نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 191
پرینت

مقايسه ليدوكائين 1% و نرمال سالين در بي حسي پاراسرويكال جهت كاهش درد در كورتاژ

 شارمي سيده هاجر,سبحاني عبدالرسول

 بي حسي پاراسرويكال روش نسبتا ساده ‌اي است كه جهت بي‌ حسي موضعي هم در سقط سه ماهه اول و هم در مرحله اول زايمان استفاده مي‌ شود. در بي حسي پاراسرويكال از بي حس كننده ‌هاي موضعي شامل ليدوكائين استفاده مي ‌شود كه داراي عوارض بالقوه ‌اي است. در اين مطالعه با توجه به عوارض ناشي از ليدوكائين، از نرمال سالين به صورت مقايسه‌ اي جهت بي حسي پاراسرويكال استفاده شده است. اين مطالعه به صورت كارآزمايي تصادفي دو سويه كور انجام شده است. تعداد بيماران مورد مطالعه در اين پژوهش در هر گروه 100 نفر بودند. معيار ورود به مطالعه عبارت بودند از: اندازه رحم كمتر از 14 هفته، فقدان بيماري مول و سقط فراموش شده، فقدان بيماري همراه با درد.

ادامه مطلب: مقايسه ليدوكائين 1% و نرمال سالين در بي حسي پاراسرويكال جهت كاهش درد در كورتاژ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 524
پرینت

هيستروسونوگرافي ترانس واژينال و بيوپسي آسپيراسيون آندومتر، جانشيني براي كورتاژ تشخيصي


 مسلمي زاده نرگس,ترابي زاده ژيلا,عبدي روح اله,بنافتي سيده رفعت
 
 سابقه و هدف: بررسي حاضر به منظور مقايسه قدرت تشخيص نمونه برداري از محتويات رحم با نيروي مكش و سونوگرافي رحم از راه واژن، با كورتاژ آندومتر در ارزيابي اوليه خونريزي هاي غيرطبيعي رحم انجام گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه به صورت آينده نگر، كنترل شده و باليني از اول بهمن ماه 1378 تا پايان اسفند ماه 1379 انجام شد. از 50 بيماري كه در ابتدا حاضر به شركت در مطالعه شدند، 3 نفر اعلام انصراف نمودند و مطالعه بر روي 47 بيمار انجام شد. در ابتدا به طور معمول، سونوگرافي راه واژن براي اندازه گيري ابعاد رحم، تخمدان ها و تعيين ضخامت آندومتر انجام شد. سپس به منظور ارزيابي ميزان تقارن و ضخامت آندومتر و نيز احتمال وجود توده هاي داخل حفره رحمي، سونوگرافي رحم از راه واژن انجام گرفت. روز بعد، نمونه برداري از محتويات رحم با نيروي مكش و به كمك كورت Pipelle انجام شد. نمونه يافت مرضي نهايي،با انجام كورتاژ تشخيص به دست آمد. نتايج حاصل از بررسي يافت مرضي كورتاژ تشخيص، با يافته هاي سونوگرافي رحم و نمونه برداري از محتويات آن مقايسه شد.

ادامه مطلب: هيستروسونوگرافي ترانس واژينال و بيوپسي آسپيراسيون آندومتر، جانشيني براي كورتاژ تشخيصي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 154
پرینت

گزارش يك مورد آبسه لوله اي تخمداني پس از كورتاژ
 

بصيرت زهرا*
 
* بابل، بيمارستان شهيد يحيي‏نژاد، دفتر گروه زنان و زايمان، دانشگاه علوم پزشكي بابل
 سابقه و هدف: آبسه لوله اي تخمدان يكي از مراحل نهايي در روند عفونت حاد لگني مي باشد. پس از دستكاري هاي رحمي، يا پس از اعمال جراحي اتفاق ميافتد و بسيار نادر مي باشد.
گزارش مورد: خانم 35 ساله اي يك هفته پس از كورتاژ، با احساس فشار لگني، درد زير شكم و اسهال مراجعه نمود. در سونوگرافي انجام شده توده اي به اندازه 7.5×8.5 سانتيمتر گزارش شد، كه با آنتي بيوتيك وسيع الطيف آبسه لوله اي تخمداني كاملا بهبود يافت.

ادامه مطلب: بررسي اپيدميولوژيك هيپرپلازي آندومتر در كورتاژهاي تشخيصي زنان مراجعه كننده با خونريزي غير طبيعي...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 153
پرینت

نتايج درمان تومور سلول ژانت استخوان هاي بلند با استفاده از روش تركيبي كرايوسوجري، كورتاژ و سيماي گذاري بيمارستان امام 83-1378

مرتضوي سيدمحمدجواد,مقتدايي مهدي,معتمدي محمود,فرزان محمود

  مقدمه: تومور سلول ژانت (GCT) يك تومور ناشايع استخواني است كه جزو تومورهاي خوش خيم استخوان طبقه بندي مي شود. درمان آن در گذشته براساس كورتاژ و يا كورتاژ با پيوند استخوان بوده است ولي به علت عود موضعي بالا، محققان بدنبال راههاي ديگري مي باشند. براين اساس، هدف از اين مطالعه، بررسي نتيجه درمان تومور سلول ژانت از تركيب سه روش متداول يعني به روش كورتاژ، كرايوسرجري و سيمان گذاري است.

ادامه مطلب: نتايج درمان تومور سلول ژانت استخوان هاي بلند با استفاده از روش تركيبي كرايوسوجري، كورتاژ و سيماي...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 167
پرینت

تاثير دگزامتازون در پيش گيري از تهوع و استفراغ بعد از ديلاتاسيون و كورتاژ در بي هوشي با پروپوفول

 زيرك ناهيد*,حفيظي ليلي,سلطاني قاسم

 * دانشگاه علوم پزشکي مشهد، بيمارستان امام رضا (ع)، گروه بيهوشي

 مقدمه:

تهوع و استفراغ بعد از عمل (PONV) از مشکلات و شکايات شايع بيماران است. بي هوشي با پروپوفول از روشهاي شناخته شده براي پيش گيري از عارضه فوق است.

مطالعات زيادي مبني بر کاهش PONV به دنبال مصرف دگزامتازون وجود دارد. نظر به اين که گزارشات کمي مبني بر تاثير همراهي دو داروي دگزامتازون و پروپوفول در پيشگيري از اين عارضه در عمل ديلاتاسيون و کورتاژ انجام شده بر آن شديم اين مطالعه را انجام دهيم.

ادامه مطلب: تاثير دگزامتازون در پيش گيري از تهوع و استفراغ بعد از ديلاتاسيون و كورتاژ در بي هوشي با پروپوفول
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 149
پرینت

يافته هاي پاتولوژيك نمونه هاي حاصل از كورتاژهاي تشخيصي در خونريزي غير طبيعي رحم

 ميلاني فروزان,بهزاد شهره,غلامي مريم

  اين مطالعه بمنظور بررسي نتايج پاتولوژيک نمونه هاي حاصل از کورتاژ تشخيصي رحم (D&C) بعلت خونريزي غير طبيعي رحم در بيمارستان الزهرا رشت، (تنها مرکز آموزشي تخصصي زنان در منطقه) در گروههاي سني قبل از يائسگي، حوالي يائسگي و پس از آن انجام شد. در اين مطالعه مقطعي ابتدا تمام موارد D&C انجام شده در سال 1376 مشخص شدند و با مراجعه به مراکز پاتولوژي شهر رشت گزارش آسيب شناختي اين نمونه ها استخراج گرديد. داده ها با آزمون chi square و با در نظر گيري ?=0.05 مورد آناليز قرار گرفتند.

ادامه مطلب: يافته هاي پاتولوژيك نمونه هاي حاصل از كورتاژهاي تشخيصي در خونريزي غير طبيعي رحم
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 155
پرینت

مقايسه اثر ليدوكائين و سالين در بي‌ حسي سرويكس بر شدت درد بيماران طي كورتاژ

 مهدي زاده ابوالفضل*,اكبريان عبدالرسول,قاسمي افسانه,ارجمندتيموري فاطمه

 * بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران،تهران

 هدف از اين پژوهش مقايسه شدت درد گزارش شده توسط بيماران طي كورتاژ با استفاده از بي‌حسي توسط ساليـــــن ساده و ليدوكائيــن بافــر شده بود. به همين منظور مطالعه ‌اي به روش كارآزمايي بالينــي دو سوكور (Double blind clinical trial) بر روي 85 بيمار كانديد كورتاژ تشخيص يا درماني صورت گرفت. بيماران به دو گروه تزريق زير مخاطي سرويكوواژينال (CervicoVaginal) با سالين (41=n) و ليدوكائيـــن بافـــر شده (44=n) تقسيم شدند. سطح اضطراب تمامي بيماران دو گروه با استفاده از Anxiety Self-evaluation Questionnaire اندازه ‌گيري شد. شدت درد گزارش شده توسط بيماران در هنگام ديلاتاسيون و 30 دقيقه بعد از عمل ثبت شد و در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.

ادامه مطلب: مقايسه اثر ليدوكائين و سالين در بي‌ حسي سرويكس بر شدت درد بيماران طي كورتاژ
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 171
پرینت

مقايسه اثر سالين باكتريواستاتيك و ليدوكايين بافر شده در ايجاد بي دردي دهانه رحم در كورتاژهاي تشخيصي

 آل ياسين اشرف,شعيبي گيتا,پادمهر رويا,علوي سيده شهره

 مقدمه:

استفاده از کورتاژ تشخيصي در تمام دنيا بسيار رايج مي باشد. هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان اثر بخشي سالين باکتريواستاتيک با ليدوکايين بافر شده جهت ايجاد بي حسي موضعي در دهانه رحم بود.

روش کار: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوکور بر روي 60 بيمار مراجعه کننده به بخش زنان و زايمان بيمارستان شريعتي در طي سالهاي 80 و 81 که به طور تصادفي در دو گروه ليدوکايين بافر شده و يا سالين باکتريواستاتيک قرار گرفتند، انجام شد. ميزان درد بيمار در حين عمل جراحي و 30 دقيقه پس از عمل با مقياس باکس 21 امتيازي بررسي شد. از نرم افزار SPSS ويراست 11 جهت تجزيه و تحليل آماري استفاده شد.

ادامه مطلب: مقايسه اثر سالين باكتريواستاتيك و ليدوكايين بافر شده در ايجاد بي دردي دهانه رحم در كورتاژهاي تشخيصي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 191
پرینت

بررسي ميزان خون ريزي جنيني مادري پس از كورتاژ در مادران با حاملگي منجر به سقط

 كدخدايان سيما*,دلاوري مهتاب,شهرآبادي حسين

 * بيمارستان قائم (عج) مشهد - دفتر گروه زنان و مامايي - بيمارستان سينا - بخش اورژانس

 مقدمه و هدف:

بيماري هاي هموليتيک جنيني و نوزاد از ديرباز شناخته شده است و آسيب شناسي زمينه اي و علل آن نيز تا حدود زيادي مشخص گرديده است. پايه و اساس اين بيماري ها ايجاد آنتي بادي در خون مادر عليه سلول هاي انتقال يافته خون جنيني به سيستم گردش خوني مادر مي باشد، که نتيجه آن اختلالات و بيماري هاي تاثيرگذار بر روي همان حاملگي و حاملگي هاي آينده مادر خواهد بود. شناخت عوامل خطر، درمان و پيش گيري مناسب و به موقع آن ها و تجويز دوزاژ مناسب آنتي بادي در پيش گيري و درمان اين اختلالات کمک زيادي مي نمايد. بر آن شديم تا ميزان رخداد خون ريزي جنيني - مادري و دوزاژ مناسب روگام جهت پيش گيري را در خانم هاي مبتلا به سقط که تحت کورتاژ قرار گرفته اند را تعيين نموده تا راهنمايي براي جلوگيري از تحريک سيستم ايمني مادر عليه آنتي ژن Rh باشد.

ادامه مطلب: بررسي ميزان خون ريزي جنيني مادري پس از كورتاژ در مادران با حاملگي منجر به سقط
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 182
پرینت

كورتاژ در حال تولد نيمه تمام

عنوان مقاله:

كورتاژ در حال تولد نيمه تمام

نویسنده :

سيد حسن مژگاني

 كورتاژ در حال تولد نيمه تمام وتوي اين لايحه در اين كشور غوغائي برپا كرد و كليه نهادها،سازمانهاي و گروههاي مختلف بر له و عليه اين لايحه سخنراني هايي ايراد كردند. چند تن از زناني كه به اين ترتيب نوزادانشان را سقط كرده بودند توجه كردم آنان مدعي بودند كه نوزادانشان سالم نبوده و سلامت شخصي آنان نيز در خطر بوده است ولي اغلب گروههاي مخالف اين نوع سقط جنين كه بيشتر گروههاي مذهبي هستند حرفهايشان قانع كننده تر در ژانويه 1998 هنوز مسئله سقط جنين از Roe v.Wade است. بهر حال پس از گذشت 25 سال از تصويب مورد مسايل بسيار حساس اجتماعي در جامعه امريكا ا ست.

ادامه مطلب: كورتاژ در حال تولد نيمه تمام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 21 خرداد 1392 بازدید: 181
پرینت

باردارى، سقط جنین، راه هاى جلوگیرى

عدم جواز سقط جنین معیوب
فرزند فردى به جهت مرض وراثتى که آن فرد دارد، مفلوج متولد مى شود و پس از دو ماه وفات مى کند. پزشک مدّعى است مى تواند در چهارماهگى از زمان حمل، مرض جنین را تشخیص دهد. آیا مى تواند پس از کشف ناقص بودن، بچّه را سقط کند؟
ج. سقط جنین ناقص مذکور جایز نیست. زیرا قتل نفس محترم است و اگر حمل به حال مادر مضرّ است یا میدانند که بعدا باعث عسر و حرج مى شود، باید از اوّل از حمل جلوگیرى کنند، به مثل عزل مرد، و اگر حمل محقق شده، به توضیح مذکور در مسأله 14 از مسایل متفرقه رساله مراجعه شود.

ادامه مطلب: باردارى، سقط جنین، راه هاى جلوگیرى
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 20 خرداد 1392 بازدید: 222
پرینت

مقایسه‌ی دو روش کورتاژ و آسپیراسیون با واکیوم دستی در درمان سقط ناقص

Behnaz Khani, Nazila Karami, Nahid Khodakarami, Taraneh Solgi, بهناز خانی, نازیلا کرمی, ناهيد خداكرمي, ترانه سولگي

 چکیده

 مقدمه:
سالانه حدود 20 درصد از بارداری‌ها منجر به سقط ناکامل می‌شود که با توجه به سن حاملگی نیاز به درمان دارويي و يا جراحي دارد. یکی از روش‌های جدید درمان سقط ناکامل روش آسپیراسیون بقایای حاملگی با استفاده از واکیوم دستی (Manual Vacuum Aspiration MVA:) است که در کشورهای مختلف جایگاه خود را در درمان سقط ناقص به دست آورده است. از آن جایي كه این روش در ايران هنوز رایج نیست، این مطالعه به مقایسه‌ی مزاياي این روش نسبت به روش جراحی کورتاژ معمولی در بیماران مبتلا به سقط ناقص پرداخت.

ادامه مطلب: مقایسه‌ی دو روش کورتاژ و آسپیراسیون با واکیوم دستی در درمان سقط ناقص
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 20 خرداد 1392 بازدید: 169
پرینت

كورتاژ به چه معناست؟

كورتاژ در كلمه يعني تراشيدن و خارج كردن قسمتي از بافت بدن. بنابراين براي هر قسمتي از بدن كه نياز به خارج كردن بافت يا نمونه داشته باشيد ممكن است انجام شود. در گفتار مصطلح اين كلمه در واقع خلاصه فارسي شده Dilation and Curettage يا D&C است كه به معني اتساع و بيرون آوردن جنين يا بافت داخلي رحم است.
كورتاژ ممكن است به منظور درمان يا تشخيص بيماري رحم انجام شود و تنها يكي از موارد استفاده آن خارج كردن جنين زنده و سقط عمدي است. روشهاي مختلفي براي انجام اين كار وجود دارد مانند ساكشن يا كورِت.

ادامه مطلب: كورتاژ به چه معناست؟
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: سقط جنين / كورتاژ
نمایش از 20 خرداد 1392 بازدید: 187
پرینت

کورتاژ

سؤال1752:حکم اسلام در موردسقط جنین چیست؟

پاسخ:اسقاط جنین جایز نیست، مگر این که در جانمادر در معرض خطر باشد یا بقاى جنین منجر به بیمارى غیر قابل تحمل مادر شود. که بااحراز یکى از این دو امر، اسقاط مانعى ندارد.

سؤال1753:اگرزن و شوهر مجتمعاً جنین را اسقاط کنند، آیا دیه تنصیف شده و یا اینکه به بقیه وارثمى رسد؟ و آیا دیه را در هرحال باید بدهند و یا در صورت طلب ورّاث و یاحاکم؟

پاسخ:دیه به سایر وراث مى رسد، اگرچه لامحاله طبقه بعدىخواهند بود. و نیازى به حکم حاکم ندارد.

سؤال1754:لطفاً مواردى که اسقاط حمل در آن موارد اشکال ندارد، بیان کنید؟

 

ادامه مطلب: کورتاژ
 

صفحه1 از2

<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 187 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید