نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 279
پرینت

رانت اقتصادی نتیجه ایجاد انحصار

رانت اقتصادی از آن جا که منجر به ثروت بادآورده برای عده ای می شود امری مذموم است. در این نوشتار رانت اقتصادی باختصار توضیح داده شده است.

اقتصاد
بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش هایی در رشد اقتصادی خود بهره مند شده اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده اند؟ و چرا برخی ملت ها در رکود و ایستایی به سر می برند؟

را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs) در یک جامعه می دانند. این نظریه چنین توضیح می دهد که در هر جامعه ای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می شود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود می گردد.

این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان دهی تولید و سرمایه گذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژی های جدید و بهبود تکنولوژی های موجود ختم می شود.

ادامه مطلب: رانت اقتصادی نتیجه ایجاد انحصار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 179
پرینت

نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران

چکیده:
در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب می آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده اند. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.

سوگمندانه باید گفت که فساد اقتصادی سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده ای به یکی از مهمترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصبهای خارج از ضابطه و... جامعه را فرا می گیرد. بر این اساس، این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، کاربست های عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

ادامه مطلب: نگاهی به پدیده رانت و رانت جویی در ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 305
پرینت

 رانت خواری چیست؟

خوانندگان عزیز و جویندگان واژه رانت خواری: قبل از اینکه این مقاله را بخوانید لطفا تاریخ مقاله را هم بخوانید .این مقاله را من در تاریخ داوازدهم اردیبهشت ۸۵ نوشتم یعنی .بنابر این نظر من در این زمان در مورد افراد و وقایع می تواند متفاوت باشد.

رانت خواری

امروز می خواهم پا تو کفش معلم های اقتصاد بکنم ورانت خواری را به شما در س دهم .خوب گوش کنید و اگر نفهمیدید حتما بپرسید.

رانت واژه اي اقتصادي است که بيشتر در حوزه ي سياست به کار گرفته مي شود. برخي از اقتصاددانان رانت را دريافتي حاصل از فعاليت هاي غير مولد تعريف کرده اند. اين تعريف با مفهوم عاميانه رانت که همان سود يا درآمد بادآورده است نزديکتر است. از اين نظر، رانت درآمدي است که از مواهب طبيعي حاصل مي شود چون مزد و سود در نتيجه ي تلاش به دست نمي آيد.
به عبارت ساده تر و عام تر، رانت معطوف به واگذاري انحصاري امکانات ، فرصت ها و موقعيت ها به اشخاص حقيقي و حقوقي است. که بر اساس داشتن رابطه ي (فاميلي‌- حزبي‌ - شخصي) صورت مي پذيرد .

رانت انواع مختلفي دارد که ملموس ترين آن ها رانت اقتصادي است. در بوروکراسي حجيم که سيستم قضايي نامطلوبي بر آن حاکم باشد، عدم بازرسي مستمر و فقدان نظارت همگاني موجب مي شود برخي از دست اندرکاران حوزه هاي کلان و تصميم گيرنده اقتصادي مزايايي براي نزديکان (فاميل و يا هم جناح خود) قائل شوند. براي نمونه نزديکان رؤساي بنيادهاي بزرگ از تخفيف هاي زياد در معاملات اقتصادي برخوردار مي شوند، گاهي رانت اقتصادي با استفاده از آگاهي از تصميمات آتي وزارت بازرگاني درباره ي صادرات و واردات کالاهاي مختلف خبردار مي شود و نسبت به خريد و فروش کالاهاي مذکور اقلام و سود کلاني به دست مي آورد.
رانت اطلاعات و رانت قضايي نيز از انواع ديگر رانت ها محسوب مي شوند . در جامعه غير شفاف افرادي که وابستگي سياسي و خانوادگي دارند به اخبار درجه اول دسترسي پيدا کرده و طبعا استفاده آن را نيز خواهند برد. رانت اطلاعات معمولا در اختيار مديران و وابستگان نزديک آن ها و مشاوران و رؤساي دفتر و ... قرار مي گيرد. در رانت اطلاعات از فاصله ي زماني بين اتخاذ يک تصميم تا اعلام عمومي و اجراي آن سوءاستفاده مي شود. از نظر اقتصادي رانت مستلزم مداخله ي مستقيم دولت در رقابت آزاد است . مانند دخالت در اعطاي حق امتيازها، جوازها يا موافقت نامه هاي اصولي، سهميه بندي وارداتي، عوارض گمرکي ، قوانين و دستورات مربوط به تعيين حداقل دستمزد.

ادامه مطلب: موضوع: رانت خواری چیست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 258
پرینت

رانت و رانت جویی

پدید آورنده : سید حسین اسحاقی ، صفحه 46

اشاره

در سالهای اخیر، سوء استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر، تبعیض و فساد به حساب می آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده اند.

فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تبعیض. تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت خواری و کسب ثروتهای بادآورده در سایه این پدیده است.

این نوشتار در پی آن است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکارهای عملی در پاکسازی جامعه از این آسیب جدی فراهم آید.

مفهوم شناسی رانت و رانت جویی

ادامه مطلب: رانت و رانت جویی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 231
پرینت

رانت نفتی در ایران

مقدمه
امروزه اکثر اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادر کننده نفت تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تاثیر پذیری حیات سیاسی و به طور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نموئهای متفاوتی داشته است. برخی از ویژگیهای صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیبل تقاضا ومصرف در بیرون از مرزهای ملی. وابستگی صنعت نفت به تکنولوژیهای پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی. وابستگی به سرمایه گذار کلان برای اکتشاف و استخراج. کنترل قیمت نفت به وسیله نیروهای بین المللی. گستره و عمق تاثیر گذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.
بدین ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بین الملل یک روی مساله است. روی دیگر مساله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی. تاثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متاسفانه باید اذعان نمود که اگر نفت را از اقتصاد ملی خذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی واجتماعی و حتی سیاسی ما شدیدا تحت الشعاع آن قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت. واردات کالاهای اساسی. تامین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی. وابسته به درآمدهای نفتی است. به عبارتی صریح‌تر امنیت اقتصادی. امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنیت و ثبات سیاسی کشور تحت تاثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی می‌باشد.

ادامه مطلب: رانت نفتی در ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 201
پرینت

 "رانت اقتصادی"

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز می باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون گذاران می باشد. از دلایل این موضوع پیش گیری از پیدایش رانت می باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملت ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش هایی در رشد اقتصادی خود بهره مند شده اند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده اند؟ و چرا برخی ملت ها در رکود و ایستایی به سر می برند؟

ادامه مطلب: "رانت اقتصادی"
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 242
پرینت

«رانت خواری» دقیقا چه چیزی است؟!

درآمد‌هايي كه خارج از فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و با بهره‌گيري از قدرت و نفوذ سياسي يا اقتصادي صورت مي‌پذيرد هميشه به عنوان آفتي براي نظام اقتصادي هر كشوري حساب شده‌است. «رانت و رانت‌خواري» نامي‌است كه بر چنين فعاليت‌هايي، كه محصول عدم شفافيت اقتصادي است گذاشته‌اند. برخي حتي رانت‌خواري را در گروه فعاليت‌هايي كه هدف مستقيم آن امنيت ملي و اجتماعي كشور است، قرار مي‌دهند.
  سرویس اقتصادی«فردا»: به سوء استفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعيت اجتماعي افراد و دسترسي به منابع اطلاعاتي و قدرت ، رانت می گويند . در واقع رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت می پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است كه آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای كشورها به وجود می‌آورد. رانت در اقتصاد مانند ويروسي عمل مي‌كند كه مي‌تواند پايه‌هاي اصلي اقتصاد را خورده و آنرا ضعيف كند.

ادامه مطلب: «رانت خواری» دقیقا چه چیزی است؟!
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 218
پرینت
رانت زمين Rent on land

گونه‌ای از درآمد مالکيت است که از طرف اجاره کننده زمين به مالک آن، بابت استفاده از زمين پرداخت مي‌شود. رانت می‌تواند به صورت نقدی يا جنسی، تحت عنوان سهم محصول و نظاير آن پرداخت شود. رانت زمين شامل رانت آبها و رودخانه‌های موجود در محدوده آن نيز می‌شود.

ادامه مطلب: رانت زمين Rent on land
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 216
پرینت

رانت چيست و رانت خواران چه کساني هستند؟

رانت واژه اي است که بدون تغيير لفظي از ادبيات کشور فرانسه وارد فرهنگ خودي گرديده است و در کشور انگليس نيز به حق السهم اربابان فؤدال از کشاورزان ، رانت اطلاق مي شده است . ضمن اينکه علاوه بر آن تعاريف زيادي از رانت بعمل آمده که به چند نمونه اشاره مي کنيم :
الف ) رانت درآمدي است که بدون اتکاي مستقيم به کار و تلاش توليدي و بدون ريسک و خطر فعاليتهاي اقتصادي بدست مي آيد .
ب ) به سوء استفاده فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعيت اجتماعي افراد و دسترسي به منابع اطلاعاتي و قدرت ، رانت گويند .
ج ) به کسي که بدون انجام کار مفيد و حتي مضر به حال اقتصاد کشور به ازاء پرداخت رشوه و پارتي بازي به امتيازهاي انحصاري دولتي دست مي يابد و ثروتهاي بادآورده و افسانه اي کسب  مي کند رانت خوار گويند.
د ) رانت خواري عملي است که به ظاهر از طريق قانوني انجام گرفته و عمل کننده به آن ،
 عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شايد بسياري از دوستان و آشنايان ايشان نيز کمترين ترديدي نسبت به وي نداشته باشند در حالي که با يک حساب سر انگشتي به ثروت هاي کلان و بدون زحمت دست مي يابد .
ه ) دستيابي انحصاري اشخاص حقيقي يا حقوقي به امکانات و موقعيتهاي شغلي و نقشه طرح هاي ملي بزرگ که موقعيت اراضي اطراف طرح ها را به طور چشم گيري بالا مي برد نيز رانت مي گويند .همچنين کسب سود بيش از حد متعارف از طريق محدود ساختن عرضه و سلب اختيار از رقباي توليد کننده .

ادامه مطلب: رانت چيست و رانت خواران چه کساني هستند؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 250
پرینت

رانت

در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند.[۱] رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیت‌های مولد اقتصادی و با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانت‌خواری» می‌باشد.[۲]

انواع رانت

رانت‌خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی‌ مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی (رانت اقتصادی)، و یا با دست‌یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار بورس (رانت اطلاعاتی و قضایی)، و یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت وقدرت توسط دولت و احزاب (رانت سیاسی)، و یا با بهره‌برداری از روابط خویشاندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص (رانت اجتماعی)، ثروت‌های کلانی را حاصل می‌کنند که نتیجه آن را می‌توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض دانست [۳] [۴]

ادامه مطلب: رانت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 277
پرینت

رانت ورانت خواری اقتصادی

    عنوان مقاله  :

موضوع:رانت و رانت خواری اقتصادی

تنظیم : گروه علوم اجتماعی واقتصاد

فهرست مطالب

    رانت    چیست؟.................................................................................................................
    علل رانت......................................................................................................................
    دولت رانت خوار   ........................................................................................................
    روشهای پیشگیری از فساد اداری ومالی  ......................................................................
    زمینه بروز رانت وچگونگی پیدایش رانت خواری  ........................................................
    زیانها وآثار مخرب رانت خواری   ...............................................................................
    انواع مفاسد اقتصادی   .................................................................................................
    گذری بر انواع رانت ها  ...............................................................................................
    رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی  ...........................................................................
    رانت جویی سیاسی در ایران  قبل وبعد از انقلاب اسلامی ..............................................
    رانت ورانت خواری در کشورهای خاورمیانه  ..............................................................
    تاثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده ...........................................
    رانت اقتصادی ..............................................................................................................
    رانت خوب وبد ............................................................................................................
    رانت عامل سکون اقتصادی ...........................................................................................

مقدمه

  کلمه‌ «رانت» از واژه «Rent» که ریشه لاتینی دارد، گرفته شده است و به معنای اجاره است. در دوره فئودالی، مالکان زمین، اجاره زمین‌های کشاورزی خود را براساس حاصل‌خیزی زمین و کیفیت محصول تعیین می‌کردند ولی خود صاحبان زمین در بالا بردن کیفیت آن نقشی نداشتند. از همان ایام، کلمه «رانت» وارد اقتصاد شده است. بنابراین می‌توان گفت: «رانت» امتیاز است و به کسی تعلق می‌گیرد که سایرین در همان شرایط بهره‌ای از آن ندارند..

ادامه مطلب: رانت ورانت خواری اقتصادی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 237
پرینت
رانت خواري
در تعريف کلي، رانت خواري به فعاليت اقتصادي يي گفته مي شود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد مثل افزايش بي مورد دستمزدها از طريق اعتصاب و اعمال فشار سياسي بدون آنکه با افزايش باروري همراه باشد.به طور مشخص، پديده رانت خواري اولين بار توسط اقتصاددان امريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد «تولوک» رانت خواري هنگامي واقع مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند دادن رشوه و استخدام «لابي گرها» دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد مانند ايجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد به بازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي را که شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند، به نفع آنها تغيير دهد. فعاليت رانت خواري از فعاليت سود جويي «Profit Seeking» متمايز است. زيرا در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک اقدام به توليد ارزش افزوده مي کنند، درحالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست.
ادامه مطلب: رانت خواري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: رانت / رانت خواری
نمایش از 01 آذر 1393 بازدید: 245
پرینت

رانت خواری چیست؟...

رانت واژه ای اقتصادی است که بیشتر در حوزه ی سیاست به کار گرفته می شود. برخی از اقتصاددانان رانت را دریافتی حاصل از فعالیت های غیر مولد تعریف کرده اند. این تعریف با مفهوم عامیانه رانت که همان سود یا درآمد بادآورده است نزدیکتر است. از این نظر، رانت درآمدی است که از مواهب طبیعی حاصل می شود چون مزد و سود در نتیجه ی تلاش به دست نمی آید.
به عبارت ساده تر و عام تر، رانت معطوف به واگذاری انحصاری امکانات ، فرصت ها و موقعیت ها به اشخاص حقیقی و حقوقی است. که بر اساس داشتن رابطه ی (فامیلی‌- حزبی‌ - شخصی) صورت می پذیرد .رانت انواع مختلفی دارد که ملموس ترین آن ها رانت اقتصادی است. در بوروکراسی حجیم که سیستم قضایی نامطلوبی بر آن حاکم باشد، عدم بازرسی مستمر و فقدان نظارت همگانی موجب می شود برخی از دست اندرکاران حوزه های کلان و تصمیم گیرنده اقتصادی مزایایی برای نزدیکان (فامیل و یا هم جناح خود) قائل شوند. برای نمونه نزدیکان رؤسای بنیادهای بزرگ از تخفیف های زیاد در معاملات اقتصادی برخوردار می شوند، گاهی رانت اقتصادی با استفاده از آگاهی از تصمیمات آتی وزارت بازرگانی درباره ی صادرات و واردات کالاهای مختلف خبردار می شود و نسبت به خرید و فروش کالاهای مذکور اقلام و سود کلانی به دست می آورد.

ادامه مطلب: رانت خواری چیست؟
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 102 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید