نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 75
پرینت

قرارداد رويتر؛شبيخون بين اللملي (قسمت اول)

تهيه کننده:هادي محمدي

ناصرالدين شاه ووزرايش به جزء امير کبيردرطول سلطنتي طولاني به نوآوريهاي بسياري دست زدند که تا سال1896/1275به طول انجاميد.(1)امااين نوآوريها،به جاي سرعت بخشيدن به تغييرات،روند تغييرراکند کرد،به جاي حفظ ودفاع ازکشور دربرابردشمنان خارجي،دربار را دربرابرمخالفان داخلي تقويت کرد و به جاي حفظ وحمايت ازاقتصاد،غربيها را به نفوذ هرچه بيشتردراقتصادايران تشويق کرد.افزون براين،تصميم به جذب تجارخارجي با دو جريان ديگرهمزمان شد:فشارانگليس وروسيه براي گسترش ارتباطات بين المللي؛جستجوي کشورهاي اروپايي،به ويژه انگليس،براي يافتن مکانهاي سرمايه گذاري جديد درآن سوي مرزها.بنابراين سرمايه گذاران خارجي که به
دنبال کسب امتياز بودند،هنگامي به آن سوي مرزها يورش بردند که ناصرالدين شاه نيز جستجو براي جلب سرمايه هاي خارجي را آغاز کرده بود.بدين ترتيب،عصرشکارامتيازکه کرزن به درستي آن را به«شبيخون بين المللي»توصيف مي کند درسال1872/1251آغازشد.بارون ژوليوس دورويترانگليس باپرداخت 40/000پوندو60درصد سود حاصل ازامتيازگمرکات،امتيازانحصاري تأسيس يک بانک دولتي،بهره برداري ازمعادن (به جزمعادن طلا،نقره وسنگهاي قيمتي)حق احداث راه آهن وتراموا و قنوات وامورآبياري،ايجاد جاده ها،خطوط تلگراف وکارخانه هاي صنعتي رابه مدت70سال واجاره ي تمام گمرکات وصدورانحصاري هرگونه محصولات به ايران را به مدت بيست وپنج سال،خريداري کرد.به نوشته ء کرزن «اين قرارداد در برگيرنده ي تسليم کامل همه ي منابع يک دولت به خارجي هاست که مانند آن هرگز به وهم وگمان در نيامده ودرتاريخ سابقه نداشته است.»البته افراد زيادي درايران وروسيه با اين قرارداد به مخالفت بر خاستند و خواستارلغوآن شدند.
گرچه امتيازرويتر لغوشد،فروش امتيازات همچنان ادامه داشت.

ادامه مطلب: قرارداد رويتر؛شبيخون بين اللملي (قسمت اول)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 81
پرینت

قرار داد رويتر:شبيخون بين اللملي (قسمت دوم)

تهيه کننده:هادي محمدي

نتيجه بدست نياورده باشند از دولت هيچ مطالبه نخواهند کرد ودراداي تنخواهي که به جهت اجاره گمرکها ومبلغ اضافه که در فقره نوزدهم مقرراست هيچ تغيير وناچيزي جايز نخواهند داشت.وبرآنها لازم خواهد بود که منافع مزبوره را ازروي سرمايه ي اولي بدهند يا اينکه به ميل واختيار خود سرمايه ديگري صادرنمايند يا همانطورضمانت ها که دراين امتيازنامه مقرر شده است بطورصريح مقرراست که بارون جوليوس روتربمحض قبول اين امتيازنامه حاضره بدون هيچ استثناء امضاء وتصديق ميکند جميع آن تعهداتي که مسيوکوت درخصوص اين امتيازنامه درتهران برعهده گرفته است بتاريخ سنه1872.

درذيل متن فرانسه امتيازنامه مسيوکوت نماينده رويتراين عبارت راباخط خود نوشته وسپس آن راامضاء کرده است و چون ساوالان خان دعا مي کند که ازجانب دولت ايران به اوبعضي حقوق داده شده است بارون رايتربي آنکه ادعاي اورا اعتراف نمايد تعهد ميکند.(دوباره همان اشخاص که قبلاًمهرکرده اند مهرنموده انددراينجا هم.)محل مهر وامضاء ژوليوس رويتر.درذيل متن فرانسه ميرزاحسين خان سپهسالار باخط خودنوشته :«هواين نسخه قرارنامه راه آهن به خط فرانسه مطابق است با نسخه خط فارسي که به دست خط مبارک همايون شاهنشاهي خلد الله ملکه وسلطانه مشرف وبه مهر مبارک ملوکانه فزين شده است واختلافي ندارد مورخه27جمادي الاولي 1289«محل مهر صدراعظم»مجدداً اشخاص مزبور امضاءکردند.بعد از آنکه امتيازبانک شاهنشاهي اعطاءمي شود به موجب فصل ملحقيه نمره يک که بعداً متن آن درجاي خود نقل خواهد شد جرج رويترفرزند بارون رويترمتعهد مي گردد که اصل امتيازنامه رادرظرف ده روزپس ازورود خودش به لندن به وزيرامورخارجه انگليس بدهد که توسط نماينده دولت انگلستان در تهران به دولت ايران تسليم شود وبالاخره پس ازتسليم آن به دولت ايران ناصر الدين شاه روي صفحات آن خط کشيده وباخط خود در پايين آن چنين نوشته است:

ادامه مطلب: قرار داد رويتر:شبيخون بين اللملي (قسمت دوم)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 113
پرینت

میراث رویتر

بیش از یک قرن قبل، وقتی ناصرالدین‌شاه با وساطت میرزا حسین‌خان سپهسالار، امتیاز معادن ایران را به بارون جولیوس رویتر، بنیانگذار خبرگزاری رویترز واگذار کرد، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد راهی که در واگذاری امتیاز معادن و از جمله نفت آغاز کرده است، روزی به بحث اول رسانه‌های کشور بدل شود؛ عده‌ای متهم و دیگرانی در پی برائت باشند و در نهایت قراردادهای نفتی به عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل وزرای نفت ایران مطرح شوند. خود ناصرالدین‌شاه، خیلی زود اسیر حاشیه‌های قرارداد رویتر شد و در نهایت آن را لغو کرد. میرزا حسین‌خان هم بر سر این ماجرا، سمت خود را از دست داد. امروز اما، حاشیه‌ها با گستردگی بسیار بیش از گذشته مطرح می‌شوند. عده‌ای از وزیر پیشنهادی نفت می‌خواهند به سبب قراردادهایی همچون کرسنت، «عذرخواهی کند» و دیگرانی آنان را که قرارداد را متوقف کرده‌اند شایسته «محاکمه» می‌دانند. اقتصاد ایران با ورود نفت، شاهد حضور یک بازیگر حاشیه‌ساز جدید بوده است: «قراردادهای نفتی».

ادامه مطلب: میراث رویتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 75
پرینت

تاريخچه پيدايش نفت و صنعت نفت در ايران

نفت در زبان اوستايي به‌معني نپتا بوده و كلداني‌ها، يهودها و عرب‌ها آن را از مادها گرفته‌اند. مستشرق معروف آلماني E. Hertzfeld كه در سالهاي 1879 تا 1947 مي‌زيسته است و همچنين مستشرق انگليسي Bailey كلمه نفت را مشتق از فعل «ناب» در زبان فارسي به‌معني رطوبت.
تاريخچه پيدايش نفت و صنعت نفت در ايران
نفت و امتيازهاي تاريخي آن
امتياز رويتر. اولين امتياز رسمي براي اكتشاف و استخراج معادن از جمله نفت در تاريخ 25 ژوئن1872 ميلادي به يك عامل انگليسي به نام رويتر از طرف ناصرالدين شاه و در زمان صدارت ميرزا حسين‌خان سپهسالار به مدت 70 سال واگذار شد. براساس مفاد آن امتيازاتي شامل اكتشاف و استخراج كليه معادن به استثناء طلا، نقره و سنگهاي قيمتي، احداث بانك، احداث راه‌آهن، احداث جاده‌ها و تأسيسات تلگراف، كارخانجات، كارگاهها و امور عمومي و دريافت كليه درآمد گمركي ايران براي مدت 25 سال بهره‌برداري از جنگلهاي دولتي و انحصار ساخت كانال و ايجاد قنوات و هرگونه تأسيسات آبياري به نامبرده واگذار شد و او نيز متعهد بود كه 15 درصد از درآمد خالص كليه معادن و ساير امور، 20 درصد از درآمد راه‌آهن و از درآمد گمرك در 5 سال اول 25 درصد و در بيست سال بعد حدود 85 درصد به دولت ايران پرداخت نمايد.

ادامه مطلب: تاريخچه پيدايش نفت و صنعت نفت در ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 78
پرینت

از امتياز رويتر تا تاسيس بانک شاهنشاهي ايران

گفت وگو با مظفر شاهدي

به عنوان اولين سئوال، بفرماييد چه رابطه‌اي ميان قرارداد معروف رويتر و تاسيس بانک شاهنشاهي وجود دارد؟

دلايل تاريخي تأسيس بانک شاهنشاهي را بايد در قرارداد معروف رويتر جست وجو کرد که در سال 1872م/1290ق از سوي حکومت ناصري و با کارگرداني صدراعظم اصلاح‌طلب و غربگراي وي ميرزا حسين‌خان سپهسالار و دلالي و واسطه‌گري خاص ميرزا ملکم ‌خان ناظم‌الدوله به بارون جوليوس دورويتر اعطا شد. اعطاي اين امتياز به رويتر بالاخص تحت القائات روشهاي اقتصادي و تئوريهاي توسعه تجاري ـ مالي ميرزا ملکم ‌خان صورت گرفت که طينوشته‌هاي متعددش خطاب به دولتمردان قاجاري لزوم گسترش هر چه بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را گوشزد و تشويق مي‌نمود. امتياز رويتر که محافل مختلف سياسي، اقتصادي و... از اعطاي آن دچار حيرت شدند و لرد کرزن هم از آن تحت عنوان آغاز مرحله شبيخون بين‌المللي و شکار امتيازات در ايران ياد مي‌کند توسط معين‌الملک تنظيم شد. جوليوس رويتر دين يهود داشت آلماني‌الاصل بود و در سال 1816م/1232ق تولد يافته و نام اصلي‌اش اسرائيل بيرژوروفات بود. گفته مي‌شود که وي در سال 1844م/1260ق از دين يهود دست کشيده و به آئين مسيحيت گرويده و به تبع آن نامش را به پائول جوليوس تغيير داده و در سال 1857م/1274ق به تبعيت کشور انگلستان درآمده بود. پائول جوليوس مدت کوتاهي بعد به خاطر خدماتش به جامعه سرمايه‌داري انگلستان و دولت آن کشور به لقب جوليوس بارون فن رويتر مفتخر شده بود.

ادامه مطلب: از امتياز رويتر تا تاسيس بانک شاهنشاهي ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 76
پرینت

«قرارداد رویتر»؛ سرفصل خباثت‌های اقتصادی روباه پیر در ایران

امتیازنامه رویتر قراردادی بود که میان بارون یولیوس دو رویتر یهودی انگلیسی-آلمانی تبار با دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد.
این قرارداد به قدری استعماری بود که اعتراض همه دنیا، حتی برخی دیپلماتهای انگلیسی را موجب شد.
عباس سلیمی نمین پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر ایران در گفت و گویی به تشریح نحوه واگذاری امتیاز استخراج معادن به رویتر، ترسیم قراردادهای استعماری انگلیس در تاریخ ایران و اهداف انگلیس از انعقاد این قراردادها در زمان قاجار می پردازد.
درباره قرارداد رویتر و هدف انگلیس از انعقاد چنین قراردادی بفرمایید.
قرارداد رویتر از جمله قراردادهایی بود که با هدف امتیازگیری از ایران برای فراهم شدن زمینه های سلطه دنبال شد و مفاد قابل توجهی داشت که نشات گرفته از سیاست انگلیسی بود.
در دوران قاجار دولت یک دولت دست نشانده نبود اما دولتی آلوده بود و شیوه های استبدادی را پی می گرفت؛ در واقع برکشیده ی یک دولت خارجی نبود بنابراین در انتهای فتنه قاجار به دلیل بی کفایتی پادشاهان قاجار رو به ضعف نهاده بود. از سوی دیگر دول روس و انگلیس از این خلاء استفاده می کردند تا با قراردادهای مختلف دولت را تضعیف و تحت کنترل خودشان در بیاورند البته برای تحمیل اهداف کثیفشان شیوه های مختلفی را در بر می گرفتند.

ادامه مطلب: «قرارداد رویتر»؛ سرفصل خباثت‌های اقتصادی روباه پیر در ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 114
پرینت

قرارداد رويتر و لاتاري

ميرزا حسين خان سپهسالار به سال 1288 ه . ق به ايران آمد و صدر اعظم شد و ملكم را به سمت «مشاور صدارت عُظما» برگزيد. پس او را به سال 1290، به عنوان وزير مختار ايران در انگليس به لندن فرستاد. مدتي بعد ناصرالدين شاه و صدراعظم به قصد ديدار از اروپا بدان ديار رفتند. با دلاّلي ميرزا حسين خان سپهسالار و كمك ميرزا ملكم قرارداد خائنانه «رويتر» توسط ناصرالدين شاه امضا شد. قرارداد رويتر عبارت بود از «واگذاري حق احداث راه آهن، تراموا، بهره برداري از كليه معادن و منابع به جز طلا و نقره و سنگ هاي قيمتي، بهره برداري از جنگل ها، احداث قنوات و كانال هاي آبياري به طور قطعي و انحصاري به مدت 70 سال و نيز واگذاري اداره گمركات و حقّ صدور همه نوع محصولات به ايران به مدت 25 سال به جوليوس رويتر سرمايه دار يهودي انگليسي.» در واقع، اين قرارداد به معناي فروش ايران بود و لُرد كُرزن يكي از مهم ترين مأموران امپراتوري انگليس در هند و خاورميانه درباره آن مي نويسد:
اين، عجيب ترين امتيازي است كه در طول تاريخ نظير ندارد و به موجب آن، تمام منابع طبيعي كشوري به يك خارجي تسليم و تفويض گشته است.

ادامه مطلب: قرارداد رويتر و لاتاري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 56
پرینت

قرارداد رویتر؛ مُهر تایید بر بی کفایتی قاجار

ایرانیان از سال های پایانی حکومت صفویان، شاهد رقابت بیگانگان برای دست یابی به اهداف استعماری در کشور بوده اند. رقابت هایی که پس از وقوع رویدادهایی چون انقلاب کبیر فرانسه و تحول های مهم اروپا در سال های نخست دهه ی نوزدهم میلادی، شکل نوینی به خود گرفتند. میان 2 کشور انگلیس و روسیه بیشتر از دیگر دولت ها برای سلطه بر ایران رقابت وجود داشت.

انگلیس و روسیه توانستند در طول سالیان گوناگون با استفاده از بی کفایتی حکومت ها، امتیازهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بسیاری را تا پایان جنگ جهانی اول از ایران کسب کنند و قراردادهای فراوانی را به نفع خود به امضا رسانند.

ادامه مطلب: قرارداد رویتر؛ مُهر تایید بر بی کفایتی قاجار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 101
پرینت

کمک به قطع قرارداد رویتر

میرزا حسین‌خان سپهسالار از سیاستمداران ورزیده دوره ناصرالدین شاه است که یکسره در مناصب بالا فعالیت می‌کرده و عهده‌دار مسوولیت‌های مهمی بوده است. وقتی ناصرالدین شاه در برابر سرسختی انگلیسی‌ها برای لغو قرارداد رویتر ناتوان می‌شود از وی کمک می‌خواهد و او وارد صحنه می‌شود...
این مطلب از نشریه «زمانه» اخذ شده است.


بازگشت به قدرت
دوران عزل میرزاحسین‌خان چندروزی بیشتر طول نکشید و ناصرالدین شاه برای لغو امتیاز رویتر، سمت مهم وزارت امورخارجه را به او تفویض کرد؛ زیرا به نوشته جواد شیخ‌الاسلامی «برای توفیق در این امر خطیر، یعنی به‌هم‌زدن قراردادی معتبر که به امضای شخص شاه رسیده و برای اجرای مقدماتش پول‌های هنگفت خرج شده بود، سیاستمداری آزموده که فن و فوت کاسه‌گری را بلد باشد و بتواند این مساله را پیش جهانیان توجیه کند، لازم بود و چنین کسی در اوضاع و شرایط آن روز ایران کسی جز میرزاحسین‌خان مشیرالدوله نمی‌توانست باشد. در نتیجه، شاه، صدراعظم معزول را مجددا از رشت به تهران فراخواند و او را به سمت وزارت خارجه مامور فسخ قرارداد رویتر کرد.»

ادامه مطلب: کمک به قطع قرارداد رویتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 106
پرینت

آشنایی با قرارداد رویتر

امتیازنامه رویتر قراردادی بود که میان بارون ژولیوس دو رویتر و دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد

به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه و راه آهن و سدها از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره‌برداری از همه معادن ایران (بجز طلا و نقره)، ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال‌ها برای کشتیرانی یا کشاورزی؛ ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران؛ حق انحصار کارهای عام المنفعه؛ استفاده و بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مدت 70 سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت 25 سال در ازای پرداخت 6 میلیون لیره انگلیسی و سود ۵٪ در اختیار رویتر قرار گرفت.

این قرارداد به قدری استعماری بود که موجب اعتراض همه دنیا، حتی دیپلمات‌های انگلیسی مانند لرد کرزن شد. این امتیاز که آن را بزرگترین خیانت دلاک زاده قزوینی و فراماسون یعنی میرزا حسن خان سپهسالار نخست وزیر ناصرالدین شاه می‌دانند، همه زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان را برای مدت 70 سال در اختیار دولت انگیس قرار داد.

لذا پیش از اجرا به دلیل اعتراضات روسها و اعتراضات داخلی به رهبری حاج ملاعلی کنی توسط ناصرالدین شاه باطل شد.
رویتر از بابت فسخ قرارداد به مدت 17 سال پیگیر خسارات خود بود و سرانجام امتیاز بانک شاهنشاهی ایران را برای پسرش به دست آورد.

ادامه مطلب: آشنایی با قرارداد رویتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 93
پرینت

بازخوانی یک قرارداد ننگین

امروز یادآور یكی از وقایع تلخ تاریخ ایران است، حكایتی كه جلوه ای دگر از خودفروختگی و كم خردی سلاطین قاجار، در برابر بیگانگان را به منصه ظهور رساند، قرارداد ننگین رویتر كه با تمام توان تمامیت ارضی این سرزمین كهن را نشانه گرفته بود اما با هوشیاری روحانیون و ملت مبارزایران به رویایی دست نیافتنی تبدیل شد.
به گزارش صراط به نقل از ایرنا رقابت بیگانگان بر سر استثمار و غارت ایران در دوران قاجار به علت بی لیاقتی و وابستگی پادشاهان به اوج خود رسید. در این میان رقابت دو كشور استعمار‌گر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران شدیدتر و بارزتر بود.

امتیازاتی كه كشورهای انگلیس و روسیه در این زمان به دست آوردند، كشور ایران را به یكی ازمستملكات آن دو تبدیل كرده بود.

ادامه مطلب: بازخوانی یک قرارداد ننگین
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 87
پرینت

مفاد قرارداد رويتر

فرا رسيدن 21 جولاي و زادروز «رويتر» بهانه اي شد تا برخي از مفاد اين قرارداد که لرد کرزن به آن نام «شبيخون بين المللي» داده است را (بدون ويرايش ادبي و فني) مرور کنيم:
فقره اول- دولت عليه ايران به حکم اين قرارنامه به بارون جوليوس دو رويتر اجازه و اختيار تام مي دهد که در فرنگستان به هر اسم و با هر شرايط که خود مشخص نمايد يکي يا چندين کمپاني تاسيس و احداث بکند که در تمام خاک ايران به آن کارهاي مفيده که در اين امتيازنامه مذکور است اقدام بکند و آنها را مجري بدارد.
فقره دويم- دولت عليه ايران از براي مدت هفتاد سال امتياز مخصوص و انحصاري و قطعي راه آهن بحر خزر را الي خليج فارس به بارون جوليوس دو رويتر و به شرکاء يا به وکلاي او عطا و واگذار مي كند و همچنين به ايشان حق مخصوص و انحصاري و قطعي مي دهد که هر شعبه راه آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولايات و شهرها در داخله خاک ايران به جهت اتصال راه هاي ايران به راه هاي آهني ممالک خارجه از هر نقطه از نقاط سر حدات رو به فرنگستان و هندوستان بسازند و به کار بيندازند.

ادامه مطلب: مفاد قرارداد رويتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 89
پرینت

عنوان: امتیاز رویتر

نویسنده : محمد محمدي
كلمات كليدي : امتیاز رویتر، ناصر الدین شاه، بارون جولیوس دو رویتر، انگلستان، سپهسالار، ملا علی كنی، صدر اعظم.

رقابت بیگانگان در ایران از اواخر دوره صفویه كم و بیش وجود داشت، اما به دنبال انقلاب كبیر فرانسه و تحولات مهم اروپا در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم این رقابت وارد مرحله جدیدی شد. هر چند این رقابتها با حضور چند كشور قدرتمند آن زمان در ایران ادامه داشت ولی رقابت دو كشور استعمار‌گر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران ملموس‌تر وشدیدتر بود، روس و انگلیس در نتیجه رقابت در ایران، توانستند امتیازات اقتصادی، سیاسی و نظامی زیادی از ایران كسب كنند؛ یكی از اوّلین و مشهورترین امتیازاتی كه به انگلستان داده شد امتیاز رویتر هست، این امتیاز از ننگین‌ترین امتیازاتی است كه ممكن است از سوی یك كشور به كشور دیگری داده شود، و خود سرآغاز فصل جدیدی از كسب امتیازات اقتصادی و تجاری بود و به دنبال آن امتیازات دیگری به روسیه و انگلستان واگذار شد كه هر كدام از آنها خسارتهای زیادی را برای ایران به وجود آورد.

ادامه مطلب: عنوان: امتیاز رویتر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد رویتر
نمایش از 05 ارديبهشت 1394 بازدید: 45
پرینت

حاج ملاعلی کنی و لغو نخستین امتیاز استعماری

نویسنده: نصرت خاتون علوی

چکیده

رقابت بیگانگان در ایران از اواخر دوره صفویه کم و بیش وجود داشت، اما به دنبال انقلاب کبیر فرانسه و تحولات مهم اروپا در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم این رقابت وارد مرحله ی جدیدی شد. هر چند این رقابت ها با حضور چند کشور قدرتمند آن زمان در ایران ادامه داشت، ولی رقابت دو کشور استعمارگر روس در شمال و انگلیس در جنوب ایران ملموس تر و شدیدتر بود، روس و انگلیس درنتیجه رقابت در ایران، توانستند امتیازات اقتصادی، سیاسی و نظامی زیادی در ایران کسب کنند، یکی از اولین و مشهورترین امتیازاتی که به انگلستان داده شد امتیاز رویتر بود، این امتیاز از ننگین ترین امتیازاتی بود که ممکن بود از سوی یک کشور به کشور دیگری داده شود، و خود سرآغاز فصل جدیدی از کسب امتیازات اقتصادی و تجاری بود و به دنبال آن امتیازات دیگری به روسیه و انگلستان واگذار شد که هر کدام از آنها خسارت های زیادی را برای ایران به وجود آورد. پس از انعقاد قرارداد رویتر و اعطای امتیاز به انگلیس از سوی ناصرالدین شاه و متعاقب آن سفر شاه به فرنگ باعث شد تا علمایی همچون آیت الله حاج ملاعلی کنی به مخالفت با این امتیاز برخیزند. حاج ملاعلی کنی از جمله روحانیونی بود که با رهبری مبارزه علیه امتیاز رویتر، افکار عمومی مردم را در جهت لغو امتیاز هدایت کرد. نامه اعتراض آمیز و کوبنده او به به شاه، سند زنده تیزبینی و آگاهی آن مرجع شیعه بوده و قدرت تشخیص و توانایی درک مسائل پیچیده سیاسی او را بر همگان روشن می سازد.
کلید واژه ها:

ادامه مطلب: حاج ملاعلی کنی و لغو نخستین امتیاز استعماری
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 148 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید