نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 194
پرینت

اندیشه سیاسی ابن خلدون، ابن سینا و نایینی

آراستگی به اخلاق و ارزشهای والای آن بیش از همه برای كسانی ضرورت دارد كه رهبری و تدبیر امور دیگران را بر عهده گرفته اند . آنها باید قبل از آنكه بكار سیاست بپردازند ، نخست خود به سیاست خویش همت گمارند و خود را به صفات نیك و فضایل اخلاقی متخلق گردانند . به اعتقاد او سیاست راندن بر خویش ، بسی دشوارتر فرمانروایی كردن بر مردم است .

 1) اندیشه سیاسی ابن خلدون

ابوزید ولی الدین عبدالرحمنبن محمد بن ابی بكر محمد بن الحسن معروف به ابن خلدون  (732-808 ) در الخضراء تونس به دنیا آمد . ابن خلدون را پدر علم جامعه شناسی لقب داده اند . ابن خلدون فلسفه اجتماعی و سیاسی خود را بر اساس اصل عصبیت ـ به معنای احساس پیوند نژادی و همبستگی قومی و قبیلگی قرار داده و معتقد است كه محرك اصلی تحولات سیاسی و اجتماعی عصبیت است .

ادامه مطلب: اندیشه سیاسی ابن خلدون، ابن سینا و نایینی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 139
پرینت

مقدمه ابن خلدون، نوشته عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادی

تنها كتاب مهمى كه از تألیفات ابن خلدون براى ما باقى مانده است عبارت از تاریخى است كه آن را بنام دراز:

«كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فى ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر» خوانده است. این تاریخ بر حسب تعبیر خود مؤلف مشتمل بر یك مقدمه و سه كتاب است:

مقدمه در فضیلت علم تاریخ و ... كتابى كه هم اكنون بنام «مقدمه ابن خلدون» معروفست در حقیقت «مقدمه و كتاب نخستین» كتاب العبر است.

 

ادامه مطلب: مقدمه ابن خلدون، نوشته عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 157
پرینت

فلسفة اجتماعي ابن خلدون از ديدگاه گاستون بوتول1

 فلسفة اجتماعي ابن خلدون از ديدگاه گاستون بوتول1بهرام اخوان كاظمي عبدالرحمن ابن خلدون2 (808- 732هـ / 1406 - 1332 م ) يكي از بزرگترين انديشمندان گرانمايه اسلامي است كه كتاب « العبر» در هفت جلد به او تعلق دارد.

مقدمه اين كتاب يكي از عظيمترين شاهكارهاي فلسفي، تاريخي و جامعهشناسي در عالم اسلام بشمار ميرود و نام ابنخلدون نيز به خاطر همين پيشگفتار پرآوازه گشته است.

همچنين مرتبه فلسفي ابنخلدون تقريباً بطور كامل تحتالشعاع شهرت وي در مقام جامعهشناس و نظريه پرداز تاريخ قرار گرفته است.

ادامه مطلب: فلسفة اجتماعي ابن خلدون از ديدگاه گاستون بوتول1
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 155
پرینت

 

 

 

   

عصبیت یا قوه عصبیه از نظر ابن خلدون


     اصطلاح عصبیت به کرات در نوشته های ابن خلدون آمده است.نویسندگان و دانشمندان این اصطلاح را که در حقیقت محور اصلی سخنان و نظریات اوست به صورتهای مختلف مورد تفسیر قرار دادهاند .گو اینکه در حال حاضر ،غالب جامعه شناسان ،اصطلاح انسجام اجتماعی دورکیم را برای عصبیت به کار می برند ،ولی چنانچه بخواهیم این اصطلاح را بازتر مورد مطالعه قرار دهیم،لازم است به مطالعات و بررسی هایی که در این مورد شده است اشاره کنیم.

ادامه مطلب: عصبیت یا قوه عصبیه از نظر ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 152
پرینت

زندگینامه ابن خلدون

ابن‌خلدون(808-732 قمرى)، سیاست‌مدار، جامعه‌شناس، انسان‌شناس، تاریخ‌نگار، فقیه و فیلسوف مسلمان در تونس به دنیا آمد. عبدالرحمن آموزش‌هاى آغازین را را نزد پدرش فراگرفت و سپس نزد علمایتونسیقرآن و تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و منطق آموخت. او در دربار چند امیر در مراکش و اندلس(اسپانیا) به کار سیاسى پرداخت، اما در 42 سالگى به نگارش کتابى پیرامون تاریخ جهان رو آورد که مقدمه‌ى آن بیش از خود کتاب شناخته شده است. او را از پیشگامان تاریخ‌نویسى به شیوه‌ى علمى و از پیشگامان علم جامعه‌شناسى مى‌دانند.

ادامه مطلب: درباره ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 157
پرینت

زندگینامه ابن خلدون

اِبْن‌ِ خَلْدون‌  ،ابوزید  ولى‌الدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد بن‌ محمد … بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌خلدون‌ حَضْرَمى‌ اِشبیلى‌ تونسى‌ ۳۲- ۰۸ق‌/۳۳۲-۴۰۶م‌، متفکرِجامعه‌شناس‌ومورخ‌وقاضى‌ مالکى‌ مذهب‌که‌خود را از نسل‌ وائل‌ بن‌ حُجْر کندی‌ صحابى‌ مى‌دانست‌. خاندان‌ بنى‌خلدون‌ منسوب‌ به‌ خالد، معروف‌ به‌ خلدون‌ الداخل‌ بود که‌ در سدة ق‌/م‌به‌ اندلس‌ رفت‌ و نخست‌ در قرمونه‌ و پس‌ از آن‌ در اشبیلیه‌ ساکن‌ شد.
عبدالرحمان‌درشهرتونس‌ از سرزمین‌افریقیه‌ زاده‌شد و همان‌جا به‌ تحصیل‌ علم‌ پرداخت‌. در ۱ سالگى‌ از سوی‌ ابومحمد ابن‌ تافراگین‌ که‌ به‌ نام‌ ابواسحاق‌ابراهیم‌، شاهزادة حفصى‌ رشتة کارها را در دست‌ داشت‌، «علامت‌ نویس‌» سلطان‌ شد که‌ وظیفه‌اش‌ نوشتن‌ تحمیدیه‌ الحمدللّه‌ و الشکرللّه‌ با خطدرشت‌ در فاصلة بسمله‌ و متن‌ فرمانها بود.

ادامه مطلب: زندگینامه ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 142
پرینت

 

زندگی‌نامه ابن خلدون

ابن‌خلدون(۸۰۸-۷۳۲ قمری)، سیاست‌مدار، جامعه‌شناس، انسان‌شناس، تاریخ‌نگار، فقیه و فیلسوف مسلمان در تونس به دنیا آمد. عبدالرحمن آموزش‌های آغازین را را نزد پدرش فراگرفت و سپس نزد علمای تونسی قرآن و تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و منطق آموخت. او در دربار چند امیر در مراکش و اندلس(اسپانیا) به کار سیاسی پرداخت، اما در ۴۲ سالگی به نگارش کتابی پیرامون تاریخ جهان رو آورد که مقدمه‌ی آن بیش از خود کتاب شناخته شده است. او را از پیشگامان تاریخ‌نویسی به شیوه‌ی علمی و از پیشگامان علم جامعه‌شناسی می‌دانند.

ادامه مطلب: زندگی‌نامه ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 163
پرینت

چکیده ای از زندگی نامه عبدالرحمن ابن خلدون

 ابن خلدون در تونس ، یکی از شهرهای آفریقای شمالی در 27 مه  1332 میلادی ( فقیر زاده ، 1982) چشم به جهان گشود . ابن خلدون که در یک خانواده صاحب فضل به دنیا آمد ، در علوم قرانی (کتاب مقدس مسلمانان) ریاضیات و تاریخ آموزش دید . او در سراسر زندگیش ، به عنوان سفیر ، وزیر و عضو شورای علمی به سلاطین تونس ، مراکش ، اسپانیا و الجزایر خدمت کرد . همچنین به این که فرمانروایان دولتی فرمانروایان الهی نیستند، دو سال از عمرش را در یکی از زندان های مراکش گذراند . او بعد از تقریبا دو دهه فعالیت سیاسی به شمال آفریقا بازگشت و پنج سال تمام از زندگی اش را وقف مطالعه و نوشتن کرد.آثاری که در این دوره از خود به جا گذاشت او را بلند آوازه ساخت و در دانشگاه مسجد الازهر قاهره که کانون مطالعات اسلامی بود ، به عنوان خطیب جایی برای خود باز کرد . ابن خلدون در خطابه هایش درباره جامعه و جامعه شناسی که با استقبال خوبی روبرو شده بود، بر اهمیت پیوند اندیشه جامعه شناختی و ملاحظات تاریخی تاکید می ورزید.

ادامه مطلب: چکیده ای از زندگی نامه عبدالرحمن ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 168
پرینت

تحول فرهنگها از نظر ابن خلدون          

 ابن خلدون در ارتباط با تحول فرهنگ ها و فرهنگ پذیری نیز می گوید:… و فرمانروایان و پادشاهان ، هرگاه بر دولتی استیلا یابند و زمام امور آن را بدست گیرند ، ناچارند آداب و رسوم و عاداتی از روزگار پیش از فرمانروایی خویش را بپذیرند و بسیاری از آنها را اقتباس کنند و گذشته از این عادات نسل خویش را نیز از یاد نبرند ، از این رو در آداب و رسوم و عادات دولت آنان ، برخی از اختلافات با عادات نسل اول پدید می آید و باز وقتی پس از این دولت ، دولت دیگری روی کار آید و عادات خود را با عادات آن دولت در آمیزد باز هم برخی از اختلافات روی می دهد که نسبت به دولت نخستین شدیدتراست .

ادامه مطلب: تحول فرهنگها از نظر ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 193
پرینت

تأملی چند در مقدمه ابن خلـــدون 

نویسنده: سید محسن هاشمی

 مقدمه

عبد الرحمن ابن خلدون یکی از شخصیتهای گمنامی است که اگر در غرب به دنیا می آمد و در آن دیار به سر می برد بی شک اکنون آوازه او جهان را در می نوردید و او را به عنوان اندیشمندی که علم جامعه شناسی، فلسفه تاریخ و مردمشناسی را ابداع کرده است معرفی می کردند. در کنار علم جامعه شناسی که ابن خلدون به بسیار دقیق به آن پرداخته و خود آنرا علم عمران نامیده است، می توان به فلسفه تاریخ هم اشاره نمود که مشترکات زیادی با جامعه شناسی در اندیشه ایشان دارد.

در ادامه ما با بررسی کتاب دو جلدی مقدمه ابن خلدون به بررسی بعضی از موضوعات مهم اشاره شده در آن می پردازیم. برای بهتر فهم شدن اندیشه عبدالرحمن ابن خلدون ابتدا زندگینامه ایشان بیان می شود و سپس کلیاتی پیرامون کتاب مقدمه بیان و سپس به غوص در کتاب مورد اشاره می پردازیم و مطالبی را پیرامون فلسفه تاریخ، نظریه دولت و جامعه و اقتصاد بیان خواهیم داشت.

ادامه مطلب: تأملی چند در مقدمه ابن خلـــدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 154
پرینت

اندیشه های ابن خلدون           

 ابن خلدون در اندیشه ها و تحقیق خود ابتدا محدوده نظری و عملی کار خود را مشخص مینماید.انتقادی که وی بر تاریخ نویسان پیشین وارد آورده به خوبی وسعت دید وبینش اورا از متقدمانش متمایز مینماید.وی در اینباره مینویسد:اما بعد،تاریخ از فنون متداول در میان همه ملتها و نژادهاست که برای آن،سفرها و جهانگردی ها میکنند،هم مردم عامی و بی نام و نشان به معرفت آن اشتیاق دارند وهم پادشاهان و بزرگان به شناختن آن شیفتگی نشان میدهندودر فهمیدن آن دانایان ونادانان یکسانند،چه در ظاهر اخباری بیش نیست درباره روزگارها ودولت های پیشین وسرگذشت قرون نخستین،که گفتارها را به آنها می آرایند وبدانها مثل میزنند وانجمنهای پرجمعیت را به نقل آنها آرایش میدهند.

ادامه مطلب: اندیشه های ابن خلدون
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 182
پرینت

 ابن خلدون كه بود ؟ چگونه مي انديشيد ؟

 نمي توان به تمدن اسلامي انديشيد و ابن خلدون را ناديده گرفت . او در تاريخ تمدن اسلامي نخستين كسي است كه در موضوع تحولات تاريخي و عوامل پديداري آن سخن گفته است . در ادامه شرح زندگي و آراي او را مي خوانيد :

دوران‌ تركتازي‌ نوحنبليان‌

قرن‌ هشتم‌/چهاردهم‌ را مي‌توان‌ قرن‌ نو حنبلي‌گري‌ ناميد. ابن‌ تيميّه‌ و شاگردان‌ وي‌ پيروزي‌ حنبليان‌ جديد را بر كلام‌ و فلسفه‌ي‌ مدرسي‌ تضمين‌ كردند، و اگر چه‌ در آن‌ ايّام‌ شتاب‌ حركتهاي‌ فكري‌ در اسلام‌ كاستي‌ يافته‌ بود، امّا اينجا و آنجا مواردي‌ استثنايي‌ ظهور مي‌يافت‌. برجسته‌ترين‌ شخصيّت‌ از ميان‌ اين‌ موارد استثنايي‌ در مغرب‌ اسلامي‌ ابن‌خلدون‌ تونسي‌، و در مشرق‌ اسلامي‌ ملاّصدراي‌ شيرازي‌ بود. ابن‌ خلدون‌، هم‌ به‌ لحاظ‌ وسعت‌ علم‌ و هم‌ به‌ لحاظ‌ اصالت‌ و نومايگي‌ انديشه‌ي‌ جامعه‌شناختيش‌، منزلتي‌ منحصر به‌ فرد در تاريخ‌ انديشه‌هاي‌ فلسفي‌ اسلامي‌ دارد.

ادامه مطلب: ابن خلدون كه بود ؟ چگونه مي انديشيد ؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 195
پرینت

ابن‌خلدون(808-732 قمری)

ابن‌خلدون(808-732 قمری)، سياست‌مدار، جامعه‌شناس، انسان‌شناس، تاريخ‌نگار، فقيه و فيلسوف مسلمان در تونس به دنيا آمد. عبدالرحمن آموزش‌های آغازين را را نزد پدرش فراگرفت و سپس نزد علماي تونسي قرآن و تفسير، فقه، حديث، علم رجال، تاريخ، فن شعر، فلسفه و منطق آموخت. او در دربار چند امير در مراکش و اندلس(اسپانيا) به کار سياسی پرداخت، اما در 42 سالگی به نگارش کتابی پيرامون تاريخ جهان رو آورد که مقدمه‌ی آن بيش از خود کتاب شناخته شده است. او را از پيشگامان تاريخ‌نويسی به شيوه‌ی علمی و از پيشگامان علم جامعه‌شناسی می‌دانند.

ادامه مطلب: ابن‌خلدون(808-732 قمری)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: ابن خلدون
نمایش از 15 مرداد 1392 بازدید: 152
پرینت

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

فهرست مطالب

ابن خلدون

تقاضا، عرضه، قيمت ها و سودها

اقتصاد كلان، رشد، ماليات ها، نقش دولت و پول

تجارت خارجى

ابن خلدون و آدام اسميت

نتايج

ادامه مطلب: ابن خلدون پدر علم اقتصاد
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 892 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید