نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 81
پرینت

ید جمال الدین اسدآبادی و روش شناسی بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی

   چکیده
جدال 150 ساله مفاهیم مدرن سیاسی با مفاهیم سنتی، هنوز پایان نیافته است لذا انسان ایرانی معاصر، در هاج و واج روی¬آوری به این(مفاهیم مدرن) یا آن(مفاهیم سنتی) قرار دارد و از این رو، در حل دوگانگی حاکم بر حیات سیاسی- اجتماعی خود درعرصه مفاهیم، ناتوان مانده است. (مسأله) چه باید کرد؟ در نیل به راه حلی در این زمینه، نحوه مواجهه عالمان دینی(سئوال اصلی) و در گام نخست، چگونگی روش بومی سازی عالمانی چون سیدجمال¬الدین اسدآبادی را مورد بررسی قرار می¬دهد. (سئوال فرعی) البته به نظر می¬رسد روش بومی سازی سیدجمال، با استدلال حفظ اصالت، متمرکز بر تحمیل معانی سنتی بر مفاهیم مدرن سیاسی است.(فرضیه)
برای پاسخ گویی به بخشی از سئوال اصلی و به منظورجواب دهی به سئوال فرعی و جهت سنجش فرضیه مذکور، ابتدا رهیافت سنتی عرضه می¬شود. البته این رهیافت از رهیافت¬های رایج در روش شناسی علوم سیاسی نیست اما گمان ما بر این است که تنها رهیافتی است که بیشترین هم پوشانی را با روش بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی در نزد سیدجمال دارد. گام بعدی، استخراج مفاهیم مدرن سیاسی در گفته¬ها و نوشته¬های سیدجمال و کشف مواجهه وی با این مفاهیم است. آزمایش درستی و نادرستی فرضیه، بخش پایانی مقاله را در برمی¬گیرد.

کلیدواژگان: سید جمال الدین اسدآبادی؛ بومی سازی مفاهیم؛ مفاهیم مدرن؛ روش شناسی مفاهیم

ادامه مطلب: ید جمال الدین اسدآبادی و روش شناسی بومی سازی مفاهیم مدرن سیاسی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 89
پرینت

هویت شناسی نماز در مثنوی معنوی

چکیده
نماز، زیباترین جلوه پرستش است که در قالب فرامینی از سوی حضرت حق و توسط پیام¬آور او به بشریت ارزانی شده است. در اهمیت آن همین بس که در روایات، عِدل اسلام شمرده شده و تارکان آن در زبان قرآن، سالکان دوزخ¬اند. از نظر مولوی نماز صرف یک عمل نیست؛ بلکه راهی است که آدمی را به حضرت حق و عالم قدس واصل می‌کند. نماز واقعی مقدماتی دارد که نمازگزار باید در جنبه¬های ظاهری و باطنی آن را رعایت نماید. نماز حقیقتی ذومراتب است؛ لذا نماز عوام با نماز عشاق متفاوت است. حقیقت نماز، نجوای با حضرت حق است که شروع آن همراه با علم، قیام آن همراه با حیا، ادای آن با تعظیم، خروج از آن با خوف، و نهایت آن اعراض از ماسوی¬الله و استغراق در بحر شهود معبود است. وقوف نمازگزار مقابل خداوند تمثیلی از حضور انسان نزد حضرت حق در قیامت است و هریک از آداب و حرکات نمازگزار، نشانه¬ای از گفتگوی او با خداوند در قیامت کبراست.

کلیدواژگان: نماز؛ طهارت؛ نماز عشاق؛ حضور قلب؛ مولوی

ادامه مطلب: هویت شناسی نماز در مثنوی معنوی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 107
پرینت

هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله

چکیده
تحلیل¬های ارائه¬شده پیرامون «شاکله» در تفاسیر قرآنی ما را به تعابیر حکما درخصوص «صورت نوعیه انسانی» رهنمون می¬شود. در این بستر، ادراکات محور اصلی شکل¬گیری و تحولات شاکله و علت ناقصه در عملکرد آن خواهد بود. در مقاله حاضر به روش پژوهش تطبیقی در تفاسیر و آثار حکما و جمع¬بندی دیدگاه مفسران و مقابله دیدگاه دو مفسر فیلسوف، علامه طباطبایی و فخر رازی، ابتدا معنایی جامع از شاکله ارائه می¬شود و سپس  هم-سنخی صورت نوعیه فلسفی با شاکله قرآنی به اثبات می¬رسد؛ ضمن اینکه متعلَّق فعل و انفعالات نفس از صرف اعمال، به همه ادراکات علمی و عملی تعمیم داده می¬شود.   

کلیدواژگان: شاکله؛ نفس؛ ادراک؛ عمل؛ صورت نوعیه؛ طبیعت؛ خلقت؛ فطرت

ادامه مطلب: هندسه تعامل ادراکات و نفس در ساختار و عملکرد شاکله
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 82
پرینت

هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسلام

چکیده
اسلام به عنوان مکتبی جامع و مشتمل برآموزه¬های فرازمانی و فرامکانی  به مبحث سیاست خارجی به عنوان موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین الگوهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی¬ترین شکل آن در آموزه¬های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام تجلی دارد که این دو منبع ارزشمند مبنای تحلیل و تبیین در مقاله حاضر خواهند بود. بر این اساس و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اهداف سیاست خارجی اسلام نظیرتشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه قسط و عدالت، ابلاغ دین و رساندن آیات الهی، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و ... مبتنی بر یک سلسله بنیان¬ها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کار¬های متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در آن نشان می¬دهد دولت نبوی و شخص رسول مکرم اسلام به رغم مشکلات طاقت¬فرسا و چالش¬های فراروی موجود در جزیره العرب  و خارج از آن توانست با در نظر داشتن رابطه دو مقوله هدف و ساز و کار¬های سیاست خارجی و به کارگیری الگوهای رفتاری شایسته در این حوزه، اسلام را به فراسوی مرزهای عربستان گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه¬گذاری نمایند.

کلیدواژگان: اسلام؛ پیامبر؛ سیاست خارجی؛ دیپلماسی

ادامه مطلب: هدف و ساز وکار های سیاست خارجی در اسلام
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 81
پرینت

نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی

چکیده
براساس آیات قرآنی، اصول و ارزش¬های دینی سازگار با فطرت انسانی است. از جمله این ارزش¬ها تأکید بر دین واحد، یعنی اسلام می¬باشد. بررسی قیام¬های اخیر کشورهای عرب مسلمان منطقه نشان می¬دهد که خواسته¬های آنها منطبق بر اصول و ارزش¬های دین اسلام است. حقیقت¬گرایی، میل به ارزش¬های اخلاقی و کمال¬جویی، از فطریات انسانی است. این گرایش¬¬های فطری انسان را به¬سوی اسلام و اصول و ارزش¬های متعالی آن همچون عدالت و توحید رهنمون می¬نماید.
مضامین خواسته¬های مردم منطقه حاکی از انطباق حرکت و مطالبات آنها بر فطرت پاک انسانی بوده و این امری است که این بیداری را در پیوند عمیق با اسلام و آموزه¬های اسلامی قرار می¬دهد. این ویژگی مهم را همچنین می¬توان نشانی از تداوم این بیداری تا حصول نتیجه تلقی کرد.


کلیدواژگان  بیداری اسلامی؛ فطرت انسانی؛ حقیقت گرایی؛ عدالت خواهی؛ توحید؛ اسلام گرایی

ادامه مطلب: نمود هویت قرآنی انسان در بیداری اسلامی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 81
پرینت

 نگاهی به ماهیت نفس و چگونگی تعلق آن به بدن در فایدروس و حکمت الاشراق

  چکیده
با توجه به اینکه افلاطون و سهروردی در موضوع ماهیت نفس و چگونگی تعلق آن به بدن دارای اشتراکات نظری هستند، درعین¬حال تفاوت‌های بنیانی در آرا و نیز شیوه آنها وجود دارد. در این مقاله ابتدا به عالم نفس که از دیدگاه هر دو فیلسوف منشأ نفس انسانی است، پرداخته شده، سپس نظرات آن¬دو در مورد ماهیت نفس و همچنین نظرات و استدلال آنها در مورد حدوث و قدم روح بیان می¬شود. سهروردی معتقد به حدوث نفس انسانی بوده و نظر افلاطون در مورد قدم روح را که در فایدروس آمده، در حکمت¬الاشراق نقد و رد می¬نماید. در ادامه چگونگی تعلق آن به بدن از دیدگاه هر دو فیلسوف بررسی می¬گردد. شیوه افلاطون برای بیان مسئله روح، بیشتر در قالب اسطوره و تمثیل می¬باشد، ولی بیان سهروردی فلسفی، با رنگ علمی است و روشنگر این  مطلب می¬باشد که آرای فلسفی سهروردی رونوشتی از آرای افلاطون نیست، بلکه او دارای استقلال رأی و نظرات متفاوت و بدیعی در فلسفه می‌باشد.

کلیدواژگان: افلاطون؛ سهرودی؛ نفس؛ بدن؛ روح

ادامه مطلب: نگاهی به ماهیت نفس و چگونگی تعلق آن به بدن در فایدروس و حکمت الاشراق
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 78
پرینت

نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی اسلامی

چکیده
با توجه به قلمرو وسیع دین مبین اسلام و شمول آن نسبت به مسایل فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، مادی، معنوی و همه ابعاد و شئون انسانی و ارتباط تنگاتنگ علوم انسانی همچون روان‌شناسی، جامعه¬شناسی، حقوق، سیاست، تعلیم و تربیت با جنبه‌های معنوی و روحی و فردی و اجتماعی انسان، پیوند عمیق اسلام و علوم انسانی روشن می‌گردد. هم¬چنین نحوه دست¬یابی به معارف قرآن و سنت و عقل بدیهی و قریب به بدیهی نیز جز با تلاش علمی و با مهارت در متون و منابع دینی از طریق آشنایی عمیق با لغت، ادبیات، فصاحت و بلاغت، رجال، قواعد تفسیر و حدیث، قواعد اصول، مباحث عقلی و ملازمات عقلی و امثال آن نیست؛ این امور نیز همان اجتهاد مصطلح است؛ پس تنها راه دست¬یابی به علوم انسانی اسلامی، بهره¬گیری از اجتهاد است.


کلیدواژگان اجتهاد؛ علوم انسانی؛ علم دینی

ادامه مطلب: نقش اجتهاد در تدوین علوم انسانی اسلامی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 94
پرینت

نفس و حافظ آن، در آیه چهارم سوره طارق با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

چکیده
قرآن کریم در آیه «إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْها حافِظ» (طارق،4) به یکی از ویژگی¬های نفس انسانی (که حافظ داشتن نفس است) اشاره می¬کند، امّا مفسرین در تفسیر این آیه دارای نظرات متنوعی هستند، جمع زیادی از مفسرین منظور از نفس مورد اشاره در آیه را روح انسانی و منظور از حافظ را ملائک الهی می¬دانند، ولی برخی تفاسیر به یک اعتبار نفس را بر ماسوی الله تعمیم داده¬اند و از این جهت، منظور از حافظ را خداوند دانسته¬اند و معدودی نیز نفس را قوه حیوانی و حافظ را روح معرفی کرده¬اند. در این مقاله ضمن بیان این نظرات، به دلیل اینکه یکی از مهم¬ترین مبانی اختلاف تفاسیر در تفسیر این آیه، گرایشات فلسفی است، دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی مورد تأکید قرار گرفته است، به¬ویژه اینکه نقش علیّت فاعلی حافظ برای نفس، که مورد تأکید ملاصدرا است و قول دوم علامه طباطبایی که مقصود از حافظ را جنس حافظ می¬داند، متمایز از تفاسیر دیگر است.

کلیدواژگان: نفس؛ حافظ؛ روح؛ ملک؛ تفسیر؛ ملاصدرا؛ علامه طباطبایی

ادامه مطلب: نفس و حافظ آن، در آیه چهارم سوره طارق با تأکید بر دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 102
پرینت

نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی

چکیده
محمدبن زکریای رازی از فیلسوفان متقدم با تأثّر از جالینوس، نظام اخلاقی سلامت‌محور ارایه می‌کند. طب‌انگاری اخلاق، بنیان این نظام است. تحلیل و نقد نظریه سلامت و انسان سالم نزد زکریای رازی در پرتو مقایسه آن با دیدگاه‌های رقیب مسأله تحقیق حاضر است. رازی سلامت را به حاکمیت عقل سنجش‌گر بر خواسته‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای آدمی تعریف می‌کند و در موارد مختلف سه ملاک را به منزله نشانگر آن به کار می‌برد: حد وسط بین افراط و تفریط، حداقل کفایت و نیاز در برخورداری و سنجش بین لذت و رنج حاصل رفتار. وی شناخت عیوب نفس از طریق مراجعه به دیگران و ترغیب آنان به عیب‌جویی را گام نخست در حفظ سلامت می‌داند. وضعیت طبیعی انسان، سلامتی است و بیماری نفس به وسیله هوی بر آن عارض می‌شود. سلامت و بیماری حاصل چالش مستمر بین عقل (عملی) و هوی است. یکی از مبانی نظریه سلامت، تفسیر رازی از لذت است که آن را امر ثانوی و در رفع وضعیت رنج‌آور تعریف می‌کند. نظریه سلامت رازی از حیث تحویلی‌نگری (یک، تحویل سلامت انسان به سلامت نفس، تحویل سلامت نفس به سلامت روان‌شناختی در مفهوم روان‌شناسان سلب‌گرا)، فردگرایی افراطی و غفلت از مدخلیت زندگی اجتماعی در سلامت، حداقل‌گرایی در مؤلفه‌های سلامت روان، قابل نقد است.

کلیدواژگان: طب روحانی؛ سلامت نفس؛ رذایل اخلاقی؛ روان‌شناسی مثبت‌گرا؛ عقل عملی؛ هوی

ادامه مطلب: نظریه انسان سالم در نظام اخلاقی رازی
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 80
پرینت

عملیات یهود برای مقابله با پیامبر(ص) (ردّ پای یهود در حوادث صدر اسلام)
 

چکیده
یهود چون انبیاء الهی را مانع رسیدن به اهداف خود می¬دید، با آنها به جنگ بر¬می¬خاست و تا کشتن ایشان پیش می-رفت تا اینکه زمان تولد موعود دومی که در تورات وعده داده شده بود، فرا رسید. یهود برای مقابله با او در کمین نشسته بود. ابتدا مترصد فرصتی بود تا او را از بین ببرد و وقتی در این زمینه ناکام ماند، برای کند کردن حرکت آن حضرت به سوی قدس، جنگ¬های صدر اسلام را برانگیخت و در نهایت با ترور پیامبر اکرم(ص) و نفوذ در سازمان حکومتی او، توانست جانشینی حضرت را به دست گرفته و حضرت علی(ع) را کنار بزند و در این کار با سوء استفاده از بی¬بصیرتی بسیاری از خواص، چنان ماهرانه عمل کرد که صدای معترضین، حتی دختر پیامبر(ص) هم به جایی نرسید.

کلیدواژگان: یهود؛ نفاق؛ مشرکین؛ تاریخ اسلام

ادامه مطلب: عملیات یهود برای مقابله با پیامبر(ص) (ردّ پای یهود در حوادث صدر اسلام)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 87
پرینت

دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))

چکیده
انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینه¬ساز جریانی می¬بیند که آرمان آن از جهان¬گیری تا جهان¬داری اسلام به رهبری امام موعود (عجل الله فرجه الشریف) می¬باشد. لذا در جهت گسترش حوزه نفوذ اسلام درجهان تلاش می¬کند. در مواجهه با چنین رویکردی، و با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برای عده¬ای این سوال مطرح است که، با توجه به مسایل ومصالح داخلی، چرا باید در بیرون از مرزهای ملّی و جهت انجام به اصطلاح رسالت¬های جهانی هزینه کنیم.
درتبیین این موضوع دوسوال اساسی پیش می¬آید: نخست اینکه آیا اساساً چنین رسالت ومسؤولیتی در عصر غیبت امام معصوم(ع) متصور است؟ و دوم اینکه در صورت ایجاد تزاحم بین منافع ملی با مسؤولیت¬های فراملی، اولویت باکدام است؟
در پاسخ به پرسش¬های اندیشناک فوق، رویکردهای متفاوتی ارایه شده است. این مقاله با تعبیر این رویکردها به جهان¬گرایی اسلامی، در مقام آن برآمده است تا ضمن معرفی موارد مقارن با نهضت اسلامی در ایران، براساس اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) به نقدآنها پرداخته و از این رهگذر رویکرد امام را تبیین نماید.

کلیدواژگان: حکومت جهانی اسلام؛ جهان گرایی؛ امام خمینی(ره)؛ انقلاب اسلامی؛ مسؤولیت های فراملی؛ صدورانقلاب؛ منافع ملی

ادامه مطلب: دیالکتیک تنافع (مبتنی براندیشه سیاسی امام خمینی(ره))
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 90
پرینت

فطرت در آیینه قرآن

چکیده
انسان موجودی ذو ابعاد و ودیعه¬ای بی¬همتا در آفرینش است. و در کنار برخورداری از عقل و تمایل به مباحث برهانی، در عمق جان واجد خصیصه فطرت است که در صورت قرار گرفتن در مسیر صحیح و نزاهت از انحرافات فکری و عملی، حقیقت¬گرایی و حق¬جویی و تمایل به دین و خدا در او شکوفا می¬شود و از چاه طبیعت به افق اعلی می¬رسد. در این مقاله با توجه به برخی آیات قرآن، مفهوم فطرت، جایگاه آن در حیات اصیل انسانی و مختصات امور فطری بیان شده¬است. افزون بر آن، وجه امتیاز قرآن در تبیین فطرت و لوازم آن در مقاله نمایانده شده است.

کلیدواژگان فطرت الهی؛ امور فطری؛ دین فطری؛ معارف حقه

ادامه مطلب: فطرت در آیینه قرآن
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 127
پرینت

مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن (با تأکید بر تحولات ایالات متحده آمریکا)

چکیده
تعریف مفاهیم کنش و ساختار ومیزان تأثیر¬گذاری هر یک از آنها بر تحولات اجتماعی، یکی از مضامین اصلی نظریات غالب جامعه¬شناسی مدرن است؛ به گونه¬ای که مرزبندی این نظریات براساس چگونگی نگرش هر یک از آنها به مفاهیم فوق شکل گرفته است. نظریات قائل به  کنش عاملین در رخدادهای اجتماعی، نقش ساختارها را نادیده گرفته و نظریات ساختارگرا، کنش¬گران را مؤثر در وقوع تحولات نمی¬دانند. در این میان نظریه "ساختاری شدن" آنتونی گیدنز با نگاهی نو به مفاهیم فوق و ارائه تعاریف جدید از آنها، تحولات اجتماعی را به صورت توأمان  متأثر از این دو مفهوم دانسته و از این رهگذر توانایی خود را در جهت تبیین پدیده¬های اجتماعی ارتقاء داده است. این تحقیق ضمن واکاوی نظریه ساختاری شدن گیدنز و بررسی جایگاه کنش و ساختار در آن، با نگاهی کوتاه، تحولات ایالات متحده آمریکا را بر اساس دو مفهوم فوق تبیین کرده است.

کلیدواژگان: ساختاری شدن؛ کنش؛ ساختار؛ آنتونی گیدنز؛ جامعه شناسی هرمنوتیکی

ادامه مطلب: مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن (با تأکید بر تحولات ایالات متحده آمریکا)
 
نوشته شده توسط سيداحمدخزايي دسته: پروژه و پايان نامه مذهبي و ديني
نمایش از 12 بهمن 1392 بازدید: 83
پرینت

    مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه

 چکیده
فقهای امامیه درباره مفهوم عدالت آرای گوناگونی ارائه داده‌اند. به¬طورکلی اختلاف آنها دراین¬باره در سه حوزه اساسی قابل طرح است: 1. فقهایی چون شیخ انصاری و امام خمینی، مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته‌اند؛ در مقابل، فقهایی مانند وحید بهبهانی و مرحوم خویی، ملکه ‌بودن عدالت را نپذیرفته‌ و اشکالات فراوانی بر آن وارد نموده‌اند؛ 2. مشهور فقها، گناهان صغیره را در صورت عدم اصرار مضر عدالت نمی‌دانند؛ اما در مقابل، برخی از فقها همانند شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم خویی، صغائر را به¬‌طور مطلق منافی عدالت دانسته‌اند؛ 3. مشهور فقهای متأخر مروت را در مفهوم عدالت شرط نموده‌‌اند؛ در مقابل، فقهایی مانند صاحب جواهر و امام ‌خمینی مروت را در عدالت شرط نمی‌دانند.
در این نوشتار با بررسی دلایل مسئله از آیات، روایات و اصول و بازخوانی کلمات فقها، اثبات شده است که اولاً مفهوم عدالت از قبیل ملکه است؛ ثانیاً ارتکاب صغائر به عدالت لطمه‌ای نمی‌زند؛ ثالثاً مروت در عدالت شرط نمی‌باشد.

کلیدواژگان: مفهوم عدالت؛ عدالت و ملکه؛ عدالت و صغائر؛ عدالت و مروت

ادامه مطلب: مفهوم شناسی واژه عدالت در فقه امامیه
 

صفحه1 از7

<< شروع < قبلی 1 2 3 4 5 6 7 بعدی > پایان >>

بانک اطلاعات دارو - داروشناسی

آشنایی با انواع داروها

عوارض انواع داروها و....

 -----------

ورود

حاضرين در سايت

ما 163 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

برای حمایت از ما امتیاز دهید