نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 141
پرینت

مقایسه «ویس و رامین» و «تریستان و ایزوت»

پدیدآور: دامغانی ثانی، کاظم،

کلمات کلیدی ماشینی: ویس و رامین، تریستان و ایزوت، رامین، تریستان، ویس، ایزوت، ژوزف بدیه، فخرالدین اسعد گرگانی،

بی تردید، هر کس رمانس منثور «تریستان و ایزوت» اثر ژوزف بدیه از ادبیات فرانسه را بخواند و با ادبیات کلاسیک ایران هم آشنا باشد، به راحتی شباهت های آشکار این داستان را با «ویس و رامین» درمی یابد. مشابهت هایی که به گفته مرحوم پرویز ناتل خانلری، مترجم این کتاب، «انکار ناپذیر است.»

ادامه مطلب: مقایسه «ویس و رامین» و «تریستان و ایزوت»
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 167
پرینت

موضوع :فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او در آغاز قرن پنجم هجری در کرکان ملایر می‌باشد.[۳][۴] وفات فخرالدین اسعد بعد از سال ۴۴۶ و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.

وی از داستان سرایان بزرگ ایران است و معتزلی مذهب بوده‌است.

ادامه مطلب: موضوع :فخرالدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 127
پرینت

فخرالدین اسعد گرگانی

فخر الدین اسعد گرگانی از داستان سرایان بزرگ ایران است. وی مردی مسلمانی و آشنا به فلسفه و مشرب اهل اعتزال بوده است. دوره شاعری و شهرت وی مصادف بوده است با عهد سلطان ابوطالب طغرل بیگ بن میکائیل بن سلجوق ( ۴۲۹ ۴۵۵) . از گفتار وی چنین بر میآید که او در فتح اصفهان و توقف چند ماهه در آن شهر با سلطان طغرل بیگ همراه بوده است و بعد از آنکه سلطان از اصفهان به قصد تسخیر همدان خارج شد فخرالدین که در اصفهان کاری داشت همانجا بماند و با عمید ابوالفتح مظر نیشابوری که از جانب طغرل بیگ حکومت اصفهان یافته بود باقی ماند تا ز مستان سال ۴۴۳ را در آن شهر به سربرد. در ملاقاتهایی که میان فخر الدین و ابوالفتح مظفر دست می داد یک روز سخن داستان ویس و رامین بر زبان حاکم اصفهان رفت و مذاکرات آن دو به نظم داستان ویس و رامین انجامید.

ادامه مطلب: فخرالدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 131
پرینت
 

ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

 
 

چکیده

تشبیهْ اساسی‌‌ترین رکن دستگاه بلاغی است که تصاویر دیگر مانند استعاره و تشخیص و کنایه از آن ناشی می‌‌شوند. در این تحقیق، انواع تشبیهات ویس و رامین و خسرو و شیرین، از وجوه مختلف ـ نظیر وجه شبه، ادات تشبیه، حسّی و عقلی بودن، مفرد و مرکّب بودن، ساختار ظاهری، بسامد به‌کارگیری تشبیه، تصاویر مشترک در هر دو اثر ـ بررسی و دسته‌‌بندی و مقایسه شده و پس از تطبیق انواع تشبیهات، تحلیلی علمی و آماری از آن  ارائه شده است. مسئلة اصلی پژوهش، مقایسة انواع تشبیهات این دو اثر از لحاظ وجوه مذکور برای مشخّص کردن میزان ابتکار و تقلید نظامی از فخرالدّین اسعد گرگانی است.

ادامه مطلب: ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین  
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 126
پرینت

زندگینامه فخرالدین اسعد گرگانی

بیوگرافی و زندگینامه

فخرالدین اسعد گرگانی از داستان سرایان بزرگ ایران است که در نیمه اول قرن پنجم هجری میزیست. دوره شاعری و شهرتش مصادف بوده با عهد سلطان ابوطالب طغرل بیک سلجوقی و گویا در اواخر عهد همین پادشاه بعد از 455 هـ.ق. وفات یافته است.

ادامه مطلب: زندگینامه فخرالدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 96
پرینت

زندگینامه فخرالدین اسعد گرگانی + اشعار

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر و داستانسرای ایرانی نیمه نخست سده پنجم هجری است. وی معاصر طغرل سلجوقی بود. وی با علوم دینی و حکمی آشنا و بر مذهب “اعتزال” بود. پیش کشیده شدن حدیث ویس و رامین بین او و عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حاکم اصفهان، موجب شد که فخرالدین آن داستان را به نظم درآورد. این داستان از زبان پهلوی به فارسی درآمده و تأثیر زبان پهلوی بر شاعر در این منظومه باعث شده که صورت اصل و کهنه بسیاری از لغات را در کتاب خویش حفظ کند و علاوه بر آن سادگی و بی‌پیرایگی نثر پهلوی شعر وی را بسیار روان و ساده و بی‌تکلف سازد.

ادامه مطلب: زندگینامه فخرالدین اسعد گرگانی + اشعار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 136
پرینت

زندگی نامه فخرالدین اسعد گرگانی

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر داستانگوی ایرانی نیمهٔ نخست سده پنجم هجری است. ولادت او را با توجه به قرائن موجود باید در آغاز قرن پنجم هجری در ملایر دانست . وفات فخرالدین اسعد بعد از سال 433 - ۴۴۶ هجری -  و گویا در اواخر عهد طغرل سلجوقی اتفاق افتاده‌است.

ادامه مطلب: زندگی نامه فخرالدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 130
پرینت

زن در آینه شعر فارسی / فخرالدین اسعد گرگانی

پدیدآور: جودی نعمتی، اکرم،

 

کلمات کلیدی ماشینی: رامین، ویس، ویس و رامین، فخرالدین اسعد گرگانی، زن، موبد، داستان، فخرالدین اسعد، دایه،

چکیده:

فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم هجری است و تنها اثر او، ترجمة منظومی از داستان عاشقانة «ویس» و «رامین» است که به تمدن های پیش از اسلام تعلق دارد. این اثر از سویی جدال سرنوشت است که شخصیت های داستان را به طرز اجتناب ناپذیری در برابر حوادث متعدد قرار می دهد و از سوی دیگر آینه ای از مفاسد اجتماعی آن روزگار و تمایلات نفسانی بشر است که بستر ماجراهای داستان واقع می شود. «ویس»، قهرمان اول داستان است که برخی او را به سبب بی پروایی و جسارت زنانه اش ستوده اند و برخی دیگر در محکمة اخلاق، از بی عفتی او سخن گفته اند. مقالة حاضر با نگاهی نو به داستان، نه در پی تبرئه ویس، که درصدد تحلیل منصفانة شخصیت او و بررسی نقش دیگران، به خصوص مردان، در کشاندن او به ماجراهایی است که سبب محکومیت وی در ادبیات فارسی شده است.

ادامه مطلب: زن در آینه شعر فارسی / فخرالدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 121
پرینت

 موضوع فخرالدين اسعدگرگاني (دکتر لیلا هاشمیان*)

نیلوفر انصاری**

     چکیده

هدف این پژوهش بررسی عناصر داستانی در منظومه ویس و رامین است. این داستان بر اساس عناصری چون، موضوع، درون مایه، شخصیت، زاویه­ی دید، فضا و رنگ و غیره … مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

البته خصوصیاتی چون محکم نبودن روابط علت- معلولی میان رویدادها، مطلق‌گرایی، ارائه نتایج اخلاقی، تغییر پذیری شخصیت‌ها، کیفیت روایت و غیره… را می‌توان به این موارد افزود. با توجه به سنتی بودن منظومه و جدید بودن عناصر داستانی تنها شناخت و توضیح عناصر مشترک داستان و قصه­های سنتی مورد نظر این مقاله بوده تا مخاطب با نگاه کلی بتواند ویژگی­های داستانی این اثر را دریابد.   

ادامه مطلب: موضوع فخرالدين اسعدگرگاني (دکتر لیلا هاشمیان*)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 114
پرینت

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین

سپاس و آفرین آن پادشا را

که گیتى را پدید آورد و ما را

بدو زیباست ملک و پادشایى

که هر گز ناید از ملکش جدایى

ادامه مطلب: فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 129
پرینت

بررسی نقش زن در ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی

در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی دو زن، بیش از همه نقش دارند؛ شهرو همسر قارن و مادر ویس و دیگری خود ویس همسر موبد و معشوقه ی رامین. دیگر زنی كه در این اثر نقشی اساسی دارد دایه ی ویس است. هر چند او به اندازه ی ویس و رامین در داستان حضور نمی یابد و چون شهرو تصمیم گیری هایی نمی كند كه ادامه ی ماجرا را بسازد اما با چاره گری های خود نقشی بس مهم را در این منظومه ایفا می كند.

ادامه مطلب: بررسی نقش زن در ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فخرالدین اسعد گرگانی
نمایش از 20 خرداد 1394 بازدید: 96
پرینت

آغاز داستان ویس و رامین

نوشته یافتم اندر سمرها

ز گفت راویان اندر خبرها

که بود اندر زمانه شهریارى

به شاهى کامگارى بختیارى

همه شاهان مو را بنده بودند

ز بهر او به گیتى زنده بودند

ادامه مطلب: آغاز داستان ویس و رامین
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 235 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید