نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 20 شهریور 1394 بازدید: 42
پرینت

   بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار پوشاک کرمان

 نویسندگان

1 علی ملاحسینی؛ 2 فریده تاج الدینی

1دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارزش برند و وفاداری مصرف­کنندگان به برندهای لوکس (از قبیل بوتیک‌ها، مراکز خرید، خرده­فروشی‌‌های اینترنتی، نمایندگی­ها) و کانال‌‌های توزیع موجود برای برندهای لوکس است. جامعة آماری این پژوهش، شامل مصرف‌کنندگان 19 تا 39 ساله در شهر کرمان است که پوشاک مارک‌دار مصرف می­کنند. برای این کار، 200 پرسشنامه به روش گلوله­برفی بین مصرف‌کنندگان توزیع شد و 114 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به­کار برده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه‌‌های پژوهش با استفاده از آنووا، تست دانکن و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه صورت گرفت. با بررسی ارزش‌‌های برند در هریک از کانال‌‌های متنوع می­بینیم شرکت­کنندگان ارزش برند را به‌طور متفاوتی ارزیابی می‌کنند که به نوع کانال توزیع بستگی دارد. شرکت­کنندگان تفاوت معناداری در زمینة وفاداری برند، در نتیجة خرید از کانال‌های متنوع نشان ندادند. با بررسی تأثیر ارزش برند بر وفاداری مصرف‌کنندگان مشخص شد ارزش‌‌­های برند که بر وفاداری مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد، بستگی به نوع کانال توزیع دارد.

کلیدواژگان:

ادامه مطلب: بررسی تاثیر تنوع کانال های توزیع برندهای لوکس خارجی بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان در بازار...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 20 شهریور 1394 بازدید: 79
پرینت

بررسی تاثیر قابلیت‌های سازمان و ساختار صنعت بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 علیرضا نادری خورشیدی؛ 2 محمد سلگی

1دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها، دانشکدة مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

مسئولیت­پذیری اجتماعی رویکردی تجاری است که اخلاق، کارکنان، جامعه و محیط را محترم می­شمارد و راهبردی کامل است که توانایی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد. از طرفی، پیروی از تقاضاهای نهادی، موجب شکل‌گیری حمایت اجتماعی می‌شود و بقای سازمان را تضمین می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر قابلیت­های درونی سازمان و ساختار صنعت بر میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش، شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان این جامعه، با استفاده از روش حذفی نظام­مند، 116 شرکت به­عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­های نمونة آماری با استفاده از نرم‌افزار رهاورد نوین و بررسی اسناد و گزارش­های مالی گردآوری شد و با بهره‌گیری از روش مدل­سازی معادله­­های ساختاری و تحلیل مسیر، روابط تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد عوامل درون­سازمانی، قابلیت­ سودآوری و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، نوع صنعت و سودآوری صنعت، رابطة معناداری با مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارند.

کلیدواژگان

ادامه مطلب: بررسی تاثیر قابلیت‌های سازمان و ساختار صنعت بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در...
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 20 شهریور 1394 بازدید: 51
پرینت

رویکردی نوین از کاربرد تکینک‌های داده‌کاوی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت‌مندی مشتریان

نویسندگان

1 محمد نصیری؛ 2 الهام آخوندزاده نوقابی  ؛ 3 بهروز مینایی بیدگلی

1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی، گرمسار، ایران

2مدرس گروه مهندسی صنایع، مؤسسة آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی، گرمسار، ایران

3استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مسائلی که در حوزة مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت بسیار دارد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت مشتریان است. براین­اساس، در این پژوهش بر این موضوع تمرکز شده و سعی شده است تا رویکردی نوین از کاربرد تکنیک­ قوانین انجمنی در این حوزه ارائه شود. این تکنیک در قالب قوانین «اگر- آن­گاه»، این امکان را فراهم می­آورد که ارتباط بین مقادیر مختلف عوامل تأثیرگذار و شاخص CSI مشخص شود و همچنین تأثیرگذارترین فاکتور‌ها در رضایتمندی مشتریان شناسایی شوند. نتایج اجرای رویکرد پیشنهادی در شرکت بهمن دیزل، بیانگر آن است که شاخص میزان رضایت از خدمات سیار، بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارد. همچنین فاکتورهای نحوة برخورد پرسنل نمایندگی و میزان رضایت از زمان صرف­شده برای پذیرش نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردارند. سایر سازمان‌ها نیز می­توانند از روش ارائه­شده در کنار تحلیل­های آماری خود، برای شناسایی مهم­ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر رضایت مشتریان و اتخاذ تصمیم­های اثربخش­تر در زمینة راهبردهای ارتباطی با مشتریان بهره ببرند.

کلیدواژگان

ادامه مطلب: رویکردی نوین از کاربرد تکینک‌های داده‌کاوی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت‌مندی مشتریان
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 20 شهریور 1394 بازدید: 55
پرینت

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة هویت برند خدماتی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمة ایران استان اردبیل)

 

نویسندگان

1 محمد باشکوه  ؛ 2 میترا شکسته بند

1استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توسعة­ هویت برند خدماتی در صنعت بیمه است. با توجه به اهمیت ایجاد هویت برای برند، به‌منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه­های مؤثر در گسترش و بهینه­سازی هویت برند خدماتی پرداخته شود. جامعة آماری این پژوهش، شامل تمامی نمایندگی­ها و شعبه­های بیمة ایران در سطح استان اردبیل است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از میان 112 نمایندگی و شعبه به‌دست آمد که با توجه به محدود‌بودن تعداد جامعة آماری، از طریق روش کل­شماری، تمامی جامعة آماری به­عنوان نمونه درنظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS و مدل‌سازی معادله‌های ساختاری انجام شد. یافته­ها بیانگر آن است که از میان عوامل مؤثر، عامل فرهنگ بازاریابی و شخصیت برند، تأثیری اندک بر هویت برند خدماتی می­گذارد و عوامل هویت بصری برند، مدیریت ارتباط با مشتری و ارتباط­های یکپارچة بازاریابی، تأثیری قوی بر توسعة هویت برند خدماتی سازمان بیمة ایران دارد.

کلیدواژگان

ادامه مطلب: تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة هویت برند خدماتی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمة ایران استان اردبیل)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 05 تیر 1393 بازدید: 58
پرینت

نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری (نوار ساحلی نور و رویان)

چکیده:

مناطق ساحلی میراث طبیعی بی نظیر می باشند که مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی مرتبط با آن کارکرد پیچیده ای را به وجود آورده اند ، همچنین این مناطق از نظر فعالیتهای انسانی دارای سیستمی بسیار پیچیده هستند،که این پیچیدگی ها موجب عدم پایداری در توسعه این مناطق می شود به همین خاطر نیاز به مدیریت ساحلی می باشد و این مدیریت ساحلی فرایندی پویا ، پیوسته به منظور ایجاد توسعه پایدار در نواحی ساحلی می باشد. مدیریت یکپارچه خط ساحلی در شمال کشور توسعه یک خط مشی بلند مدت راهبردی و پایدار برای حفاظت از سواحل در راستای اهداف توسعه پایدار و یک نگرش جامع نگر است

در این تحقیق جهت رسیدن به این هدف و به منظور ارائه راهکارهای برنامه ریزی شده با توجه به حفاظت و بهره وری از سواحل ، از طریق روش Spss برای تجزیه و تحلیل شاخص های مورد نظر استفاده شده و هم چنین نقشه کاربری اراضی نوار ساحلی نور و رویان تهیه شد و راهکارهای لازم مدیریت ساحلی در راستای توسعه پایدار ارائه گردیده است.

واژگان کلیدی:

ساحل، توسعه پایدار، مدیریت یکپارچه ، کاربری اراضی

 

 120 صفحه - در قالب ورد (منابع  و پاورقی دارد )

 

 

ادامه مطلب: نقش مدیریت ساحلی در توسعه پایدار شهری (نوار ساحلی نور و رویان)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 08 شهریور 1392 بازدید: 84
پرینت

برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)

مقدمه

اواخر قرن بيستم ، كسب و كار تحت تاثير سه پديده مهم تغيير شكل يافت که از آنها به 3Cs یاد میشود: مشتري (Customers) ، رقابت (Competition) و تغيير (Change). 

پديده اول مشتري است كه بدليل افزايش آگاهي و تنوع محصولات و خدمات ، مشكل پسند شده و به هر کیفیت از خدمات یا محصولات رضايت نمي دهد . پديده دوم رقابت است كه بدليل پيشرفت تكنولوژي ، توان توليد افزايش و در عين حال هزينه هاي توليد كاهش يافته است و اين موضوع میدان رقابت دشواری را پیش روی عرضه كنندگان قرارداده است. پدیده سوم تغيير است . سرعت تغيير در تمام عرصه ها فزوني و دوره عمر محصولات كاهش يافته است و مرتبا روش های جديد در توليد و عرضه كالا ابداع و به كار گرفته مي شود.

ادامه مطلب: برنامه ریزی مواد مورد نیاز (MRP)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 08 شهریور 1392 بازدید: 107
پرینت

چالش كيفيت آموزش عالي در ايران

زمينه كاوي تاريخي

چکیده

آموزش عالي در ايران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا، آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. دانشگاه ايراني در طي چندين دهه، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از تضمين كيفيت به وجود بياورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحليل تاريخي – اسنادي و با رويكرد انتقادي به بررسي فعاليتهايي مي‌پردازد كه در طي نزديك به صد سال گذشته در آموزش عالي و دانشگاه ايراني در ارتباط با ارزشيابي كيفيت صورت گرفته است. هدف مقاله، كمك به فراهم شدن شناخت تحليلي نسبت به اين موضوع و چالشهاي پيش روست.

ادامه مطلب: چالش كيفيت آموزش عالي در ايران
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 08 شهریور 1392 بازدید: 127
پرینت

بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر بهره وري نيروي انساني

 شرح مختصر :

در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن بیان مسأله و اهمیت آن، ادبیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی  (OCB) و بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، مباحثی همچون تاریخچه و تعاریف رفتار

شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف، انواع رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تقسیم بندی های صورت گرفته و تأثیرگذاری رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله که کانون اصلی مقاله را تشکیل می دهد، متدولوژی تحقیق که مقاله براساس آن تنظیم گردیده تشریح شده است؛ به گونه ای که فرضیات، روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه بیان گردیده است و با توجه به این موارد، یافته های تحقیق با توجه به روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول تحلیلی، مورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ادامه مطلب: بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر بهره وري نيروي انساني
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 07 شهریور 1392 بازدید: 88
پرینت

موضوع پروژه: 

برنامه ریزي احتیاجات مواد (MRP)

تعداد صفحات:   114 صفحه

 *شرح مختصر :* 

از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است.  فعالیتها گرد آوری شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ، بخش کنترل مواد و سفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص ، سیستمهای برنامه ریزی و کنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده . در این میان وظیفه مسئولین و دست اندارکارن بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورنده که دراقتصاد کل سازمان اثر مثبت داشته باشد .

ادامه مطلب: برنامه ریزي احتیاجات مواد (MRP)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 07 شهریور 1392 بازدید: 106
پرینت

پروژه پایانی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی

موضوع: مهندسی معکوس 

دستگاه سبزي خرد کن خانگی برقی

 ما در دنیاي بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم، این دوران همراه است با رشد فن آوري هاي متنوع و بکارگیري آنها در تولید محصولات.

به دلیل پیچیدگی روز افزون تکنولوژي و عدم دسترسی به اطلاعات در تولید ساختاري یک محصول برخی از روش ها و علوم، کارایی خاص خود را پیدا می کنند.

موضوع این تحقیق که در پیش روي شماست حاصل تجزیه و تحلیل دستگاه سبزي خردکن خانگی برقی به روش مهندسی معکوس است که توسط کارگاه ها و کارخانجات داخلی کشورمان در حال تولید می باشد و هدف از انتخاب آن اولاً آشنایی با نحوه کارب رد و انجام روش مهندسی معکوس بر اساس مدارك و مستندات صنعتی و تولیدي بوده و ثانیاً آشنایی و چگونگی نحوة ساخت هر قطعه و مواد تشکیل دهندة آن است.

ادامه مطلب: پروژه پایانی مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی- مهندسی معکوس - دستگاه سبزي خرد کن خانگی برقی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 07 شهریور 1392 بازدید: 78
پرینت

مقدمه اي بر مديريت زنجيره تامين

امروزه مديريت زنجيره تامين به عنوان يكي از مباني زيرساختي پياده سازي كسب وكار الكترونيك در دنيا مطرح است . در رقاب تهاي جهاني موجود در عصر حاضر بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري در دسترس وي قرار داد . خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع موجب افزايش فشارهايي شده است كه قبلا وجود نداشته است ، در نتيجه شرك تها بيش از اين نمي توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند . در بازار رقابتي موجود ، بنگا ههاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي ، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازم ان نيازمند يافته اند .

ادامه مطلب: مقدمه اي بر مديريت زنجيره تامين
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 07 شهریور 1392 بازدید: 81
پرینت

آناليز پروژه هاي سازمان براساس اهداف استراتژيك با استفاده از مديريت پروتفوليوي فازي


مقاله آنالیز پروژه‌های سازمان بر اساس اهداف استراتژیک، پورتفولیو پروژه‌ها مجموع‌های از پروژ ه‌ها است که برای تسهیل مدیریت اثربخش آن امور در جهت نیل به اهداف استراتژیک، به صورت یکپارچه مدیریت میشوند. در این پورتفولیو باید تمام پروژه‌ها را با هم دید و تجزیه و تحلیل و کنترل نمود و برای به دست آوردن حداکثر سود، مقایسه و دوباره منابع را به آن اختصاص داد.هدف مدیریت پورتفولیو پروژ ه‌ها تحقق بخشیدن به سودها ومنافع در سازمان به وسیله به کارگیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه می‌باشد.

ادامه مطلب: آناليز پروژه هاي سازمان براساس اهداف استراتژيك با استفاده از مديريت پروتفوليوي فازي
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 83
پرینت

خلاقيت و نوآوري: تعريف، مفاهيم و مديريت آن

نويسنده : محمدي، ناهيد
چكيده
اين مقاله به تشريح مفاهيم و مباني خلاقيت و نوآوري مي‌پردازد. تعاريف مختلفي از خلاقيت ارائه مي‌شوند و از ديدگاه روانشناسي و سازماني مورد بررسي قرار مي گيرند. سپس موضوع نوآوري و ارتباط آن با خلاقيت شرح داده مي‌شود. ارتباط خلاقيت و نوآوري، تأثير ساختار بر نوآوري، تأثير فرهنگ سازماني بر نوآوري، تأثير متغيرهاي منابع انساني بر نوآوري از ديگر مباحث اين بخش هستند. ويژگي‌هاي افراد خلاق، فرصت‌هاي خلاقيت، نقش و اهميت خلاقيت و نوآوري از جنبه فردي و سازماني، ويژگي‌هاي سازمان‌هاي خلاق، مديريت خلاقيت، تكنيك‌هاي توسعه خلاقيت گروهي شامل طوفان فكري، شش كلاه تفكر، گردش تخيلي، تفكر موازي و ارتباط اجباري از ديگر مطالب اين مقاله هستند.

ادامه مطلب: خلاقيت و نوآوري: تعريف، مفاهيم و مديريت آن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه رشته مديريت
نمایش از 31 مرداد 1392 بازدید: 77
پرینت

تورم

چكيده

اين مقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف تورم، انواع تورم، راه‌هاي مبارزه با تورم، معايب و مزاياي تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثير تورم بر كشور، كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار در مورد نرخ تورم كشورها مطالب اين مقاله را تشكيل مي‌دهند.

- مقدمه

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي‌دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت‌ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي‌دهد.

ادامه مطلب: تورم
 

صفحه1 از3

<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 84 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید