نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 250
پرینت

موقعيت تجارى افريقيه و مغرب و نقش آن در تإسيس خلافت فاطمى

 دكتر محمدعلى چلونگر(*)
فاطميان پس از دو دهه دعوت و فعاليت سياسى, مذهبى و نظامى در افريقيه و مغرب در سال 297 ه' موفق به تشكيل خلافت در قيروان شدند.
  از عواملى كه به تشكيل اين حكومت كمك كرد, موقعيت تجارى افريقيه و مغرب بوده است. افريقيه و مغرب داراى مراكز و جاده هاى بزرگ و مهم بازرگانى بود. وضعيت بازرگانى ويژه آن مناطق, جايگاه ممتازى را براى تشكيل خلافت فاطميان فراهم كرد.
    اين مقاله در پى بررسى نقشى است كه مراكز و راه هاى بازرگانى و تجارى افريقيه و مغرب در تإسيس خلافت فاطميان داشته است.
    واژه هاى كليدى: بازرگانى و تجارت, افريقيه, مغرب (مراكش), فاطميان.

ادامه مطلب: موقعيت تجارى افريقيه و مغرب و نقش آن در تإسيس خلافت فاطمى
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 259
پرینت

زمينه‏ ها و علل اقتصادى گرايش به فاطميان‏ در افريقيه و مغرب‏

دكتر محمدعلى چلونگر
تشكيل خلافت فاطميان به سال 297 قمرى در افريقيه(1) عوامل و زمينه‏هاى متعددى داشته است. در بين اين عوامل، زمينه‏هاى اقتصادى كم تر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالى كه اهمّيّت آن كم تر از عوامل ديگر نيست.
در اين مقاله اوضاع اقتصادى و نقش آن در تشكيل خلافت فاطميان بررسى مى‏شود. برخى از عوامل اقتصادىِ تأثير گذار بر تشكيل خلافت فاطمى، به اوضاعِ افريقيه و مغرب در نيمه‏ى دوم قرن سوم قمرى و بخشى به عملكرد فاطميان در دوران دعوت و قيام باز مى‏گردد كه در اين مقاله هر دو دسته عوامل مورد بررسى قرار مى‏گيرد.

واژه ‏هاى كليدى: فاطميان، افريقيه، مغرب، دعوت، اوضاع اقتصادى.

ادامه مطلب: زمينه‏ ها و علل اقتصادى گرايش به فاطميان‏ در افريقيه و مغرب‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 209
پرینت

نقش شيعيان فاطمى در جنگ هاى صليبى

دكتر عبدالله ناصرى طاهرى
(عضو هيإت علمى كتابخانه ملى)

جنگ هاى صليبى آن بخش از تاريخ اسلام و مسيحيت است كه بيشتر از منظر غربى ها تحليل شده و اروپاييان پيش و بيش از مسلمانان به بررسى و پژوهش در مورد آن پرداخته اند. مسلمانان خصوصا نخبگان آن ها در قرون پنجم و ششم هجرى, به جنگ هاى صليبى, به عنوان يك حادثه درجه دوم نگاه كرده اند. اين ديدگاه علاوه بر فرعى دانستن جنگ هاى صليبى, در مدرسه تاريخ نگارى اسلامى هم اثر گذاشت و اين تإثير, در ناديده گرفتن نقش تاريخى اسماعيليان متجلى شد, به طورى كه مقاومت و پايدارى فاطميان مصر در مقابل صليبى ها مورد غفلت قرار گرفت و حتى آن دولت به عنوان دعوت كننده صليبى ها به مشرق زمين معرفى شد. اين مقاله بر آن است تا با بهره بردارى از متون و منابع تاريخى, نقش واقعى شيعيان فاطمى در جنگ هاى صليبى را تبيين نمايد.

واژه هاى كليدى: اسماعيليه, فاطميان, جنگ هاى صليبى, مسيحيت, بيت المقدس.

ادامه مطلب: نقش شيعيان فاطمى در جنگ هاى صليبى
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 204
پرینت

منابع مالى دولت فاطميان‏

بدون ترديد، از عوامل مؤثّر در بقاى دولت‏ها (اعم از دينى و غير دينى)، برخوردارى از اقتصاد سالم است. دولت فاطميان با استقرار در مصر و شام براى هزينه‏هاى تبليغاتى داعيان اسماعيلى، مخارج گزاف دربار و رقابت با دولت عباسى و امويان اندلس، افزون بر بهره‏گيرى از منابع مرسوم و مشروع گذشته، هم‏چون خُمس، زكات، جزيه، موقوفات و...، با ابتكار عمل، از منابع جديدى نظير احتكار، نجوا، رباع و... نيز بهره گرفت و توانست تا حدود زيادى بر قوام و دوام خود در بستر تاريخ اسلام بيفزايد.
    مقاله‏ ى حاضر به بررسى منابع گوناگونِ درآمد در دولت فاطميان مى‏پردازد.
    واژه‏ هاى كليدى: فاطميان، مصر، خراج، تجارت، رباع.

ادامه مطلب: منابع مالى دولت فاطميان‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 280
پرینت

مناسبات فاطميان و غزنويان‏

دكتر محمدعلى چلونگر
غزنويان در دوران حاكميت خود، سياست غيرقابل انعطافى در برابر مخالفان عباسيان در پيش گرفتند. آنان در راستاى حمايت از عباسيان، به دشمنى با مخالفان ايشان از جمله اسماعيليان و فاطميان مصر پرداختند. از طرف ديگر فاطميان مصر براى گسترش نفوذ خويش در سرزمين‏هاى خلافت شرقى، نيازمند ارتباط با حكومت‏هاى اين مناطق از جمله غزنويان بودند.
فاطميان با فرستادن سفرا و داعيان، در صدد ارتباط با غزنويان برآمدند. در مقابل غزنويان براى نشان دادن وفادارى خود به عباسيان، - به عنوان تنها نهاد مشروع جهت خلافت در عالم اسلامى - در پاسخ به درخواست فاطميان، واكنش منفى نشان دادند و با داعيان و سفراى فاطميان، برخورد قهرآميز در پيش گرفتند.
اين مقاله بر آن است كه ضمن بررسى روابط پرفراز و نشيب غزنويان و فاطميان مصر، تأثير اين مسأله را در روابط غزنويان با عباسيان و اسماعيليان بررسى كند.
واژه ‏هاى كليدى: فاطميان، غزنويان، اسماعيليان، عباسيان.

ادامه مطلب: مناسبات فاطميان و غزنويان‏
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: فاطميان
نمایش از 01 مرداد 1392 بازدید: 238
پرینت

پیدایش خلافت فاطمیان در بلاد مغرب[1]

1.    از فرقه اسماعیلیه تا پیدایش خلافت فاطمیان
2.    سیاست فاطمیان در تحکیم  جایگاه پادشاهان خود در مغرب

از فرقۀ اسماعیلیه تا پیدایش خلافت فاطمیان
علویان[2] از به خلافت رسیدن عباسیان، راضی و خشنود نبودند ، و همواره در دوره اولِ عباسی ، میان این دو گروه درگیری وجود داشت . حتی بررسی های ما بیانگر این مطلب است که : هیچ دوره ای از تاریخ خلافت عباسیان ، بدون جنگ برضد علویان سپری نشده است .
[البته در اوائل دورۀ عباسی، دو شاخۀ مهم علویان با یکدیگر متحد نبودند] یعنی نوادگان حسن بن علی(ع) – که به «حسنی ها» معروف بودند- با نوادگان حسین بن علی(ع) –که به حسینی ها معروف بودند- اتفاق نظر نداشتندبه طوری که جعفر الصادق بن محمد الباقربن علی زین العابدین بن الحسین(علیهم السلام) از محمد بن عبد الله[3] بن الحسن بن علی بن أبی طالب حمایت نمیکرد.

ادامه مطلب: پیدایش خلافت فاطمیان در بلاد مغرب
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید