نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصول حسابداري
نمایش از 06 آبان 1391 بازدید: 202
پرینت

اصول حسابداري 1- بخش دوم - فصل ششم - حسابداري خريد و فروش

 مؤسسه بازرگاني

يک واحد اقتصادي است كه به منظور كسب سود، به خريد و فروش كالا مي پردازد.

 خريد و فروش كالا:

كالا: عبارت است از اجناسي كه به منظور فروش به مشتريان، از توليد کننده يا عمده فروش خريداري مي گردد.

خريد نسيه: خريدار پس از دريافت كالا تعهد مي نمايد بهاي كالاي مورد معامله را ظرف مهلت مقرر پرداخت نمايد.

فروش نقدي: هر گاه فروشنده همزمان با تحويل كالا به خريدار بهاي آن را نقداً دريافت كند، فروش نقدي نام دارد.

ادامه مطلب: اصول حسابداري 1- بخش دوم - فصل ششم - حسابداري خريد و فروش
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصول حسابداري
نمایش از 06 آبان 1391 بازدید: 211
پرینت

اصول حسابداري1بخش دوم - فصل هفتم - تنظيم صورت هاي مالي و بستن حساب ها
 
حسابداران براي گزارش وضعيت مالي يک مؤسسه در يک زمان معين و عملكرد مالي يک مؤسسه در يک دوره معين اقدام به تهيه صورت هاي مالي براي آن مؤسسه مي نمايند.
 
صورتحساب سود و زيان:
در يک مؤسسه بازرگاني براي تعيين سود خالص دوره مالي تمام هزينه ها از فروش خالص، كسر مي گردد. هزينه ها شامل بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و هزينه هاي عملياتي مي باشد.
هزينه هاي عملياتي هزينه هايي هستند كه براي انجام امور و اداره عمليات مؤسسه بازرگاني صرف مي شود.

ادامه مطلب: اصول حسابداري1 - بخش دوم - فصل هفتم - تنظيم صورت هاي مالي و بستن حساب ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصول حسابداري
نمایش از 06 آبان 1391 بازدید: 220
پرینت

اصول حسابداري1 - بخش اول - فصل چهارم 

 ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري

 اسناد و مدارك مثبته:

 به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......

 سند حسابداري:

برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.

 

ادامه مطلب: اصول حسابداري1 - بخش اول - فصل چهارم - ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصول حسابداري
نمایش از 06 آبان 1391 بازدید: 196
پرینت

                             اصول حسابداري1- بخش دوم - فصل هشتم

                                    روشهاي ارزيابي موجودي كالا

 حسابداران بايد با استفاده از نظام حسابداري مناسب اطلاعات مربوط به موجودي كالا را ثبت و نگهداري كنند. موجودي كالا مستقيماً در هر دو صورتحساب تراز نامه و سود و زيان اثر مي گذارد. موجودي كالا در تراز نامه به عنوان يك دارائي نوشته مي شود و در صورتحساب سود و زيان براي محاسبه بهاي تمام شده كالاي فروش رفته استفاده مي گردد.

ارزيابي (تعيين بهاي تمام شده) موجودي كالاي پايان دوره در دو مرحله انجام مي گيرد:

 

ادامه مطلب: اصول حسابداري1- بخش دوم - فصل هشتم- روشهاي ارزيابي موجودي كالا
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: اصول حسابداري
نمایش از 06 آبان 1391 بازدید: 197
پرینت

اصول حسابداري1 - بخش اول - فصل سوم - تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي

حساب:

به منزله پرونده اي مفصل از تغييراتي است، كه در يك دارائي خاص، يك بدهي خاص يا سرمايه صاحب مؤسسه، طي يك دوره زماني رخ مي دهد و ابزار اصلي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مالي است.

براي اينكه امكان دسترسي به اطلاعات موجود در حساب ها آسانتر شود، همه حساب هاي مربوط به يك واحد اقتصادي در يك دفتر خاص به نام «دفتر كل» نگهداري مي شود.

 ثبت رويدادهاي مالي در حسابها:

براي اينكه اثر هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري نشان دهيم از شكل حساب T استفاده مي كنيم، كه داراي سه قسمت است:

ادامه مطلب: اصول حسابداري1 - بخش اول - فصل سوم - تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي
 

صفحه1 از5

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 146 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید