نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 142
پرینت

قرارداد آخال، گونه‌اي حاتم‌بخشي قجري 

يکي از قراردادهاي قابل تأمل و تأسف‌آوري که در دوران قاجاريه از سوي امپراتوري روسيه بر ايران تحميل شد، قرارداد” آخال“ است. اين قرارداد در پي تصاحب گسترة ” ترکستان“ و بخش خاوري ”درياي مازندران“، يا به تعبير مآخذ غربي کاسپين، به تاريخ 23 آذر 1260خ/ 22 محرم 1299ق/ 14 دسامبر 1881م ميان ”ميرزا سعيدخان مؤتمن‌الملک انصاري“ وزير امور خارجه ايران ” ايوان زينوويف“، وزيرمختار روسيه در طهران منعقد شد. يادآور مي‌شود که چنگ‌اندازي روسيه به مرزهاي شرقي ايران به دنبال شکست ايران در مرو از سال 1290ق/ 1873م آغاز شد و در سالهاي بعد ادامه يافت تا اينکه ژنرال ”اسکوبلف“ در 1298ق/ 1880م به سرزمين ”ترکمانان تکه“ حمله برد و آخرين پايگاه آنان يعني ”گوگ تپه“ را به تصرف خود درآورد.

قرارداد آخال که گفته مي‌شود ”ناصرالدين شاه“ ناگزير تن به آن داد به آن بخش از گسترة ايران از مرزهاي شمال خراسان تا ”رود تجن“ به مثابه ايالت ماوراء درياي مازندران که به تصرف روسيه تزاري درآمده بود، رسميت بخشيد. به باور روسها تصرف مرو و آخال از سوي آنها، ايران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات مي‌داد. حال آنکه اين تعديات محلي سالهاي بعد نيز ادامه داشت و دولت روسيه هيچ اقدامي به منظور پيشگيري از آن به عمل نياورد.

ادامه مطلب: قرارداد آخال، گونه‌اي حاتم‌بخشي قجري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 127
پرینت

نقش انگلیس در معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال

نویسنده :مهدی احمدی اختیار 

چکیده

در شکست قاجارها از روسیه و تحمیل معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران علل و عوامل متعددی دخیل بودند، که از آن جمله می توان به ناکارآمدی رهبران سیاسی، خیانت و جاه طلبی های برخی رجال و شاهزادگان قاجاری، ضعف بنیه‌ی مالی و انسانی، انحطاط و عقب ماندگی قشون قبیله ای ایران و دسیسه و کارشکنی قدرت های استعماری اشاره نمود. بدون شک سیاست های استعماری انگلیس نقش مهمی در تحمیل معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال بر ایران داشت. هر چند نمی توان دسیسه های انگلستان را عامل اصلی شعله ور شدن جنگ های ایران و روس دانست، اما در تشدید و طولانی شدن آن و شکست ایران از روسیه نقش مهمی ایفا کرد.
انگلستان تنها قدرتی بود که از جنگ های ایران و روس، و ضعیف و گرفتار شدن هر دو طرف جنگ نفع می برد، چرا که از نظر آنها نه تنها روسیه، بلکه یک ایران قوی هم برای مستعمره‌ی حیاتی این کشور یعنی هند، تهدید تلقی می شد. پس باید هر دو کشور درگیر یک جنگ طولانی و فرسایشی می شدند. با این حال در رقابت های استعماری بین سه کشور انگلیس، روسیه و فرانسه در اوایل قرن نوزدهم، و دسته بندی ها و دشمنی های حاصل از آن، انگلیسی ها در مقاطعی در کنار روس ها قرار گرفتند تا با کمک نظامی این کشور بتوانند بر مهمترین تهدید خود یعنی ناپلئون غلبه کنند. از سویی از نظر انگلیسی ها روسیه فقط تا حد معینی که برای هند خطری نداشته باشد می توانست در خاک ایران پیشروی نماید. به همین جهت هم در موقع مقتضی وارد عمل شده و زمینه‌ی انعقاد معاهدات مزبور را فراهم می ساختند.

ادامه مطلب: نقش انگلیس در معاهدات گلستان، ترکمانچای و آخال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 176
پرینت

قرارداد ننگین آخال

پیمان آخال یا پیمان آخال تکه، یکی دیگر از قراردادهای ننگین ایران به شمار میرود که از سوی استعمار روس بر ایران بزرگ تحمیل شد . این قرارداد میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ )۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰( بسته شد که هدف آن برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر محسوب میشد.

این پیمان به اشغال سرزمین خوارزم که زادگاه مشاهیر بزرگ ایران منجمله ابوریحان بیرونی و پادشاهان سلسله خوارزمشاهیان بود به دست روسیه تزاری رسمیت بخشید.

پس از شکست ۱۸۶۰ ایران قاجاری و نیز با گسترش حضور استعمار بریتانیا در مصر، در سالهای ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۱، امپراتوری روسیه اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فلات ایران را در پیش گرفت. نیروهای فرماندهان میخائیل اسکوبلف، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، به چنین کام یابی دست یافتند.

ادامه مطلب: قرارداد ننگین آخال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 224
پرینت

بررسی قرارداد آخال

مقدمه

دولت روسیه پس از تحمیل عهدنامه ی ترکمانچای بر ایران، که به اهداف نظامی و سیاسیش در شمال غربی ایران رسید. این بار توجه خود را به سمت مرزهای شمال شرقی ایران یعنی ترکستان و آسیای مرکزی معطوف نمود. روسیه ترازی دست اندازی به مرزهای شمال شرقی ایران را رسماً از سال 1265 هجری قمری آغاز کرد. و بعد از کشته شدن محمد امین خان، حاکم خوارزم توسط سپاه ایران، که همواره مانعی بر سر راه توسعه طلبی روسها بود، راه نفوذ برای روسها کاملاً باز و هموار شد.

سرانجام در سال 1881م/1299 هـ .ق ، در گوگ تپه پیروزی نهایی روسها رقم خورد. و بدین ترتیب حاکمیت نهایی آنها بر ترکمنستان مسجل شد. و آخرین موضع مستحکم آسیایی مرکزی سقوط، و به عقد قرارداد آخال منجر شد.

این قرارداد از سنگین ترین قراردادهایی است که به ایران تحمیل، و منجر به جدا شدن بخش عظیمی از ایران شد . تاحالا هیچ مقاله ای که به طور اختصاصی به ابعاد این پیمان بپردازد، شخصاً ملاحظه نکرده ام، و فقط کتابهای عمومی عصر قاجار در سیر خود اشاره ای مختصر به این پیمان داشته اند.

ادامه مطلب: بررسی قرارداد آخال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 141
پرینت

پیمان آخال

 قراردادی است که میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ ( ۱۲۹۹ه.ق/۱۲۶۰ه.ش) برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر بسته شد. این پیمان به اشغال خوارزم به دست روسیه تزاری رسمیت بخشید. پس از شکست ۱۸۶۰ ایران قاجاری و نیز با گسترش حضور بریتانیا در مصر، در سال های ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۱، امپراتوری روسیه اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فلات ایران را در پیش گرفت. نیروهای فرماندهان میخائیل اسکوبلف ، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن، به چنین کام یابی دست یافتند. ناصرالدین شاه قاجار بی خیال از موضوع، تنها وزیر خارجه اش میرزا سعید خان معتمن الملک را به دیدار ایوان زینوویف فرستاد تا پیمانی را در تهران امضاء کنند.

با سرنهادن به این پیمان، ایران از ادعا درباره خاک خود در سرتاسر آسیای میانه : ترکستان و فرارود[نیازمند منبع] چشم پوشی کرد و رود اترک را به عنوان مرز نوین، از قاجار به ارث برد. زان پس مرو ، سرخس ، عشق آباد و دورادور آن ها زیر فرمان الکساندر کومارف در آمد .

ادامه مطلب: پیمان آخال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: قرارداد / پیمان آخال
نمایش از 04 ارديبهشت 1394 بازدید: 132
پرینت

نگاهی به عهدنامه آخال

زمانی که از قرارداد های ننگین و سنگینی که در دوران حکومت قاجار بر ایران تحمیل شد و بر اساس آن سرزمین های عمده ای از بدنه کشور جدا گشت، سخن به میان می آید بیشتر دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای به ذهن قریب می‏نماید اما این در حالی است که قراردادی بسیار سنگین تر در این دوره منعقد شده است که مناطق وسیعی از کشور را در سمت شمال شرق ایران به بیگانه بخشیده است. این قرارداد به پیمان آخال مشهور است.

پیمان آخال یا پیمان آخال ـ تکه، معاهده‌ای میان امپراتوری روسیه و ایران قاجار است که در ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ (۱۲۹۹هـ.ق/۱۲۶۰هـ.ش) برای تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن نشین شرق دریای خزر بسته شد. انعقاد این پیمان در شرایطی صورت گرفت که نیروهای روس که تا سال ۱۸۶۳ اطراف آرال، سمرقند و تاشکند را تصرف کرده‌بودند. در سال ۱۸۶۸ خان بخارا را نیز شکست دادند و حاکمیت خود را بر بخارا و سمرقند نیز تثبیت کردند و در سال‌های ۱۸۷۳ تا ۱۸۸۱ به فرماندهی میخائیل اسکوبلف، ایوان لازارف و کنستانتین کافمن علاوه بر اشغال خوارزم، ایلات ترکمن را نیز شکست داده بودند و سرزمین ترکمن‌های تَکه را با نام «سرزمین ماورای خزر» به خاک خود منضم کردند.

قرارداد آخال میان میرزا سعیدخان مؤتمن‌الملک انصاری، وزیر امور خارجه ایران و ایوان زینوویف، وزیرمختار روسیه در تهران منعقد شد. مشهور است که ناصرالدین شاه ناگزیر تن به امضای این قرارداد داد اما با این پیمان در واقع ناصرالدین شاه که هیچ گاه نتوانسته‌ بود ترکمن ‌ها را شکست دهد حکومت روسیه را بر این مناطق به رسمیت شناخت و ایران و روسیه برای اولین بار در ناحیه شرق دریای خزر با یکدیگر همسایه شدند.

ادامه مطلب: نگاهی به عهدنامه آخال
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 156 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید