نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 09 مهر 1392 بازدید: 195
پرینت

نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان

 پژوهشگر: دکتر محسن معصومى
ورود اسلام به جنوب هند در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجرى صورت گرفت. با این حال، این سرزمین از مدت ها پیش مورد توجه برخى از صوفیان مسلمان قرار گرفته بود که براى تبلیغ عقاید خویش به آن جا سفر کرده بودند. فتح دکن به دست مسلمانان و تأسیس حکومت بهمنیان به عنوان اولین حکومت مستقل مسلمان، باعث گسترش عقاید صوفیانه و نیز رشد فرقه هاى مختلف صوفیه گردید. صوفیان در این منطقه نفوذ و اعتبار فراوانى در میان گروه هاى مختلف اجتماعى پیدا کردند به طورى که پادشاهان بهمنى براى استقرار و تداوم قدرت خویش در دکن و نفوذ در میان مردم ناچار دست به دامان این گروه شدند و با نزدیک ساختن خویش به صوفیان از حمایت جدى مردم برخوردار گردیدند. صوفیان نیز فرصت پیش آمده را براى تبلیغ و گسترش آراء خویش مغتنم شمرده و به حمایت از بهمنیان پرداختند. این مقاله رابطه صوفیان و بهمنیان و نیز نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان را بررسى مى کند.

ادامه مطلب: نقش صوفیان در تشکیل و تداوم حکومت بهمنیان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 226
پرینت

نقش صوفيان در تشكيل و تداوم حكومت بهمنيان‏

دكتر محسن معصومى
ورود اسلام به جنوب هند در اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجرى صورت گرفت. با اين حال، اين سرزمين از مدت‏ها پيش مورد توجه برخى از صوفيان مسلمان قرار گرفته بود كه براى تبليغ عقايد خويش به آن جا سفر كرده بودند. فتح دكن به دست مسلمانان و تأسيس حكومت بهمنيان به عنوان اولين حكومت مستقل مسلمان، باعث گسترش عقايد صوفيانه و نيز رشد فرقه‏هاى مختلف صوفيه گرديد. صوفيان در اين منطقه نفوذ و اعتبار فراوانى در ميان گروه‏هاى مختلف اجتماعى پيدا كردند به طورى كه پادشاهان بهمنى براى استقرار و تداوم قدرت خويش در دكن و نفوذ در ميان مردم ناچار دست به دامان اين گروه شدند و با نزديك ساختن خويش به صوفيان از حمايت جدى مردم برخوردار گرديدند. صوفيان نيز فرصت پيش آمده را براى تبليغ و گسترش آراء خويش مغتنم شمرده و به حمايت از بهمنيان پرداختند. اين مقاله رابطه صوفيان و بهمنيان و نيز نقش صوفيان در تشكيل و تداوم حكومت بهمنيان را بررسى مى‏كند.
واژه ‏هاى كليدى: هندوستان، بهمنيان، تصوف، دكن، گلبرگه، بيدر.

ادامه مطلب: نقش صوفيان در تشكيل و تداوم حكومت بهمنيان‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 222
پرینت

 تاثير معماري ايراني در بناهاي دوره بهمنيان در جنوب هند (748-934)

چکیده مقاله :

 بهمنيان نخستين حكومت مستقل مسلمان در جنوب هند بودند كه در قرون 8، 9 و 10 هجري بر اين منطقه حكومت كردند. بنيان‌ گذار اين خاندان اصل و نسبي ايراني داشت و به همين دليل وي و جانشينانش توجه فراواني به فرهنگ و تمدن ايراني و به كارگيري ايرانيان در مناصب مختلف سياسي و اجتماعي از قبيل وزارت و صدارت نشان دادند. در اين دوره بسياري از دانشمندان و معماران و صنعت ‌گران ايراني به دكن مهاجرت كردند و باعث رونق فرهنگ و تمدن ايراني به ويژه در زمينه هنر و معماري در اين سرزمين گرديدند. بناهاي ساخته شده در دوره بهمنيان اغلب به دست معماران ايراني و تحت تاثير سبك معماري رايج در ايران به ويژه تيموريان بود. برخي از بناهاي موجود در بيدر چون مدرسه گاوان تقليد كاملي از مدارس چهار ايوانه ايراني است. اين مقاله به بررسي تاثير معماري ايراني در برخي از بناهاي اين دوره پرداخته است.

کلمات کلیدی: بهمنيان، دكن، معماري، بيدر، گلبرگه

 

ادامه مطلب: تاثير معماري ايراني در بناهاي دوره بهمنيان در جنوب هند (748-934)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 146
پرینت

روابط تا‌ريخي فرهنگي ايران و شبه قاره پا‌ك و هند در دوره بهمنيا‌ن

( خدمات بهمنيا‌ن به نشر فرهنگ و تمدن ايراني در د‌كن )

   بزرگتر‌ين و قد‌يميترين سلسله مستقل اسلامي كه‌ در دكن‌ تشكيل‌ شد حا‌كميت خانواده بهمني‌ (   748 – 933 هـ ق  1347 – 1526 م )  بود . علاء‌الدين حسن كا‌نكو ( 58 – 1347 م / 59 – 748 هـ ) مؤسس اين دودمان خود را ايراني و از نژاد بهمن اسفند‌ياركياني معرفي مي‌كرد . (1) سلطنتي‌ كه‌ او بنيا‌د نهاد حدود يكصد‌ و هشتاد سال دوام يا‌فت . در دوره بهمنيا‌ن و بخصوص در دوره شمس‌الدين محمد در سراسر د‌كن و جنوب هند توسعه يا‌فت و مركز‌ي بزرگ براي فرهنگ ايران و پنا‌هگاهي براي اهل كما‌ل گرديد .

ادامه مطلب: روابط تا‌ريخي فرهنگي ايران و شبه قاره پا‌ك و هند در دوره بهمنيا‌ن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 195
پرینت

بهمنی‌ها

گستره سلطنت بهمنی‌ها در شبه قاره هند ۱۴۷۰ م
سلطنت بهمنی (هندی: बहमनी सल्तनत)یا بهمنیان یا ملوک گلبرگه از خاندان‌های مسلمان حاکم بر دکن و نواحی مجاور آن در جنوب هند بود که یکی از سلسله‌های مهم پادشاهی هند در سده‌های میانه[۱] و نخستین سلسله‌های مستقل مسلمان در جنوب هند به شمار می‌آید. [۲]

هجده سلطان در سلسله بهمنی به مدت بیش از صد و هشتاد سال از ۷۴۸ - ۹۳۳ ه‍. ق/ ۱۳۴۷–۱۵۲۷ م حکومت کردند. پایتخت هشت تن از آنان اَحسن‌آباد گلبرگه بود که با انتقال پایتخت به محمدآباد بیدر، ده سلطان دیگر در آنجا سلطنت کردند.[۳]

مؤسس این سلسله شخصی به نام حسن بود که با عنوان علاءالدین گانگو بهمنی بر تخت سلطنت نشست.[۴] خاندان بهمنی‌ها از نوادگان «علاءالدین حسن بهمنی» افغان به شمار می‌رفتند و نسب خود را به بهمن پسر اسفندیار از سلسله کیانیان ایران می‌رساندند. خاندان بهمنی با علاقه فراوانی که به فرهنگ فارسی و عرفای ایرانی داشتند بسیار کوشیدند که به حضور شاه نعمت‌اله ولی و خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی در دربار خود مفتخر گردند، اما توفیق نیافتند. این سلسله جشن‌ها و اعیاد ایرانی از جمله نوروز را با شکوه فراوان برگزار می‌کردند.[۵] زبان دربار آنها، زبان فارسی بود، در آموزشهای اولیه به شاهزادگان، بوستان سعدی آموخته می‌شد. برخی شاهان بهمنی خود به این زبان شعر می‌سرودند و از شاعران فارسی زبان و شیعی نشان، استقبال گرمی به عمل می‌آوردند، مانند آذری اسفراینی که بهمن نامه را سرود، آنها مروج زبان فارسی و عربی در منطقه بودند.

بهمنی‌ها شاهانی با گرایش‌های شیعی بودند که ایرانیان در حکومت‌های آنها نقش به سزایی داشته و گاه وزنه‌های سنگینی در رونق بخشیدن به تشیع بوده‌اند. یکی از این نخبگان عمادالدین محمود گاوان بوده‌است. خاندان بهمنی از زمان احمدشاه (۸۲۵-۸۳۹) در سلک طرفداران شاه نعمت الله ولی در آمدند و به خاندان و اعقابش خالصانه ارادت ورزیدند.[۴]

پس از انقراض، بهمنیان این سلسله بین پنج سلسله مسلمان دیگر تقسیم شد که از میان آنان سه سلسله نظام شاهیان، عادلشاهیان و قطب شاهیان شیعه و برید شاهان و عمادشاهان که دیری نپاییدند سنی بودند.[۴]
پیشینه

دولت بهمنیان همزمان با اوضاع آشفته ایران بنیان گذاشته شد ایران در دوره پس از ایلخانیان یعنی دوران آل‌مظفر در فارس و کرمان (۷۹۵-۷۱۳/۱۳۹۳-۱۳۱۴)، سربداران در خراسان (۷۸۸-۷۳۶/۱۳۸۶-۱۳۳۶) و آل جلایر (۸۳۵-۷۳۶/۱۴۳۲-۱۳۳۶) در عراق و آذربایجان اوضاع مناسبی نداشت.

ادامه مطلب: بهمني ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 259
پرینت

مروري بر حضور ايرانيان و نفوذ زبان فارسي در حکومت بهمنيان

    زمينه سياسي

    هنگامي که اقتدار غياث الدين محمد بن تغلق، معروف به محمد شاه دوم (حکومت: 752-751 ق/ 1351-1325 م)، رو به افول نهاد، بخش هاي تازه فتح شدة دکن از زير فرمان سلاطين دهلي بيرون رفت و در آن منطقه، حکومت پايدار و نيرومند بهمني بنياد نهاد شد و نزديک به 186 سال دردکن و مناطق اطراف آن حکم راند. علاء الدين حسن کانگو يا بهمن شاه (حکومت: 759-748/ 1375-1347م) حکومت بهمني را بنياد نهاد. احتمالاً او از ايران به شبه قارة هند رفت و در دربار سلاطين دهلي جايي براي خود باز کرد و پس از آشکار شدن نشانه هاي ضعف حکومت، سر به شورش برداشت و اعلام استقلال کرد. حسن پس از پيروزي در دولت آباد و به دست آوردن قدرت، تختگاه خود را به گلبرگه برد و اين شهر به مدت هشتاد سال تختگاه حکومت بهمني بود.

ادامه مطلب: مروري بر حضور ايرانيان و نفوذ زبان فارسي در حکومت بهمنيان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: بهمنيان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 171
پرینت

خاندان‌های حکومتی دکن

خبرگزاری فارس: تشیع در قرن نهم و دهم هجری توسط بعضی از خاندان‌های حکومت‌گر مسلمان، مذهب رسمی دکن برگزیده شد. این سلسله‌ها، از بهمنیان که اولین حکومت مستقل مسلمان در جنوب هند بودند، منشعب شدند.
 بهمنیان در دورة حکومت خویش به حمایت بی‌دریغ از سادات و شیعیان همت گماردند. نهمین سلطان این خاندان، احمدشاه ولی، خود مذهب تشیع را پذیرفت و با همة توان دانشمندان و سیاستمداران شیعه در قلمرو خویش را تشویق و حمایت کرد.در ادامه، مؤسس سلسة بیجاپور (یوسف عادل‌شاه)، اولین کسی بود که تشیع را آشکارا دین رسمی اعلام نمود. سلطان قلی قطب‌شاه نیز پیش از ورود به هند به مذهب شیعه اعتقاد داشت، ازاین‌رو، بلافاصله بعد از اعلام استقلال و به تبعیت از شاه اسماعیل صفوی، مذهب شیعه را در قلمرو خویش رسمیت بخشید.

ادامه مطلب: خاندان‌های حکومتی دکن
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید