نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 174
پرینت

نگاهي به تاريخچه نقاشي قهوه‌خانه‌اي

قهوه‌خانه‌داري از دوران صفوي در ايران رواج يافت. در سده‌هاي بعد در گوشه و كنار ايران ادامه يافت و محل اجتماع مردم كوچه و بازار در ساعت‌هاي فراغت آنان، به ويژه اوايل شب شد. با هجوم مردم به اين چايخانه‌ها، كه به قهوه‌خانه موسوم شد، معركه‌گيران و نقالان و پرده‌داران نيز به اين گونه‌ مكان‌ها سرازير شدند و موجبات پيدايي نوع ويژه‌اي از نقاشي ايراني يعني «نقاشي قهوه‌خانه» را فراهم كردند.

نقش بر ديوار كه از دير زمان در تالارها و اندروني‌ها به صورت نقوش برجسته سنگي و سفالينه‌هاي لعابدار و بعدها به صورت كاشي و كاشي برجسته رواج يافت، در زمان صفوي به نقاشي روي گچ و سپس در دوره‌هاي بعد، تا اواخر قاجار، به استفاده از كاشي‌هاي نقش‌دار بر سر در اماكن و ديوار حمام‌ها، زورخانه‌ها و درون منازل اعياني متداول شد.

ادامه مطلب: نگاهي به تاريخچه نقاشي قهوه‌خانه‌اي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 129
پرینت

نگاهی به پیشینه نقاشی قهوه خانه ای

 پرده های نقاشی قهوه خانه ای براساس نیاز آئینی مردم خلق می شدند. قهوه خانه ها در دوره صفویه به تدریج شكل می گیرند و به مكانی فرهنگی- تفریحی تبدیل می شوند و با شكل گیری نقالی، نقاشان شاخص كاشی به تصویر كردن صحنه های این نقل های قهوه خانه ای روی می آورند.آنچه در زیر می آید نگاهی به نقاشی قهوه خانه ای و جایگاه فرهنگ و باورهای اسلامی در این شاخه از هنر سنتی ایرانی است كه در سایت خبرگزاری قرآنی آمده است.بیشتر نقاشی های قهوه خانه ای براساس داستان های پهلوانی، مذهبی و اسطوره های ایرانی كشیده می شده اند و به میل قهرمان سازی مردم دوران خود پاسخی مناسب می داده اند.البته نباید مكان این نقالی ها را فقط به قهوه خانه ها محدود كرد؛ تكیه ها، حسینیه ها و هر جا كه محل مناسبی برای جمع شدن و حكایت گفتن بود، نقاشی قهوه خانه ای به عنوان ابزار كار نقال كاربرد پیدامی كرد.

ادامه مطلب: نگاهی به پیشینه نقاشی قهوه خانه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 230
پرینت

نقاشی قهوه خانه ای در ایران

 قهوه خانه ها در دوره صفویه به تدریج شكل می گیرند و به مكانی فرهنگی تفریحی تبدیل می شوند و با شكل گیری نقالی، نقاشان شاخص كاشی به تصویر كردن صحنه های این نقل های قهوه خانه ای روی می آورند.
بیشتر نقاشی های قهوه خانه ای براساس داستان های پهلوانی، مذهبی و اسطوره های ایرانی كشیده می شده اند و به میل قهرمان سازی مردم دوران خود پاسخی مناسب می داده اند. البته نباید مكان این نقالی ها را فقط به قهوه خانه ها محدود كرد؛ تكیه ها، حسینیه ها و هر جا كه محل مناسبی برای جمع شدن و حكایت گفتن بود، نقاشی قهوه خانه ای به عنوان ابزار كار نقال كاربرد پیدا می كرد.

ادامه مطلب: نقاشی قهوه خانه ای در ایران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 130
پرینت

نقاشی قهوه خانه ای

 نقاشی قهوه خانه، بازتابی صادق و اصیل از هنر هنرمندانی عاشق و تنها و دل سوخته است. هنرمندانی مظلوم و محروم از تبار مردم ساده دل و آینه صفت کوچه و بازار; آنانی که از پس قرنها سکوت- زیر سقف نمور و تاریک قهوه خانه ها، در خلوت عارفانه تکیه ها و حسینیه ها، در سر هر کوی و برزنی- چشم در چشم مردم دوختند و در محفل پرانس و الفت آنان، بغض معصومانه شان را با کشیدن نقشی و نشاندن رنگی، در دفاع از آبرو و اعتبار و اعتقادات و باورهای همین مردم به یکباره شکستند. نقشها زدند در ستایش راستی ها ومردانگی ها و فاش کشیدند حکایت کژی ها و پلیدی ها را; رنگ سرخی نشاندند بر تن بوم و دیوار، که گویی لخته لخته خون های خشکیده مظلومیت های از یاد رفته بود; و رنگ سبزی گزیدند به پاس یاد بهار سر سبز و پر طراوت روح و اندیشه راستان و آزادگانی که در جان و دل و خیال و باور مردم- قرنهای قرن، نسل به نسل، سینه به سینه- تا به روزگارشان به یادگار مانده بود; و چه جاودانه و همیشه پایدار و ماندنی.

ادامه مطلب: نقاشی قهوه خانه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 164
پرینت

نقاشی قهوه خانه

شاهنامه و عاشورا در نقاشی قهوه خانه ای
نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با مضمونهای رزمی، مذهبی و بزمی است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس سنتهای هنر مردمی و دینی و با اثرپذیری از نقاشی طبیعت گرایانه مرسوم آن زمان، به دست هنرمندانی مکتب ندیده پدیدار شد. خاستگاه و زمینه ساز این هنر نقاشی، سنت کهن قصه خوانی و مرثیه سرائی و تعزیه خوانی در ایران بوده است و پیشینه اش به قرنها پبش از پدید آمدن قهوه خانه می رسد.

ادامه مطلب: نقاشی قهوه خانه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 101
پرینت

جامعه شناسی نقاشی قهوه خانه ای در ارتباطات سنتی

 نقاشی قهوه خانه ای، بازتابی صادق و اصیل از هنر هنرمندانی عاشق و تنها و دل سوخته است. آنانی که از پس قرنها سکوت در خلوت عارفانه خود چشم در چشم مردم دوختند و در محفل پرانس و الفت آنان، بغض معصومانه شان را با کشیدن نقشی و نشاندن رنگی، در دفاع از آبرو و اعتبار و اعتقادات و باورهای همین مردم به یکباره شکستند، نقشها زدند در ستایش راستی ها و مردانگی ها و فاش کشیدند حکایت کژی ها و پلیدی ها را؛ رنگ سرخی نشاندند بر تن بودم و دیوار، که گویی لخته لخته خونهای خشکیده مظلومیت های از یاد رفته بود.

ادامه مطلب: جامعه شناسی نقاشی قهوه خانه ای در ارتباطات سنتی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 139
پرینت

تجلی شاهنامه در نقاشی قهوه خانه ای

نقاشی قهوه خانه ای از جمله هنرهایی است که تجلی شاهنامه در مضمون های حماسی آن به وضوح دیده می شود. به خصوص در صحنه هایی نظیر نبرد رستم و سهراب، نبرد رستم و اشکبوس و دیگر قهرمانی های شاهنامه ای.
از نقاشان مشهور سبک قهوه خانه ای حسین قوللر آقاسی و محمد مدبر قابل ذکر است که حسین قوللر آقاسی سردمدار نقاشی هایی با مضمون حماسی و محمد مدبر را سردمدار نقاشی هایی با مضمون مذهبی دانسته اند.
نگارگری در ایران دارای کاربردهای متفاوتی است، یکی از کاربردهایش استفاده از آن برای تصویرسازی صفحات کتاب بود. از کتبی که در ایران مکرر مصور و با نگارگری تزیین می شده، شاهنامه فردوسی است که همواره سرچشمه الهام هنرمندان ایرانی به خصوص نقاشان قرار گرفته است. یکی از سبک های نقاشی که شاهنامه فردوسی در شکل گیری آن تاثیر بسزایی داشته همان طور که پیشتر ذکر شد، نقاشی قهوه خانه است که از اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه وارد عرصه نقاشی ایران شده است.

ادامه مطلب: تحقيق:تجلی شاهنامه در نقاشی قهوه خانه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 160
پرینت

تجلی شاهنامه در نقاشی قهوه خانه ای

 شاهنامه فردوسی فخیم ترین حماسه ملی ایرانیان است. همان طور كه شاهنامه فردوسی در زمانی تنظیم شد كه مردم ایران از تسلط كارگزاران متعصب و تركان تازه وارد بر مقدرات خود رنج می بردند. نقاشی قهوه خانه ای نیز در برهه ای از زمان شكل گرفت كه توده مردم از رخنه و نفوذ دو ابر قدرت سیاسی همزمان خود (روسیه و بریتانیا) بر ایران به ستوه آمده بودند؛ بنابراین برای حفظ وحدت ملی و جلوگیری تاثیرات بیش از حد هنر بیگانگان بر فرهنگ و هنر ایران به خصوص نقاشی گرایش به مضامین حماسی شاهنامه فردوسی پیدا كردند و این تمایل با انقلاب مشروطیت شدت یافت.

ادامه مطلب: تجلی شاهنامه در نقاشی قهوه خانه ای
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 165
پرینت

استاد حسن اسماعیل‌زاده چلیپا و نقاشی قهوه‌خانه

 رسیدن به رمز یك نگاه، جان یك واقعه، خاطره‌ی یك قصه و تقسیم آن در چشم و حافظه مردم، همه‌ی آن چیزی است كه به سادگی، نقاشی قهوه‌خانه به آن نایل شده است. نقاشان «خیالی ساز» ایمان را نقاشی نمی‌كردند بلكه با ایمان نقاشی می‌كردند. مردانی كه آیین جوانمردی را از پیوند خاطره‌ی مولی علی«ع» و رستم و پوریای ولی به نقش می‌نشاندند. «نقاشی قهوه‌خانه» را می‌توان اولین تلاش برای بردن هنر ـ كه قبل از این دربار‌ی محسوب می‌شد ـ به میان مردم محسوب كرد. همچنان این نقاشی ادامه سنتی چند هزار ساله است. سنتی كه داستان‌های حماسی در سفالینه‌های باستان و مفرغ‌های لرستان را به نقش برجسته‌ای هخامنشی و نقاشی‌های شاهنامه در نگارگری پیوند می‌دهد.

ادامه مطلب: استاد حسن اسماعیل‌زاده چلیپا و نقاشی قهوه‌خانه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 125
پرینت

از هنر انقلاب تا انقلاب در هنر

 هنر انقلاب مانند همه جنبه های دیگر انقلاب پیچیده است. پیچیده از این نظر که مابه ازای واقعی هنر انقلاب را کجا باید جست وجو کرد؟ آیا هنر انقلاب از روزهای ثبت شده در صفحات تقویم شروع می شود؟ رابطه بین هنر و واکنش های اجتماعی- سیاسی چگونه است؟ آیا در ذات هنر بستر برای همراهی با جریانات توده های مردمی وجود دارد یا این جمعیت دست هنر را می گیرند و به دنبال خویش می کشانند و در دریای مواج احساسات حلش می کنند؟ و چقدر سخت خواهد شد یافتن سوزنی در انبار کاه.

ادامه مطلب: از هنر انقلاب تا انقلاب در هنر
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: نقاشي قهوه خانه
نمایش از 13 مهر 1392 بازدید: 111
پرینت

آشنایی با نقاشی قهوه خانه ای

نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با مضمون های رزمی، مذهبی و بزمی است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس سنت های هنر مردمی و دینی و با اثرپذیری از نقاشی طبیعت گرایانه مرسوم آن زمان، به دست هنرمندانی مکتب ندیده پدیدار شد.
خاستگاه و زمینه ساز این هنر نقاشی، سنت کهن قصه خوانی و مرثیه سرائی و تعزیه خوانی در ایران بوده است و پیشینه اش به قرن ها پبش از پدید آمدن قهوه خانه می رسد.
نقاشی قهوه خانه را ار لحاظ موضوع کلی آنها می توان به دو دسته تقسیم کرد: نقاشی های مذهبی و نقاشی های غیر مذهبی.

ادامه مطلب: آشنایی با نقاشی قهوه خانه ای
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 124 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید