نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 26 مرداد 1392 بازدید: 151
پرینت

کوروش کبیر از دیدگاه بزرگان

 آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چرا شخصیتی مانند کوروش که جهان در برابر بزرگی او شگفت زده است و مشهورترین مورخین و باستان شناسان و خاورشناسان دنیا از او به نام ایر مرد تاریخ جهان یاد کرده اند، چرا تاکنون اسمی از او در ایران برده نشده است؟ یا هیچ حرکتی که شایسته او باشد در جهان نشده است؟ آیا ادامه راه این شخصیت بزرگ جهان نمی تواند راه نجات ما باشد؟ آیا برای ایران که کوروش را دارد و خود مهد حقوق بشر جهان بوده است، پسندیده است که امروز دنیا ما را به نام مهد تروریست و خشونت و ناقض حقوق بشر خطاب کند؟ کوروش پدر ملت ها، بزرگ قهرمان آن روزگار، سرور آسیا، کسی که دشمن او را به نیکی ستایش کرد و او را نمونه یک شهریار والا می دانست امروز کجاست؟

ادامه مطلب: کوروش کبیر از دیدگاه بزرگان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 26 مرداد 1392 بازدید: 129
پرینت

جوانمردی و بخشش کوروش کبیر

 کوروش در هنگام فتح بابل برای سپاهیان و نزدیکان نکاتی را بدین گونه یادآور شد: دوستان همیشه باید خدا را شکرگذار بود چون عطایای او بیش از اندازه است. ولی باید غنایم را مال خود بدانیم و از همه چیز پاسداری کنیم و بیهوده آنها را از بین نبریم اگر مقداری از آن را به مغلوبان اهدا کنیم کمال انسانیت است. در هر حال چون به مال و منان رسیدید نباید طریق عیش و عشرت را در پیش بگیرید و تنبلی و کاهنی کنید چون در این صورت پس از چندی به حال همین شکست خوردگان خواهید افتاد و انسان های بیهوده خواهید شد. کار را پست نشمارید و اوقات خود را به بطالت مگذرانید. سستی را از خود دور کنید و از نیروی خود به بهترین وجه استفاده کنید و آن را با بیکاری هدر ندهید چون بیکاری سبب انحطاط اخلاقی میشود. دوستان من همیشه پرهیزگار و باتقوا باشید و این را در عمل نشان دهید.

ادامه مطلب: جوانمردی و بخشش کوروش کبیر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 26 مرداد 1392 بازدید: 136
پرینت

کوروش کبیر در قرآن

 کلمه ذوالقرنین نام شخصی است که در قرآن و در سوره  کهف از آیه 83 تا 110 نام برده شده است .

ذوالقرنین به معنای دو قرن است که برخی معتقدند که این نامگذاری به دلیل آن است که به شرق و غرب عالم رسیده است.عرب از آن به دو شاخ آفتاب تعبیر نموده است و بعضی میگویند که در دو طرف سر وی برآمدگی مخصوصی بوده  و سر انجام عده ای بر این عقیده اند که تاج مخصوص او دارای دو شاخک بوده است.

اما قرآن ذوالقرنین را شخصی نامیده است که بنا بر درخواست قومی سدی ازآهن و مس جهت جلوگیری از هجوم بیگانگان برای آنان میسازد.

ادامه مطلب: کوروش کبیر در قرآن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 129
پرینت

قتل تيمورتاش 

 عبدالحسين تيمورتاش فرزند کريمداد نرديني بجنوردي (معززالملک، امير منظم) ملقب به معززالملک و سردار معظم خراساني در سال 1258 1 شمسي در نردين از توابع خراسان متولد شد. وي پس از تحصيلات مقدماتي در زادگاه خود، (باحمايت پرنس ميرزا رضاخان ارفع‌الدوله وزير مختار ايران در روسيه) راهي يکي از مدارس نظامي درجه اول روسيه در پطرز بورگ گرديد. وي از شاگردان ممتاز مدرسه بود و براي کسب موفقيت بيشتر در محافل اشرافي، نام خود را به "خان نردينسکي" تغيير داد. 2 در سال 1285 به ايران بازگشت و به عنوان مترجم با تسلط بر دو زبان فرانسوي و روسي (بعدها انگليسي را هم به خوبي فراگرفت) در وزارت امور خارجه استخدام شد. وي پس از مدتي با وجود ميرزا حسين خان معين‌الوزاره (که ميانه خوبي با وي نداشت)، از وزارت امور خارجه استعفا کرد و با حمايت پدر به سمت نايب‌الحکومه بلوک جوين برگزيده شد. در اين منصب با شاهزاده محمدهاشم ميرزا آشنا شد و انجمن ادبي تشکيل داد و به تدريج صاحب معتبرترين کتابخانه هاي اختصاصي در ايران گرديد. در همين سالها با سرورالسلطنه دختر خازن‌الملک ازدواج کرد و صاحب يک دختر به نام ايران و سه پسر به نام‌هاي منوچهر، مهرپور و هوشنگ گرديد. 3

ادامه مطلب: قتل تيمورتاش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 122
پرینت

قتل تقي اراني در زندان بهمن 1318 

دکتر تقي اراني از اعضاي برجسته گروهي بود که از اواخر سال 1315ش تا اوايل سال 1316ش به تدريج دستگير و در زندان قصر زنداني شدند. اين گروه که به گروه 53 نفر معروف شدند متهم بودند که از مرام اشتراکي و کمونيستي پيروي مي‌کنند و با بيگانگان (که مقصود طرفداري از شوروي و نظام سياسي حاکم بر آن کشور بود) ارتباط يافته سر و سرّي پيدا کرده‌اند. اين گروه عمدتاً زير شکنجه‌هاي جانکاه مأموران اداره آگاهي (تأمينات) شهرباني رضاشاه به جرم خود اعتراف کردند و با پرونده‌سازيهايي که کمتر مقرون به واقعيت بود به زندانهاي طويل‌المدتي محکوم شدند و راهي زندان قصر گرديدند. بررسي فجايع وشکنجه‌هاي مرگبار جسمي و رواني و نيز وضعيت بسيار اسفبار بهداشتي، مکاني و غذايي زندان قصر مجالي ديگر مي‌طلبد. فقط همين اندازه قابل ذکر است که دکتر تقي اراني طي بيش از دو سال و نيمي که در زندان محبوس بود بارها تحت شديدترين شکنجه‌ها قرار گرفت و اهانتهاي وقيحانه پرشمار مأموران زندان را تحمل کرد و اوضاع اسفبار بهداشتي و غذايي زندان شامل او هم شد.

ادامه مطلب: قتل تقي اراني در زندان بهمن 1318
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 113
پرینت

فراز و فرود کانون مترقي 

 دو حزب مردم و مليون هيچگاه نتوانستند در ميان مردم ايران طرفداراني پيدا کنند و به دو حزب مؤثر و جهت‌دهنده و دو رکن يک نظام سياسي باثبات و قابل اطمينان تبديل شوند. از سوي ديگر اهميت استراتژيک ايران براي آمريکا به حدي بود که نمي‌توانست ايران را در وضعيتي رها کند که احتمالاً منجر به يک قيام و نهضت عمومي يا کودتاي نظامي يا حداقل بي‌ثباتي شود و رقيب قدرتمند و در کمين نشسته (اتحاد شوروي) از آن استفاده کند. در اواخر دهه 1330ش و به‌ويژه با روي کار آمدن دمکراتها، آمريکاييها به اين نتيجه رسيده بودند که پيشبرد نوعي اصلاحات بدون دمکراسي (که با حداقلي از دمکراسي درون حزبي و درون حاکميتي مي‌توانست تلفيق شود) مي‌تواند کارآمدي رژيمهاي وابسته را در مقابل شوروي و مطالبات سوسياليستي مخالفين تضمين نمايد. آنان مي‌پنداشتند با انجام اصلاحات در چنين چارچوبي خواهند توانست به بحرانهاي حاکميت متزلزل پهلوي پايان داده و موقعيت اميدوارکننده‌تري براي تداوم حضور بدون دغدغۀ خود در ايران فراهم سازند. در آن مقطع شخص شاه بسيار ناتوان و موقعيتش آسيب‌پديرتر  از آن بود که بخواهد در برابر خواستهاي آمريکاييان، احياناًٌ مقاومت يا مخالفتي بنمايد.

ادامه مطلب: فراز و فرود کانون مترقي (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 121
پرینت

فراز و فرود کانون مترقي

 حسنعلي منصور از همان آغاز کوشيد افراد تحصيلکرده و در عين حال متمايل به غرب و آمريکا را به عضويت کانون مترقي بپذيرد و نيز براي ايجاد فضاي تبليغاتي لازم براي توسعه و تقويت فعاليتهاي کانون مترقي با بسياري از مديران روزنامه‌ها و نشريات تماس گرفت و آنان را ترغيب نمود تا به عضويت اين کانون درآيند. در آن مقطع به ويژه آمريکاييان مي‌کوشيدند فضاي تبليغاتي لازم را براي پر سر و صدا ساختن و نيز گسترش نفوذ و فعاليتهاي کانون مترقي فراهم آوردند. در بيست و دوم اسفند 1340 ساواک گزارش کرد که محافل آمريکايي براي انتصاب بيش از پيش اعضاي اين کانون به پستهاي مهم سياسي و اداري در ارکان حاکميت دست به فعاليت پردامنه‌اي زده‌اند. 6 

ادامه مطلب: فراز و فرود کانون مترقي (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 119
پرینت

علي‌اصغر خان اتابک اعظم (امين السلطان)

در هنگامه يورش سپاهيان روس به گرجستان، يكي از بزرگان گرجي شورها آفريد و پايمرديها كرد و در كنار عباس ‌ميرزا نايب‌السلطنه هرچه توانست كرد آخرالامر هم كه شهر سقوط كرد با همه تلخي تمام دارايي و اعتبار خود را گذاشت و ترك ديار كرد و به تبريز آمد. اين گرجي وطنخواه و دلير لاچين‌خان بود، جدّ امين‌السلطان.

علي‌اصغر امين‌السلطان را دومين پسر از يازده فرزند آقا ابراهيم آبدار دانسته‌اند. آقا ابراهيم، آبدارخانه عباس‌ميرزا نايب‌السلطنه را اداره مي‌كرد و اين عنوان روي او ماند، حتي آن زمان كه در دربار ناصرالدين‌شاه ملقب به امين‌السلطان شده بود و زماني كه لقبش به علي‌اصغر خان رسيده بود برخي درباريان براي تحقير، واژة «آبدار» را پسوند نامشان مي‌كردند. آقا ابراهيم فرزند زال‌خان بود و شايد به همين سبب عده‌اي در شناخت اين خانواده ره افسانه زدند و نسبتش را به رستم دستان رساندند. زال‌خان خواهر لاچين‌خان را به زني گرفته بود.

ادامه مطلب: علي‌اصغر خان اتابک اعظم (امين السلطان)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 141
پرینت

مشكلات سياسي

« مصدق»، نام آشنايي در تاريخ سياسي معاصر ايران به شمار مي‌آيد. مردي که در جواني به ساحت سياست پاي نهاد و مدارج ترقي را از استانداري، نمايندگي مجلس، وزارت و سرانجام نخست‌وزيري، به طور پلکاني طي کرد. 
بدون ترديد اظهارنظر درباره چنين سياستمداري که در زمان حيات خود، به ويژه پس از مرگ جلب‌کننده اذهان بسياري از گرايشها، جريانها و افراد به خود است، کار آساني نيست؛ آن هم فردي که انديشه و رفتار سياسي‌اش در پي پيروزي انقلاب اسلامي بسي فزونتر از پيش در معرض برخوردها و داوريهاي گوناگون قرار گرفت.

ادامه مطلب: مشكلات سياسي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 111
پرینت

سوء قصد به محمدعلي شاه 

ترور شخصيتهاي سياسي به منظور دستيابي به هدف يا اهدافي خاص صورت مي‌گيرد. عده‌اي نيز در جريان انقلاب مشروطه ترور شدند. سوال اصلي اين است که هدف از ترور اين اشخاص چه بود؟ و تروريستها به چه گروه و دسته‌اي وابسته بودند؟ آيا آنها به اهدافشان دست يافتند؟ و ديگر اينکه تأثير ترورها بر اوضاع سياسي، اجتماعي مملکت مثبت بوده يا منفي؟


قبل از پرداختن به موضوع سوء قصد به جان محمدعلي شاه، انداختن نگاهي کوتاه به ترور امين‌السلطان به منظور روشن شدن موضوع اصلي بي فايده نخواهد بود. امين‌السلطان صدراعظم ايران در رجب 1325هـ .ق/ شهريور 1286ش ترور شد. ظاهراً وي را عباس آقا صراف تبريزي به قتل رساند. گرچه با توجه به برخي ادله در اينکه عباس آقا قاتل بوده جاي ترديد وجود دارد ولي حتي با پذيرش اين مطلب باز هم سرانجام به طور دقيق مشخص نشد که ترور او از سوي چه گروهي طراحي و اجرا شده است. محمدعلي شاه، حيدر عمواوغلي، تقي‌زاده، کميته سري انقلاب، حوزه مخفي اجتماعيون عاميون تهران، کميته سري انجمن آذربايجان، جامع آدميت، سعدالدوله، سپهدار، فرمانفرما، علاءالدوله، مرتجعان درباري همه در مظان اتهام قرار داشتند. انگشت اتهام، گستره فراخي را نشانه گرفت که از مرتجع ترين درباريها تا ليبرال‌ترين ليبرالها را شامل مي‌شد. بنابر اين مشخص کردن هدف ترور نيز غيرممکن است، زيرا ميان هدف شاه از ترور با هدف حيدر عمواوغلي و تقي‌زاده از آن هيچ قرابتي نمي‌توان يافت. و اين اهداف مانعه‌الجمعند. اما نتيجه ترور روشن است؛ هرج و مرج در بيشتر مناطق مملکت، کناره‌گيري عناصر ميانه‌رو که مي‌توانستند جوي معتدل حاکم کنند، روي کار آمدن دولتهاي ضعيف (زيرا پذيرش مسئوليت با توجه به خطري که مسئولين را تهديد مي‌کرد شهامت زيادي مي‌خواست)، امضاي قرارداد 1907م ميان انگلستان و روسيه در شب ترور امين‌السلطان و نبود دولتي قدرتمند براي اعتراض يا اقدامي جدي در مقابل نقض حقوق ايران.

ادامه مطلب: سوء قصد به محمدعلي شاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 140
پرینت

ستارخان سردار ملی (قسمت اول)

ستار فرزند حاج حسن بزاز قره داغي يكي از قهرمانان نهضت مشروطيت ايران محسوب مي شود كه در ارتباط با فرمان علماي نجف به مبارزه با دستگاه محمدعلي شاه قاجار برخاست. سال تولد او را 1284 قمري در قره داغ ذكر كرده اند. اولين برخورد ستارخان با محمدعلي شاه و اجزاي او به سال 1304 قمري برمي گشت كه اطرافيان بدرفتار محمدعلي ميرزا در تعقيب دو خانزاده محلي قره داغ به باغ پدر ستارخان حمله كردند و در جريانِ در گيري و دفاع ستارخان از پناهندگان، دلاور ظلم ستيز آذربايجاني از ناحيه پا تير خورد و سپس به دژ نارين قلعه اردبيل منتقل و محبوس شد. بعدها به صف تفنگداران ويژه وليعهد، مظفرالدين ميرزا درآمد و به ستارخان معروف شد و مأموريت هايي را نيز انجام داد، از جمله مبارزه با راهزنان تركمن كه به همين منظور به مشهد رفت، اما مدتي بعد، از آن كسوت خارج شد و در 1312 قمري به سامرا رفت. در سامرا چون با بدرفتاري خدام آستانه با زائران ايراني روبه رو شد به همراه چند جوان غيرتمند آذربايجاني، خدام بدرفتار آستانه عسكريين (عليهما السلام) را تنبيه كرد و دستگير شد كه به شفاعت ميرزاي شيرازي آزاد گرديد و به ايران بازگردانده شد. البته او يك بار ديگر نيز در 1319 قمري به زيارت عتبات عاليات شتافت.

ادامه مطلب: ستارخان سردار ملی (قسمت اول)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 110
پرینت

سازمان نظامي حزب توده 

 هنگامي که در شهريور 1320 ارتش رضاشاه نتوانست در برابر هجوم نيروهاي متفقين، از کشور دفاع کند، از هم فرو پاشيد؛ برخي از فرماندهان آن افزون بر ننگ فرار، از تجاوز به اموال عمومي کشور نيز دريغ نکردند. نمونه‌اي از اين گونه فرماندهان، سرلشکر محتشمي فرمانده لشکر هشتم (خراسان) بود که نه تنها از ميدان نبرد گريخت، بلکه در تربت حيدريه مبلغ 30 هزار تومان از بانک ملي آن شهر سرقت کرد. اينگونه عملکرد فرماندهان نظامي و اشغال کشور به وسيله قواي بيگانه، موجي از خشم و سرخوردگي و تحقير را در اقشار مختلف جامعه، به ويژه افسران جواني که خود را بيش از ديگران مسئول حفظ حريم کشور مي‌دانستند، به وجود آورد. در چنين شرايطي بود که نوعي سياست‌گرايي در نيروهاي نظامي ظهور و بروز مي‌يافت. در آن ايام دو تن از فرماندهان ارتش به نامهاي سرلشکر حسن ارفع و سرلشکرحاجعلي رزم‌آرا با ايفاي دو نقش متفاوت، هر کدام در پي آن بودند تا بخشي از بدنه نيروهاي نظامي را به خود متمايل سازند و بدينگونه آنان را در چارچوب حاکميت آن روز نگه بدارند.

ادامه مطلب: سازمان نظامي حزب توده
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 126
پرینت

زندگي و زمانه آيت‌الله شهيد سيد حسن مدرس 

آيت‌الله سيد حسن مدرس از شخصيتهاي بارز تاريخ معاصر ايران است که به دليل جايگاه ويژه اش در عرصه سياست و فقه نه تنها کتابهاي زيادي دربارة زندگي و انديشه‌هايش نوشته اند بلکه چندين فيلم نيز در اين خصوص تهيه و پخش کرده اند ولي هنوز حق مطلب ادا نشده و مطالب بسياري ناگفته باقي مانده است. آيت‌الله مدرس مجتهدي طراز اول بود اما بيشتر به عنوان يک روحاني مبارز شهرت يافته که جانش را فداي حفظ استقلال کشور و مبارزه با استبداد کرده است. وجه سياسي شخصيت آيت‌الله مدرس تا حدودي مدارج علمي و شخصيت حوزوي او را تحت‌الشعاع قرار داده است. علت آن هم موقعيت بحراني زمانه اي بود که مدرس در آن مي‌زيست. زمانه اي که کشور ايران براي حل بحرانها و حفظ استقلالش به سياستمداران زنده و شجاع نياز داشت. 

ادامه مطلب: زندگي و زمانه آيت‌الله شهيد سيد حسن مدرس
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: شخصيتها و رجال تاريخي
نمایش از 07 مرداد 1392 بازدید: 109
پرینت

ريشه‌يابي انديشه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 

شرح حال مختصر ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

ميرزا يوسف خان، پسر حاجي ميرزا کاظم از بازرگانان آذربايجان، در شهر تبريز به دنيا آمد. فارسي، عربي و قدري از علوم شرعيه را آموخت و به سمت منشيگري، وارد خدمت کنسولگري انگليس در تبريز شد و بعد از چندي از خدمت انگليسيها استعفا داد و به خدمت وزارت امور خارجه درآمد، در سال 1270هـ ق به فرمان ناصرالدين شاه به کارپردازي حاجي ترخان مأمور شد و هشت سال در آنجا بود، در سال 1279 کاردار ايران در پترسبورگ و در سال 1280هـ ق ژنرال کنسول تفليس شد و چهار سال در آنجا ماند، در اواخر سال 1283هـ ق به کارداري سفارت ايران در پاريس منصوب و از راه استانبول عازم فرانسه شد. در مدت سه سال اقامت خود در پاريس چهار مرتبه به لندن رفت در سال 1299 در وزارت مشيرالدوله به عنوان معاون وزير عدليه انتخاب و لقب مستشارالدوله به نام او صادر شد. 1

ادامه مطلب: ريشه‌يابي انديشه ميرزا يوسف خان مستشارالدوله
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 84 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید