نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 18 آذر 1394 بازدید: 104
پرینت

ويلهلم وونت (Wilhelm Wundt)

دشوار است بگوئيم که چقدر از سيستم روانشناسى وونت در اصل بخشى از تاريخ روانشناسى علمى است. در نگاه اول چنين به‌نظر مى‌رسد که او دائماً از آزمايش و آزمايشگاه صحبت نموده و ديگران را تشويق به اثبات نظريه‌هاى خود از طريق روش علمى و آزمايشگاهى مى‌نمايد. ولى تمام اينها جزئياتى در درون سيستم و نه خود آن است. حقيقت اين است که سيستم او در چارچوب کلى آن نوعى طبقه‌بندى است که قابليت اثبات يا عدم آن را ندارد.

مع‌هذا وونت با تعريف روانشناسي، روش درون‌نگرى را به‌عنوان روش اصلى و اوليه آزمايشگاه روانشناسى معرفى نمود. نظريه سه‌بعدى عواطف او سبب پيدايش مقدار زياد آزمايش شد که در نهايت هم نظريه او را رد کرد. به‌طور کلى مى‌توانيم بگوئيم که رابطه آزمايش با بسيارى از مفاهيم نظم‌دار علمى او کمتر نشان‌دهنده اثبات نتايج است، بلکه نشانگر رابطه اصول با نمايان‌سازى (Illustration) آن اصول است. اصول قابل قبول و در راستاى تجارب شخصى هستند؛ آزمايش آنها را دقيقتر نمايان مى‌سازد.

به‌منظور روشن شدن مطلب ما مى‌توانيم به‌طور کلى چهار دوره تکامل براى سيستم روانشناسى وونت قائل شويم، و براى ما مفيد است که اين چهار دوره را در نظر داشته باشيم، زيرا که تاحدى نماينده تأثير روانشناسى وونت بر روند علمى اين رشته و تا اندازه‌اى نيز نشانگر وضع و موضع روانشناسى در آن زمان است.

۱. سال‌هاى ۱۸۶۰ دوره ”ما قبل سيستم‌سازي“ (Presystematic) است، يعنى مرحله‌اى که افکار روان‌شناختى وونت شکل مى‌گرفته است. نظريه ادراک و تميز بين عواطف و احساسات براساس نظريه استنباط ناخودآگاه در اين دوره ارائه شد.

ادامه مطلب: ويلهلم وونت (Wilhelm Wundt)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 18 آذر 1394 بازدید: 69
پرینت

مبانی مکتب ساخت گرایی

نویسندگان: حسین شکرکن و دیگران

 مقدمه

ساخت گرایی یا «روانشناسی محتوایی» (2)، با تأسیس آزمایشگاه روانشناسی تجربی به وسیله ویلهلم وونت، در سال 1879، به عنوان نخستین موضع گیری نظامدار علمی یا مکتب روانشناختی مطرح گردید. در آمریکا، «وونت» را پیشگام و «تیچنر» انگلیسی را که در آمریکا به فعالیت علمی اشتغال داشته است، مؤسّس مکتب ساخت گرایی معرفی می کنند. با اینهمه لازم به تذکّر است که سهم وونت مسلماً بیشتر از آن است که آمریکاییان قایل به آن شده اند. زیرا، تیچنر، چیزی اضافه بر آنچه که وونت قبلاً در کتابش به نام روانشناسی فیزیولوژیک (3)ارائه کرده بود، مطرح نساخته است. وونت، پیش از هرکس دیگر، کلّ قلمرو روانشناسی را- بی آنکه نام تازه ای به آن بدهد- ترسیم نمود. اما شرایط ویژه محیط آمریکا، تیچنر را واداشت تا برای دفاع از مواضع خود این نوع نگرش بر روانشناسی را در مقابل حرکتهای تازه پیدا شده- که او آنها را کنش گرایی می نامید- ساخت گرایی بنامد، به هر حال وظیفه معرفی مکتب ساخت گرایی را این دو روانشناس برجسته، یکی در اروپا و دیگری در آمریکا، طیّ حدود چهل سالی که از بدو ظهور تا دوران افولش طول کشید، به خوبی انجام دادند.
علت نامگذاری روانشناسی جدید به روانشناسی فیزیولوژیک، ‌به جهت اهمیت علم فیزیولوژی و روشهای آن در ایجاد و رشد روانشناسی علمی و تحلیلهای روانشناختی است.
در این نامگذاری، قصد انکار بعد ذهنی انسان در کار نبوده است، زیرا بنیادگذاران روانشناسی علمی، به دوگانه بودن جهان و ترکیب انسان از ذهن و بدن معتقد بوده اند.

ادامه مطلب: مبانی مکتب ساخت گرایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 18 آذر 1394 بازدید: 70
پرینت

بنيانگذار روان‌شناسي نوين

فلاسفه خردگراي قرن شانزدهم واژه يوناني psyche را به نفس ترجمه كردند و آن را در مقابل واژه بدن يا جسم body به كار بردند. چنين تغييراتي در معنا و مفهوم، راه را براي برداشت علمي از اين واژه هموار كرد. در نهايت رويكرد علمي به روان‌شناسي از طريق تعريف آن به علم رفتار تحقق يافت.
چنين تعريفي نشان از آن داشت كه روان‌شناسي در قالب يك علم تجربي science و نه صرفاً يك معرفت و آگاهي knowledge در نظر گرفته مي‌شود كه توانسته خود را از سيطره فلسفه و متافيزيك رها كند.

ظهور روان‌شناسي علمي پس از 2 هزار سال مطالعات روان‌شناسي بدين معناست كه روان‌شناسان تلاش مي‌كنند براي پرده برداشتن از حقايق به شيوه‌هاي علمي تمسك جويند.ارتباط مستقيمي ميان روان‌شناسي علمي و ساير علوم وجود دارد. از يكسو به دليل اين‌كه قلمرو مطالعات روان‌شناسي شامل موجودات زنده مي‌شود، از اين نظر مي‌توان اين علم را در زمره علوم زيستي در نظر گرفت. از سوي ديگر، روان‌شناسان برآنند كه رفتار موجود زنده و پاسخ او را به عوامل محيطي مورد بررسي قرار دهند.
مسلما چنين پاسخ و واكنشي تحت تاثير رفتار ديگران است و همين مساله زمينه پيوند روان‌شناسي با علوم اجتماعي را فراهم مي كند.
با توجه به مطالب ذكر شده مي‌توان چنين گفت كه روان‌شناسي در واقع علمي زيستي ‌- اجتماعي (biosocial) است. در ظهور روان‌شناسي علمي، دانشمندان آلماني بيش از همه تلاش كردند و در اين ميان نقش اصلي به عهده ويلهلم وونت Wilhelm Wundt است. اين فيلسوف و فيزيولوژيست آلماني به دليل تاسيس اولين آزمايشگاه روان‌شناسي عنوان پدر روان‌شناسي علمي‌ را از آن خود كرده است. در اين مقاله به بررسي زندگي و دستاوردهاي علمي او خواهيم پرداخت:

ادامه مطلب: بنيانگذار روان‌شناسي نوين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 18 آذر 1394 بازدید: 79
پرینت

درباره ویلهلم وونت

تیچنر شاگرد وونت بود و آثار وونت را از آلمانی به انگلیسی ترجمه میکرد. تیچنر روانشناسی انگلیسی بود و رویکردش به روانشناسی را ساخت گرایی می نامید، ولی حقیقت این بود که تیچنر ، وونت را به طور دقیق معرفی نمی کرد و چون اکثر روانشناسان وونت را از طریق تیچنر می شناختند سالها در مورد نظرات وونت اشتباه کردند.

وونت در کتاب “خدمتهایی به نظریه ادراک حسی” برای اولین بار اصطلاح روانشناسی آزمایشی را به کاربرد. کتاب وونت به همراه کتاب عناصر پسیکوفیزیک (فیزیک روانی) فخنر اغلب شاخص تولد واقعی علم جدید به شمار میرود.
موضوع روانشناسی وونت در یک کلمه ، هشیاری بود.
از آنجا که روانشناسی وونت علم تجربه ی هشیار است ، روش روانشناسی باید مشاهده ی تجربه ی هشیار را در بر بگیرد. فقط کسی که چنین تجربه ای دارد می تواند آن را مشاهده کند. بنابراین روش باید درون نگری – بررسی حالت روانی خود فرد – باشد.وونت این روش را ادراک درونی نامید. استفاده از درون نگری را وونت آغاز نکرد بلکه کاربرد آن را می توان به سقراط مربوط دانست . نوآوری وونت این بود که بر شرایطی که در آن درون نگری صورت میگرفت کنترل دقیق آزمایشی را اعمال می کرد.


عناصر تجربه هشیار از نظر وونت:

ادامه مطلب: درباره ویلهلم وونت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 18 آذر 1394 بازدید: 77
پرینت

سيستم وونت

دشوار است بگوئيم که چقدر از سيستم روانشناسى وونت در اصل بخشى از تاريخ روانشناسى علمى است. در نگاه اول چنين به‌نظر مى‌رسد که او دائماً از آزمايش و آزمايشگاه صحبت نموده و ديگران را تشويق به اثبات نظريه‌هاى خود از طريق روش علمى و آزمايشگاهى مى‌نمايد. ولى تمام اينها جزئياتى در درون سيستم و نه خود آن است. حقيقت اين است که سيستم او در چارچوب کلى آن نوعى طبقه‌بندى است که قابليت اثبات يا عدم آن را ندارد.

مع‌هذا وونت با تعريف روانشناسي، روش درون‌نگرى را به‌عنوان روش اصلى و اوليه آزمايشگاه روانشناسى معرفى نمود. نظريه سه‌بعدى عواطف او سبب پيدايش مقدار زياد آزمايش شد که در نهايت هم نظريه او را رد کرد. به‌طور کلى مى‌توانيم بگوئيم که رابطه آزمايش با بسيارى از مفاهيم نظم‌دار علمى او کمتر نشان‌دهنده اثبات نتايج است، بلکه نشانگر رابطه اصول با نمايان‌سازى (Illustration) آن اصول است. اصول قابل قبول و در راستاى تجارب شخصى هستند؛ آزمايش آنها را دقيقتر نمايان مى‌سازد.


به‌منظور روشن شدن مطلب ما مى‌توانيم به‌طور کلى چهار دوره تکامل براى سيستم روانشناسى وونت قائل شويم، و براى ما مفيد است که اين چهار دوره را در نظر داشته باشيم، زيرا که تاحدى نماينده تأثير روانشناسى وونت بر روند علمى اين رشته و تا اندازه‌اى نيز نشانگر وضع و موضع روانشناسى در آن زمان است.

۱. سال‌هاى ۱۸۶۰ دوره ”ما قبل سيستم‌سازي“ (Presystematic) است، يعنى مرحله‌اى که افکار روان‌شناختى وونت شکل مى‌گرفته است. نظريه ادراک و تميز بين عواطف و احساسات براساس نظريه استنباط ناخودآگاه در اين دوره ارائه شد.

ادامه مطلب: سيستم وونت
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ویلهلم ووندت
نمایش از 28 آبان 1392 بازدید: 156
پرینت

 ویلهلم ووندت (1832 – 1920)

 ویلهلم ووندت در 16 آگوست 1832 در آلمان به دنیا آمد و در 31 آگوست 1920 درگذشت. معروفیت او بیشتر به خاطر کارهای زیر است:

  • ساختارگرایی
  • درون‌نگری
  • بنا کردن نخستین آزمایشگاه روان‌شناسی

ویلهلم ووندت از دانشکده پزشکی دانشگاه هایدلبرگ فارغ‌التحصیل شد. او سپس مدّت کوتاهی را به مطالعه زیر نظر یوهان مولر و هرمان هلم‌هولتز (فیزیکدان) پرداخت. تصوّر می‌شود که کارهای او با این دو نفر در کارهای بعدی ووندت در زمینه روان‌شناسی تجربی نقش داشته است. ووندت بعداً کتاب اصول روان‌شناسی فیزیولوژیک را نوشت (1874) که به پایه‌گذاری رویه‌های تجربی در پژوهش‌های روان‌شناسی کمک شایانی کرد. او پس از استخدام در دانشگاه لایپزیک، نخستین آزمایشگاه از دو آزمایشگاه روان‌شناسی موجود در آن زمان را تأسیس کرد. (استنلی هال نخستین آزمایشگاه روان‌شناسی آمریکا را در دانشگاه جان هاپکینز به وجود آورد.)

ادامه مطلب: ویلهلم ووندت (1832 – 1920)
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 183 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید