نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 05 مهر 1393 بازدید: 220
پرینت

نقش برجسته دوره اشکانی

برای دیدن این نقوش باید کمی تلاش کنید. از میان شهر باید بگذرید و از خیابانهای تو در تو و بدون اسم سراغ "میان کل" و یا در اصطلاح محلی "ناو کل" را بگیرید. البته تنگه بین این دو کوه از همه جای شهر کوچک سرپل ذهاب دیده می شود. رودخانه ای شهر نیز می تواند راهنمای خوبی باشد. برخلاف جهت رودخانه حرکت کنید تا به میان تنگه برسید. پیاده طی کردن این مسیر هم خالی از لطف نیست. شهر کوچک است و از مرکز شهر که به اسم "چهار راه احمد بن اسحاق" یا "چهار راه میر احمد" شناخته می شود تا کنار نقوش کمتر از یک ربع ساعت طول می کشد. برای دیدن نقوش سمت چپ، قسمت انتهایی کوه سمت چپ را دور زده و سعی کنید از همان پایین و روی جاده نقش را بیابید. دو نقش در دو طرف کوه و تقریبا به صورت قرینه نسبت به هم قرار گرفته اند

ادامه مطلب: نقش برجسته دوره اشکانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 28 خرداد 1393 بازدید: 198
پرینت

جنگ تراژان

نبرد خسرو اشکانی با رومیان

از حدود سالهای ۲۰ میلادی به بعد امپراطوری روم رو به ترقی بود حال آن که ایران دوران پارت مرتب ضعیف تر می شد. پادشاهان اشکانی به سرعت جای خود را به نفرات بعدی می دادند و امپراطوری پارت دیگر قدرت یک قرن قبل خود را نداشت. در این میان اما در روم پس از مرگ نروا حاکم بزرگ رومی، تراژان که فردی اسپانیایی الاصل بود به امپراطوری رسید.
تراژان یک نظامی جنگ دیده بود که قصد داشت مرزهای شرقی روم را وسعت دهد و به همین جهت به بهانه دخالت ایران در امور ارمنستان در ۱۱۴ میلادی با لژیونرهای ورزیده اروپایی خود عازم سوریه شد. خسرو شاه اشکانی که در این زمان علاقه چندانی به جنگ با امپراطور روم نداشت ابتدا سعی کرد با فرستادن پیشکش و هدایا مانع ورود تراژان به شرق شوداما تراژان که به قدرت نظامی خود مغرور بود هدایای ایران را رد کرد و به سفیر ایران پاسخ داد که در سوریه تصمیم خود را به شما اعلام می کنم. او حتی شاهزاده ارمنستان را که برای اعلام آمادگی کشورش در تبعیت از روم به پیش او آمده بود به قتل رساند. در چنین شرایطی جنگ به نظر غیرقابل اجتناب می آمد. تراژان پس از تسخیر کامل ارمنستان در سال ۱۱۵ ، انطاکیه راگرفت و عازم بین النهرین شد ودر ۱۱۶ شهر آباد هاترا در بین النهرین را گرفت. در این زمان متأسفانه از ایران هیچ کمکی برای سپاهیان مدافع شهرها نرسید و در نتیجه تراژان در کلیه نبردها غالب شد. وی پس از به آب انداختن کشتیهای جنگی در همان سال از فرات به سمت جنوب رفت و بابل را گرفت.
تراژان پس از تصرف تیسفون و سلوکیه توانست خود را به سواحل شمالی خلیج فارس برساند جایی که تاکنون پای هیچ رومی نرسیده بود. استراتژی نبرد فرسایشی خسرو در این زمان به خوبی می دانست که مبارزه با لژیون های جنگ آزموده رومی فایده ای ندارد بنابراین مصمم شد تا با تحریک مناطق متصرفه جنگ طولانی و فرسایشی را علیه سردار رومی به راه اندازد. تراژان که انتظار مقاومت از سوی مناطق اشغال شده رانداشت ناگهان در جنوب بین النهرین احساس خطر کرد چرا که ارتش او از سوریه تغذیه می شد و فاصله بسیار طولانی او با سوریه می توانست نقطه ضعف اساسی او در مقابل با شورشیان که اکنون کلیه فتوحات او را به خطر انداخته بودند باشد.

ادامه مطلب: جنگ تراژان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 28 خرداد 1393 بازدید: 117
پرینت

تیرداد، شاهزاده اشکانی

  نويسنده:دكتر عبدالحسین زرين كوب

تيرداد نام‌ شاهزاده‌ ‎اشكاني، كه‌ در اين‌ ايام‌ در روم‌ به عنوان گروگان مي‌زيست، ظاهراً به اميد استفاده از اختلافات خانگي پارت از روم گريخت‌ و همراه‌ با آنتيوخوس‌ نام‌ دوست‌ ‎سيسيلي‌ خود كه‌ يك‌ فيلسوف‌ كلبي‌ بود، نزد بلاش‌ آمد. چون‌ بلاش‌ او را پذيرفت‌ ‎كاراكالا كه‌ دنبال‌ بهانه‌اي براي‌ درگيري‌ با ايران مي‌گشت‌ اعتراض‌ و تهديد ‎كرد. اما اشك‌ كه‌ در داخل‌ با مخالفت‌ برادرش‌ اردوان‌ هم‌ مواجه‌ بود از درگيري‌ ‎با امپراطور خود را كنار كشيد و آن‌ هر دو را به‌ دربار روم‌ فرستاد (215). مع‌هذا ‎در نزاع‌ با اردوان‌ كه‌ از همان‌ آغاز مدعي‌ برادر بود بلاش‌ توفيقي‌ حاصل‌ نكرد‎. با آنكه‌ در شهرهاي‌ يوناني‌ بابل‌ به‌ نام‌ او سكه‌ زدند و خود او در قسمتي‌ از ‎نواحي‌ شرقي‌ كشور ‎قدرت‌ و عنوان‌ سلطنت‌ را هم‌ حفظ‌ كرد، ماد و بابل‌ به‌ دست‌ ‎اردوان‌ افتاد و كاراكالا هم‌ با شناسايي‌ او و مكاتبه‌اي كه‌ با او پيش‌ گرفت‌ ‎اختلاف‌ بين‌ دو برادر را عميق‌تر كرد. وي‌ كه‌ طالب‌ لشكركشي‌ به‌ ايران‌ بود، ‎اين‌ بار سعي‌ كرد تا با طرح‌ نقشه‌اي خائنانه‌ بهانه‌اي براي‌ درگيري‌ با ‎اردوان‌ پيدا كند. پس‌ دختر اردوان‌ را خواستگاري‌ كرد و جواب‌ رد شنيد. براي‌ ‎بهانه‌جويي‌ درخواست‌ خود را تجديد كرد و اين‌ بار اردوان‌ كه‌ مقاومت‌ در مقابل‌ ‎اصرار او را دور از مصلحت‌ ديد به‌ قبول‌ درخواست‌ تن‌ در داد. اما كاراكالا كه‌ ‎قصد ازدواج‌ نداشت‌ و طالب‌ دستاويزي‌ براي‌ حمله‌ به‌ پارت‌ بود به‌ بهانه ‎تشريفات‌ و به‌ عنوان‌ آمادگي‌ براي‌ بردن‌ عروس‌ با ساز و برگ‌ بسيار و با سپاه‌ ‎انبوه‌ عزيمت‌ ايران‌ كرد (216). در ورود به‌ محل‌ عروسي، اردوان‌ و سپاه‌ وي‌ را ‎غافلگير كرد و اردوي‌ پارت‌ را معروض‌ غارت‌ و كشتار وحشيانه ساخت. اردوان از معركه گريخت و كاراكالا در دنبال غارت و كشتار در نواحي‌ بابل، همراه‌ ‎غنايم‌ و اسيران‌ بسيار به‌ سمت‌ سوريه‌ عقب‌نشيني‌ كرد. در بين‌ راه‌ هم‌ سربازان‌ ‎خود را به‌ ادامه غارت‌ و كشتار در شهرها و آبادانيها تشويق‌ يا الزام‌ نمود. در ‎شهر آديابنه‌ (حَدْيَبْ) به‌ مقبره پادشاهان‌ محلي‌ هم، كه‌ آنها را شامل‌ ‎نفايس‌ و ذخاير بسيار و طلاي‌ فراوان مي‌پنداشت، دستبرد زد. استخوانهاي‌ مردگان‌ ‎را كه‌ وي‌ آنها را متعلق‌ به‌ پادشاهان‌ پارت‌ گمان‌ برده‌ بود، از خاك‌ بيرون‌ ‎آورد و البته‌ طلا و جواهري‌ را كه‌ بدان‌ چشم‌ دوخته‌ بود از نبش‌ اين‌ قبرها عايد ‎نيافت‌. امپراطور ديوانه‌ يك‌ چند در اِدِسّا اوقات‌ خود را به‌ تفريح‌ و شكار ‎مي‌گذرانيد و ظاهراً قصد دستبردي‌ مجدد به‌ پارت‌ داشت‌. اما در وقتي‌ كه‌ قصد ‎تماشا ـ يا غارت‌ ـ معبد حران‌ را داشت‌ به‌ دست‌ سربازان‌ خود به‌ قتل‌ رسيد (آوريل‌ 217‏‎).

ادامه مطلب: تیرداد، شاهزاده اشکانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 28 خرداد 1393 بازدید: 157
پرینت

اشکانیان

 سلسله اشکانیان( پارت ها): ۲۵۰ پ.م تا ۲۲۰ ب.م (۴۷۰سال

پارت در بر گیرنده خراسان امروزی است و در کتیبه داریوش (بیستون) یکی از ایالات ایران می باشد.در اینجا به طور خلاصه به پادشاهانی که در زمان آن ها اتفاق های بزرگی افتاده اشاره می کنم.
سومین گروه از اقوام آریایی كه به ایران آمدند و در شرق مستقر شدند.پارتیان بودند، نژاد آنها آریایی، زبان آنها ایرانی و آیینشان مزدا پرستی رایج در ایران شرقی بود. فرهنگ اجتماعی آنان آمیزه ای از آداب و عقاید مذهبی و فرهنگ پهلوانی بود. كه بر حسن سلوك و رفتار و شجاعت مردانگی و جوانمردی و نیروی بدنی تاكید می ورزید. یكی از مهمترین دلایل پیوستن شهرنشینان شرق كشور به پارتیان در قیام بر ضد حكومت سلوكی - جدا از پیوندهای خویشاوندی بین آنان - حسن سلوك آنها با مردم نواحی اطراف و ناخرسندی آنان از شیوه حكومتی سلوكیان بود كه تاكید بر تبعیض قومی و نژادی داشت.
چادرنشین و صحراگردی از پارتها مردمانی چابك، شجاع و پرتحرك ساخته بود. كه در سواركاری و تیراندازی ماهرانه در هنگام سواری نظیر نداشتند.شجاع ترین و قویترین فرد قبیله پهلوان نام داشت.هر شخصی كه به این مقام نایل می شد. مشخصا علاوه بر قدرت بدنی ملزم به داشتن صفات و خصایل اخلاقی نیكو نیز می بود.
اشکانیان که به طور کلی اطلاعات کمی از آن ها در دست می باشد ؛ در سال۲۵۰ ق.م توسط ارشک (اشک نخست) بر پا شد.و بیست و نه اشک (پادشاه) در این سلسله فرمانروایی کردند.

ادامه مطلب: اشکانیان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 28 خرداد 1393 بازدید: 128
پرینت

اشکانيان و آغاز ايران گرايي

  نويسنده : يوزف ولسکي
ترجمه: مرتضي ثاقب فر

  در مورد دوره مهم بناي امپراتوري اشکاني، منابع فراوان تر، کتيبه ها، اسناد خط ميخي، خرده سفالها و سکه ها، پايه وسيعتري براي شناخت شخصيت شاهان و هدف هاي سياست داخلي و خارجي ايشان در اختيار ما مي گذارند. اين اطلاعات در درجه نخست به شخص مهرداد يکم مربوط مي شوند؛ اما غير از موفقيت هاي مشهور او به خصوص در عرصه سياست خارجي، درست تر آن است که به خصوصيات سياست داخلي ايشان بپردازيم که تاريخ به آن کمتر توجه کرده است.
مهرداد يکم برخلاف شاهان بيش از خود، بيشتر شکل و شمايل شاهان شرقي را دارد: جامه اي با شکوه و شاهانه پوشيده، گيسواني بلند و ريشي انبوه دار و تاج بر سر نهاده است. او اولين شاه اشکاني بود که لقب شاهنشاه را که هخامنشيان به کار مي بردند، برخود نهاد. تاکنون مي پنداشتند که مهرداد دوم در اين کار پيشگام بود. به هرحال اين دليلي است بر تمايل اشکانيان به نزديکتر کردن پيوندهاي خود با ايران هخامنشي و بريدن آشکار از فرهنگ يوناني مآبي. در مورد نقش روي سکه ها نيز اين نکته صدق مي کند؛ زيرا نيمرخ شاهان سلوکي در روي سکه ها به سمت راست است، حال آنکه سر مهرداد به سمت چپ چرخيده است. او ضمن ادامه سياست اسلاف بزرگش براي تحکيم گرايش ايران دوستي و شرقي خود گامي از آنها جلوتر نهاده و با تأکيد بر دشمني خويش با سلوکيان بر پيوندهاي دودمان خود با هخامنشيان اصرار ورزيده است.

ادامه مطلب: اشکانيان و آغاز ايران گرايي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 28 خرداد 1393 بازدید: 165
پرینت

آغاز پادشاهی اشکانیان

 نویسنده: امید عطایی فرد

 محمد جواد مشکور: تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان

اشکانیان در سکه های خود، ارشک را مقدس شمرده او را به لقب « نامدار» و « سرفراز» می خواندند و مورد ستایش قرار می دادند. به همین جهت بود که نام مقدس او را بر سر اسم خود می افزودند.. برادرش « تیرداد» در سکه های خود، او را همچون ایزدی نمایانده که کمانی در دست دارد و بر فراز سنگ ناف مانند اسطوره های آسمانی نشسته است.

یادداشت:

آیا این نقش و نگار، همبسته با تصویرهای ایزد میترا ( مهر) است که کمان به دست دارد و برای بارش باران، به ابرها تیر اندازی می کند؟ نمایه های آیین میترا که به نادرست: « هلنیزم» خوانده می شود، در سراسر داستان اسکندر دیده می شود. مسیحی بودن اسکندر، کنایه از « ارشک مهر آیین» است و می توان وی را « مهرپیامبر» یا « مسیحای مصلوب نشده» دانست. این که اسکندر از نژاد ابراهیم بوده و به دیدار کعبه رفته، باز می گردد به پیروی او از کیش مهر که در نگاشته های پس از ساسانی، به نام آیین حنفی و یا صائبی خوانده شده است؛ یعنی آیینی که ابراهیم پیامبر ایرانی داشت.
روی هم رفته، به انگیزه هایی چند، هاله ای از اسطوره ها و داستانها آلکساندر مقدونی را فرا گرفته تا از یک سو، چهره ای دلنشین از وی برای عامه بسازند و از سوی دیگر، بر نیرنگها و دروغهای نگارندگان غربی، سرپوش گذاشته شود.
افزون بر این، تاریخهای کهن ایرانی با قاطعیت و اطمینان، سخن از آن دارند که پس از آشوبهای آلکساندر مقدونی، اشکانیان دنباله ی پادشاهی هخامنشیان را گرفتند و هیچگاه حکومت موسوم به « سلوکی» در ایران وجود نداشته است. کاوش های باستان شناسی نیز هیچگونه مدرک و اثر استواری از سلوکیان در ایران به دست نداده است.

ادامه مطلب: آغاز پادشاهی اشکانیان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 115
پرینت

 بررسی وضعیت سیاسی اشکانیان در شمال غرب ایران با رجوع به استان مرو

 اشکانیان بعد از آنکه در تاریخ سیاسی ایران پا به عرصه وجود گذاشتند، در شمال شرق ایران بعد از آنکه آنتی اخوس اول شاه سلوکی در اثر حملات قبایل وحشی گالها آنجا را به طرف آسیای صغیر ترک کرد محلی برای زد و خورد با حکومت باختریان قرار دادند
آنان بعد از مرگ اوکراتید، شاه باختر در اواخر حکومت مهرداد اول شاه اشکانی در ادامه توسعه قلمروی خود در شمال شرق، استان مرو را تسخیر و آن را به قلمروی خود افزودند.
در این مقاله ضمن بررسی اوضاع سیاسی شمال شرق ایران در زمان اشکانیان از ظهور ارشک اول تا پایان حکومت اشکانیان پرداخته و سعی خواهد شد با توجه به سکه های مکشوفه به روشن نمودن تاریخ این عصر از ایران نیز بپردازیم.

پیشینه تاریخی
مرو که در ترکمنستان کنونی واقع گردیده در آبادی کوچکی واقع در صحرای کراکوم در کنار رودخانه مرغاب قرار گرفته است. این رودخانه با طول ۸۵۳ کیلومتر از شمال شرقی افغانستان سرچشمه گرفته و در صحرای کراکوم در شمال شرقی ترکمنستان فرو می ریزد.
از هزاره سوم قبل از میلاد که شهرنشینی به طرف دشت های آسیای مرکزی تغییر جهت می دهد، روستاهای واقع در این دشت که در هزاره سوم قبل از میلاد (عصر برنز) ساکنین مناطق کوهستانی بودند با مهاجرت به کناره رودخانه مرغاب [۱] باعث گردیدند که مرو یکی از هسته های مراکز فرهنگی پیش از تاریخ قرار گیرد.

ادامه مطلب: بررسی وضعیت سیاسی اشکانیان در شمال غرب ایران با رجوع به استان مرو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 125
پرینت

 ظهور اشکانیان و قدرت یافتن مجدد ایران

پژوهشگر: علی غفوری

حرکات زیگزاگی و سرعت عمل سواران ایرانی آخرین مقاومت های رومیان را در هم شکست و کراسوس به همراه باقیمانده نیرو هایش شروع به عقب نشینی کرد. خبر مرگ پسرش روحیه او را کاملا ً در هم شکست و تنها تاریکی شب مانع از شکست کامل رومی ها شد.
کراسوس با نیرو های باقیمانده خود شبانه به قلعه کاره یا حران عقب نشست ولی سورن دست از سر او برنداشت و وی را محاصره کرد اما پیغام داد اگر حاضر به امضای قرارداد صلح شود اجازه خروج از بین النهرین را به او می دهد.
کراسوس که حاضر به امضای قرارداد نبود (چرا که می دانست در روم به خاطر این کار سرزنش خواهد شد) شب بعد به همراه بخشی از سپاه خود فرار کرد اما کراسوس در میان راه به او رسید و وی را به همراه باقیما نده سپاهش از بین برد. فقط کاسیوس با ۵۰۰ سوار توانست از این مهلکه جان بدر برده و خود را به انطاکیه برساند. البته مورخان غربی اعتقاد دارند که کراسوس هنگام مذاکره به دست ایرانیان کشته شده که این امر مورد تردید است.

ادامه مطلب: ظهور اشکانیان و قدرت یافتن مجدد ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 185
پرینت

 تحولات سیاسی و اداری در عصر اشکانیان


نویسنده: دکتر سید علی علوی

پس از انقراض سلسله شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر مقدونی، جانشینان او یعنی سلوکیان مدت هشتاد سال بر قسمت عمده ای از ایران سلطنت داشتند. (پیرنیا 1356: 140) سلوکوس، یکی از سرداران اسکندر، در سال 312 بر بابل دست یافت و امپراتوری پهناوری پی افکند که بخش اعظم سرزمین های غرب آسیا را در بر می گرفت. اما ولایات شرقی امپراتوری که سکونت گاه پارتیان، باکتریایی ها (بلخیان)، سغدیان و خوارزمیان بود زمان درازی در دست سلوکیان باقی نماند و هنگامی که شهربان نشین های باکتریا و پارت در پی دست یافتن به استقلال برآمدند، از تصرف آنان بیرون رفت. (یارشاطر 1368: 10) در سال 283 ق. م یا احتمالاً ده سال پیش از آن، قبیله «پرنی» از قبایل اتحادیه داهه، در ماوراء النهر به پارت تاخت و دودمان اشکانی را که مقدر بود حدود پانصد سال در ایران فرمانروایی کنند را پی افکند. اشکانیان نخست در پارت و هورکانیه به مبارزه با قدرت سلوکیه پرداختند، سپس به سوی غرب فشار آوردند و سرانجام در سال 141 ق. م در ایام فرمانروایی مهرداد (میترادات) یکم بر بابل دست یافتند و پادشاهی خود را به امپراتوری مبدل ساختند. و سلوکیان ناگزیر شدند تا به سوریه و آسیای صغیر عقب نشینی کنند. (یارشاطر 1368: 11) ویل دورانت در این مورد می نویسد: پارت ها که، از چند قرن پیش، بخش جنوبی دریای خزر را به عنوان اتباع پادشاهان هخامنشی و سپس سلوکی ها اشغال کرده بودند، ریشه ی سکوتیایی- تورانی داشتند. به عبارت دیگر، از لحاظ نژادی به مردم جنوب خاوری روسیه و ترکستان می پیوستند. در حدود سال 248 ق.م، یکی از سران سکوتیایی ها به نام ارشک (آرساکس) بر پادشاه سلوکی بشورید، کشور پارت ها را مستقل گردانید و سلسله اشکانیان را در آن جا مستقر ساخت. (دورانت 1378، ج 3، 621- 622)

ادامه مطلب: تحولات سیاسی و اداری در عصر اشکانیان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 117
پرینت

معماري کاخ ها و بناها در دوره اشکانيان (پارتيان):

    قوم پارت يا پارتوا يکي از شعبه هاي نژاد آريايي ايراني است در کتيبه داريوش اول هخامنشي بر بيستون سرزمين آنرا را((پرتو)) ناميده اند . اين ناحيه از شمال خراسان و ماوراالنهر و همين نام بعدها به پهلو تبديل گرديد .(خراسان بزرگ شامل :خراسان فعلي ماورا النهر افغانستان کنوني مي شده است.) پارتوا يکي از استانهاي زمان هخامنشي بود. بنا بر گفته استرابو رهبر پارتها مردي بنام آرساکس (ارشک ارشاک) بود که بعدها نياي فرضي پادشاهان اشکاني پارت شد. پارتها حکومت ساقط شده هخامنشي را از جانشينان اسکندر مقدوني (سلوکيان) باز پس گرفتند . و توانستند يک دولت نيرومند و عظيم را براي مدت پنج قرن پايه گذاري نمايند.

ادامه مطلب: معماري کاخ ها و بناها در دوره اشکانيان (پارتيان)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 136
پرینت

پارتيان ( اشكانيان )

نویسنده : عزت الله نوذری

تاریخ اجتماعی ایران از آغاز تا مشروطیت ( قسمت هفتم )

پارتيان ( اشكانيان )
تسلط يونانيان و مقدونيان بر فلات ايران نمى توانست براى مدت بسيار طولانى تداوم يابد، زيرا على رغم كوشش شخص اسكندر و سياست مقدونى كردن شرق كه از طرف جانشينان وى تعقيب مى گرديد، بسيارى از مردم ايران نسبت به آنان بيگانه ماندند و حكومت سلوكيان در اين مملكت فاقد يك شالوده ملى بود.
اصولا روش اقتصادى و ادارى غير متمركز و پراكنده سلوكيان عدم توانايى آنان به بسط قدرتشان در قسمت هاى مختلف امپراتورى ، خود عامل تحريك و تشويق تمايلات استقلال طلبانه حكام و فرمانروايان محلى بود.
ايوانف در تاريخ ايران باستان مى نويسد:
پيامد بحران دولت سلوكيه ، در نيمه سده سوم ق .م . آن شد كهكنترل بسيارى از ولايت هاى خاورى از دست اين دولت بيرون رفت در راس اين ولايت ها،فرماندارانى يونانى بودند، ديودت در باختر (باكتريا بلخ ) اوتيدم در سغد واندراگور، در پارت . (69)
چنين به نظر مى رسد كه در ابتداى كار مبارزه پارتيان بيش تر بر اساس حفظ منافع محدود قومى و صيانت طايفه اى بوده است تا يك جنبش اساسى در جهت تامين استقلال ملى تمام ايران در مورد اصل و نژاد پارتيان اشكانى ، گيرشمن مى نويسد:
آنان به قبيله ى پرنى - كه جزيى از قوم دهه ، بود - متعلق بودند. دهه ، مجموعه اى از قبايل سكايى بود كه بصورت چادرنشينى و استپ هاى بين درياى خزر و درياى آرال ، زندگى مى كردند. در حدود سال 250 ق .م . دو برادر، ارشك و تيرداد، با جنگجويان خود همراه پنج تن از روساى ديگر، ناحيه علياى تجن را اشغال كردند. (70)

ادامه مطلب: پارتيان ( اشكانيان )
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 151
پرینت

قلمرو شاهنشاهی اشكانيان

شاهنشاهي اشكاني از سال 250 پ.م تا 224 ميلادي (474 سال) به‌درازا کشید و 29 شهریار از این خاندان بر ایران پادشاهی نمودند. اشك اول كه سلوكي‌ها را شكست داد و اين سلسله را تاسيس كرد، از 250 تا 248 پیش از ميلاد فرمانروا بود. مهرداد (میترادات) اول (اشک 6) را بنیان‌گذار شاهنشاهی اشكاني می‌دانند؛ امپراتوري او از جيحون تا فرات و از درياي مازندران تا خليج فارس ادامه داشت. پژوهشگران نقش او در دودمان اشکانیان را همتای کوروش بزرگ در دودمان هخامنشیان می‌دانند و برای مهرداد دوم (اشک 9) اشکانی نیز نقشی همانند داریوش بزرگ هخامنشی قائل هستند. (1) اردوان پنجم (اشک 29) در جنگ هرمزگان از اردشیر بابکان نخستین پادشاه ساسانی شکست خورد؛ وی دختر اردوان را به همسری خود درآورد.
***

ادامه مطلب: قلمرو شاهنشاهی اشكانيان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 128
پرینت

ادبیات اشکانی

نویسنده: اوتاکر کلیما
مترجم: عیسی شهابی

بر اثر پیروزی اسکند کبیر (330تا 323ق.م)، دگرگونی های بزرگی در ایران پدید آمد و هنوز، پس از گذشت قرن های بی شمار، روایات ایرانی از این حادثه ی کشور هخامنشی به عنوان بزرگ ترین فاجعه ای که ایران، در طول تاریخ، به خود دیده است یاد می کند. اسکندر برتری مقام عنصر ایرانی را از بین برد و همش مصروف بر آن بود که به وسیله ی آمیزش افسرانش با طبقه ی نجبای فئودال ایران، که سرانجام به او پیوسته بودند، طبقه ی اشرافی نوینی به وجود آورد. ولی، پس از مرگ ناگهانی او (323ق.م)، ایران سهم سردار زبردست و توانای وی سلوکوس شد و به صورت بخشی از یک امپراطوری بزرگ جدید آسیایی در آمد که مرکزش سوریه بود. عنصر یونانی، بی محابا، تا شهرستان های شرقی این امپراطوری پیش راند. در نواحی بین دجله و سند، شهرهای یونانی به وجود آمد و استعمار یونانی از طرف شمال تا رود جیحون پیش رفت. یونانی زبان طبقه ی حاکمه، ارتش، شهرنشینان و بازرگانان بزرگ شد و هم چنین، سخن رانی ها، سنگ نبشته ها و عبارات روی سکه ها به این زبان بود، نویسندگان پارسی بر این عقیده راسخ اند که، در آن روزگار، کیش زرتشتی در حال بر افتادن بود. بی امانی سخت رایج و شمار فرقه های گوناگون افزون می گشت، چنان که می گویند ایران به 240 شاه زاده نشین کوچک تقسیم شد. مؤلفان تازی این شاهک ها را ملوک الطوایف، یعنی شاهان قبایل می نامند. از زبان سلسله های هخامنشی هیچ به جای نماند؛ ولی، برای زبان یونانی رقیب بزرگی به صورت زبان سامی آرامی پیدا شد که سابقاً هم زبان محاوره ای سراسر آسیای مقدم شده بود. عنصر زرنگ، چابک، بخرد و کارآمد سامی، با استفاده از اوضاع جدید، برای خود، مخصوصاً از لحاظ اقتصادی، وجهه و اعتباری درست کرد؛ زیرا غنی ترین نواحی از لحاظ بازرگانی، صنعت و کشاورزی را که سوریه و بابل بود در تصرف داشت. با وجود این، جانشینان سلوکوس موفق نشدند امپراطوری را همان وسعت نخستین نگه دارند. مقارن سال 250 ق.م، در خاور ایران، دو امپراطوری به وجود آمد که یکی قلمرو و طبقه ی بزرگان ارتشی یونانی و مرکزش باکتریا(1)، و دیگری کشور سکنه ی بومی واقع در پارت بود که به وسیله ی دودمان اشکانیان تأسیس شد.

ادامه مطلب: ادبیات اشکانی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اشكانيان
نمایش از 17 خرداد 1393 بازدید: 108
پرینت

دولت ماد نخستین تجربه تشكیل دولت آریایی

این دسته از آریاییان پس از ورود به سرزمین ایران مسیر خود را در نواحی غربی و شمال غرب تا جائیكه سلسله جبال زاگرس قرار دارد ادامه دادند و سپس به دلیل نوع معیشت یعنی رمه گردانی، نواحی كوهستانی غرب را برای زندگی برگزیدند. و بدین ترتیب با اقوام بومی ایران كه خود دارای تمدن بودند نظیر لولوبیها ، كاسی ها، گوتی ها و مانایی ها همسایه شدند. تقریباً همزمان با ورود مادها این منطقه صحنه تاخت و تاز اقوام ساكن بین النهرین (میان دو رود) كه همسایگان نزدیك ایران زمین محسوب شدند گردیده بود كه از مهمترین آنان آشوریان بودند كه بهترین تمدن ایرانی یعنی ایلام توسط آنان به نابودی كشیده شده بود.

همچنین از سمت شمال اورارتو و از سمت جنوب ایلام آنان را تهدید می كرد. همین امر یعنی مساله خطر حمله و تاراج اقوام همسایه ساكنین بومی نواحی غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب غربی ایران را به فكر تشكیل اتحادیه ای به نام ماننایی انداخته بود. هر چند این اتحادیه قدرت چندانی نداشت و امنیت آنها را در برابر حملات و یورش همسایگان تضمین نمی كرد. ولی به هر حال اولین تجربه ایجاد اتحادیه در هزاره اول قبل از میلاد بود. نام متحدان ماننایی در الواح آشوری ذكر شده است.

ادامه مطلب: دولت ماد نخستین تجربه تشكیل دولت آریایی
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید