نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آل بویه
نمایش از 27 خرداد 1393 بازدید: 195
پرینت

فاتحان بغداد

 نویسنده: سید علی علوی

تأسیس دولت آل بویه (320-447) با همت سه تن از فرزندان ماهی گیری گیلانی به نام «بویه» شکل گرفت. از این سه برادر، برادر بزرگ تر «علی» (عمادالدوله) و دومین برادر «حسن» (رکن الدوله) و کوچک ترین آنان «احمد» (معزالدوله)بود. پس از آن که فارس و بنادر و سواحل خلیج فارس تحت امر علی بن بویه قرار گرفت و حسن بن بویه، قم و کاشان و ری و کرج را مسخر ساخت و احمد بن بویه در سال 324 بر کرمان استیلا یافت، دولت آل بویه به عنوان اولین دولت شیعی ایرانی شکل گرفت و بنیان خلافت بغداد را مورد تهدید قرار داد.
برای آشنایی با اعضای خاندان بویهی که یک چند بر عراق و بخش های مختلفی از سرزمین ایران حکومت کردند و در ذیل به تحولات سیاسی و اداری دوران زمامداری آنان می پردازیم، بی مناسبت نیست که فهرستی از اسامی اعضای این سلسله و منطقه تحت امر آنان و مدت زمامداری هر یک ارائه نماییم:

ادامه مطلب: فاتحان بغداد
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آل بویه
نمایش از 27 خرداد 1393 بازدید: 233
پرینت

تحولات سیاسی و اداری در حکومت آل بویه

 نویسنده: سید علی علوی

 آل بویه صرف نظر از قدرت و استیلایی که بر خلفا و دربار خلافت بغداد داشتند. از نظر تشکیلات سیاسی، امیر محسوب می شدند. و امارت آنان از نوع امارت استیلا بود و به دلیل قدرت و نفوذی که داشتند ملقب به امیرالامرا بودند که بالاترین مقام پس از مقام خلیفه بود. چنان که عمادالدوله دارای لقب امیرالامرایی بود و چون از جهان رفت رکن الدوله دارای این لقب شد. معزالدوله نیز ملقب به امیرالامرا بود و چون در محرم سال 344 به بیماری سختی مبتلا شد وصیت کرد و منصب مذکور را به فرزندش ابومنصور بختیار «معزالدوله» داد[1]. (فقیهی 150:1365-151)

وزارت در زمان آل بویه

هنگامی که معزالدوله در سال 334 وارد بغداد شد، رسم وزارت را به آن معنی که در دستگاه خلیفه معمول بود، برانداخت و کاتب امیر (که همان متصدی دیوان رسائل بود) را عهده دار وظایف وزیر کرد.
سلاطین بعد از معزالدوله طبق معمول وزیر انتخاب کردند و چند تن از آنان از جمله عضدالدوله[2] و صمصام الدوله و فخرالدوله و بهاءالدوله دو وزیر برگزیدند. و گویا عضدالدوله نخستین کسی بود که دو وزیر انتخاب کرد و یکی از آن دو وزیر که نصربن هارون نام داشت، از اهل ذمه و مسیحی بود.

ادامه مطلب: تحولات سیاسی و اداری در حکومت آل بویه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آل بویه
نمایش از 27 خرداد 1393 بازدید: 275
پرینت

مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (2)

 نويسندگان: مريم شاكري* /سيد‌احمدرضا خضري**


6. كتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها
يكي ديگر از مراكز تشكيل مجالس علمي ‌در آن دوره، كتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها بود. دركتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها علاوه بر جمع‌آوري كتاب‌ها، به آموزش و تربيت شاگردان در موضوعات خاص نيز مي‌پرداختند. طالبان علم از نقاط دور دست براي كسب دانش به اين مراكز روي مي‌آوردند و علاوه بر استفاده از مخزن كتاب، از حضور اساتيد نيز سود مي‌جستند. مقدسي از كتابخانه بزرگ بصره نام مي‌برد و اينكه دانشجويان براي بهره‌برداري از اين كتابخانه مي‌آمدند و در آنجا از درس استادي كه هميشه كلام مذهب معتزلي را مي‌آموخت، بهره مي‌بردند.(1) دارالعلم‌هاي ويژه شيعيان نيز در اين دوره در بغداد و ديگر شهرها تأسيس يافته بود كه از آن ميان مي‌توان به دارالعلم‌هاي صاحب ‌بن عباد، شاپور ‌بن اردشير، سيد رضي و سيد مرتضي اشاره كرد. در دوره آل‌بويه كه تشكيل مجالس مناظره علمي، كلامي ‌و ادبي در مكان‌هاي مختلف رونق يافته بود، كتابخانه‌ها و دارالعلم‌ها نيز شاهد برگزاري بسياري از اين مناظره‌ها بود.
درمقامات حريري درباره كتابخانه ابن‌سُوار بن خّمار در بصره از زبان حارث بصري چنين آمده است: هنگاميكه به زادگاهم بازگشتم از كتابخانه‌اي‌ ديدن كرده كه انجمن دوستداران ادب و ديدارگاه بوميان و بيگانگان بود، در آنجا مردي آمد با ريش انبوه و ژنده پوش كه كس بدو اعتنايي نكرد، ولي همين‌كه زبان به سخن گشود، همگان شيفته دانش او شدند و گرد او جمع آمدند و از سخنانش به شگفت در آمدند.(2)

ادامه مطلب: مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آل بویه
نمایش از 27 خرداد 1393 بازدید: 205
پرینت

مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (3)

 نويسندگان: مريم شاكري* /سيد‌احمدرضا خضري**

و) مناظره به صورت غير حضوري و كتبي
گاه نيز مناظره‌ها و مجادله‌ها به صورت غير حضوري و به شيوه مكاتبه و ارسال نامه انجام مي‌گرفت؛ بدين صورت كه يكي از موافقان يا مخالفان درباره موضوع مورد بحث، تحقيق و بررسي مي‌كرد وحاصل آن به صورت مكتوب (كتاب) در دسترس همگان قرار مي‌گرفت، آنگاه صاحب نظر مخالف، بر آن رديه مي‌نوشت كه گاه اين وضعيت چندين بار تكرار مي‌شد.
در اين راستا، رساله الغفران از ابولعلاء معري قابل ذكر است كه در پاسخ به نامه‌ علي ‌بن منصور حلبي، معروف به ابن‌قارح نوشته شده است. ابن‌قارح در نامه خود ضمن بيان شوق ديدار او، مسائلي چند را درباره ادب، فلسفه، زندقه، تصوف، تاريخ، امور ديني، فقه، نحو، لغت و غيره مطرح كرده و بر زنادقه مي‌تازد و در نكوهش وزير مغربي(دوست ابوالعلاء) نيز سخناني گفته است. در بخش دوم، ابوالعلاء به يكايك پرسش‌هاي ابن‌قارح پاسخ گفته و ضمن پاسخ‌ها، درباره مسائل ديگر هم بحث كرده است. براي مثال، از زمان و مكان، تناسخ، مذهب قرمطيانو مسائل مورد اعتقاد مذهب حلولي سخن گفته و آنها را نقد كرده است. انتقاد‌هاي ابوالعلاء آميخته با سُخريه و طنز است.(1)
اين امر در سده‌هاي گذشته نيز موسوم بوده است به‌گونه‌اي كه وقتي مالك در مدينه خبر يافت كه ليث ‌بن سعد در مصري فتوايي غير از فتواي مردم مدينه صادر كرده است، نامه‌اي‌ به وي نوشت، بار ديگر ليث نيز جوابي در رد آن و آكنده از اخلاص و رسوخ رأي در شناخت مسائل فقهي و كاوش در مباحث حديث فرستاد.(2)

ادامه مطلب: مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (3)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: آل بویه
نمایش از 27 خرداد 1393 بازدید: 181
پرینت

مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (1)

 نويسندگان: مريم شاكري* /سيد‌احمدرضا خضري**


چكيده
  يکي از ويژگي‌هاي دوره آل‌بويه برپايي مجالس و نشست‌هاي علمي و فرهنگي در آن دوره است. بغداد مرکز خلافت اسلامي که مرکز تبادل آراء و تعاملات فرهنگي و فرقه‌اي بود، در اين دوره، فرصت ظهور و بروز انديشه‌هاي مختلف را فراهم آورد. هر روز مجالس و انجمن‌هاي مختلف علمي در بغداد تشکيل مي‌شد و صاحبان انديشه‌هاي گوناگون با استفاده از فرصت‌هاي برابر و حمايت از جانب حکومت، افکار و انديشه‌هاي علمي و مذهبي خود را بيان کرده و به شبهه‌ها و ايراد‌هاي مخالفان خود پاسخ مي‌دادند.
اين مقاله در پي آنست که پس از معرفي اجمالي برخي از مجالس و محافل علمي دروه مورد بحث، اهداف، چگونگي تشکيل، موضوعات مورد بحث و شرکت‌کنندگان در آن مجالس را واکاوي نمايد، و نقش دولت آل‌بويه را در توليد و ترويج علم ارائه كند.
كليد واژه‌ها: آل‌بويه، انجمن‌هاي علمي، آموزش‌هاي علمي، دانشمندان ، مجالس و مناظره.

ادامه مطلب: مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه (1)
 

صفحه1 از4

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 80 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید