نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 274
پرینت

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پيشنهاد مشـترك وزارتخانه‌هاي بهـداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفـاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ادامه مطلب: آيين‌نامه اجرايي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 303
پرینت

با توجه به جايگاه علم طبابت كه به شرافت وجود و اهميت حفظ نفس انسانى مرتبط مى‏باشد، و با در نظر گرفتن كاربرد وسيع طب در سلامت انسان‏ها، تحقيقات فراوان و موضوعات مستحدثه جديد در اين حيطه، و همچنين سابقه تخلفات فراوان از چارچوب‏هاى انسانى و اسلامى در تاريخ طب، اخلاق در حوزه پزشكى از اهميت دو چندانى برخوردار مى‏باشد.

ادامه مطلب: نگرشى بر اخلاق پزشكى نوين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 254
پرینت

مقدمه

یکی از رسالتهای معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری استان اصفهان آموزش همگانی مردم در خصوص مسائل مورد ابتلاء ،به زبان ساده ،شیوا وهمه فهم می باشد که در راستای این مهم به تهیه بروشورهائی در زمینه های مختلف حقوقی اقدام نموده است از جمله این مسائل مبتلا به موضوع دارو و داروفروشان می باشد که دراین مجمل سعی گردیده تمامی مطالب مورد نیاز به زبان ساده ودور از آرایش اصطلاحات حقوقی بیان شود امید است این تلاش اندک چراغ راه هموطنان عزیز قرار گرفته وره توشه ای برای آخرت نگارنده باشد. در این مجموعه کوچک قصد داریم ابتدا پس از شرح حکایت تاریخی در باب دارو و دارو فروشان به تعریف دارو،نحوه تولید دارو،نام دارو،نحوه عملکرد دارو در بدن،،عوارض جانبی داروها،وظایف داروفروشان وسایر مسائل حقوقی مربوط به آنها در قالب پرسش و پاسخ اقدام نمائیم.

ادامه مطلب: مقاله اي در باب دارو
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 232
پرینت

دكتر صمد قضائي

از اجسادي كه براي كالبدگشايي به پزشكي قانوني آورده مي شوند مي توان اجساد مسمومين با گاز زغال يا اكسيد كربن را نام برد، اجساد كساني كه غالباً مظلومانه و بناحق در اثر غلفت و ناداني خود يا برخي اوقات بطور حادثي و بالاحيياد در اثر تنفس كردن گاز اكسيدكربن يا گاز زغال در گذشته اند از آنجايي بالاجبار كه اكثر اين مرگها قابل اجتناب وناحق بوده و بطور غم انگيزي افراد بيگناه و مظلوم وغالباً بي اطلاع و غافل را از بين مي برند جاي آن هست كه در شناسانيدن اين مسموميت و مطلع گردانيدن مردم عادي از خطرات آن اقدام جدي بعمل آيد .

ادامه مطلب: مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 271
پرینت

 امروزه علي رغم تلاش جامعه پزشکي و کادر بهداشتي و درماني و نيز پيشرفت تکنولوژي درماني، ميزان نارضايتي و شکايت بيماران، رو به افزايش است. اين امر گرچه از يک سو به دليل خطاهاي پزشکي است. ولي از سوي ديگر ريشه اي در عدم موفقيت پزشکان در برقراري ارتباط با بيماران دارد که عمده ترين دليل اقامه دعاوي بر عليه پزشکان در سالهاي اخير بوده است.

ادامه مطلب: مسؤوليت هاي قانوني پزشک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 256
پرینت

 در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟

ادامه مطلب: مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 279
پرینت

در این مقاله مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است كه روشن كنیم آیا مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟
و دیگر اینكه آیا پزشكی كه به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاری كنیم؟

ادامه مطلب: مسئولیت (مدنی و كیفری) پزشك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 223
پرینت

« فصل اول - تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني »
ماده 1 - ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد :

ادامه مطلب: قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درمانيمصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 240
پرینت

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 و تأييد شوراي نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

 

ادامه مطلب: قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و تعديل كارانه‌هاي پرستاري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 296
پرینت

حلق آويزي تقريباً هميشه نتيجه خودكشي است. وقتي آثار زد و خورد موجود باشند بهترين ادله از قتل (آدم كشي)لازم است امتحان شود گره رشته كه بدور گردن پيچيده شده چون بعضي گرهها مخصوص بعضي مشاغلند- از قبيل گره بحري گره قايق چي گره نساج و گره حمال و گره خياط و غيره
نبايد فراموش كرد كه اغلب ناخوشها هنگام لرزش ناگهاني كه پس از حالت نزع بآنها رخ ميدهد. خونپرد گيها و خراشهائي پيدا ميكند كه ميتوان آنها را از اثرزد دو خورد و نزاع قرص نمود.

ادامه مطلب: طب قانوني- آيا خودكشي است يا آدم كشي؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 249
پرینت

اول – آيا غرق در هنگام جيات رخ داده و باعث مرگ گرديده و يا كشته در اب افكنده شده – وجود خاك بزير ناخنها و خراش در پشت انگشتان يك علامت خوبي است كه غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولي غالباً اين علامت ديده نمي شود – همينطور است كه كف قارچي شكل جلوي منخرين و دهان كه ثابت مي كند آن غريق در آب نفس كشيده .

ادامه مطلب: طب قانوني - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 266
پرینت

دانش ژنتیک در مسائل مربوط به باستان شناسی،تعیین جنسیت، مهندسی ژنتیک و اصلاح نژادی، مسائل حقوقی نظیر اثبات نسب و نیز ردیابی مجرمین بسیار پر کاربرد می باشد. نکته کلیدی در تشخیص هویت ژنتیک آن است که ژنهای هیچ دو فردی به هم شبیه نیست (بر این اصل که محتوای ژنتیک افراد شبیه هم نیست دو استثنا وجود دارد:

ادامه مطلب: کاربرد DNA در اثبات جرائم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 238
پرینت

اول – آيا غرق در هنگام جيات رخ داده و باعث مرگ گرديده و يا كشته در اب افكنده شده – وجود خاك بزير ناخنها و خراش در پشت انگشتان يك علامت خوبي است كه غرق قبل از مرگ اتفاق افتاده ولي غالباً اين علامت ديده نمي شود – همينطور است كه كف قارچي شكل جلوي منخرين و دهان كه ثابت مي كند آن غريق در آب نفس كشيده .

ادامه مطلب: طب قانونی - مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آب
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: حقوق پزشكي
نمایش از 11 شهریور 1391 بازدید: 301
پرینت

چكيده

در فقه اسلامي پزشك امين جامعه است و فعلي را كه بر روي مريض انجام مي دهد، از روي احسان است؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و ««هل جزاء الاحسان الا الاحسان»، بنابراين در قبال خسارت ناشي از درمان او ضمانتي ندارد.

ادامه مطلب: ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي (2)
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 132 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید