نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 179
پرینت

پيمان سنتو

با وقوع کودتاي ۲۸ مرداد، شاه و دربار از بحران عبور کردند. کمکهاي مالي امريکا امکان نظاميگري را فراهم کرد و اين گرايش بعدها به مدد سرازير شدن دلارهاي نفتي به اوج رسيد.
پس از انعقاد قرارداد کنسرسيوم در سال ۱۳۳۳ و برکناري دولت کودتا، دوباره دربار رونق گرفت و شاه که گمان مي‌کرد تنها راه غلبه بر مشکلات داخلي و بحرانهاي منطقه‌اي نظاميگري است اقتصاد نفتي ايران را معطوف به گسترش و توسعه تشکيلات نظامي و خريد تسليحات کرد.
حسين علاء، اين آخرين حلقه از رجال استخواندار قاجار براي چنين روزي برگزيده شده بود. کسي که به رغم گرايش آشکار به سياستهاي انگلستان، چندي در همراهي با قوام به امريکا نزديک شده بود. علاء به سبب نرمش در موضعگيريها، براي چنين روزي مناسب مي‌نمود.
در آن سالها بيش از آنکه امريکا از نفوذ شوروي در خاورميانه نگران بوده باشد، جمال عبدالناصر زبان مشترک اعراب، انگلستان را به وحشت انداخته بود. براي پيشگيري از نفوذ و گسترش نهضت مصر، ايران مي‌بايست در رأس پيمان نظامي باشد؛ « پيمان بغداد» (که بعدها با خروج بغداد از آن به « پيمان سنتو» شهرت يافت). کشورهاي ايران، عراق، ترکيه و پاکستان زيرنظر انگلستان اعضاي پيمان بغداد بودند.

ادامه مطلب: درباره پيمان سنتو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 173
پرینت

خارج شدن ايران از سازمان سنتو (1357 ش)

خارج شدن ايران از سازمان سنتو (1357 ش) با توجه به اهميت استراتژيك ايران و نياز مبرم اروپا و آمريكا به منابع عظيم انرژي طبيعي ايران همچون نفت و گاز، غرب درصدد برآمد كه به هر طريق ممكن، ايران را از جمله متحدان خود سازد. از اين رو، پيمان نظامي بغداد در سال 1333ش ميان عراق، تركيه و انگلستان منعقد شد. چند ماه بعد ايران و پاكستان نيز به اين پيمان پيوستند و نام آن به سازمان پيمان مركزي يا سنتو تغيير يافت، ضمن آنكه آمريكا نيز به عنوان عضو ناظر در اين پيمان حضور داشت. هرچند امضاي اين پيمان با مخالفت‏هاي شديدي در ايران مواجه گرديد ولي دولت به اعتراضات مردمي توجهي نكرد و پيمان سنتو را به رسميت شناخت. پيمان سنتو حلقه مياني پيمان ناتو در اروپا و پيمان سيتو در شرق آسيا بود و همكاري‏هاي اقتصادي، سياسي، نظامي و اطلاعاتي را در برمي‏گرفت.

ادامه مطلب: خارج شدن ايران از سازمان سنتو (1357 ش)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 169
پرینت

ایران و پیمان سنتو

پژوهشگر: نیلوفر کسری

با پایان جنگ جهانی دوم، جهان با بحران جدیدی رو به رو گشت و عقاید کمونیستی به نحو غیر قابل باوری گسترش یافت. این گسترش که از زمان پیروزی شوروی بر آلمان با ایجاد احزاب چپ کمونیستی شروع شده بود پس از جنگ، هفت کشور اروپایی را به سوی خود کشید و حکومتهای سوسیالیستی را بر سر کار آورد. در فرانسه و ایتالیا احزاب کمونیستی نفوذ و قدرت فراوانی یافتند و امریکا به عنوان قدرت برتر پس از جنگ ناچار در صدد چاره جویی برآمد، علی الخصوص آنکه مناطق خاورمیانه نیز در معرض خطر قرار گرفتند و هر لحظه امکان داشت یکی از نواحی مهم مرز شوروی به کام کمونیسم سقوط کند. بدین ترتیب دولت انگلیس و متحد دیرینه‌اش امریکا به فکر اجرای سیاست سد نفوذ و مهار عقاید کمونیستی در مرزهای طویل شوروی بر آمدند و زمینۀ اتحاد و وحدت منطقه‌ای را برای مبارزه با آن در پیش گرفتند.

این اتحادهای منطقه‌ای از طریق پیمانهای دفاعی، سیاسی و اقتصادی انجام شد و در اروپا به نام پیمان آتلانتیک، در آسیا پیمان بغداد و در خاور دور با عنوان پیمان سنتو مشغول به کار شد و کمربندی به دور مرزهای شوروی کشید.1

ادامه مطلب: ایران و پیمان سنتو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 140
پرینت

ایران در پیمان سنتو

ایران و پیمان سنتو
با وقوع کودتای ۲۸ مرداد، شاه و دربار از بحران عبور کردند. کمکهای مالی امریکا امکان نظامیگری را فراهم کرد و این گرایش بعدها به مدد سرازیر شدن دلارهای نفتی به اوج رسید.
پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ و برکناری دولت کودتا، دوباره دربار رونق گرفت و شاه که گمان می‌کرد تنها راه غلبه بر مشکلات داخلی و بحرانهای منطقه‌ای نظامیگری است اقتصاد نفتی ایران را معطوف به گسترش و توسعه تشکیلات نظامی و خرید تسلیحات کرد.
حسین علاء، این آخرین حلقه از رجال استخواندار قاجار برای چنین روزی برگزیده شده بود. کسی که به رغم گرایش آشکار به سیاستهای انگلستان، چندی در همراهی با قوام به امریکا نزدیک شده بود. علاء به سبب نرمش در موضعگیریها، برای چنین روزی مناسب می‌نمود..........
در آن سالها بیش از آنکه امریکا از نفوذ شوروی در خاورمیانه نگران بوده باشد، جمال عبدالناصر زبان مشترک اعراب، انگلستان را به وحشت انداخته بود. برای پیشگیری از نفوذ و گسترش نهضت مصر، ایران می‌بایست در رأس پیمان نظامی باشد؛ « پیمان بغداد» (که بعدها با خروج بغداد از آن به « پیمان سنتو» شهرت یافت). کشورهای ایران، عراق، ترکیه و پاکستان زیرنظر انگلستان اعضای پیمان بغداد بودند.

ادامه مطلب: ایران در پیمان سنتو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 135
پرینت

خروج ایران از سنتو

روز بیستم اسفند 1357 وزارت امور خارجه ایران، طی اطلاعیه ای قرارداد « سنتو » را قراردادی نظیر پیمان سعدآباد دانست و تأكید كرد این پیمان تنها متضمن منافع ابرقدرتها بوده است. دولت ایران با این اطلاعیه ، خروج رسمی ایران از پیمان سنتو را اعلام كرد . متن اطلاعیه به این شرح انتشار یافت:


اردشیرزاهدی وزیرخارجه وقت ایران درنشست سنتو

«وزارت امور خارجه دولت موقت انقلاب اسلامی علی الاصول قرارداد سنتو را قراردادی نظیر و شبیه پیمان سعدآباد می داند. بر همگان پوشیده نیست كه پیمان سعدآباد در زمان خود ثابت كرد كه تنها حافظ منافع امپراطوری هایی كه قصدی جز استعمار و استثمار مردمان منطقه و منافع سرزمین آنان را داشته اند نبوده است. تاریخ ثابت كرد هنگامی كه پیمان سعدآباد می توانست گامی برای صیانت دول متحد داشته باشد، خاموش و ساكت ماند و جهانیان دیدند كه بر كشورهای متحد پیمان سعدآباد چه گذشت. پیمان سنتو نیز كه در زمان خود با همان مقاصد و نظرات تعبیه شده است، ثابت كرد كه این پیمان نتوانسته است تضمینی مؤثر و قابل اتكا و اعتماد برای كشورهای هم عضو منطقه در برداشته باشد و تنها مانند پیمان سعدآباد متضمن منافع ابرقدرتها بوده است، از همین روست كه وزارت امور خارجه دولت ایران نمی تواند متعهد مفاد قراردادی باقی بماند كه منافع مردم ایران و هم پیمانان او را حفظ و حمایت نمی كند و برخلاف در جهتی قرار دارد كه به زیان و ضرر این منطقه است.

ادامه مطلب: خروج ایران از سنتو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد سنتو
نمایش از 09 ارديبهشت 1394 بازدید: 131
پرینت

پيمان سنتو

محمود ميرزا حسيني
طرح ايجاد يك كمربند امنيتي از غرب اروپا تا جنوب شرق آسيا به ادعاي جلوگيري از نفوذ كمونيسم، نياز به يك حلقه‌ي زنجير به نام پيمان بغداد داشت تا پيمان ناتو در غرب و پيمان سيتو در شرق آسيا را به يكديگر مرتبط سازد. قرارداد اين پيمان در 5/12/1333 در بغداد بين كشورهاي پاكستان، تركيه، عراق و انگلستان منعقد گرديد و در آبان 1334 ايران رسماً به آن پيوست. كمي بعد آيت‌الله كاشاني طي اعلاميه‌اي به افشاي اهداف آن پرداخت و فدائيان اسلام نيز در مخالفت با آن اقدام به ترور نافرجام حسين علا نخست‌وزير در 25 آبان 1334 نمودند كه به دستگيري و شهادت چند تن از اعضاي سازمان ختم شد.

پس از بروز كودتاي 1337 عبدالكريم قاسم در عراق و خروج آن كشور از پيمان، نام آن به سنتو (Central Treaty Organization) تغيير يافت. امريكا به ملاحظه شوروي رسماً در آن عضويت نداشت اما در كميته‌هاي اصلي آن منجمله ” كميته مبارزه با خرابكاري“ پيمان كه تحت نظارت كارشناسان امريكا فعاليت داشت عضو بود و فاستر دالس وزير خارجه، مجري سياستهاي آن كشور در سنتو بود. كميته مذكور نقش عمده‌اي در سركوب مبارزات مردمي ايفا مي‌كرد و در سال 1350 كميته مشترك ضد خرابكاري با حضور نماينده امريكا در سنتو و نمايندگان ارتش، ژاندارمري، شهرباني و ساواك به منظور سركوبي مبارزات مردمي ايجاد شد.

ادامه مطلب: پيمان سنتو
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 204 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید