نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 243
پرینت

دكتر نجفی توانا
مرور زمان دادرسی ( بدعتی غیر منطقی – تدبیری ناموجه )
قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – كه چندین دهه بر نظام دادرسی كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فكر تدوین كنندگان و ضرورت انطباق با تشكیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شكلی است كه از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان  برانگیخته است .

ادامه مطلب: مرور زمان دادرسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 158
پرینت

عيسي كشوري

ماده 1133 قانون مدني بيان ميدارد مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبناي اين حكم در فقه آيات متعددي از قرآن كريم و روايت مشهوره الطلاق بيدمن اخذ بالساق ميباشد.(1) براين اساس مرد ميتواند با رعايت شرايط صحت طلاق, بدون جلب رضايت و موافقت زن و بدون وجود دليل و انگيزه اي خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالي است كه از آن به مغبونترين حلالها نزد شارع نام برده شده است. در اينكه به چه دليل اختيار طلاق بگونه انحصاري به مرد داده شده و زن از ان بي بهره است دو دليل عمده بيان شده است.

ادامه مطلب: ماهيت طلاقهاي بحكم دادگاه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 209
پرینت

چكيده

يكي از اقسام شرط فعل، شرط ترك فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقي همچون اجاره يا بيع و يا عمل فسخ مي باشد كه در ضمن عقدي شرط ترك آنها شده است. موضوع اصلي اين مقاله بحث از ضمانت اجراي تخلف از اين شروط مي باشد، در واقع پرسش اصلي اين است كه اثر حقوقي مخالفت با مفاد چنيني شروطي از نظر فقهي و حقوقي چيست؟

ادامه مطلب: ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 186
پرینت

علي اصغر مهابادي
ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايرانمؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملكرد آنان، نقش بسيار دارد.
در اين مقاله سعي شده است در حد امكان، جايگاه قانون ضابطين دادگستري تعيين و حقوق و تكاليف آنان مورد بررسي قرار گيرد.
كليد واژگان: ضابط، پليس اداري، پليس قضايي، ادغام، ضابطين عام، ضابطين خاص، مقامات قضايي، رياست و نظارت، تحقيقات مقدماتي، توقيف متهم.

ادامه مطلب: ضابطين دادگستري در قوانين كيفري ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 187
پرینت

دكتر عبدالرسول دياني وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه
سوگند[۱]

ضعيف ترين دليل در بين ادله به معناي اخص، سوگند مي باشد كه عملكرد اين نوع دليل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربي سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و يمين مي باشد و آن، اظهاري است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود مي نمايد. البته، بايد متذكر شد كه قسم تنها وظيفه منكر نيست بلكه در مواردي مدعي نيز مي تواند براي فيصله دادن دعوا قسم بخورد.

ادامه مطلب: سوگند
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 152
پرینت

دكتر ح. مؤذن زادگان
عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي
چكيده
دادرسي كيفري ويژه اطفال كه از بدو تماس كودك و نوجوان با مقامات انتظامي و قضايي، به لحاظ ارتكاب اعمال مغاير با قانون جزا، تا خاتمه رسيدگي به اتهام او جريان دارد، از حيث ضرورت تأمين هدف والاي انساني اصلاح و تربيت و پيشگيري از وقوع جرم ا يشان، واجد اهميت فراوان است.

ادامه مطلب: دادرسي كيفري ويژه اطفال در حقوق ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 137
پرینت

دادخواست:

دادخواست یکی از برگ‌های قضایی در دادگاه‌ها است.
دادخواست (در قدیم: عرضحال) شکوائیه‌ای است که به مراجع قضائی به صورت نوشتاری یا گفتاری عرضه می‌شود. دادخواست وسیله رسمی احقاق حق است که از طریق مراجعه به دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. دادخواست نوشتاری به‌وسیله برگه‌ای به نام برگ دادخواست انجام می‌گیرد.

ادامه مطلب: دادخواست و فرق آن با درخواست
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 172
پرینت

حکم غیابى حکم صادر شده علیه طرف غایب است.

تعریف حکم غیابی
به رأیى که حاکم شرع در غیاب مدّعی علیه ، علیه او صادر مى‌کند حکم غیابى گویند و از آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.

صورت های متصور در حکم غیابی
حکم غیابى در دو صورت به شرح زیر متصور است:

ادامه مطلب: حکم غیابی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 217
پرینت

علي - فرخشه
تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوي، بويژه حقوق کيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممکن است شخص ماه ها ي سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد و پس از مدتي تبرئه شود. يک اظهار اطلاع ناصحيح، گزارشي خلاف واقع، نوشته اي مجعول، شهادتي دروغ يا اظهار نظر کارشناسي بي دقت يا منحرف، ممکن است قاضي را به اشتباه بکشاند و زمينه محکوميت بيگناهي را فراهم کند که تأکيد رئيس قوه قضاييه بر ضرورت پايبندي به حقوق شهروندي و احترام به آزادي هاي اشخاص در تمام مراحل دادرسي، ضرورت و اهميت پرداختن به موضوع تحصيل دليل را اشکار مي کند.

ادامه مطلب: تحصيل دليل در حقوق کيفري
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 169
پرینت

نویسنده : دكتر حسين مهرپور

مقدمه

موضوع تجديد نظر از احكام صادره از دادگاه در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران از موضوعات مهم و بحث برانگيز بوده است و اختلاف نظر در قطعي و غير قابل تجديد نظر بودن حكم يا جواز تجديد نظر و نقض آن ، بر آثار مختلفي كه در مورد اصحاب دعوي و كساني كه موضوع حكم قرار گرفته اند داشته ، در تشكيلات و سازماندهي سيستم و نهادهاي قضايي نيز تاثير زيادي گذاشته است.

ادامه مطلب: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(1)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 193
پرینت

نویسنده : دكتر حسين مهرپور
موعد تجديد نظر در احكام دادگاه ها :
در مواردي كه محكوم عليه حق درخواست تجديد نظر دارد و رسيدگي مجدد و احياناً نقض حكم قاضي اول جايز است اين بحث مطرح است كه آيا براي تقاضاي تجديد نظر مي توان موعد و مهلتي قرارداد؟ يعني آيا مي توان بر كسي كه مدعي است حكم صادره صحيح نيست و خواستار تجديد نظر است الزام نمود كه ادعاي خود را در مهلت مشخصي مطرح نمايد و اگر خارج از آن مهلت درخواست كرد , دعوايش استماع نگردد , يا قرارداد مهلت صحيح نيست و محكوم عليه هر وقت خواست مي تواند ادعاي خود را مطرح كند و درخواست تجديد نظر در هر موقع بايد پذيرفته شود؟

ادامه مطلب: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(5)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 185
پرینت

تجديد نظر در حكم دادگاه از ديدگاه حقوق موضوعه ايران

با بررسي كوتاهي كه در مورد چگونگي تجديد نظر در فقه اماميه به عمل آمد حال بايد ببينيم در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر چه حكمي دارد و چه رويه و شيوه اي در اين خصوص اتخاذ شده است . قبل از ورود بحث لازم است به دو موضوع اشاره مختصري بكنيم :

گفتار اول: موضع و موقعيت قاضي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران

ادامه مطلب: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(4)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 137
پرینت

نویسنده : دكتر حسين مهرپور

گفتار دوم: تجديد نظر در حكم قاضي مجتهد

در مورد قاضي مجتهد هم بايد دو صورت مساله تجديد نظر خواهي و رسيدگي مجدد را با نقض حكم از هم تفكيك كرد و جداگانه مورد بحث قرار داد و حكم هر يك را بيان كرد.

تجديد رسيدگي

تقريباً عموم فقها به عنوان بيان يك حكم تكليفي مي گويند وقتي كه دعوايي نزد قاضي مجتهد مطرح شد و او پس از رسيدگي حكم صادر كرد، محكوم علي حق ندارد خواستار تجديد نظر رسيدگي شود و از حاكم ديگر بخواهد كه مجدداً به موضوع رسيدگي كند .

ادامه مطلب: تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(2)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مقالات متنوع آيين دادرسي
نمایش از 17 شهریور 1391 بازدید: 174
پرینت

نویسنده :  محمد حسين احمدي
كلمات كليدي  :  مقاله، دادگاه، حكم، غيابي، واخواهي، اعتراض به حكم غيابي، آراء قابل واخواهي، احكام غيابي صادره از دادگاه ، خسارات ناشي از اجراي حكم
شکایت محکوم علیه غایب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند.[1] اعتراض به حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد 305 تا 308 این قانون را به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و... آمده است.[2]

ادامه مطلب: اعتراض به حكم غيابي
 

صفحه1 از8

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 190 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید