نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 258
پرینت

اين مؤسسه علمي دو هدف دارد يكي تهيه طرح قرار دادهاي بينالمللي و يا قوانين يكنواخت در زمينه حقوق و ديگري تحقيق در طرق اجراء قوانين مزبور.يكنواخت كردن قوانين در دنياي امروز با توسعه روزافزون روابط بينالمللي از مرحله خيال گذشته و به مرحله عمل رسيده است و در حقوق هوائي دريائي حقوق مؤلفين حقوق راجع به مالكيت صنعتي كشورهاي جهان قوانين يكنواخت وضع كرده و يا به قراردادهاي بينالمللي پيوستهاند
اين مؤسسه تاكنون طرحهاي متعددي در مسائل مختلف راجع به حقوق خصوصي با كمك به حقوقدانان بزرگ تنظيم كرده كه براي ايجاد تفاهم بينالمللي و رفع و مشكلاتي كه در نتيجه تعارض قوانين به وجود ميآيد عامل مؤثر بوده و از جمله آنهاست:

ادامه مطلب: موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 224
پرینت

‌کنوانسيون مبارزه با فساد ملل متحد از کشورها مي‌خواهد که با مذاکرات و اقدامات بسيار، فساد را جرم‌انگاري نمايد. کنوانسيون نه فقط با پرداخت رشوه بلکه تجارت با نفوذ و پنهان‌کاري و پولشويي به عنوان رويه‌هاي فساد يک گام فراتر از ساز و کارهاي ضد فساد قبلي برمي‌دارد. به علاوه اين کنوانسيون در جستجوی آن است که اقداماتي نظير پولشويي که اقدامات مرتبط با فساد را تسهيل مي‌نمايد مورد خطاب قرار دهد.

ادامه مطلب: کنوانسيون مبارزه با فساد ملل متحد و انجمن بين‌المللي دستگاه‌هاي مسؤول مبارزه با فساد (IAACA)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 353
پرینت


ماده 57 منشور ملل متحد موسسات مزبور را بشرح ذيل توصيف كرده است:
موسسات تخصصي مختلف كه بوسيله قراردادهاي بين الدول ايجاد و طبق اساسنامه هاي خود در محيط و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي ساير امور مربوط بآنها داراي تكاليف بين المللي ميباشند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته بسازمان خواهند بود_ موسساتيكه بدينطريق بسازمان بستگي مييابند ذيلا تحت عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.

ادامه مطلب: سازمان بين المللي كار
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 271
پرینت

جنگ حتي مي تواند مشروع هم باشد. شاخصه تاريخ بشريت جنگ، نسل كشي و تنفر و انزجار است و قرن بيستم شاهد ظهور دو جنگ بين المللي به قصد سلطه جهاني و همچنين ظهور يك اخلاق عمومي بين المللي است. اما از هيتلر تا ميلوسويچ، و از آنجمله عيدي امين دادا (اوگاندا) و پل پت (كامبوج) يا صدام حسين، فقط اندكي از جنايتكاران بزرگ با اتهامات رسمي و مشخص محاكمه شده اند. از 1872، يك طرح جهت ايجاد يك نهاد حقوقي بين المللي تهيه شده بود.

ادامه مطلب: ديوان كيفري بين المللي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 274
پرینت

همانطور كه در جوامع كوچك وقتي افراد را ميتوان متمدن دانست كه بمنظور رفع مناقشات خويش از سيستم انتقام شخصي دست كشيده بجاي توسل بزور و قلدري از نظرات قضائي افراد يا دستگاههاي صالحه استفاده كنند، دولت ها نيز كه در حقيقت افراد جامعه بزرگ جهان ميباشند هنگامي متمدن ناميده ميشوند كه توپ و تانك و گاز سمي و بمب اتمي را كنار گذارند و از مراجع بين المللي در رفع خصومت هاي خويش استمداد نمايند. فقط در اينصورت است كه صلح در جهان پايدار و امنيت در سراسر گيتي برقرار ميگردد.

ادامه مطلب: ديوان دائمي دادگستري بين المللي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 255
پرینت

مثل مذاكرات مستقيم و ميانجيگري و آشتي و داوري. از لحاظ تكامل طريق قضائي حل اختلافات بين المللي ميتوان گفت حكميت اولين قدمي بوده است. بهمين مناسبت در اواخر قرن نوزدهم مجاهداتي بعمل امد كه يك ديوان حكميت, مركب از اشخاص صلاحيت دار, تشكيل گردد و پيوسته براي مراجعه كشورها آماده كار باشد. باين منظور در كنفرانسهاي بين المللي سالهاي 1899 و 1907 لاهه يكدستگاه منظم حكميت بين المللي طرح ريزي شد. ولي اين اقدام مفيد در نتيجه جنگهاي بين المللي اول ( 1914_ 18) بلا اثر ماند.

ادامه مطلب: ديوان بين المللي دادگستري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 232
پرینت

كه داراي ارزش و اعتبار مساوي و يكسان خواهد بود طرفين دعوي مي توانند موافقت نمايند دعوي آنان فقط به يكي از دو زبان ديگري غير از زبانهاي ياد شده را مجاز نمايد معذلك در صورت رسيدگي به دو زبان يا زبانهاي مختلف ديوان مي بايست حكم خود را بر اساس دو زبان رسمي انگليسي و فرانسه صادر نمايد . ديوان دادگستري بين المللي خود معين مي نمايد كدام متن بعنوان متن معتبر قابليت استناد خواهد داشت ليكن در صورتيكه تنها يك زبان معمول در دعوي باشد متون دادرسي ( اعم از لوايح طرفين ، استماع اظهارات اصحاب دعوي ، ايرادات و غيره ) مي تواند بزبان يا زبانهاي ديگري نيز تنظيم گردد ليكن متن يا متون اخير الذكر بعنوان ترجمه غير رسمي و متن غير معتبر تلقي خواهد شد اين موضوع را مي توان از مندرجات ماده 39 اساسنامه ديوان داگستري بين المللي استنتاج نمود.

ادامه مطلب: آشنائي با مراجع قضائي بين المللي (2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سازمان هاي بين المللي
نمایش از 13 شهریور 1391 بازدید: 214
پرینت

به همين لحاظ، ضرورت وجودي يك ديوان دادگستري با اهداف يك نهاد فراگير جهاني، بسال 1944، در كنفرانس دامبارتن اوكس (3) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نكته قابل توجه راجع به اساسنامه ديوان، اين است كه اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي تقريباً اساسنامه تعديل شده ديوان دائمي دادگستري بين المللي است، كه از لحاظ شكلي، نيز تا زمان كنفرانس دامبادتن اوكس وجود داشت، و از ديدگاه ديگر، اساسنامه نويني بود كه بر طبق الگوي ديوان دائمي دادگستري بين المللي طراحي شده بود.

ادامه مطلب: آشنائي با مجامع قضائي بين المللي
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 150 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید