نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 249
پرینت

سيدعباس پورهاشمي
«قانون اساسي» هر كشور، عالي‏ترين متن حقوقي است كه در حوزه حاكميت و قلمرو ارضي آن كشور به رسميت شناخته مي‏شود و چارچوب‏ها و مكانيسم‏هاي خاصي را براي تعيين حدود، تعريف حقوق و تكاليف مشخص مي‏كند. حقوق اساسي و حقوق سياسي هر مردمي در متن قانون اساسي آمده است و وظائف و تكاليف آنان در برابر هيأت حاكمه ترسيم شده است. گرچه بسياري از حقوقدانان معتقدند كه «دولت» ايجاد كننده حقوق است، ولي به درستي نمي‏توان نقش عوامل مؤثر ديگر چون مذهب و فرهنگ و ارزش‏هاي اجتماعي را در تعيين و ترسيم حقوق اساسي ناديده گرفت.

ادامه مطلب: نگاهي به راهكارهاي نظارت بر قانونگذاري در حقوق ايران و فرانسه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 225
پرینت

عليرضا امينى
بى‏ ترديد در هر جامعه داراى حكومت، قانون از جمله نيازهاى اوليه است و امر قانونگذارى از كار كردهاى اولى هر حكومتى است. جامعه اسلامى نيز از اين قاعده مستثنا نيست و از آن‏جا كه در چنين جامعه‏اى، شريعت اسلامى مبناى رفتار فردى و جمعى است طبيعتا قانون نيز بر احكام و مقررات دينى قرار دارد.
در ميان علوم دينى، علم فقه متكفل بيان شريعت است و با اين كه معمولا افعال مكلفين را موضوع اين علم در نظر گرفته‏اند، اما به نظرمى‏رسد كليه احكام و مقرراتى كه در شريعت آمده است متعلق معرفت فقهى است. (1)

ادامه مطلب: فقه و مساله قانون (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 188
پرینت

احمد حاجي ده‏آبادي
اشاره
فقه به عنوان نظام حقوقي اسلام از زمره نظامهاي حقوق نوشته است كه قانون در آن نقش مهمي را ايفا مي‏كند. درنتيجه مباحث مربوط به قانون همچون قانون‏گذاري، قانونگذار، قانون‏گرايي و... اهميتي ويژه براي فقه دارند.
در قانون‏نگاري فقهي يا انعكاس فقه در قوانين موضوع، مشكلاتي وجود دارد كه در اين نوشته به پاره‏اي از آنها اشاره و حتي‏الامكان پيشنهاداتي را ارائه مي‏دهد.
سيستمها و نظامهاي حقوقي موجود در جهان، در يك تقسيم‏بندي كلي بر دو نوعند: نظام حقوق مدون و نظام حقوق غيرمدون. قانون و اهميت آن از يك سو و تفسير قانون و شيوه و اهميت تفسير آن از سوي ديگر، در اين دو سيستم يكسان نيست و از اين جهت بين دو نظام مزبور تفاوتهاي عمده‏اي وجود دارد.

ادامه مطلب: فقه و قانون نگاري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 263
پرینت

نویسنده : احمد حاجى ده‏آبادى

3. تفسير قوانين انعكاس يافته از فقه

طرح مسئله: يكى از مشكلاتى كه از انعكاس فقه جزايى‏در قوانين موضوعه پيش مى‏آيد، مسئله تفسير قانون درجايى است كه قانون مبناى فقهى چون آيات يا روايت دارد.با چند مثال بحث روشن مى‏شود.

ادامه مطلب: فقه و قانون نگارى(4)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 195
پرینت

نویسنده : احمد حاجى ده ‏آبادى
گفتار دوم: جايگاه حقوق اسلام در نظامهاى حقوقى

1- ديدگاههاى موجود

درباره اين كه آيا نظام حقوق اسلام جزو گروه حقوق‏ مدون است‏ يا جزو گروه حقوق غيرمدون و اينكه حقوق ‏اسلام به كداميك نزديكتر است، دو نظر وجود دارد.
1-1. نزديكى حقوق اسلام به حقوق غيرمدون: عده‏ اى‏ معتقدند حقوق اسلام به حقوق غيرمدون نزديكتر است تابه حقوق مدون. اينان بدون اين كه استدلالى در كلامشان‏باشد، مى ‏گويند: حقوق اسلام حقوق كليات نيست، حقوق موارداست، نزديك به حقوق انگليس البته با يك تفاوت بنيادى. سيستم‏موردى، بر مبناى سابقه است. در حقوق نوشته كليات وجود دارد.در حقوق موردى كليات وجود ندارد. پس حقوق اسلام دورگه‏است.» (23)

ادامه مطلب: فقه و قانون نگارى(2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 224
پرینت

 فقه به عنوان نظام حقوقى اسلام از زمره نظامهاى حقوق نوشته است كه ‏قانون در آن نقش مهمى را ايفا مى‏كند. درنتيجه مباحث مربوط به قانون همچون‏قانون‏گذارى، قانونگذار، قانون‏گرايى و... اهميتى ويژه براى فقه دارند.
در قانون‏نگارى فقهى يا انعكاس فقه در قوانين موضوع، مشكلاتى وجوددارد كه در اين نوشته به پاره‏اى از آنها اشاره و حتى‏الامكان پيشنهاداتى را ارائه‏ مى ‏دهد.

ادامه مطلب: فقه و قانون نگارى(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 258
پرینت

جايگاه فقهى ـ حقوقى
مجلس خبرگان

2 ـ گفت و گو با
آية اللّه محمّدتقى مصباح يزدى

حكومت اسلامى:مجلس خبرگان در نظامِ سياسيِ جمهورى اسلامى چه جاى گاهى دارد؟
آية اللّه مصباح يزدى: پس از پذيرشِ اصل (ولايت فقيه) بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را هم مشخص كرد، اين جاست كه خبرگانِ رهبر شناس و تشكيل مجلس خبرگان، ضرورت پيدا مى كند. واقعيت اين است كه خبرگان در تعيين رهبر نقش تعيين كننده اى دارند مثال روشن آن بعد از وفات امام راحل(رض) است كه خبرگان در كم تر از 24 ساعت رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از خلاء رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراين از يك ديدگاه مى توان گفت كه مجلس خبرگان مهم ترين نقش را در تثبيت نظام جمهورى اسلامى دارد.

ادامه مطلب: جايگاه فقهى ـ حقوقى مجلس خبرگان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 219
پرینت

به نام آن که نامش بهترین نام ها و کلامش بهترین کلام ها است
موضوع : جایگاه شوراها در قوانین ایران و افغانستان
مقدمه :

انسان موجودی است اجتماعی و سعادت دنیایی و اخروی خود ا در رهگذر زندگی اجتماعی جست و جو می کند ، مشکلات ، نیازها ، اهداف و آرمان های مشترک و بسیاری از اشتراکات دیگر که بر آمده از زندگی اجتماعی است ، انسان ها را به هم فکری و هم گامی با یکدیگر واداشته است . فکر و فعل جمعی زمانی حاصل می شود که انسان ها به تبادل آراء و تضارب افکار روی آورند و اصطلاحا به شور و مشورت با یکدیگر بپردازند . عنصر شور و مشورت به معنای تبادل آراء و افکار مختلف حول یک موضوع برای دستیابی به بهترین راه به عنوان یکی از بدیهیات عقلی مورد تأیید است و عملی بوده است .

ادامه مطلب: جایگاه شوراها در قوانین ایران و افغانستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 238
پرینت

چكيده:

حكومت نيازمند قانون‏گذاري است و در جامعه اسلامي مبناي قانون‏گذاري شريعت اسلامي است؛ از اين رو، ارتباط فقه و قانون‏گذاري به‏ويژه با توجه به تجربه‏هاي دو دهه گذشته در جمهوري اسلامي، نياز به تأمل و بررسي دارد. قانون بايد تابع كدام‏يك از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابي از فقه را مي‏تواند تحت الزام قانوني در آورد؟ قانون‏گذاري دولت در مناسبات خصوصي افراد تا چه اندازه احكام شرعي آن را تغيير مي‏دهد؟ و... . نقد براي حضور در عرصه قانون و قانون‏گذاري بايد از ظرفيت لازم برخوردار باشد.

ادامه مطلب: فقه و مسأله قانون (1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 243
پرینت

چكيده            
براساس گزارش سازمان جهاني شفافيت، ايران ازنظر مفاسد اداري بين 133 كشور در رتبه 79 قرار دارد (TRANSPARENCY.ORG). فساد اداري ازجملــــه پديده هاي سازماني است كه روند توسعه كشورها را به طور چشمگيري با مشكل روبرو مي كند. درعين حال با تمام برنامه ريزيها و توجهي كه ازسوي كشورها در زمينه مبارزه با اين پديده صورت گرفته ولي باز شاهد روند روبه رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستيم.

ادامه مطلب: نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 181
پرینت

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.
برخي كشورها توانسته‌اند با اتخاذ تدابير مناسب و لازم در ساختار نظام سياسي و اداري خود موفقيتهاي خوبي در اين زمينه به دست آورند. با اين‌حال برخي كشورها مانند افغانستان به دلايل گوناگون هنوز گرفتار اين معضل و پديده زشت هستند.

ادامه مطلب: معضل فساد اداری در افغانستان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 220
پرینت

فساد مالی دولت ها و حکومت ها در زمره اندوهبارترین فرازهای مطالعات مربوط به تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی است و متاسفانه حجم زیادی از رویدادهای مربوط به تاریخ معاصر ایران با زمینه ها و بسترها و لایه ها و نمایه های شرم آوری از انواع مفاسد مالی دولتی و گروهی در آمیخته است.

ادامه مطلب: فساد مالی در تاریخ معاصر ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 253
پرینت

تذكر: اين مقاله در روزنامه افغانستان شماره 14 سنبله 1390 به چاپ رسيده است.

فساد گستردة اداري يكي از معضلات جدي افغانستان معاصر است و منشأ بسياري از كم‌كاري‌ها و كاستي‌هاي موجود به شمار مي‌رود. با اينكه دولت افغانستان در مقام قانون‌گذاري عمل‌كرد نسبتا خوبي داشته و بسياري از قوانين و مقررات لازم در زمينه‌‌هاي اقتصادي را وضع و به تصويب رسانده است و هم‌چنين برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي در بخش‌هاي مختلف زيرساختي، تأمين اجتماعي و سياست‌هاي حمايتي انجام داده است، ولي درمقام عمل موفقيت چنداني در اجراي قوانين و پيشبرد برنامه‌ها نداشته است. گرچه در اين كم‌كاري عوامل ديگري مانند نوپا بودن دولت، وسعت نابساماني‌هاي به جا مانده از گذشته و زمان‌بر بودن بسياري از طرح‌ها نيز دخيلند، اما هيچ كدام از اين‌ها از نقش فساد اداري در ناموفق بودن دولت نمي‌كاهد، زيرا در بسياري از موارد فساد اداري حتي اجازة ورود موفق دولت به يك طرح را هم نداده است، چه برسد به اين‌كه در موارد زيادي دستگاه‌هاي فاسد دولتي مانع اجراي قوانين و برنامه‌هاي خود دولت شده است.

ادامه مطلب: فساد اداري، بيماري مزمن جامعة ما
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق عمومي
نمایش از 20 شهریور 1391 بازدید: 215
پرینت

خلاصه:

اگر چه جامعه ايران ، جامعه اي توام با گرايشهاي مذهبي و ملي است كه همه آنها فساد را پديده اي زشت شناخته اند و همواره تاكيد بر مبارزه با آن كرده اند ، با اين حال شاهد اين هستيم كه شيوع فساد در جامعه مسير بسياري از پيشرفتهاي اجتماعي و ملي را بسته و هزينه هاي هنگفتي را بر دوش كشور و در نهايت مردم گذاشته است كه يكي از مهمترين آنها در بعد كلان ، افزايش فاصله طبقاتي ميان طبقات اجتماعي غني و فقير است .

ادامه مطلب: فساد اداري
 

صفحه1 از8

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 55 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید