نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 172
پرینت

بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدراسلام

نویسندگان:

علیرضا شجاعی زند *
نادر صنعتی شرقی **

چکیده

در این مقاله نظرات وبر درباره رویکرد دنیاخواهانه اسلام را از مجموعه گردآوری شده «جامعه شناسی دین» به دست آورده و در یک دستگاه منطقی انسجام بخشیده‌ایم. سپس به دلایلی که وبر برای دنیاطلبی اسلام می‌آورد پرداخته و آن‌ها را در ویژگی پیامبر به عنوان طبقه حامل پیام اسلام دسته بندی نموده‌ایم. در بخش بعدی به سراغ نقد آرای وبر رفته و نقد خود را به دو حوزه نقد نظریه و نقد نظریه پرداز معطوف کرده‌ایم. در نقد نظریه به دنبال پاسخگویی به سه پرسش زیر بوده‌ایم:1-آیا پیامبر ویژگی‌های نوعی کاریزما را دارا بود؟ 2-آیا پیروان پیامبر جنگجویان بدوی بودند؟ 3-آیا پیامبر در رابطه خود با پیروانش تأثیرگذار بود یا تأثیرپذیر؟ همچنین در نقد نظریه پرداز به دنبال پاسخگویی به پرسش‌های زیر بوده‌ایم:1-آیا وبر در پژوهش خود از منابع معتبر برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته است؟ 2-آیا در مواجهه با مفاهیمی که خود به کار می‌برد (کاریزما و طبقه حاملین) از رویکردی واحد استفاده کرده است؟
کلید واژه‌ها: وبر، کاریزما، طبقات حامی مذهب، جنگجویان بدوی، صدراسلام.

ادامه مطلب: بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدراسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 216
پرینت

سه اقتدار

نویسنده: رحمت الله صدیق سروستانی و دیگران

 ماکس وبر (1864-1920) (1) جامعه شناسی را علم جامعه کنش اجتماعی می دانست. تأکید وی بر انسان واحد و کنشهای او در جامعه، دیدگاه وی را از دیگر صاحبنظران متقدم جدا می سازد. اسپنسر افکار خود را بر تطور کالبد اجتماعی که به نظر وی چیزی همانند بدن موجود زنده است، متمرکز ساخته بود. نگرش مارکس به جامعه، ناشی از اشتغالات ذهنی او درباره ی تضاد بین طبقات اجتماعی در ساختارهای اجتماعی و روابط تولیدی مختلف بود. مرکز ثقل مباحث جامعه شناختی دورکیم، نظم نهادینی بود که موجب لقاء به هم پیوستگی ساختارهای اجتماعی می شود؛ اما به خلاف همه اینها کانون توجه وبر، آن معانی ذهنی بود که اشخاص به کنشهای متقابل خود در چهارچوبهای تاریخی – اجتماعی معین، می دهند. به نظر وبر، رفتارهایی که خارج از این چهارچوب و تهی از معانی فوق باشد، در قلمرو مباحث جامعه شناختی، قرار نخواهد گرفت. (2)

ادامه مطلب: سه اقتدار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 208
پرینت

بروکراسی و عوامل آن

نويسنده:شبنم احمدی

 ● مقدمه

در حالی که فایول و تیلور با مسائل مدیریت دسته و پنجه نرم می کردند یک جامعه شناس آلمانی به نام مارکس وبر برای ساختارهای اختیار، تئوری خاصی تدوین می کرد که در آن نوعی سازمان را به نام بروکراسی مشخص می ساخت. جنبه های متفاوت بروکراسی تعریف نقش ها در یک سلسله مراتب بود که در آن، کارکنان بر پایه لیاقت منصوب شوند، از قوانین تبعیت کنند و رفتاری بی طرفانه داشته باشند.
اصطلاح بروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:
▪ بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.

ادامه مطلب: بروکراسی و عوامل آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 198
پرینت

تئوری بوروکراسی ماکس وبر

بوروکراسی یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های مدیریت کلاسیک جهان است. به دلیل عملکرد قانونمند و تحت راهبردهای از پیش مصوب شده این عملکرد در بعضی کشورهای در حال توسعه با شکست مواجه می‌شود.

شکست این نوع سیستم در ایران چنان بوده که آن را به عنوان فساد اداری و یا کاغذبازی و رشوه‌گیری عنوان می‌کنند.
واژه بوروکراسی غالبا با مفاهیم منفی از قبیل تشریفات زاید اداری، دوباره کاری، کاغذ پراکنی، حاکمیت مقررات خشک و بی روح اداری، دستگاههای عریض و طویل و دست و پا گیر اداری، سلسله مراتب پیچیده و مفصل سازمانی، کندی جریان امور، تمرکز در تصمیم گیری، اتلاف وقت و منابع و نظایر آن، به کار برده می‌شود.
بورو کراسی به مفهوم فنی کلمه یعنی به عنوان یک پدیده اجتماعی، نخستین بار با توجه به کاربرد عملی آن به وسیله ماکس وبر بنیان نهاده شد. وبر توجه خود را عمدتآ روی تأثیر سازمانهای بورو کراتیک در ساختار سیاسی جامعه متمرکز کرد. او بیشتر به علت وجودی سازمانها و نحوه اعمال قدرت نظر داشت.

ادامه مطلب: تئوری بوروکراسی ماکس وبر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 200
پرینت

کاريزماي وبر و القاي ماهيت پوپوليستي

 نقد و بررسي انديشه کاريزماي وبر

آثار در خور توجهي از ماکس وبر، جامعه شناس آلماني، در ايران به فارسي ترجمه و چاپ شده که يکي از آنها «عقلانيت و آزادي» است.کتاب «عقلانيت و آزادي»مقالات ماکس وبر را، که تأثير و نفوذ انديشه هايش در جامعه شناسي تاريخ بي ترديد است.ماکس وبر در نقد نظرکارل ماکس مبني بر اينکه اساساً عوامل مادي تعيين کننده تاريخ اند،عوامل روبنايي و غير مادي را نيز جهت ساز تاريخ دانسته است.اين نظريه را وبر، به ويژه در کتاب معروفش «پروتستانيسم و روح سرمايه داري»تشريح کرده و نهضت اصلاح ديني مسيحيت و آئين پروتستان را عامل ذهني و درعين حال، به وجود آورنده زمينه هاي اقتصادي شکل گيري نظام سرمايه داري و نهادها و ساختارهاي بعدي آن، معرفي کرده است.به منظور نقد وبررسي انديشه سلطه کاريزي وبر و نسبت شناسي آن با انقلاب ايران با دکتر اکبر اشرفي، استاديار دانشگاه آزاد، به گفت و گو نشستيم که حاصل آن را در ادامه خواهيد خواند.

ادامه مطلب: کاريزماي وبر و القاي ماهيت پوپوليستي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 196
پرینت

ماکس وبر (قسمت اول)

 مقدمه:

ماکس وبر از بزرگترین اندیشمندان علم اجتماعی در اوایل قرن بیستم بود که زمینه دانشگاهی مطالعات او تاریخ اقتصادی بود اما آموزه‌های او در فلسفه، حقوق و بیش از همه در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. البته توجه به وی در علوم اجتماعی هم به میزان زیادی به سال‌های بعد از جنگ دوم و پس از معرفی وی در آمریکا توسط پارسنز بر‌می‌گردد. با این حال گسترده‌ترین و نه عمیق‌ترین و مهمترین تاثیر او یعنی رابطه میان اقتصاد و دین حتی در سالهای قبل نیز تاثیرگذاری خود را شروع کرده بود. مهم‌ترین و عمیق‌ترین تاثیر وبر در علم اجتماعی را می‌توان در اهمیتی دانست که او برای ارزش‌ها و معانی و تاثیر آنها بر کنش افراد قایل بود. این توجه به معنا در نزد کنشگران او را از روش‌های پوزتیویستی دور و به روش‌های تفسیری و تاریخ نزدیک کرد. به همین ترتیب تاثیر وبر بر انسان‌شناسی را نیز می‌توان در دو حوزه بررسی کرد؛ رابطه دین و اقتصاد، که در واقع مورد مطالعاتی وبر بود. و حوزه دوم که تحت تاثیر رویکرد معنایی و تفسیری وبر قرار داشت و انسان‌شناسی تفسیری به میزان زیادی حاصل همین تاثیر وبر بوده است که گیرتز از طریق آموزش‌های پارسنز دریافت کرده است.انسان‌شناسی تفسیری که مهمترین تاثیر شناخته شده وبر بر انسان‌شناسان است، همانطور که اشاره شد در آمریکا و در میان شاگردان پارسنز ظهور یافت. و حضور وبر در انسان‌شناسی بریتانیا و به‌ویژه فرانسه تا سال‌ها بعد و کارهای بوردیو در فرانسه به تعویق افتاد.

ادامه مطلب: ماکس وبر (قسمت اول)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 146
پرینت

مارکس وبر (قسمت آخر)

نويسنده: محمد حسین زاده - سید حسین میررضی

 ماخذ شناسی ماکس وبر به زبان فارسی

در بیشتر تحقیقات انجام گرفته در حوزه علوم اجتماعی به نام اندیشمندانی بر می خوریم که نظریات آنها در این حوزه تشکیل دهنده چهارچوب نظری و راهنمای عملی تحقیق برای محققان می باشد.در این راستا نقش ماکس وبر در سیر تکوین جامعه شناسی و اهمیت نظریات وی در این رشته، محققان و دانشجویان را ناگزیر به رجوع به آثار، از و یا درباره وی و استفاده از نظریات این جامعه شناس شهیر آلمانی در انجام تحقیقات کرده است. از این رو ماخذشناسی ماکس وبر به زبان فارسی می تواند راهگشای پژوهشگرانی که علاقه مند به فعالیت در این حوزه هستند باشد.(البته صرف وجود ماخذ شناسی ماکس وبر به زبان فارسی ما را از مطالعه این منابع به زبان اصلی بی نیاز نمی کند( در اهمیت ماخذ شناسی همین بس که می تواند به مثابه راهنمایی در روند پژوهش ایفای نقش کند و کوتاه ترین راه را در طی طریق تحقیق در برابر محقق قرار دهد. فهرستواره حاضر اقدام به جمع آوری آثار اعم از (کتاب، مقاله و پایان نامه) از و یا درباره این اندیشمند نموده است. شاکله این اثر از پنج بخش (زندگینامه، آثار او، آثار درباره او، آثار درباره اندیشه او، آثاری که در چهار چوب نظری خود از اندیشه های او استفاده کرده اند) تشکیل شده است که در هر بخش نگارنده در حد توان آثار مربوطه را جمع آوری نموده است.

ادامه مطلب: مارکس وبر (قسمت آخر)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 210
پرینت

جامعه‏شناسى دين‏از ديدگاه ماكس وبر

نويسنده: برايان موريس
ترجمه: سيد حسين شرف الدين‏محمد فولادى
اشاره

بى‏شك، دين و مطالعات مربوط به آن، از جمله پديده‏هايى است كه بلندايى به قامت و قدمت‏حيات انسانى دارد. اين كه انديشمندان، متفكران دين‏شناس، چگونه و با چه زاويه‏اى و با چه مكانيسمى به مطاله دين مى‏پردازند، و اساسا با كدامين ابزار يا ابزارهايى مى‏توان بهتر به مطالعه دين پرداخت. سؤالى است كه همواره توجه بسيارى از محققان را به خود معطوف داشته است.
بررسى ديدگاه متفكران به نام دين و جامعه‏شناسى دين و آشنايى با شيوه مطالعات آنان از جمله ضرورت‏هاى مهم در خصوص دين پژوهشى است. در همين راستا، برآن شديم تا با ديدگاه يكى از جامعه‏شناسان به نام دين يعنى ماكس‏وبر آشنا شويم.

ادامه مطلب: جامعه‏شناسى دين‏از ديدگاه ماكس وبر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 190
پرینت

أثير پذيري علوم از ماکس وبر

نويسنده:مرتضي شيرودي

 شايد اگرادعا شود که حضور انديشه هاي وبر در فضاي آکادميک ايران داراي ماهيتي سياسي بوده است چندان سخن به گزاف نرفته است.ماکس وبر درمقام يک انديشمند اجتماعي علاوه بر مدل تحليل سياسي خود داراي نظرياتي در حوزه روش شناسي و تاريخ اديان بوده است که غالباً اين جنبه از ديدگاه هاي وي در مقايسه با مباحث جامعه شناسي سياسي اش کمتر موضوع توجه قرار مي گيرد.

پاسخ اين پرسش که چرا وبر در ايران ماهيتي سياسي پيدا کرده است نيازمند بررسي هاي ريشه اي تر از يک مقاله و چند يادداشت است.

ادامه مطلب: أثير پذيري علوم از ماکس وبر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 147
پرینت

بررسي مفاهيم مشروعيت و کنش از ديدگاه ماکس وبر

نويسنده:عبدالشريف ولدبيگي

 سنخ شناسي وبر در بحث اقتدار و مشروعيت يکي از مباحث محوري جامعه شناسي سياسي است که در نوع خود تحليلي بديع و در خور اعتنا در اين زمينه بود.اين تحليل البته به طور طبيعي با نقدها و تأييد هاي زيادي نيز مواجه شد و بعدها شارحان وبر اين مدل وي را براي تحليل انقلاب اسلامي ايران نيز بکار بردند.به هرحال آنچه بديهي مي نمايد تقدم فهم و درک مدل تحليلي وبر برنقد يا تأييد آن است.درادامه مروري گذرا بر ديدگاه وبر در اين زمينه خواهيم داشت.

ماکس وبر در آوريل 1864 م در ايالت تورنيگ آلمان متولد شد.پدرش حقوقدان بود و به لذت هاي دنيوي علاقه داشت.با اين حال مادرش زني با فرهنگ و به شدت نگران مسائل فرهنگي و مذهبي ماکس بود و تا زمان مرگش رابطه فکري نزديکي با او داشت.وبر در کودکي و نوجواني اش، اغلب روشنفکران و مردان سياست مهم زمانه اش مانند ديتلهي، مومسن، زيبل، ترايچکه و کاب را در پذيرايي هاي پدر و مادرش ملاقات مي کرد.وي که از بنيان گذاران جامعه شناسي جديد محسوب مي شود، مفاهيمي مانند تفهم، تفرد پديده هاي جامعه شناختي و تاريخي و فراغت از ارزش را وارد علم جامعه شناسي کرد.روش شناسي او از نوع تفهمي و خردگراست که با روش شناسي پوزيتيويستي متفاوت است.

ادامه مطلب: بررسي مفاهيم مشروعيت و کنش از ديدگاه ماکس وبر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 139
پرینت

ماکس وبر و عقلانيت مدرن

عقلانيت درحکم جوهره اصلي تمدن غرب مدرن، اگر چه دربسياري از جهات راهگشاي انسان مدرن در مواجهه با محيط بود، از سوي ديگر مي توان تعارضات اساسي ميان انسان و محيط را نيز در رشد عقلانيت مدرن ريشه يابي کرد و اين همان چيزي است که ماکس وبر در مقام يک انديشمند و جامعه شناس مدرن به خوبي به آن اشاره نموده است.

پيامد روند تاريخي عقلاني شدن فرهنگ غرب که در فرايند سکولاريزاسيون ظاهرگرديد، فقدان معنا بود که توسط انسان مدرن تجربه شد.فرايندي که در آن تلاش عصر روشنگري در از بين بردن اقتدار مذهب سازمان يافته به ثمر نشست و به از بين رفتن عقلانيت ديني منجر شد.عقلانيت سکولار،همان گونه که از نظر فلسفي و فرهنگي سبب بي معنايي زندگي و پوچ گرايي مي شود، ازنظر اجتماعي به فقدان آزادي و«قفس آهنيني»مي انجامد که انسان را در چنبره خود اسير مي کند.

ادامه مطلب: ماکس وبر و عقلانيت مدرن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 164
پرینت

زندگینامه ماکس وبر

نویسنده: محمدرضا پورمند
۲۱ آوریل سال ۱۸۶۴ تولد ماکس وبر در « ارفوت » ، در « تورنیگه » . پدرش حقوقدان بود ، از خانواده‌ی صاحبان صنایع و تجار نساجی « وستفالی » ، وی در سال ۱۸۶۹ با خانواده اش به برلن آمد و عضو « دیت » شهری ، نماینده‌ی « دیت » پروس و نماینده‌ی « رایشتاک » شد . وی جزو گروه لیبرال های دست راستی تحت رهبری « بنیگس » از اهالی « هانور » بود . مادرش « هلن فالنشاین – وبر» زنی با فرهنگ بسیار بود و بشدت نگران مسائل مذهبی و اجتماعی . وی ، تا لحظه‌ی مرگش در ۱۹۱۹ با پسرش روابط فکری نزدیک داشت و آتش اشتیاق ایمان مذهبی را در نزد وی تیزتر می کرد . ماکس وبر ، در کودکی و نوجوانی اش ، اغلب روشنفکران و مردان سیاست مهم زمانه اش مانند « دیتلهی » « مومسن » ، « زیبل » ، « ترایچکه » ، « کاب » ، را در پذیرایی های پدر و مادرش ملاقات می کرد ۱۸۸۲ -ماکس وبر پس از گذراندن « آبی تور » ، تحصیلات عالی اش را در دانشگاه هیدلبرگ شروع کرد . وی که در دانشکده‌ی حقوق ثبت نام کرده بود . به تحصیل تاریخ ، اقتصاد ، فلسفه و الهیات هم پرداخت ، و ضمناً در تشریفات و دوئل های سازمان صنفی دانشجوئی خویش شرکت می کرد .

ادامه مطلب: زندگینامه ماکس وبر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 133
پرینت

پیدایش مفهوم بوروکراسی

زمان پیدایش بوروکراسی شاید به قرن ها قبل از ابداع کلمه ی بوروکراسی می رسد.
زمان پیدایش بوروکراسی شاید به قرن ها قبل از ابداع کلمه ی بوروکراسی می رسد. زیرا حکومت های مقتدر در سرزمین های وسیع مانند چینِ باستان، استفاده از سازمان های بزرگ اداری امکان ظهور نمی یافتند. بر این مبنا است که چندین قرن قبل از میلاد در سازمان های اداری چین، رعایت موازین از قبیل انتحاب بر اساس آزمایش، استفاده از آمار و گزارش های کتبی و سلسله مراتب و رعایت شایستگی و … وجود داشته که از بسیاری جهات با بوروکراسی های امروزی شباهت دارد. امّا در این بحث منظور بررسی آن نوع بوروکراسی است که همراه و یا بعد از انقلاب صنعتی در جهان ظاهر شده است و مقارن با پیدایش کلمه ی بوروکراسی است.

ادامه مطلب: پیدایش مفهوم بوروکراسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نظريه هاي ماركس وبر
نمایش از 27 آذر 1392 بازدید: 236
پرینت

بوروکراسی

ماکس وبر معتقد است:" اقتدار ویا قدرت عبارت است از تحمیل زور بر روی افراد به خاطر اطاعت و فرمانبرداری واجرای فرامین بدون چون و چرای دستورهای مافوق و
اختیار، عبارت است از دریافت دستورات مافوق و عمل نمودن به آنها با خاطری آسوده"
وبر معتقد است که در سیستمهایی که اداره امور یک سازمانرا بر عهده دارند ، بر اساس تفویض اختیارات عمل می گردد، افراد سازمانی مسئول ایفای نقشهایی هستند که صدور فرامین و دستورات قانونی را بایستی انجام دهند . وبر مشخص کننده انواع سازمانهای اجتماعی است . وی مطالعه و بررسی هایی را بر روی این دسته از سازمانها انجام داده و در سه زمینه اختیارات را طبقه بندی نموده است :

ادامه مطلب: بوروکراسی
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 151 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید