودجه­بندی را برگزیده­اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم  بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

 

ادامه مطلب: سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 379
پرینت

وضعیت مالی سازمانها و دستورالعملهای مالی موجود را مدیر مالی در سازمان کنترل می کند. هزینه های مرتبط با برنامه های تبلیغاتی نیز همانند سایر هزینه ها، در معرض این کنترلها قرار دارند.
اجرای یک برنامه تبلیغاتی مستلزم صرف هزینه است، بدین رو تبلیغات به عنوان یکی ازسرفصلهای هزینه های مالی سازمانها محسوب شده وازجهت هزینه ای هیچ تفاوتی با سایر هزینه های سازمان ندارد. معمولاً سازمانها به منظور کسب نتایج مورد نظر و افزایش بازده کاریشان هزینه می کنند. بنابراین سازمانها بر اساس ارزش و اهمیت نتایج حاصل از هزینه های صورت گرفته، در مورد آنها قضاوت می کنند.

ادامه مطلب: روشهای بودجه بندی فعالیت های تبلیغاتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 153
پرینت

دستورالعمل هزینه كرد بودجه مصوب رساله / پایان نامه و تعیین حساب معین اعضاء هیات علمی

 به منظور تسهیل پژوهش به استناد آئین نامه ترتیب واگذاری میزان و نحوه واریز تنخواه گردان پرداخت موضوع تبصره ماده 34 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها این دستورالعمل از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

 ماده 1-

معاونت اداری و مالی دانشگاه نسبت به تعیین میزان تنخواه‌گردان پرداخت ردیف پایان نامه / رساله هر دانشكده اقدام می‌نماید. میزان این تنخواه‌گردان مطابق بند 2-2 آئین‌نامه ترتیب واگذاری، میزان و نحوه واریز تنخواه‌گردان پرداخت خواهد بود كه از فروردین ماه اعتبار تخصیص یافته پرداخت می‌شود.

 ماده 2-

معاون پژوهشی هر دانشكده موظف است، توسط مسئول امور مالی دانشکده، برای هر یک از اعضای هیات علمی یک حساب معین در دفاتر دانشکده در نظر بگیرید. این حساب، حساب پژوهشی هیات علمی نامیده می شود.

 

ادامه مطلب: دستورالعمل هزینه كرد بودجه مصوب رساله / پایان نامه و تعیین حساب معین اعضاء هیات علمی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 365
پرینت

بیش از هفتاد سال است که ابتدا در انگلستان و بعد از آن آمریکا، کانادا و سایر کشورهای اروپایی این سوال مطرح شد که چرا حفظ کامل منافع سهامداران از طریق روش های حسابرسی سنتی (حسابرسی مالی) تامین نمی شود و همراه با این سوال نگرشی به سمت و سوی روش جامع تر، کامل تر و دقیق تر شکل گرفت و با نام حسابرسی عملکرد مدیریت یا حسابرسی مدیریت فعالیت خود را آغاز نمود. تا اواخر دهه هشتاد حسابرسی عملکرد مدیریت محدود به حسابرسی رعایت بود و در چارچوب رعایت قوانین، آیین نامه ها و دستور العمل ها فعالیت داشت. امروزه با توجه به نقش اثربخش تجزیه و تحلیل جامع اطلاعات و آمار مندرج در صورت های مالی، ابتدا حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت، در تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقی، با هدف افزایش بازده اقتصادی و ثروت سهامداران وارد عرصه مدیریت شد و سپس حسابداری کیفیت، حسابداری محیط زیست، مهندسی مالی، مدیریت ارزش، مهندسی ارزشی و ... به عنوان ابزاری موثر به کمک مدیران صنایع و مدیران اقتصادی آمد.

ادامه مطلب: حسابرسی عملکرد مدیریت و نقش آن در شفاف سازی واحدهای اقتصادی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 376
پرینت

تحليل بورس از بودجه سال 89


همزمان با بررسي بودجه 89 در مجلس شوراي اسلامي، شركت بورس به كنكاش و بررسي لايحه ارائه شده از سوي دولت پرداخته است؛ اين تحليل كه پيش از بررسي لايحه در صحن علني منتشر شده است، حاوي پيشنهادهايي در خصوص حمايت از شركت‌هاي بورسي در سال آينده است؛

سالي كه طي آن قرار است جراحي بزرگ اقتصاد ايران از طريق هدفمندسازي يارانه‌ها صورت گيرد.شركت بورس در اين گزارش با ارائه 11 پيشنهاد، در تلاش براي كاهش اثرات اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و اعمال سياست‌هاي حمايتي از شركت‌هاي واگذار شده و شركت‌هاي در جريان واگذاري برآمده است. اولويت‌دهي به بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌هاي دولتي واگذار شده، ارائه نرخ‌هاي ترجيحي به بورسي‌ها، حضور نمايندگاني از بازار سرمايه‌ در صندوق توسعه ملي و اولويت‌دهي به شركت‌هاي بورسي در استفاده از منابع اين صندوق، از جمله اين پيشنهادها است.

ادامه مطلب: تحليل بورس از بودجه سال 89
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 399
پرینت

 هزینه های سرمایه ایهر زمان که ما هزینه ای را ایجاد می کنیم که برای ما یک جریان سود نقدی برای بیشتر از یکسال ایجاد میکند این را هزینه های سرمایه ای می گوییم. که بطور مثال می تواند شامل خرید یک تجهیزات جدید ، گسترش تاسیسات تولیدی ، خریدن یک شرکت دیگر، بدست آوردن فن آوریهای جدید ، شروع و دسترسی به یک تحقیق و گسترش برنامه ها و امثال اینها . هزینه های سرمایه ای غالبا مخارج زیادی را به منظور بدست آوردن منافع آتی یا ارزش آینده متحمل شرکت می کند.بعلاوه یک بار به کار بردن هزینه های سرمایه ای به دلیل فرسوده شدن مشکل است. بنابراین ما به تجزیه و تحلیل دقیق و پیشنهادات ارزیابی هزینه های سرمایه ای نیازمندیم.  

ادامه مطلب: تجزیه وتحلیل بودجه بندی سرمایه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مديريت اقتصاد و مالي
نمایش از 04 آبان 1391 بازدید: 368
پرینت

جزيي از بودجه مالي مي باشد كه عبارت است از فرايند تشخيص ارزيابي ،طرح ريزي و پشتيباني مالي پروژه هاي عمده سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري ،توليدي مربوط به توسعه تسهيلات توليد ،تهيه ماشين آلات جديد و....نمونه اي از اين تصميمات است.

بودجه بندی سرمایه ای و اهمیت آن:
بودجه در حقیقت یک برنامه مالی است. بودجه بندی سرمایه ای شامل جریان کامل برنامه ریزی برای آن دسته از هزینه های سرمایه ای است که بازده آنها از یک سال تجاوز می کند و در حقیقت هزینه کردن وجوه جاری است با پیش بینی سود نقدی آینده، که از آن در سطوح مختلف شرکت استفاده می شود.
هدف بودجه بندی سرمایه ای شناسایی و تعیین فرصت ها و طرح هایی است که ارزش آنها بیش از هزینه آنهاست.

ادامه مطلب: بودجه بندي سرمايه اي :
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 132 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید