نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 224
پرینت

معاهده ی ترکمانچای

نویسنده: دکتر محمود افشار یزدی
مترجم: ضیاء الدین دهشیری
پس از انعقاد معاهده ی گلستان ایران از نظر نظامی بسیار ضعیف شده بود. روسیه که به سهم خود هنوز ناگزیر بود که بار جنگ با ناپلئون را بر دوش بکشد نیاز به تجدید قوا داشت. دوره ی صلحی آغاز شده بود... ولی فقط 13 سال طول کشید.
در پایان این دوره روسیان مدعی شدند که منطقه شمال غربی دریاچه سوانگا (گوکچای) به روسیه تعلق دارد. افکار عمومی در ایران به علاوه فوق العاده برضد آزارهای روسها که به ویژه بر سر مردم ایرانی و مسلمان قفقاز وارد می شد، برانگیخته شده بود. فتحعلی شاه سپاهی به شیوه مردم فرنگستان آراسته بود و خود را برای تصرف مجدد گرجستان نیرومند می پنداشت. از جانب دیگر در روسیه تزار الکساندر تازه درگذشته بود (دسامبر 1825). برادرش نیکلای اول «تزار آهنین» (2) جانشین او شد. این مرد روحیات دیگری داشت. خصلت او پرشور و گستاخ و بی باک و حتی مردی هنگامه جو و سودازده افتخارات جنگی بود. (3)
هنوز تازه زمام قدرت را به کف گرفته بود که اتمام حجتی به ترکیه فرستاد و سپاهیانی در مرز پروت متمرکز کرد. در جنوب قفقاز بر سر مرزهای مورد اختلاف مبارزه با ایران را از سر گرفت.

ادامه مطلب: معاهده ی ترکمانچای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 140
پرینت

عهد نامه تركمنچاي؛ باخت دوم ايران در برابر روسيه

نویسنده:صادق راستگو
جنگ‌هاي ايران و روسيه بخصوص در دور دوم خود، به معاهده تركمانچاي منجر شد. اين معاهده از جهات بسياري قابل توجه است، نخست آن كه پس از معاهده گلستان، دومين تجربه ديپلماتيك ايران تا آن زمان بود و نكته مهم‌تر آن كه ايراني‌ها با گذار از اين معاهده، در مذاكرات بعدي سعي كردند پخته‌عمل كنند.
مقاله حاضر بر آن است نگاهي داشته باشد به معاهده تركمانچاي و دلايل بروز آن. شايد اين موضوع تكراري به نظر برسد، اما بازخواني آن مي‌تواند يادآوري مجددي باشد بر ايران تاريخي؛ نبرد ايران و روسيه در دور دوم جنگ‌ها كه بر عكس دور اول چندان هم طول نكشيد. در اين معاهده نبايد نقش انگليسي‌ها و مهم‌تر از آن، ديپلمات كاركشته‌اي مانند گريبايدوف را ناديده گرفت كه با تمام هنر خود، پيروزي بزرگي را براي كشورش رقم زد.

دلايل شروع دور دوم جنگ‌ها

ادامه مطلب: عهد نامه تركمنچاي؛ باخت دوم ايران در برابر روسيه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 209
پرینت

 متن عهدنامه ی ترکمانچای

نویسنده: دکتر محمود افشار یزدی
مترجم: ضیاء الدین دهشیری
صلح مابین ایران و روسیه در ترکمان چای به تاریخ 22/10 فوریه 1828 مطابق پنجم شهر شعبان 1243 امضاء شد.

فهرست مندرجات
فصل اول - صلح و مودت.
فصل دوم - فسخ عهدنامه ی گلستان به واسطه ی وقوع جنگ
فصل سوم - ایالاتی که به روسیه داده شده است.
فصل چهارم - خط جدید سرحدی.
فصل پنجم - اراضی و نواحی جدیدی که به روسیه تعلق یافته است.
فصل ششم - وجه خسارت جنگ - تضمین و اقساط و ترتیب تأدیه ی آن.
فصل هفتم - در باب عباس میرزا نایب السلطنه.
فصل هشتم - سیرسفاین تجارتی مملکتین در بحر خزر - شکست و غرق کشتی.
فصل نهم - شرایطی که راجع به سفاین جنگی است.
فصل دهم - حفظ مناسبات تجارتی و حمایت اتباع طرفین قنسول و وکلای تجارتی - در باب شکایت دولت علیه از قنسول یا مأمور روسیه.
فصل یازدهم - تسویه دعاوی معوقه - وصول و یا ایصال مطالبات.
فصل دوازدهم - اشخاصی که در دو طرف رود ارس دارای اموال غیر منقوله هستند و مهلتی که به جهت انتقال آن بمومی الیهم داده شده است - کسانی که استثنائاً از انتفاع این مهلت محروم هستند.
فصل سیزدهم - اسرای جنگی.
فصل چهاردهم - شرایطی که راجع به فراریان است.
فصل پانزدهم - عفو و بخشش درباره ی اشخاصی که در مدت جنگ و بعد از آن مرتکب به بعضی اعمال شده اند - اموال منقوله و غیر منقوله ی معفوین و مهلتی که از این بابت به مومی الیهم داده شده است - کسانیکه از عفو و اغماض محروم هستند.
فصل شانزدهم - ترک مخاصمات - تصدیق عهدنامه.

بنام خداوند متعال

ادامه مطلب: متن عهدنامه ی ترکمانچای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 165
پرینت

قرارداد ترکمانچای دیروز و امروز

دکتر هوشنگ طالع
یکی دو سالی است که پاره‌ای از پژوهندگان و نیز دانش‌جویان و قشر جوان کشور به این مساله اشاره دارند که قرارداد ترکمانچای، صد ساله بود و زمان آن سرآمده است.
این مطلب را بر روی دیدارگاه (سایت)های بسیاری می‌توان دید و حتا چندی پیش، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله اشارۀ سرراست داشت.
روز اول اسفندماه 1206، برابر با 21 فوریه 1828، «ننگ‌نامۀ» ترکمان‌چای، از سوی امپراتوری روسیه تزاری با هم‌راهی و هم‌گامی امپراتوری بریتانیا، بر ملت و دولت ایران تحمیل شد.
بر پژوهش‌گران تاریخ معاصر ایران روشن است که روس‌ها، بدون همراهی و هم‌گامی انگلستان که به اصطلاح با هم‌پیمانی با ایرانیان، نقش «شریک دزد و رفیق قافله» را بازی می‌کرد، توان درهم‌شکستن نیروهای مسلح ایران را در میدان‌های نبرد نداشتند.
از آن‌‌جا که در این گفتار، امکان بررسی دقیق به شکست کشاندن ملت ایران نیست، به همین حد بسنده می‌شود که یکی از دلایل آن، روی‌گردانی عباس میرزا ولی‌عهد از جنگ و در بن‌بست قرارگرفتن فتح‌علی شاه بود. (برای آگاهی بیش‌تر، نک: تاریخ تجزیۀ ایران، دفتر چهارم – تجزیۀ قفقاز – دکتر هوشنگ طالع – انتشارات سمرقند – تهران 1388)
بر پایۀ این قرارداد، ایالت ایروان و نخجوان و بخش بزرگ دیگری از ایالت تالش از دست رفت که مرز کنونی ایران با جمهوری اران (آذربایجان)، ارمنستان و نخجوان، فرآیند آن است.
افزون بر از دست رفتن باقی‌ماندۀ سرزمین‌های قفقاز (قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی)، قضاوت کنسولی (کاپیتالاسیون) به ایران تحمیل شد و حق داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران نیز، به طور کامل از دست رفت.
روز هفتم نوامبر 1917 (16 آبان 1296)، بلشویک‌ها با کودتای مسلحانه، حکومت موقت را در روسیه برانداختند. در این فرآیند «ولادیمیر ایلیچ ایلیانوف» ملقب به لنین که از حمایت همه‌جانبۀ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی امپراتوری آلمان برخوردار بود، نخستین حکومت کمونیستی را به نام « شورای کمیسرهای خلق»، در روسیه برپا کرد.

ادامه مطلب: قرارداد ترکمانچای دیروز و امروز
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 178
پرینت

عنوان:عهدنامه تركمنچاي

نویسنده:یونس خداپرست
كلمات كليدي  :  عهدنامه تركمنچاي، ايران، روس، عهدنامه گلستان، آصف الدوله، عهدنامه تيلسيت.
  عهدنامه تركمنچاي قرارداد صلحي بود كه ميان ایران با نمایندگی ميرزا ابوالحسن خان شيرازي و آصف الدوله، و روسيه تزاري با نمایندگی ایوان پاسكوويچ، در 21 فوريه 1828م و با وساطت انگليس منعقد شد.[1]
  اگر چه دوره جنگ های اول میان ایران و روسیه تزاری با انعقاد عهدنامه گلستان و واگذاری بخشهایی از خاک ایران به روسیه پایان یافت اما برخی بندهای این عهدنامه ابهام داشت؛  از جمله این که تعيين خط مرزي در عهدنامه گلستان (هر كشوري تا هر جا كه تصرف كرده بماند) مبهم بود؛ از این رو نماينده ايران ابوالحسن شيرازي براي حل بحران مرزي و حل اختلافات راجع به گنجه، شيروان و طالش به روسيه رفت اما جواب دربار روسيه به شرح ذيل است: «بلاد متصرفي به قهر و غلبه نبوده بلكه حكام هر محل با كمال رغبت حكومت روسيه را پذيرفتند....»[2]
  بلاخره مذاكرات سياسي و ارتباطات ديپلماتيك بر سر گوگچاي كه از لحاظ سوق الجيشي و تسلط بر ايروان، براي ايران حائز اهميت بود ادامه پيدا كرد ولي، نماينده روس اين منطقه را حق كشور خود مي‌دانست. البته هدف اصلي روسيه تزاري از چنين ارتباطات سياسي كه توسط سفراي دو طرف انجام مي‌گرفت اين بود كه ايران نتواند خود را براي جنگ تجهيز قوا كند، كه در اين زمينه هم موفق شد.

ادامه مطلب: عنوان:عهدنامه تركمنچاي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 201
پرینت

عهدنامه ترکمانچای

عهدنامه ترکمانچای قراردادی است که در ۱ اسفند ۱۲۰۶ (۲۱ فوریه ۱۸۲۸) در پی جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار بین این دو کشور امضا شد. برای امضای این پیمان از سوی فتحعلی شاه پادشاه ایران میرزاعبدالحسن‌خان و آصف‌الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویچ حضور داشتند.

این قرارداد بعد از عهدنامه گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان امضا شد و طی آن برخی قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب به روسیه واگذار شد. ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. این قرارداد به جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی ولیعهد وقت عباس‌میرزا حمایت کند.

یش‌زمینه

ادامه مطلب: عهدنامه ترکمانچای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد ترکمنچای
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 198
پرینت

 متن کامل عهدنامه ترکمنچای با روسیه

پس از عهدنامه گلستان، ترکمانچای دومین عهدنامه‌ ننگینی بود که در سال 1828 بر شاهان بی‌کفایت قاجار تحمیل شد تا بخش‌های دیگری از حاصلخیزترین مناطق ایران به تصرف روسیه درآید.
به گزارش مشرق، متن کامل عهدنامه ترکمانچای بدین شرح است:

هو الله

دیباچه عهدنامه ایران و روس

الحمدالله الوافی و الکافی بعد از انعقاد عهدنامه مبارکه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتین علیتین و ظهور آداب کمال مهربانی و یکجهتی حضرتین بهیٌتین به مقتضای حرکات آسمانی برخی تجاوزات ناگهانی از جانب سر حد داران طرفین به ظهور رسیده که موجب سنوح غوایل عظیمه شد و از آن جا که مرآت ضمایر پادشاهانه جانبین از غبار این گونه مخاطرات پاک بود اولیای دولتین علیتین تجدید عهد مسالمت را اهتمامات صادقانه و کوشش های منصفانه در دفع و رفع غایله اتفاقیه به ظهور رسانیده عهدنامه مبارکه جدید به مبانی و اصولی که در طی فصول مرقومه مذکور است مرقوم و مختوم آمد به مهر وکلای دولتین علیتین و در ماه شوال در سال هزار و دویست و چهل و نه هجری به امضای همایون شرف استقرار و استحکام پذیرفت. بر اولیای دولتین لازم است که از این پس در تحصیل موجبات مزید دوستی و موافقت اهتمامات صادقانه مبذول دارند و اسباب استحکام و استقرار معاهده مبارکه را به مراودات دوستانه متزاید خواهند و اگر در معدات تکمیل امور دوستی قصوری بینند به امضای خواهشهای منصفانه تدارک آن را لازم بشمارند و دقیقه از دقایق دوستی را مهمل و متروک نگذارند.

متن کامل عهدنامه ترکمنچای ایران و روسیه

ادامه مطلب: متن کامل عهدنامه ترکمنچای با روسیه
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 128 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید