نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 345
پرینت

مديريت ريسک با استفاده از اوراق مشتقه (اختيار خريد و فروش )در بازار سرمايه


سازمان بورس اوراق بهادار
بورس منطقه اي يزد

مقدمه :
بازارهاي آتي و اوراق اختيار معامله در دنياي سرمايه امروز از اهميت روزافزوني برخوردار شده است لذا بنظر مي رسد نياز مبرمي به طراحي و بکارگيري اين ابزارها (با تغييرات مقتضي که بتواند از نظر شرعي و عرفي صورت پذيرد )در اقتصاد ايران مي باشد .
در ابتدا لازمست در مورد اين نوع بازار و ابزار توضيح مختصري داده شود :
بورس اختيار معامله شيکاگو (CBOT) در سال 1973 بر پا شد تعداد کمي از خبرگان بازار سرمايه بر اين باور بودند که اين نوع معاملات با موفقيت همراه مي شود .حجم معاملات اين اوراق که امروزه به بيش از 15 ميليارد  سهم متعلق به 1200 شرکت در آن بورس رسيده گوياي آن است که اوراق اختيار معامله (option) تا چه حد توانسته پاسخگوي نيازهاي امروز بورسها باشد .امروز از اوراق اختيار معامله نه تنها در مورد سهام بلکه براي بيشتر محصولات مالي عرضه شده در بورس ها مثل شاخص سهام اوراق قرضه ؛کالاها و ارزها مي توان بهره جست .اختيار معامله ابزار ارزشمندي براي اعمال مديريت ريسک در سرمايه گذاري مالي است .
تاريخچه اختيار در بازار سرمايه :
     اولين معاملات اختيار در اوايل قرن 18 صورت گرفت ولي در آوريل 1973 بورس شيکاگو يک بازار انحصاري  را براي اختيار معاملات بر روي سهام تشکيل داد .پس از ان چندين بورس سهام و تقريباً تمامي بورسهاي معاملات آتي به اختيار معامله اقدام نمودند به طوريکه در دهه 1980 حجم معاملات اوراق اختيار با رشد نجومي از حجم معاملات خود سهام پيش گرفته است .براي مثال در آمريکا بازار يابي را براي معاملات اين اختيار معامله ايجادگرديده است .

ادامه مطلب: مديريت ريسک با استفاده از اوراق مشتقه (اختيار خريد و فروش )در بازار سرمايه
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 225
پرینت

مديريت ريسک

نويسنده: گريگوري منکيو
مترجم: دکتر حميدرضا ارباب

زندگي پر از مخاطره و قمار است. وقتي به اسکي مي رويد با خطر شکستگي ساق پاي خود رو به رو هستيد. وقتي براي رفتن به محل کار رانندگي مي کنيد، خطر تصادف وجود دارد. وقتي بخشي از پس انداز خود را صرف خريد سهام مي کنيد بايد خطر کاهش قيمت سهام را قبول کنيد. پاسخ عقلايي به اين مخاطره ها ( ريسک ها ) لزوماً دوري کردن يا اجتناب از آن ها به هر قيمت نيست، بلکه بايد اين مخاطره ها را در تصميم گيري هاي خود به حساب بياوريم. حال به بررسي اين موضوع مي پردازيم که يک شخص چگونه بايد اين خاطره ها را وارد تصميم گيري هاي خود کند.
ريسک گريزي

اکثر مردم ريسک گريز هستند. به عبارت ديگر بيش از آن چه از حوادث نامطبوع و نامطلوب مي گريزند اين حوادث براي آن ها اتفاق مي افتد. ريسک گريزي به اين معناست که مردم از چيزهاي بد در مقايسه با چيزهاي خوب تنفر بيش تري دارند.
به طور مثال فرض کنيد يک دوست اين فرصت را به شما پيشنهاد کند: او يک سکه پرتاب مي کند. اگر شير بيايد 1000 دلار به شما مي پردازد و اگر خط بيايد شما بايد 1000 دلار به او بدهيد. آيا شما این معامله را قبول مي کنيد؟ اگر شما يک شخص ريسک گريز باشيد اين پيشنهاد را قبول نمي کنيد. براي يک فرد ريسک گريز زيان از دست دادن 1000 دلار بيش از سود برنده شدن 1000 دلار است.
اقتصاددانان الگوهاي مربوط به ريسک گريزي را با استفاده از مفهوم مطلوبيت ( معياري براي اندازه گيري رضايت خاطر يا رفاه شخص ) گسترش داده اند. هر سطح از ثروت يک مقدار معين مطلوبيت براي شخص به همراه دارد؛ اين رابطه را با تابع مطلوبيت در نمودار 1 نشان داده ايم. تابع مطلوبيت از قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي پيروي مي کند: هرچه ثروت شخص بيش تر باشد، مطلوبيتِ به دست آوردن يک دلار اضافي کم تر مي شود. بنابراين، با افزايش درآمد تابع مطلوبيت به تدريج خوابيده تر ( يا کم شيب تر ) مي شود. به دليل نزولي بودن مطلوبيت نهايي، مطلوبيت از دست دادن، 1000 دلار بيش از مطلوبيت به دست آوردن 1000 دلار است. در نتيجه مردم اکثراً ريسک گريز هستند.
مديريت ريسک
نمودار 1 تابع مطلوبيت. تابع مطلوبيت نشان مي دهد که چگونه مطلوبيت معيار اندازه گيري رضايت خاطر ناشي از ثروت است. با افزايش ثروت تابع مطلوبيت خوابيده تر و کم شيب تر مي شود، زيرا با قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي رو به رو هستيم. بنابراين، با توجه به نزولي بودن مطلوبيت نهايي، کاهش مطلوبيت از دست دادن 1000 دلار بيش از افزايش مطلوبيت ناشي از کسب 1000 دلار است.
ريسک گريزي نقطه ی شروع خوبي براي چيزهاي مختلفي است که در اقتصاد با آن ها رو به رو مي شويم. در اين جا سه موضوع را بررسي مي کنيم: بيمه، پخش ريسک و مبادله ی ريسک- بازده.

ادامه مطلب: مديريت ريسک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 141
پرینت

فرآیند مدیریت ریسک

 برای ارزیابی ریسک بازار و ارزیابی ریسک مربوط به یک پروژه یا تعداد کمی از فرصتها به نرمافزار ارزیابی ریسک و مشاورانی که در به کار بردن سیستمهای وابسته به ریسک در رفع مشکلات مشتریان خود خبره هستند بسنده می کنیم. در حالیکه جنبه های "تکنیکی" انتخاب نرمافزار و ساختن مدل ارزیابی ریسک نسبت به جنبههای ارگونومیک، سازمانی، سیاسی،ارتباطی، و آموزشی بکار بستن ارزیابی ریسک در سازمان تقریبا کم اهمیت هستند. نبوغ فنی به تنهایی کافی نیست.
ارزیابی ریسک و مدلهای ریسک باید وسیله ارزیابی قابل اعتمادی باشد برای مقایسه و رتبهبندی فرصتها و پروژههای متعدد و همچنین مدیریت سرمایه در هریک از فرصتهایی که به طور جداگانه ارزیابی شدهاند. بنابراین به یک فرآیند جامع و کامل احتیاج داریم.
از جمله وظایفی که این فرآیند انجام خواهد داد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ گروههای مهم و اساسی سازمان را با هم روبه رو میکند.
ـ به بحث در مورد مشکل و اجزاء آن میپردازد.
ـ تمام تلاش را تنها بر روی مشکل و راه حل مورد نیاز آن متمرکز میکند.
ـ پایه و اساسی برای طبقهبندی مشکل و معرفی متغیرهای اساسی و حساس آن فراهم میکند.
ـ بحث دربارهٔ جنبههای مختلف مشکل و چگونگی ارائه و ترکیب آنها برای رسیدن به راه حل مطلوب را گسترش میدهد.
ـ وسیله ای مناسب برای تفویذ اختیار و پخش کردن وظایف مرتبط با مشکل فراهم میکند.
ـ بعضی وقتها نیز اگر به این نتیجه برسد که ریسک مورد نظر نباید پذیرفته شود از صرف هزینههای اضافی جلوگیری میکند.
بنابراین (خصوصا با توجه به بند آخر) فرآیند تهیه مدل ریسک باید یکی از اولین کارهای یک پروژه باشد.

ادامه مطلب: فرآیند مدیریت ریسک
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 182
پرینت

مدیریت ریسک های استراتژیک لیزینگ

 نويسنده:محمدرضا نوده فراهانی*
ریسک های استراتژیک می توانند به طور جدی استراتژی و راهبرد یک سازمان یا بدتر از آن، وجود خود سازمان را به مخاطره بیندازد. این ریسک ها نه فقط شامل ریسک های تجارتی مثل تصمیم به اجرای یک استراتژی سرمایه گذاری مهم، بازاریابی یا حتی تولید محصول و ارائه خدمت جدید هستند بلکه ریسک ها و مخاطرات واقعی مثل وقوع سوانح مهم در سازمان، آلودگی محیط زیست و حتی جاسوسی صنعتی و اطلاعاتی را نیز در بر می گیرند که از طریق اعمال مدیریت صحیح می توان وقوع سوانح و خطرات احتمالی و ریسک های وابسته به آنها را طوری کنترل کرد که هم احتمال وقوع و هم در مواقع لزوم اثرات واقعی خرابی ها و ضررهای ناشی از آن را کاهش داد. امروزه در کشور ما نیز سازمان های متنوع در فعالیت و اندازه، هم راستا با اکثر سازمان های جهانی، به طور نسبی اقدام به شناسایی، ارزیابی و کنترل و به عبارتی مدیریت ریسک های وابسته و غیروابسته به صنعت خود می کنند و آن را جزئی از برنامه رشد و شکوفایی سازمان خود قرار داده اند که این خود لزوم اهمیت دادن شرکت های لیزینگ به موضوع مدیریت ریسک های استراتژیک، با توجه به انواع سوانح و مخاطراتی که با آن روبه رو خواهندبود، را به خوبی بیان می کند.

ادامه مطلب: مدیریت ریسک های استراتژیک لیزینگ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 193
پرینت

مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات(قسمت اول)

پیشرفت علوم کامپیوتری و درنتیجه بوجود آمدن شبکه ها توسط سخت افزارها و نرم افزارها، امکان دسترسی آسان و سریع را به منابع به اشتراك گذاشته شده در سازمان ها و شرکت ها را پدید آورده است. سیستم های خود پردازبانکی، کارت های اعتباری، امکانات کامپیوتری بر روی تلفن های همراه، همگی مثال‌های بارزی از تاثیر امکانات کامپیوتری بر جامعه کنونی ایران هستند.
مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات
با نظر به این تحولات نکاتی نظیر خطر آشکار شدن رمز عبور، خطر ویروسی شدن سیستم ها، از بین رفتن اطلاعات و تغییر اطلاعات توسط افراد غیر مجاز، نفوذ آنها به شبکه ها و سیستم های کامپیوتری از اهمیت بالایی برخوردار می شوند.
مدیریت امنیت یکی از فعالیتهای بسیار مهم در سازمان است. بنا به یک تصور رایج در بسیاری از سازمانها، طراحی زیر ساخت و متعاقبا پیاده سازی راه حل های امنیتی (از قبیل نصب دیواره های آتش، IDS، IPS و...)  برای برقراری امنیت مناسب و کافی است. امنیت اطلاعات نیازمند یک «سیستم مدیریت امنیت» و همچنین یک مدیریت ریزتر برای ریسک ها و خطرات احتمالی همچنین مدیریتی برای رفع آنها می باشد.
 
در این مقاله هدف، توضیحات کلی در خصوص ریسک های احتمالی برای اطلاعات و نحوه برخورد با آنها می باشد. در ابتدا به منظور دانستن مدیریت ریسک دارائی ها می بایست با مفاهیم دارائی آشنا بشویم.

ادامه مطلب: مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات(قسمت اول)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 155
پرینت

مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات(قسمت دوم)

شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک بامفهوم احتمال زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد.
 
 
(قسمت اول)
تعریف ریسک و انواع آن
برای درك طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد. ریسک یعنی احتمال بوجود آمدن خطر یا بعبارت دیگر هر احتمالی که باعث به خطر افتادن دارائی‌های ما ائم از فیزیکی و یا غیر آن بشود و به طبع این خطرات می تواند صدمات جبران پذیر و یا جبران ناپذیری برای سازمان به بار بیاورد.
 
انواع ریسک را می توان بدین گونه تعریف کرد:
ریسک سوداگرانه: زمانی که شما برای یک تغییر در آی تی سازمان حال می تواند این تغییر در نرم افزار و یا سخت افزار باشد، سیستم امنیتی خود را دچار مشکل کنید و خطر امنیتی را بالا برده و در نهایت هدف شما تغییر به سمت بهبود وضعیت موجود می باشد.
ریسک خطرناك: احتمال به خطر افتادن دارائی های سازمان هر لحظه توسط خطراتی مانند دسترسی های غیر مجاز، سیل، آتش سوزی و... وجود دارد. در این مدل ریسک تمام غم کارشناسان امنیت حفظ اطلاعات و اطمینان خاطر از کمترین احتمال برای خطر مد نظر می باشد
عناصر اصلی ریسک
محتوا : محتوا یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است
 فعالیت: عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که باعث ریسک می شود
شرایط: شرایط تعیین کننده وضعیت جاری یا یک مجموعه از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود. شرایط، وقتی با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود، می تواند یک مجموعه از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند

ادامه مطلب: مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات(قسمت دوم)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 184
پرینت

مديريت ريسك در مبادلات الكترونيك

چكيده
در اين مقاله ريسك هاي موجود در عمليات تجارت الكترونيك و مديريت ريسك آن مورد بررسي قرار مي گيرد.


1- تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الكترونيك واژه اي است كه امروزه در مقالات و متون بازرگاني و تجاري و رسانه هاي عمومي بسيار به گوش مي رسد. اين پديده نوين، به دو علت نوپا بودن و كاربردها و زمينه هاي بسيار متنوع فعاليت، نزد مراجع گوناگون تعاريف مختلفي دارد. همچنين، تجارت الكترونيك پديده اي چند رشته اي است كه از طرفي با پيشرفته ترين مفاهيم فناوري اطلاعات و از سوي ديگر با مباحثي مثل بازاريابي و فروش، مباحث مالي، و اقتصاد ي و حقوقي، پيوستگي دارد. از اين رو، تعابير متفاوتي از آن بدست مي آيد.
برخي فكر مي كنند، تجارت الكترونيك به معني انجام امور تجاري بدون استفاده از اسناد و مدارك كاغذي است، برخي ديگر، تبليغات از طريق اينترنت و حتي خود اينترنت را مترادف با تجارت الكترونیک ميدانند،‌برخي تصور مي كنند تجارت الكترونيك سفارش دادن كالاها و خدمات و خريد آنها به وسيله رايانه مي باشد. همه ديدگاه هاي مذكور، بخشي از مفهوم تجارت الكترونيك را، پوشش مي دهند، اما كامل نيستند. سازمان ها و موسسات علمي و تحقيقاتي و مراكز تجاري معتبر جهاني و پژوهشگران فعال در زمينه تجارت الكترونيك، چندين تعريف از تجارت الكترونيك را ارائه كرده اند:

ادامه مطلب: مديريت ريسك در مبادلات الكترونيك
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 172
پرینت

بسط فرایند ریسک برای اداره فرصت ها


مترجمان: علی ابدالی و علیمراد ناصری
برنامه مدیریت ریسك بخش جدایی ناپذیر از بــرنامه مدیریت پروژه است كه تعیین می كند یك پروژه چه میزان ریسك خواهد داشت.
تكنیك طوفان فكری، گروههای دلفی، روشهای نموداری، پویائیهای سیستمها ازجمله ابزارهایی هستند كه می توان برای شناسایی ریسك آنها را به كار گرفت.
در شناسایی ریسك هرگز بهترین روش وجود ندارد و باید تركیب مناسبی از روشها مورداستفاده قرار گیرد.
بسط فرایند مدیریت ریسك می تواندبه طور موثری فرصتها، تهدیدها را اداره كند.
مدیریت ریسك می تواند در راستای دستیابی به مزایای پروژه و سازمان، فرصتها را به صورت پویا اداره كند.
مدیریت تهدیدات و فرصتها می تواند همزمان نتایج منفی را به حداقل برساند و شانس استفاده از نتایج مثبت را تضمین كند.
دیدگاه رایج و سنتی درمورد ریسك، یك دیدگاه منفی است كه تداعی كننده خسارت، تلفات، قمار، زیان و پیامدهای مضر است. ولی بعضی از دستورالعملها و استانداردهای امروزی امكان ریسك فراسوی (UPSIDE) یا فرصت را مطرح می كنند. منظور عدم اطمینانهایی است كه می توانند تاثیر سودمندی درجهت نائل شدن به اهداف سازمان داشته باشند. علی رغم این تئوری، بیشترین كاربردهای فرایند ریسك هنوز بر مدیریت تهدیدات متمركز است و روشهای مدیریت فرصتهـا هنوز به صورت ناجور و واكنش دار (REACTIVE AND PATCHY) باقی مانده است. به نظر می رسد ابزارها و تكنیكهای قابل دسترس برای كاربران ریسك تنها برجنبه منفی ریسك تاكید دارند. این مقاله حوزه فرایند ریسك را تا جایی بسط می دهد كه مدیریت فرصتها را نیز دربر بگیرد.

ادامه مطلب: بسط فرایند ریسک برای اداره فرصت ها
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: مدیریت ریسک
نمایش از 16 دی 1393 بازدید: 154
پرینت

مدیریت ریسک بنگاه و ریسک اقتصادی

● محیط اقتصادی
بالاخره بحران مالی اخیر به بخش واقعی اقتصاد نیز کشیده شد. اثرات بحران مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پیامدهای نه چندان مطلوبی برای اغلب شرکت ها به همراه داشته است.
از این رو توجه به این بعد از محیط فعالیت بنگاه ها بیش از پیش اهمیت می یابد. در این نوشتار به ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی که در واقع یکی از مهم ترین عوامل محیط فعالیت هر بنگاه تلقی می شود، خواهیم پرداخت. به یاد داشته باشیم که شرکت ها در خلاء فعالیت نمی کنند. بنابراین بدون در نظر گرفتن ریسک عوامل اقتصادی، اجرای فرآیند مدیریت ریسک بنگاه ناقص خواهد بود. ریسک عوامل اقتصادی یا به عبارت ساده تر ریسک اقتصادی یک بنگاه متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی محیط فعالیت آن است. با توجه به اینکه عوامل کلان اقتصادی تاثیر بسزایی بر نتایج عملکرد یک بنگاه دارند، مدیران باید پدیده های اقتصادی و مسائل مربوط به آن را بخصوص از منظر تاثیرپذیری بنگاه تحت مدیریت خود، شناسایی و پیش بینی نمایند. اگرچه عوامل اقتصادی دامنه وسیعی را شامل می شوند ولی در این نوشتار سعی می شود به برخی از مهم ترین این عوامل پرداخته شود. همان طور که گفته شد اگر به این عوامل توجه لازم نگردد، نمی توان گفت فرآیند مدیریت ریسک بنگاه به طور کامل اجرا شده است.
اگرچه در رابطه با ریسک عوامل اقتصادی تعریفی که مورد اجماع باشد وجود ندارد ولی به طور کلی می توان گفت ریسک اقتصادی، ریسک های ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است که یک بنگاه با آنها مواجه می باشد. بدیهی است هیچ بنگاهی نخواهد توانست به دلیل ماهیت این نوع ریسک ها، عوامل آنها را تحت کنترل خود درآورد. برای مثال عواملی از قبیل عرضه و تقاضای کل، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و ... تحت کنترل هیچ بنگاهی نیست. اما با شناسایی رویدادها و پیش بینی روندها است که می توان انتظار داشت یک بنگاه نسبت به تحولات محیط اقتصادی پیرامون خود واکنش مناسب نشان دهد.

ادامه مطلب: مدیریت ریسک بنگاه و ریسک اقتصادی
 

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 115 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید